Jump to content
POLITISTI.ro

Incadrarea juridica in cazul traficantilor de tigari sau alcool


Octavian

Recommended Posts

  • Member

Ce act normativ prevede sancțiuni, în cazul depistării unei persoane ce deține peste cantitatea maximă permisă de produse accizabile (țigări, cafea, alcool, etc)?
Merci.

Link to comment
  • Moderator

OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

296^1 alineatul (1)

litera „l”) - detinerea de catre orice persoana in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor accizabile supuse marcarii, potrivit titlului VII, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigari de foi de 3 grame, 200 tigari de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, bauturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

Link to comment
  • 8 months later...
  • Member

Și în cazul cafelei unde se specifică care e limita maximă permisă, în limita antrepozitului fiscal ?

Link to comment

Legea 86/2006 / codul vamal al României.Art. 270
(1) Introducerea sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal constituie infractiunea de contrabanda si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi. (2) Constituie, de asemenea, infractiunea de contrabanda si se pedepseste potrivit alin. (1) introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru control vamal, prin sustragerea de la control vamal, a bunuriior sau marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei (modif OUG nr. 33/2009)

Art. 271
Introducerea sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase, constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.

Art. 272
Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama, constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 273
Folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 274
Faptele prevazute la Art. 270-273 savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 275
Tentativa la infractiunile prevazute la Art. 270-274 se pedepseste.

Art. 276
Daca faptele prevazute la Art. 270-274 sunt savarsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import-export ori in folosul acestor persoane juridice, se poate aplica si interzicerea unor drepturi, potrivit Art. 64 lit.c) din Codul penal.

Art. 277
Cand marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in lei.

Art. 278
Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza cu prevederile Codului penal al Romaniei, precum si cu dispozitiile penale prevazute in alte legi speciale


și, după caz, Legea 572/2003 privind Codul Fiscal


Art. 2961


(1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:


a) abrogată;


b.) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa regimului de antrepozitare prevăzut la titlul VII, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă;


c) achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate în vrac de la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru producţie sau expeditorii înregistraţi de astfel de produse, potrivit titlului VII;


d) abrogată;


e) abrogată;


f) livrarea produselor energetice prevăzute la art. 206 16 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozitele fiscale către cumpărători, persoane juridice, fără deţinerea de către antrepozitul fiscal expeditor a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată;


g) abrogată;


h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;


i) refuzul sub orice formă al accesului autorităţilor competente cu atribuţii de control pentru efectuarea de verificări inopinate în antrepozitele fiscale.


j) livrarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;


k) achiziţionarea reziduurilor de produse energetice pentru prelucrare în vederea obţinerii de produse accizabile, altfel decât se prevede la titlul VII;


l) deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri;


m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum şi amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităţi de alcool sau distilate necontorizate.

  • Upvote 1
Link to comment

Pentru ţigarete sunt 2 fapte :

1. Contrabandă, faptă prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 mod. prin O.U.G. nr. 54/2010 şi ped. de art. 270 alin. 1 Legea 86/2006 mod. prin O.U.G. nr. 54/2010

2. Deţinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a ”10.000 ţigarete”, faptă prev. de art.296 ind. 1, alin. 1 lit. l, din Legea nr. 571/2003 şi ped. de art. 296 ind. 1, alin. 2 lit. a, din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal.

Edited by GhitaMM
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.