Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

iav

Vrei să-ți calculăm noi pensia?

Share this post


Link to post

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

sovignon

Daca cer prea mult, macar sa ma ajutati cu o formula de calcul .

Share this post


Link to post
iav

Văd că știi cu „goagăl”. Caută Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, Art. 3.,Art. 18. și de fapt ar terbui să studiezi întreaga lege, după care vei putea să-ți răspuzi la întrebare.

Share this post


Link to post
sovignon

Dupa cum am spus cand am solicitat ajutorul, stiu ce scrie in articolele la care faci trimitere , adica cunosc cand si cum pot iesi la pensie, problema era ca nu stiu cum se calculeaza cuantumul pensiei in situatia data.

Eu, daca mi-ar fi cerut cineva ajutorul, daca stiam il ajutam, daca nu , evitam comentariile rautacioase.

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
sorinel

Sovignon, nu stiu daca esti de-al nostru, dar ca sa poti face un calcul cat de cat, trebuiesc mai multe date, adicatelea varsta, vechime totala si vechime serviciu, grupa de munca si altele pe care nu le mai enumar. Dar daca iti pui mintea la contributie si citesti lg.223/2015 si aplici si OG.57/2016 si ai un pic de artimetica pe hard te descurci. Succes!

Share this post


Link to post
iav

Formule de calcul sunt cam multe. Dacă studiezi ordinul comun M.A.I,M.Ap.N, S.R.I îți dă cu virgulă pentru că sunt niște formule de te iei cu mâinile de cap.

 Uite o formulă de calcul făcută de liderii de sindicat. Nu știu cât este de bună.

Agent de poliţie care la 19 ani a intrat în şcoala de poliţie de 2 ani şi a lucrat în condiţii speciale 25 ani = 46 ani la pensie

27 ani vechime efectivă

39 ani vechime cumulată (la fiecare an muncit în condiţii deosebite se mai adaugă 6 luni vechime)

65+14=79%

Pensie suplimentară = 6%

85%+ Ordinul Meritul Militar 20% din pensie = 102%

Mai jos am scos articolele din lege, așa cum au fost modificate prin ordonanța de guvern, pe baza căr0ra, după ce le studiezi, poți să faci un calcul al pensiei de care vei beneficia( pensia brută),iar ca să ajungi la pensia netă, scazi impozitul și asigurările de sănătate. 

Și nu mai fi așa țăfnos, pentru că dacă ți-am spus să studiezi legea, este pentru ca să-ți poți calcula singur ce pensie vei avea. Nu este nimeni obligat să-ți calculeze ție pensia ( cu excepția celor de la Casa sectorială de pensii a M.A.I).

„Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), în care nu se includ:

 a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;

 b) compensaţiile lunare pentru chirie;

 c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;

 d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;

 e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;

 f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

 g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;

 h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;

 i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;

 j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;

 k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;

 l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;

 m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;

 n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;

 o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” şi în Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare; p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.

 (2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.

 (3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

 (4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2) corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.

 (5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.

 (6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.

 (7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.

 (8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de 29 militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.

 (9) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.

 (10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei militare de stat se poate face o singură dată. (11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.”

„Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:

 a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;

 b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în condițiile legii cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.

(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu vechimea prevăzută la alin. (2).”

Art. 30 – Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

Legea nr. 80/1995 Art. 11. –     Pensionarii militari decoraţi cu ordinul „Semnul Onorific” clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% al cuantumului pensiei.

 

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
sovignon

Multumesc frumos iav!

Share this post


Link to post
crystynel7

vin si eu in sprijin pentru sovignon...e un pic delicata treaba cu pensia anticipata partial cu ...reorganizare.

Nu au fost cazuri decat izolate in MAI ...anumite functii care s-au desfiintat și chiar putini colegi au ales varianta pensiei anticipate 

partial....sau sigur exista cazuri pe alin.2 art.18 medical dar si aici sunt putini colegi mai tineri care au accesat pensia aceasta.

Chiar și cei de la resurse umane ezita sa comunice ceva pe aceasta problema cu calcul pensie.

Eu zic ca baza de calcul tot art.28 alin.1 il da si art.29 alin 1...dar în fapt se tine cont de art.18

 - Cuantumul pensiei anticipate parţiale se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care

se adaugă sporurile acordate conform art. 24...adica doar anii din MAI si scoala militara, academie, sau armata 9 luni (nu se ia in calcul acum nimic din civile ,..facultate, lucru cu carte de munca ) asa rezulta procentele ... adica de ex, 22 ani vechime MAI + scoala militara sau armata + anii rezultati din art.24 - grupe..sa zicem total 28 ani

apoi se merge ZIC EU pe aceeasi varianta de calciul 65 procente pentru 25 ani + 1 procent pentru fiecare an ce trece de 25. Brevetul se pune zic eu clar, Acele 6 procente (contributie la stat pentru 22 ani) se pun ZIC (dar cei de la resurse umane au o ezitare aici ,,,) si cu indexarea 5 procente  folosind media  6luni cu total brut majorat se poate calcula ceva ..Dar am auzit si nebunia ca la partial anticipata NU se pune brevet, 6 procente contributi, indexarea de 5 procente !!!! EU ZIC CA ESTE FALS. Tot pensie de serviciu este in fapt si se aplica toate acestea  Chiar merita orice informatie de la colegi care cunosc problema aceasta sau chiar au iesit pe aceasta pensie. Cu respect pentru toata lumea. O zi reusita.

 

Share this post


Link to post
robust

Ceva noutăți privind recalcularea pensiilor?Țin să precizez că sunt pensionat din 02.01.2015.Multumesc.

Share this post


Link to post
iav

În lege spune că recalcularea se face în doi ani,așa că ai de așteptat. Cei de la casa de pensii nu reușesc să calculeze în termenul prevăzut de lege, pensiile pentru cei ieșiți anul acesta.

Share this post


Link to post
barancris

Am 22 ani vechime in politie, plus 3 ani militar angajat cu contract la M.Ap.N.. Intrebarea mea este, daca cei trei ani la M.Ap.N., se iau in considerare pentru brevetul de 25 ani, astfel incat sa beneficiez de sporul pentru vechime la  calculul pensiei. 

Share this post


Link to post
iav

Cei trei ani nu se iau în considerare la acordarea Ordinului „În Serviciul Patriei”, pentru cei 25 de ani, iar acest brevet nu conferă niciun spor de vechime la calculul pensiei. Acest ordin adaugă un 20% la pensie.

Acești trei ani ca militar angajat pe bază de contract, se iau in considerare la calculul vechimii în serviciu.

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

vechimea în serviciu - perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:

1. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;

2. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;

3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;

4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;

5. a fost în captivitate;

6. a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
turtu68

Va rog sa ma ajutati cu un sfat avizat.Am iesit la pensie in iunie 2016 agent de politie dupa 25 ani si 6 luni vechime militara,plus armata 1 an 4 luni si 1an 4 luni scoala militara de subofiteri.La pensie am primit 15% pentru atestatul de 20 ani,dar nu 20%- deoarece nu il am pe cel de 25 ani vechime.Am inteles de la serv.personal ca nu o sa il primesc pe cel de 25 ani ca am avut trei ani calificativul satisfacator si acestia se scad la acordarea atestatului de 25 ani din vechimea mea.Din cite stiu eu cu anul 2015 au fost declarate neconstitutinale calificativele acordate de sefi la sfirsitul anului.In aceste conditii am sanse sa il primesc atestatul(brevetul) 1- de 25 ani pe care i-am facut de drept.Am sanse printr-o actiune in instanta sa il dobindesc?Mai cunoasteti cazuri asemanatoare de colegi aflati in situatia mea?Va multumesc anticipat

 

Va rog sa ma ajutati cu un sfat avizat.Am iesit la pensie in iunie 2016 agent de politie dupa 25 ani si 6 luni vechime militara,plus armata 1 an 4 luni si 1an 4 luni scoala militara de subofiteri.La pensie am primit 15% pentru atestatul de 20 ani,dar nu 20%- deoarece nu il am pe cel de 25 ani vechime.Am inteles de la serv.personal ca nu o sa il primesc pe cel de 25 ani ca am avut trei ani calificativul satisfacator si acestia se scad la acordarea atestatului de 25 ani din vechimea mea.Din cite stiu eu cu anul 2015 au fost declarate neconstitutinale calificativele acordate de sefi la sfirsitul anului.In aceste conditii am sanse sa il primesc atestatul(brevetul) 1- de 25 ani pe care i-am facut de drept.Am sanse printr-o actiune in instanta sa il dobindesc?Mai cunoasteti cazuri asemanatoare de colegi aflati in situatia mea?Va multumesc anticipat.

Share this post


Link to post
iav

Nu cred, dar poți încerca.

Share this post


Link to post
turtu68

Referitor la obtinerea atestatului de 25 ani de ce nu se iau in calcul si anii cu armata si scoala militara,find vechimea in serviciul militar de 28 ani,1 luna si 9 zile?Multumesc  iav pentru sfat.Eu sunt din BV.Imi poti recomanda un avocat priceput in asemenea spete?

Share this post


Link to post
iav

Conform Legii nr.574/2004, semnul onorific „În Serviciul Patriei” se acordă numai pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele militare de maiștri militari și subofițeri, deci  perioada în care ai fost militar în termen și elev al școlii militare nu se poate lua în calul, întrucât nu ai avut grade militre din cele prevăzute pentru maiștri militari și subofițeri.

Din păcate nu cunosc niciun avocat priceput la asemenea spețe.

Însă cred că cei trei ani de satisfăcător reduc șansele de reușită. 

 

Share this post


Link to post
turtu68

Ce act normativ sau OMAI reglementeaza acordarea semnul onorific<In Serviciul Patriei>pentru 25 ani,respectiv brevetul 1-si in ce masura mai este in vigoare sau a fost modificat in urma hotaririi curtii constitutionale, prin care au fost declarate ca fiind necostitutionale calificativele incepind cu anul 2015?Deci dupa logica mea, respectivul act  normativ in ce masura mai este in vigoare fiind deopotriva armonizat cu decizia curtii constitutionale?Intreb acest lucru in speranta ca mai sunt si alti colegi in situatia mea in tara care se considera nedreptatiti si spera intr-o rezolvare favorabila.Multumesc iav pentru punctul de vedere obiectiv si echidistant.

Share this post


Link to post
iav

Dacă citeai ce am scris în postarea anterioară aflai și actul normativ. Actul normativ nu a fost modificat și nici armonizat, întrucât se aplică și militarilor.

Edited by iav

Share this post


Link to post
turtu68

am inteles-multumesc

Share this post


Link to post
tcosty

Buna ziua. Am solicitat si eu ceva lamuriri legate de posibilitatea iesirii la pensie, dar vad ca nu apare. Sa fi gresit cu ceva la postare?

Share this post


Link to post
tcosty

Am sa reiau intrebarea, poate ma lamureste cineva. Dupa cum spuneam am o vechime totala de 24 ani si 8 luni, din care 22 ani in grupa I si restul in grupa II. doresc sa stiu daca pot solicita iesirea la pensie anticipat la 46 ani impliniti si cam care ar fi penalizarile. Multumesc.

Share this post


Link to post
DurleGladius

Buna ,

Am 22 ani de politie, 8 ani si 4 luni in civilie si vreau sa stiu cand pot iesi la pensie.

-incadrat civil 16 august 1986 pana in 30 ianuarie 1995 , in aceasta perioada intra si armata 1 an .

3 ani din aceasta perioada sunt la grupa a 2-a .

 Incadrat in politie din 30 ianuarie 1995, pana in prezent.

Curs incadrare 3 luni .

Concediu medical 21 zile .

Am varsta de 48 ani.

Data nasterii : 30 mai 1969

Va Multumesc .

 

Edited by DurleGladius

Share this post


Link to post
iav

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2016

Art. 3, Art. 16, Art. 21,

 Născut în mai 1969 ar trebui să ieși la limită de vârstă în ianuarie 2029 la vârsa de 59 ani și 8 luni ( vârsta standard de pensionare pentru tine).

Vechime efectivă 8 ani și 4 luni + 22 ani și 2 luni = 30 ani și 6 luni, se întregește la 31 ani, condiție îndeplinită, întrucât ai mai mult de 25 de ani.

Vechime în serviciu 22 + 1= 23 ani, condiție îndeplinită, întrucât ai mai mult de 15 ani.

Pentru cei 3 ani de grupa a II- a nu ai reducere din vârsta standard de pensionare, întrucât trebuie să ai minim 6 ani pentru un an reducere.

Din cei 22 ani, pe care zici că-i ai în gr. a-I-a se scad cele trei luni(care sunt considerate în condiții normale) și mai rămân 21( se iau în calcul doar anii întregi) de ani lucrați în gr. a-I-a și condiții speciale. Pentru acești ani ai o reducere din vârsta standard de pensionare de 10 ani și 6 luni.

Deci 59 ani și 8 luni - 10 ani și 6 luni = 49 ani și 2 luni, vârsta la care poți ieși la pensie pentru limită de vârstă, condiție neândeplinită.

Având în vedere că abia la data de 30.05.2017 faci 48 ani, rezultă că poți ieși la pensie în iulie 2018. După actuala lege de pensionare, dar într-un an de zile se pot da multe legi și ordonanțe.:naughty:

Dacă nu mă crezi întreabă-i pe cei de la  la S.M.R.U.

Edited by iav
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
navigator1

Buna seara

As avea si eu citeva intrebari la pensia medicala din ce se determina valoarea pensiei din brut majorat si daca da. cat ?

Cum este mai bine ca fie cauza profesionala  sau boli obisnuite ?

Mentionez ca am 41 ani impliniti .1 an stagiu militar.4 ani civilie,17 ani MAI 3 pfac si 14 agent

Va multumesc anticipat  

Share this post


Link to post
barancris

De cateva zile a aparut un zvon, in urma unui articol de presa, ca s-ar modifica varsta de pensionare la minim 55 ani, indiferent de grupa de munca. Eu personal tind sa cred ca este o intoxicare ca urmare a protestelor. Cei din conducerea sindicatelor au vreo idee despre ce se intampla? Am colegi care, speriati de amanarea pensionarii, au depus la SMRU dosarele de pensionare, desi initial nu intentionau sa se pensioneze.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Marius
   By Marius
   Situaţia REALĂ este cu totul alta decât cea prezentată în ultima perioadă prin tot felul de minciuni şi manipulări de către guvernanţi şi jurnalişti. Adevărul este că pensiile poliţiştilor şi cele militare NU sunt pensii speciale, pentru că cele două categorii de pensii sunt reglementate de legi distincte.
   În cazul "pensiilor speciale" există: Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, Legea nr. 303/2004 republicată, privind Statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
   În schimb, pentru poliţişti şi militari există doar Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, iar acestea nu fac parte din sistemul public de pensii, ci sunt plătite din bugetele ministerelor de resort, prin intermediul caselor sectoriale de pensii, unde tot militarii şi poliţiştii cotizează în perioada de activitate. 
   S-au spus în ultimele zile o mulţime de minciuni, vehiculându-se informaţii şi cifre aberante în total dezacord cu realitatea. În realitate peste 95% dintre pensiile poliţiştilor şi militarilor au un cuantum între 2500 - 3000, nicidecum sumele vehiculate prin media. Pensiile poliţiştilor şi ale militarilor, care repet, nu sunt pensii speciale, sunt acordate către aproximativ 155.000 de persoane - circa 85.000 - MApN. 55.000 - Interne, 15.000 servicii.
   Într-adevăr, cuantumul pensiilor speciale este destul de mare (valoarea medie a unei pensii speciale depăşeşte 8.000 de lei), dar acestea nu au nicio legătură cu veniturile şi pensiile poliţiştilor, cei mulţi şi tăcuţi, cei demni, cei care sunt de ani şi ani de zile direct afectaţi de nedreptăţile şi inechităţile existente în aceste instituţii. Ăştia sunt cei care îşi pierd viaţa şi sănătatea la serviciu, sunt cei care în ciuda tuturor neajunsurilor, strâng din dinţi şi merg mai departe indiferent de pericole ori de vreme.
   Revenind la pensiile speciale şi în acest caz politicienii mint cu neruşinare şi manipulează, pentru că realitatea este cu totul alta. În prezent sunt aprox. 8600 pensii speciale, care reprezintă doar 0.1% din bugetul naţional de pensii, ce sunt acordate următoarelor categorii profesionale: parlamentari, diplomați, magistrați, grefieri, personal aeronautic, auditori ai Curţii de Conturi, judecători CCR şi funcţionari parlamentari.
   În justificarea modificării legii pensiilor poliţiştilor şi militarilor, se tot vorbeşte de o pensie de 34 000 lei, fără să se precizeze că există o singură pensie de acest fel şi că aceasta aparţine unui magistrat, pensionat în baza legii de pensionare a magistraţilor şi nu în baza legii pensiilor militare, lăsând falsa impresie ca toate pensiile poliţiştilor şi militarilor ar fi aşa mari. Se manipulează şi se minte cu neruşinare, pentru că nici nu e posibil aşa ceva din moment ce aprox. 60% din personalul Poliţiei Române este plătit cu salarul minim pe economie.
  • Deli32
   By Deli32
   Buna ziua!
   Va rog foarte mult sa ma ajutati cu un sfat. Incepand cu luna ianuarie 2016 am obtinut o decizie judecatoreasca prin care fostul meu sot este obligat la plata pensiei de intretinere in favoarea fiicei noastre in varsta de 3 ani.Pentru ca nu a platit nimic pana in prezent, in data de 10 iulie 2016 am depus o plangere impotriva lui la Politia oraseneasca. Pana acum am fost de 3 ori sa intreb in ce stadiu se afla plangerea mea si mi s-a spus ca au foarte multe dosare, dar ca l-au contactat telefonic pe fostul meu sot si si-a luat angajamentul ca va plati pensia.Sunt aproape 3 luni de zile in care eu nu am primit niciun raspuns. va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac eu in acest caz? sunt negate si amanate drepturile unui copil.
   va multumesc foarte mult!
  • nutug69
   By nutug69
   Salut .  In ultima vreme circula foarte multe zvonuri perivind pensionare . Cum ca , cei care au deja 25 de ani in sistem ar trebui sa plece , ca , asta ar fi ultimul teren ... din august se schimba legea sau se da nu stiu ce ordonanata . Daca  cineva dintre voi cunoaste ceva , v-a ruga sa comentam si sa ne informam reciproc . O zi buna si multa sanatate .
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.