Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'pensie'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 9 results

 1. Deoarece mai multi colegi au solicitat un punct de vedere privind pensionarea si acordarea ajutoarelor, incerc sa aduc la cunostinta, prevederile in vigoare ale legislatiei in vigoare in prezent: Prin legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 441, din 30 iunie 2010, s-a prevazut ca inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica si nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva. “Art. 9. — Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva. Art. 10. — (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica”. La art. 15 din aceiasi lege nu se prevede abrogarea legislatiei specifice pentru politisti. La art.16 se specifica ca aceste masuri, si de la art.9 si 10 se aplica pana la 31 decembrie 2010. “Art. 16. — (1) Prevederile art. 1—3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9—14 se aplica pana la 31 decembrie 2010. (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011”. In legea nr.330/2009 Lege-Cadru nr. 330 din 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la Pct. 2 din anexa nr. IV/2 la legea-cadru se prevede : (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, cadrele militare în activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în functie de vechimea efectivă ca militar, politist, funcnionar public cu statut special din sistemul administratieipenitenciare si personal civil, în institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării pozitiei de activitate, astfel: Vechime efectivă: - până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde/salarii; - între 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde/salarii; - între 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde/salarii; - între 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde/salarii; - între 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde/salarii; - între 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde/salarii; - peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde/salarii. (2) Cadrele militare în activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, trecuti în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă, de un ajutor egal cu două solde lunare nete, respectiv cu două salarii de bază de încadrare nete. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care beneficiază de plăti compensatorii. (4) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută, respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii dreptului. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plătii ajutorului, acesta se acordă sotiei sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părintilor. CONCLUZIE: Incepand cu 01.01.2011, chiar daca va intra in vigoare noua lege de pensionare, care este in PROIECT sau o noua lege de salarizare, asa cum se vehiculeaza, politistii care indeplinesc conditiile de pensionare se pot inscrie la pensie anticipata si pensie anticipata partiala si se vor acorda ajutoarele la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva. Sa auzim numai de bine! UNITAS PER VERITATEM
 2. Art. 378 - Abandonul de familie (1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii. (3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. (4) Fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile. (5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta. NOTE: - Decizie de admitere: Hotărâre prealabilă a I.C.C.J. nr. 2/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 20 februarie 2020: În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală - de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei - curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei. Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează: 1) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei; 2) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării 3) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale. - Excepție de neconstituționalitate: În M.Of. nr. 505 din 9 iunie 2023 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 221/2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal. C.C.R a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial, este neconstituțională.
 3. Situaţia REALĂ este cu totul alta decât cea prezentată în ultima perioadă prin tot felul de minciuni şi manipulări de către guvernanţi şi jurnalişti. Adevărul este că pensiile poliţiştilor şi cele militare NU sunt pensii speciale, pentru că cele două categorii de pensii sunt reglementate de legi distincte. În cazul "pensiilor speciale" există: Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, Legea nr. 303/2004 republicată, privind Statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. În schimb, pentru poliţişti şi militari există doar Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, iar acestea nu fac parte din sistemul public de pensii, ci sunt plătite din bugetele ministerelor de resort, prin intermediul caselor sectoriale de pensii, unde tot militarii şi poliţiştii cotizează în perioada de activitate. S-au spus în ultimele zile o mulţime de minciuni, vehiculându-se informaţii şi cifre aberante în total dezacord cu realitatea. În realitate peste 95% dintre pensiile poliţiştilor şi militarilor au un cuantum între 2500 - 3000, nicidecum sumele vehiculate prin media. Pensiile poliţiştilor şi ale militarilor, care repet, nu sunt pensii speciale, sunt acordate către aproximativ 155.000 de persoane - circa 85.000 - MApN. 55.000 - Interne, 15.000 servicii. Într-adevăr, cuantumul pensiilor speciale este destul de mare (valoarea medie a unei pensii speciale depăşeşte 8.000 de lei), dar acestea nu au nicio legătură cu veniturile şi pensiile poliţiştilor, cei mulţi şi tăcuţi, cei demni, cei care sunt de ani şi ani de zile direct afectaţi de nedreptăţile şi inechităţile existente în aceste instituţii. Ăştia sunt cei care îşi pierd viaţa şi sănătatea la serviciu, sunt cei care în ciuda tuturor neajunsurilor, strâng din dinţi şi merg mai departe indiferent de pericole ori de vreme. Revenind la pensiile speciale şi în acest caz politicienii mint cu neruşinare şi manipulează, pentru că realitatea este cu totul alta. În prezent sunt aprox. 8600 pensii speciale, care reprezintă doar 0.1% din bugetul naţional de pensii, ce sunt acordate următoarelor categorii profesionale: parlamentari, diplomați, magistrați, grefieri, personal aeronautic, auditori ai Curţii de Conturi, judecători CCR şi funcţionari parlamentari. În justificarea modificării legii pensiilor poliţiştilor şi militarilor, se tot vorbeşte de o pensie de 34 000 lei, fără să se precizeze că există o singură pensie de acest fel şi că aceasta aparţine unui magistrat, pensionat în baza legii de pensionare a magistraţilor şi nu în baza legii pensiilor militare, lăsând falsa impresie ca toate pensiile poliţiştilor şi militarilor ar fi aşa mari. Se manipulează şi se minte cu neruşinare, pentru că nici nu e posibil aşa ceva din moment ce aprox. 60% din personalul Poliţiei Române este plătit cu salarul minim pe economie.
 4. Buna ziua! Va rog foarte mult sa ma ajutati cu un sfat. Incepand cu luna ianuarie 2016 am obtinut o decizie judecatoreasca prin care fostul meu sot este obligat la plata pensiei de intretinere in favoarea fiicei noastre in varsta de 3 ani.Pentru ca nu a platit nimic pana in prezent, in data de 10 iulie 2016 am depus o plangere impotriva lui la Politia oraseneasca. Pana acum am fost de 3 ori sa intreb in ce stadiu se afla plangerea mea si mi s-a spus ca au foarte multe dosare, dar ca l-au contactat telefonic pe fostul meu sot si si-a luat angajamentul ca va plati pensia.Sunt aproape 3 luni de zile in care eu nu am primit niciun raspuns. va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac eu in acest caz? sunt negate si amanate drepturile unui copil. va multumesc foarte mult!
 5. Salut . In ultima vreme circula foarte multe zvonuri perivind pensionare . Cum ca , cei care au deja 25 de ani in sistem ar trebui sa plece , ca , asta ar fi ultimul teren ... din august se schimba legea sau se da nu stiu ce ordonanata . Daca cineva dintre voi cunoaste ceva , v-a ruga sa comentam si sa ne informam reciproc . O zi buna si multa sanatate .
 6. Pensionarii din sectorul bugetar se pot angaja din nou în instituţiile publice şi pot să încaseze atât pensie, cât şi salariu, potrivit Legii 134/2014, intrată recent în vigoare. Actul normativ anulează dispoziţiile legale din 2009 care au interzis bugetarilor să cumuleze pensia cu salariul. Legea nr. 134/2014 a abrogat articolele din Legea nr. 329/2009 care interziceau cumulul pensiei cu salariul. Potrivit art. 1 lit. (c, din Legea nr. 329/2009, erau reglementate condiţiile exercitării cumului pensiei din sistemul public de pensii şi sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire în functie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar. De asemenea, art. 17 din Legea nr. 329/2009 stabilea că beneficiarii dreptului la pensie, care realizau venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, în cadrul instituţiilor publice, puteau cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, doar dacă nivelul pensiei nu depăşea nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 7. Vă propun să strângem aici informaţii utile despre asigurările de viaţă, respectiv, sfaturi, trucuri, ce e bine de ştiut, eventuale întrebări sau nelămuriri, capcane, ce trebuie evitat, etc. Sunt mulţi colegi care din dorinţa de a se pune la adăpost, au semnat o poliţă de asigurare de viaţă pentru ca ulterior aceste sume economisite să se întoarcă la ei sub forma unei pensii suplimentare. Cum funcţionează acest sistem al asigurărilor de viaţă? În mare totul constă în semnarea unei poliţe prin care clientul va plăti periodic o sumă, iar sumele respective ar trebui să fie investite de către compania de asigurări astfel încât ambele părţi să aibă de câştigat. Cu alte cuvinte clientul dă unei firme de asigurări nişte bani pentru ca aceasta să-i înmulţească. În teorie totul pare foarte frumos, numai că în realitate nu se întâmplă întotdeauna aşa. Datorită unor plasamente sau investiţii total neinspirate dar şi a unor chichiţe din respectivele contracte sunt multe situaţii în care clienţii au rămas cu buza umflată. Ce e bine să ştiţi: Puteţi să alegeţi doar investiţii sigure (dobânzi sau titluri de stat), există şi opţiunea stop loss pentru poliţa de tip unit linked (oprirea pierderilor) sau întrebaţi dacă poliţa ce urmează să o semnaţi este una de tipul "cu câştig garantat". E bine să vă asiguraţi că venitul va acoperi măcar inflaţia (sau media acesteia din ultimii ani). Întrebaţi încă de la început dacă există riscul pierderii banilor pe care-i investiţi, precum şi dacă există un comision în cazul încheierii contractului înainte de termen. De asemenea e bine să solicitaţi periodic (măcar anual) situaţia contului vostru, respectiv dacă există pierderi sau câştiguri.
 8. Guvernul vrea să impoziteze suplimentar bugetarii care câştigă peste 4.500 lei lunar Guvernul analizează impozitarea suplimentară, cu încă 16%, a sumei din pensie sau salariu care depăşeşte 4.500 lei /lună, sistem care ar putea fi aplicat începând cu anul viitor şi numai pentru sectorul bugetar, a declarat, marţi, premierul Victor Ponta. El a amintit că Guvernul USL intenţionează să aplice de anul viitor cote diferenţiate de impozit, în funcţie de nivelul salariilor. "În plus faţă de acest sistem fiscal, dacă va fi cazul şi dacă se va dovedi o idee bună, în special în zona bugetară, pentru că nu vreau să dăm semnale negative în zona privată care deja a suferit destul de multe în urma crizei, pentru cei care au venituri mari de la buget, de peste 4.500 lei pe lună, acolo poate fi vorba de o taxă de solidaritate. O taxă de 16 plus încă 16 peste ceea ce depăşeşte 1.000 de euro pe lună", a spus Ponta, la Prima TV. În noul sistem, bugetarii ar fi impozitaţi cu 16% pentru întregul venit şi ar plăti şi un impozit suplimentar, tot de 16%, aplicat la suma ce depăşeşte 4.500 lei. "Suntem într-o perioadă atât de dificilă în care realmente un pic de taxă de solidaritate se impune. Ştiu că nu ar aduce prea multţi bani la buget, dar ar fi un tip de semnal de solidaritate", a adăugat Ponta. Cine sunt bugetarii cu salarii mari? Magistrații, șefii din poliție, din serviciile secrete, din administrație publică, managerii deconcentratelor etc. Să fie vorba de primul pas spre impozitarea progresivă?
 9. Ce fond de pensii privat sa alegem ? Cine a studiat problema in profunzime, ce ne poate spune? La ce trebuie sa fim atenti?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.