Jump to content
POLITISTI.ro

Abandonul de familie - art. 378 Cod penal


Recommended Posts

  • Moderator

Art. 378 - Abandonul de familie
(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească,
se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii.
(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile.
(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.

NOTE:

- Decizie de admitere
Hotărâre prealabilă a I.C.C.J. nr. 2/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 20 februarie 2020:
În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de introducere a plângerii prealabile prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală - de 3 luni din ziua în care persoana vătămată sau reprezentantul său legal a aflat despre săvârșirea faptei - curge de la data la care persoana vătămată ori reprezentantul său legal a cunoscut săvârșirea faptei.
Termenul de 3 luni prevăzut în conținutul art. 296 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală poate să curgă din trei momente diferite, după cum urmează:
1) din momentul consumării infracțiunii, dacă acest moment este identic cu cel al cunoașterii faptei;
2) din momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se poate situa între momentul consumării faptei până la momentul epuizării
3) din momentul epuizării infracțiunii sau ulterior acestuia, odată cu cunoașterea săvârșirii faptei, caz în care nu trebuie să fi fost împlinit termenul de prescripție a răspunderii penale.

- Excepție de neconstituționalitate:
În M.Of. nr. 505 din 9 iunie 2023 s-a publicat Decizia Curții Constituționale nr. 221/2023 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal. 
C.C.R a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial, este neconstituțională.

  • Upvote 3
Link to comment
  • Active member

Referitor la infracțiunea asta prevazuta la lit.C, cam ce soluție ați vedea intr-un dosar, dacă pe parcursul cercetărilor, se constatată ca tatăl (cel obligat la plata pensiei de întreținere), nu realizează venituri?

Link to comment
  • Moderator

Copilul ăla trebuie să moară de foame dacă părintele e puturos sau puturoasă?
Să știi că Instanțele de judecată îi obligă la plata pensiei de întreținere și în situația în care părintele nu realizează venituri raportându-se la venitul minim pe economie.

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.