Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

radusandu

Deoarece mai multi colegi au solicitat un punct de vedere privind pensionarea si acordarea ajutoarelor, incerc sa aduc la cunostinta, prevederile in vigoare ale legislatiei in vigoare in prezent:

Prin legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 441, din 30 iunie 2010, s-a prevazut ca inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica si nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva.

“Art. 9. — Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva.

Art. 10. — (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in sistemul public de pensii, precum si in sistemele de pensii neintegrate acestuia, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica”.

La art. 15 din aceiasi lege nu se prevede abrogarea legislatiei specifice pentru politisti.

La art.16 se specifica ca aceste masuri, si de la art.9 si 10 se aplica pana la 31 decembrie 2010.

Art. 16. — (1) Prevederile art. 1—3, art. 5, art. 6 alin. (1), precum si cele ale art. 9—14 se aplica pana la 31 decembrie 2010.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legii bugetului de stat si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011”.

In legea nr.330/2009 Lege-Cadru nr. 330 din 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la Pct. 2 din anexa nr. IV/2 la legea-cadru se prevede :

(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, cadrele militare în activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în functie de vechimea efectivă ca militar, politist, funcnionar public cu statut special din sistemul administratieipenitenciare si personal civil, în institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda lunară netă, respectiv

salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării pozitiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde/salarii;

- între 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde/salarii;

- între 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde/salarii;

- între 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde/salarii;

- între 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde/salarii;

- între 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde/salarii;

- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde/salarii.

(2) Cadrele militare în activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, trecuti în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă, de un ajutor egal cu două solde lunare nete, respectiv cu două salarii de bază de încadrare nete.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care beneficiază de plăti compensatorii.

(4) Baza de calcul a soldei lunare nete, respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută, respectiv salariul de bază de încadrare brut, din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii dreptului.

(5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plătii ajutorului, acesta se acordă sotiei

sau sotului supravietuitor ori copiilor, iar în lipsa acestora, părintilor.

CONCLUZIE:

Incepand cu 01.01.2011, chiar daca va intra in vigoare noua lege de pensionare, care este in PROIECT sau o noua lege de salarizare, asa cum se vehiculeaza, politistii care indeplinesc conditiile de pensionare se pot inscrie la pensie anticipata si pensie anticipata partiala si se vor acorda ajutoarele la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva.

Sa auzim numai de bine!

UNITAS PER VERITATEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

kelly

Deci, sa intelegem ca in cazul in care iesim la pensie (termen, medical, disponibilizari) pana pe data de 31.01.2010, se aplica legislatia actuala, recte Legea 330/2009?

Share this post


Link to post
Share on other sites
radusandu

@kely.

Da, pana la 31.12.2010 nu 31.01.2010, normal ca se poate iesi la pensie la termen, medical si se aplica legea nr. 330/2009, completata cu OG nr. 1/2010.

Conform Pct. 2 din anexa nr. IV/2, care prevede ajutorul la iesirea la pensie nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva, deoarece prin art 9 din Legea 118/2010 s-a stabilit acest lucru.

“Art. 9. — Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva".

La art.16 se specifica ca aceste masuri, si de la art.9 si 10 se aplica pana la 31 decembrie 2010.

Cu stima,

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Va multumesc foarte mult. Consider extrem de util ceea ce ati prezentat. O seara frumoasa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Revin domnule radusandu, daca iese cineva la pensie azi, 20, primeste ceva "ajutoare" in bani? Si daca da/nu, care este baza legala. Este atacabila sau nu? Multumesc pentru orice speta sau detaliu in plus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
LORD

Raspuns de Radio Erevan : Da se poate iesi la pensie, cu ,, picioarele inainte,, vorba lui Ion Ilescu ,fost presedinte ! Acum la modul serios am vazut in proiectul legii salarizarii unice pe anul 2011 (il gasesti pe situl Ministerului Muncii ) ca ajutorul de pensie (salariile in functie de vechimea in sistem ) raman valabile si nu au fost abrogate .

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly
:( ...si eu care credeam ca mai apuc...In fine, ma refeream la prezent, la data de 20.09.2010, daca iese acum, primeste ceva?

Share this post


Link to post
Share on other sites
radusandu

Conform Pct. 2 din anexa nr. IV/2, care prevede ajutorul la iesirea la pensie, nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva, deoarece prin art 9 din Legea 118/2010 s-a stabilit acest lucru.

“Art. 9. — Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva".

Conform adresei Directiei Generale Financiare din MAI / Serviciul Metodologie Drepturi Personal si Pensii, nr. 694.154/09.09.2010 se fac urmatoarele PRECIZARI:

a) Prevederile care reglementeaza acordarea de ajutoare sau indemnizatii la iesirea la pensie, retraagere ori la trecerea in in rezerva a personalului bugetar nu se vor aplica pana la 01.01.2011. In aceste conditii, cadrele militare si politistii care trec in rezerva sau direct in retragere, respectiv inceteaza raporturile in perioada 03.07.2010 - 31.12.2010 nu au dreptul la plata ajutoarelor respective.

Exceptie de la aceasta regula fac persoanele care beneficiaza de ajutorul prevazut la pct.6 din anexa nr. IV/2 din Legea nr. 330/2009, precum si plata ajutoarelor reglementate la pct.3 alin 1 si 2, , dar si pct. 6, respectiv:<br style=""> <br style="">

PCT. 3. (1) Cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat, care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad, primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete, respectiv zece salarii de bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de activitate.

(2) În cazul în care persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor, acestea mai beneficiază de plata unui ajutor, stabilit în raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după cum urmează:

- 50% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv, dar nu mai puţin de 1 an;

- 55% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv;

- 60% din solda lunară netă, respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate, pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani.

PCT 6. În caz de deces al cadrelor militare în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, după caz, soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii, iar în lipsa acestora, părinţii, beneficiază de ajutorul prevăzut la pct. 3 alin. (1), fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi.

La acestea se vor respecta ,plata ajutoarelor prevazute, incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010, dar se va aplica prevederile art.94, alin 5 din Codul Fiscal, referitoare la impozitare.

B) Prevederile art 9 din lege nu sunt aplicabile pentru cadrele militare si politistii care au trecut in rezerva sau direct in retragere,respectiv au incetat raporturile de serviciu, inainte de data intrarii in vigoare a legii nr. 118/2010, respectiv inainte de data de 03.07.2010.

Cu stima,

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Sa spunem ca nu reusesc sa interpretez corect, eu sau altii, legea. Cineva care iese azi, 25/09/2010 la pensie ( medical ), primeste n+1 bani, conform cu art.x indice tz, sau nu primeste nimic! Daca se poate. Daca nu, asta este! Poate exista cineva cu "pile, cunostinte si relatii" la financiar-contabilitate, care sa ne lumineze si sa desluseasca "talcul" legilor si articolelor din aceasta anexa VI/2. Eu inteleg asa: daca nu se primesc plati compensatorii conform cu legislatia actuala, se incadreaza la 2.(1). Nu stiu, zau este nevoie de un avocat pe Dreptul MUncii sa desluseasca incalcitura asta. Poate gresesc eu. Va multumesc.

Edited by kelly

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Buna seara!

Am citit cele de mai sus si as dori sa apelez la cunostintele in domeniu ale utilizatorilor si sa imi spuna daca pot iesi la pensie partial anticipat incepand cu data de 01.01.2011, sau dupa aceasta data, daca nu se modifica legislatia in vigoare, avandu-se in vedere aspectele:

- am 39 de ani si doua luni;

- vechime in munca:

- 01.03.1990 - 08.01.1992 - lucrator comercial;

- 09.01.1992 - 01.10.1992 - ajutor de somaj (legea 1 / 1991, art. 17);

- 01.10.1992 - 04.11.1993 - scoala de politie;

- 04.11.1993 - 15.07.2005 - agent de ordine;

- 15.07.2005 - politist detasat la serviciul de evidenta a persoanelor.

In cazul in care raspunsul este afirmativ, va rog sa postati si cadrul legal .

Ca o paranteza off-topic, as ruga pe cei care stiu ce se va intampla dupa data de 30.04.2011 cu politistii si personalul contactual incadrati in cadrul serviciilor de evidenta a persoanelor, data la care le inceteaza detasarea la aceste structuri, sa posteze un anunt, cat de mic.

Va multumesc anticipat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
radusandu

Posibilitatea de a fi pensionat indiferent de varsta, in conditiile pensiei anticipate partiale, conform legii nr. 179/2004:

- 20 ani vechime in munca din care 10 ca politist/militar

La fel se poate beneficia la reorganizare unitate si imposibilitatea reincadrarii sau pierderea capacitatii de munca.

In noua lege a pensiilor, care se pare ca va intra in vigoare la 01.01.2011

Pensia anticipata (1) si anticipata partiala (2) se acorda numai cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare (deci peste 55 de ani) si daca:

- (1) s-a realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevazut de prezenta lege.

- (2) s-a realizat stagiul complet de cotizare, precum si celor care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 8 ani

Se prevede si posibilitatea reducerii varstei standard de pensionare, pentru cei care au realizat stagiul complet de cotizare si o parte din acest stagiu l-au realizat in conditii deosebite, speciale sau alte conditii.

Referitor la faptul ca la 30.04.2011, politistilor si personalul contactual incadrat in cadrul serviciilor de evidenta a persoanelor, le inceteaza detasarea la aceste structuri, ne vom documenta si va vom comunica la acest topik.

Numai bine!

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Va multumesc!

Cu alte cuvinte, daca vreau neaparat sa ies la pensie, sa ies anul asta, dar fara sa primesc nimic ca si compesatie, caci sunt sistate salariile compensatorii pana la 31.12.2010, ca exista posibilitatea ca de la 01.01.2011 pensia anticipata sa poata fi accesibila doar cu 5 ani inainte de implinirea varstei minime legale. Asa ca sa urmaresc daca si in ce forma se modifica legislatia cu privire la pensionare. Se modifica cum ati spus, am termen pana la sfarsitul anului, nu se modifica nimic, ar fi de preferat ca la inceputul anului 2011 sa fac repede demersurile necesare iesirii la pensie,caci cine stie ce se poate intampla. Este corect ce scrisei?

Sincer, chiar imi pare rau sa fiu nevoit sa recurg la aceasta solutie, iubesc ceea ce fac, ma duc cu drag la serviciu, insa incertitudinea si tacerea Directiei cu privire la aceasta detasare si ce se va intampla daca nu se prelungeste detasarea, ma face sa ma interesez cu privire la aspectul trecerii in rezerva.

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Imi cer scuze, rectific: pana la sfarsitul anului 2010 nu am posibilitatea legala de a depune cerere de a beneficia de pensie partiala anticipata, putand face acest lucru, daca nu se modifica legislatia in vigoare, incepand cu data de 01 ian 2011, cand e posibil sa primesc si salarii compensatorii. Acum, zic eu, ca am inteles corect. Va multumesc inca o data!

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Succes in toate; daca iesi anul acesta, nu beneficiezi de compensatorii anul acesta. La anul o sa beneficiezi. Nicaieri in lumea asta jurisprudenta nu se aplica asa ca la noi, o parte da si alta nu. Masurile sunt doar pentru anul acesta!

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Azi Guvernul a aprobat legea privind salarizarea in anul 2011 si Legea-cadru privind salarizarea unitara

Cateva prevederi din legea privind salarizarea in 2011:

- In anul 2011 nu se acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.

Adica,daca cineva iese la pensie in 2011, nu va primi ajutoare/ indemnizatii, insa acestea raman pe hartie, sa zicem, si le va primi cand se va da vreo dispozitie, sau nu le va primi niciodata? Daca din 2012 'se da liber' la ajutoare / indemnizatii, cei iesiti la pensie in 2011 nu primesc, insa cei din 2012, da? Voi ce intelegeti?

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Ca fapt divers, in februarie 2010 un coleg a iesit la pensie, la implinirea a 50 de ani, avand o vechime in MAI de aproape 29 de ani ( lucrati efectiv), cu o pensie de 1680, din cauza ca suntem pe statul M. Unde a fost detasarea cu toate drepturile? Ce pensie are un alt politist, care indeplineste aceleasi conditii cu acest coleg? Si stati linistiti, ca si noi, cei de la evidenta persoanelor, am fost la mineriade, am fost scosi in strada cand s-a impus, si noi facem permanenta de alegeri, facem munca de teren, ca salariatii primariilor nu fac asa ceva, ca ei sunt civili...cica..;)

Cu toate ca legea spune ca suntem detasati cu toate drepturile, e un fapt cert ca nu e asa, fiind pe statul 'M', cu functiile cele mai mici din MAI si salarii pe masura. O data cu aceasta lege a salarizarii, iarasi vom fi dezavantajati. Are de gand, ca din 2005 nu a facut nimic, CNP-ul sau SNPPC-ul, sa apere interesele si politistilor detasati la serviciile de evidenta a persoanelor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
radusandu

-@user 10.

In anul 2011 nu se acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva.

Normal ca si dvs sunteti membrii CNP si CNP incearca sa apere interesele tuturor membrilor dar si politistilor detasati la serviciile de evidenta a persoanelor

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

So adoptat deja legea ?!

In art. 15 al. 2 din Constituţia României se prevede : "legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile", asigurând totodatã stabilitatea drepturilor legal câştigate. Principiul neretroactivitãţii legii este expres formulat atât în Codul civil, art. 1, în sensul cãruia "legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere retroactivã"

O lege intrã în vigoare la data publicãrii sau la o datã ulterioarã publicãrii, datã prevãzutã în legea respectivã.

Principiul neretroactivitãţii legii asigurã:

-stabilitatea dreptului legal câştigat (care nu poate fi suprimat, printr-o nouã lege);

-previne abuzul de drept prin modificarea legilor, în cazul rotirii la putere;

-asigurã legitimitatea legii, recunoaşterea acesteia ca obligatorie şi justã; nu se poate pretinde respectarea unei legi inexistente, respectiv pânã la intrarea în vigoare a acesteia.Si mai este un schepsis care se refera la discriminare, dar asta este mai complicat...

Eu am iesit deja la pensie, asa ca invat sa ma apar singur

Share this post


Link to post
Share on other sites
user10

Multumesc pentru reproducerea textuala! revin : Adica,daca cineva iese la pensie in 2011, nu va primi ajutoare/ indemnizatii, insa acestea raman pe hartie, sa zicem, si le va primi cand se va da vreo dispozitie, sau nu le va primi niciodata? Daca din 2012 'se da liber' la ajutoare / indemnizatii, cei iesiti la pensie in 2011 nu primesc, insa cei din 2012, da? Voi ce intelegeti?

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Punctual.

1. Ordonanta 1/2010 SUSPENDA (sic!) orice ajutoare, compensatii, etc, pana pe 31.12.2010!! Dupa care se aplica Legea 330, care pana la ora asta este inca nemodificata

2. Noua lege a salarizarii prevede ca nu se mai da nimic insa are "n" lucruri care sunt in neregula cu Costitutia, deci sunt atacabile

3. Asa ca instanta decide ; iei hotararea definitiva si o pui pe masa celor de la financiar.

Asta este acum, nu stie nimeni ce va fi. In concluzie te poti baza in instanta pe neretroactivitatea legii, pe principiul echitatii muncii, etc. La anul...D-zeu stie ce o sa mai fie, dar nimic bun cu siguranta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ione63

Buna seara!Am probleme medicale destul de grave,sunt as medicala(ag.sef pr),virsta de 47ani11 luni,vechime totala 28ani,din care militar 9ani5 luni.Va rog din tot sufletul un sfat,in cunostinta de cauza:daca ma pensionez medical,ce fel de pensie va fi?Cind e mai bine,in aceasta luna,sau sa astept inceputul anului 2011? Va multumesc anticipat,Daniela

Share this post


Link to post
Share on other sites
radusandu

@ ione63

Conform Pct. 2 din anexa nr. IV/2, care prevede ajutorul la iesirea la pensie, nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva, deoarece prin art 9 din Legea 118/2010 s-a stabilit acest lucru.

“Art. 9. — Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi nu se mai acorda ajutoare sau, dupa caz, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere ori la trecerea in rezerva".

Conform adresei Directiei Generale Financiare din MAI / Serviciul Metodologie Drepturi Personal si Pensii, nr. 694.154/09.09.2010 se fac urmatoarele PRECIZARI:

a) Prevederile care reglementeaza acordarea de ajutoare sau indemnizatii la iesirea la pensie, retraagere ori la trecerea in in rezerva a personalului bugetar nu se vor aplica pana la 01.01.2011. In aceste conditii, cadrele militare si politistii care trec in rezerva sau direct in retragere, respectiv inceteaza raporturile in perioada 03.07.2010 - 31.12.2010 nu au dreptul la plata ajutoarelor respective.

PCT. 3. din anexa nr. IV/2,(1) Cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, ale căror raporturi de serviciu au încetat, care nu îndeplinesc condiţiile de pensie, fiind clasaţi "Apt limitat" sau ca urmare a reorganizării unor unităţi, a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad, primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete, respectiv zece salarii de bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de activitate.

Legea pensiilor, reexaminata la solicitarea sefului statului, prin care se stabileşte varsta standard de pensionare de 63 de ani la femei si de 65 de ani la barbati, a fost adoptata, marti, de plenul Camerei Deputatilor, informeaza agentia Mediafax.

Legea a fost adoptata, prin apel nominal, cu 172 de voturi "pentru".

Singurul articol modificat, fata de varianta initiala adoptata, este cel referitor la varsta de pensionare.

Sa asteptam PROMULGAREA. Puteti vedea comentariul mai sus, pe PROIECT.

Legea privind sistemul unitar de pensii publice va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, dar nu in intregime. La trei zile de la data publicarii Legii, intra in vigoare prevederile privind infiintarea Caselor de Pensii Sectoriale din subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Tot in acest termen ar urma sa intre in vigoare prevederile legate de pensiile ocupationale dar Guvernul ar trebui sa elaboreze si sa inainteze Parlamentului legea respectiva pana la sfarsitul acestui an.

Cu incepere de la 1 ianuarie 2012, va avea loc majorarea valorii punctului de pensie anual cu 100 la suta din rata inflatiei la care se adauga 50 la suta din cresterea reala a castigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. Tot peste doi ani intra in vigoare prevederile referitoare la majorarea cu 25 la suta a punctajului pentru perioadele de munca realizate in conditii deosebite.

O alta prevedere care intra in vigoare la 1 ianuarie 2012 se refera la persoanele inscrise la pensie incepand cu 1 ianuarie 2011. La acestea, punctajului mediu anual i se aplica un indice de corectie calculat ca raport intre 43,3 la suta din castigul salarial mediu brut si valoarea punctului de pensie in vigoare la acea data.

Parearea mea este ca mai bine este sa iesiti acum la pensie, daca sunteti bolnava, deoarece si in anul 2011, conform Proiectului de lege de salarizarea pentru 2011 sunt sistate ndemnizatiile la iesirea la pensie...

Voi reveni cu amanunte...

Mai multe despre proiectul legii pensiilor, cu modificarea varstei de pensionare cum am am mentionat mai sus, in special de la art 54, pe : http://www.cdep.ro/p.../3/pr323_10.pdf

Edited by radusandu

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

In data de 6.12.2010, CA Bucuresti a suspendat efectele HG nr. 735/2010 pentru 635 de foste cadre militare, iar punerea in executare a deciziei presupune sistarea tuturor activitatilor ce conduc la recalcularea pensiilor in temeiul hotararii de Guvern, cu consecinta mentinerii in plata a pensiilor actuale.

Reclamantii au fost reprezentati de Piperea & Asociatii prin Avocat Gheorghe Piperea. Aceasta hotarare este executorie, autoritatile statului fiind obligate sa o puna in executare.

Gheorghe Piperea a declarat ca aceasta decizie reprezinta o dovada vie a functionarii principiului separatiei puterilor in stat, puterea judecatoreasca corectand atitudinea sfidatoare a Guvernului la adresa principiilor Constitutionale si ale CEDO: “Aceasta decizie reprezinta dovada faptului ca in Romania statul de drept inca functioneaza si va functiona in continuare atata timp cat ne putem baza pe constiinta si independenta justitiei”.

Share this post


Link to post
Share on other sites
SandoKhan

Sau le e frica judecatorilor sa nu creeze un precedent si, mai tarziu, sa fie bagati in aceeasi oala si tratati la fel.

In Romania Justitia este in orice fel, dar numai independenta nu e.

Share this post


Link to post
Share on other sites
kelly

Evident ca exista o teama, insa nici ei nu mai stiu cum sa judece cauzele pur si simplu pentru ca in legislatie nu este prevazuta "prosia" si "incompetenta".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Marius
   By Marius
   Situaţia REALĂ este cu totul alta decât cea prezentată în ultima perioadă prin tot felul de minciuni şi manipulări de către guvernanţi şi jurnalişti. Adevărul este că pensiile poliţiştilor şi cele militare NU sunt pensii speciale, pentru că cele două categorii de pensii sunt reglementate de legi distincte.
   În cazul "pensiilor speciale" există: Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar, Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, Legea nr. 303/2004 republicată, privind Statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
   În schimb, pentru poliţişti şi militari există doar Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, iar acestea nu fac parte din sistemul public de pensii, ci sunt plătite din bugetele ministerelor de resort, prin intermediul caselor sectoriale de pensii, unde tot militarii şi poliţiştii cotizează în perioada de activitate. 
   S-au spus în ultimele zile o mulţime de minciuni, vehiculându-se informaţii şi cifre aberante în total dezacord cu realitatea. În realitate peste 95% dintre pensiile poliţiştilor şi militarilor au un cuantum între 2500 - 3000, nicidecum sumele vehiculate prin media. Pensiile poliţiştilor şi ale militarilor, care repet, nu sunt pensii speciale, sunt acordate către aproximativ 155.000 de persoane - circa 85.000 - MApN. 55.000 - Interne, 15.000 servicii.
   Într-adevăr, cuantumul pensiilor speciale este destul de mare (valoarea medie a unei pensii speciale depăşeşte 8.000 de lei), dar acestea nu au nicio legătură cu veniturile şi pensiile poliţiştilor, cei mulţi şi tăcuţi, cei demni, cei care sunt de ani şi ani de zile direct afectaţi de nedreptăţile şi inechităţile existente în aceste instituţii. Ăştia sunt cei care îşi pierd viaţa şi sănătatea la serviciu, sunt cei care în ciuda tuturor neajunsurilor, strâng din dinţi şi merg mai departe indiferent de pericole ori de vreme.
   Revenind la pensiile speciale şi în acest caz politicienii mint cu neruşinare şi manipulează, pentru că realitatea este cu totul alta. În prezent sunt aprox. 8600 pensii speciale, care reprezintă doar 0.1% din bugetul naţional de pensii, ce sunt acordate următoarelor categorii profesionale: parlamentari, diplomați, magistrați, grefieri, personal aeronautic, auditori ai Curţii de Conturi, judecători CCR şi funcţionari parlamentari.
   În justificarea modificării legii pensiilor poliţiştilor şi militarilor, se tot vorbeşte de o pensie de 34 000 lei, fără să se precizeze că există o singură pensie de acest fel şi că aceasta aparţine unui magistrat, pensionat în baza legii de pensionare a magistraţilor şi nu în baza legii pensiilor militare, lăsând falsa impresie ca toate pensiile poliţiştilor şi militarilor ar fi aşa mari. Se manipulează şi se minte cu neruşinare, pentru că nici nu e posibil aşa ceva din moment ce aprox. 60% din personalul Poliţiei Române este plătit cu salarul minim pe economie.
  • Deli32
   By Deli32
   Buna ziua!
   Va rog foarte mult sa ma ajutati cu un sfat. Incepand cu luna ianuarie 2016 am obtinut o decizie judecatoreasca prin care fostul meu sot este obligat la plata pensiei de intretinere in favoarea fiicei noastre in varsta de 3 ani.Pentru ca nu a platit nimic pana in prezent, in data de 10 iulie 2016 am depus o plangere impotriva lui la Politia oraseneasca. Pana acum am fost de 3 ori sa intreb in ce stadiu se afla plangerea mea si mi s-a spus ca au foarte multe dosare, dar ca l-au contactat telefonic pe fostul meu sot si si-a luat angajamentul ca va plati pensia.Sunt aproape 3 luni de zile in care eu nu am primit niciun raspuns. va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac eu in acest caz? sunt negate si amanate drepturile unui copil.
   va multumesc foarte mult!
  • nutug69
   By nutug69
   Salut .  In ultima vreme circula foarte multe zvonuri perivind pensionare . Cum ca , cei care au deja 25 de ani in sistem ar trebui sa plece , ca , asta ar fi ultimul teren ... din august se schimba legea sau se da nu stiu ce ordonanata . Daca  cineva dintre voi cunoaste ceva , v-a ruga sa comentam si sa ne informam reciproc . O zi buna si multa sanatate .
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.