Jump to content
POLITISTI.ro

Standard / useful forms

12 files

 1. Manual de utilizare Beretta Px4 Storm - limba română

  Fiecare versiune a pistolului Beretta PX4 Storm are caracteristici diferite. Citiţi cu atenţie manualul de utilizare al armei care descrie caracteristicile specifice ale modelului PX4 Storm pe care îl folosiţi. Manualul oferă şi informaţii importante privind siguranţa.

  36 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 2. Cerere autorizare procurarea celei de-a doua arme letale

  Model cerere eliberare autorizaţie pentru procurarea celei de-a doua arme letale - Anexa 8
  Deţinătorii armelor letale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi arme în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, în funcţie de destinaţia armei.

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 3. Cerere atestat de instructor în poligon

  Model cerere pentru eliberarea/prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere - Anexa 7
  Structura competentă pentru primirea şi soluţionarea cererii este Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, competent teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului. Persoana care solicită eliberarea / prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 30 alin. (1), respectiv art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

  6 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 4. Cerere autorizare introducerea în România a armelor de foc

  Model cerere pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc - Anexa 6
  Cererea și documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, se depune de către cetăţenii străini, personal sau prin mandatar şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante, în termen de 30 de zile (excepție fac persoanele care introduc temporar armele pentru vânătoare sau tir).

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. Cerere autorizare persoane juridice

  Model cerere autorizare persoane juridice pentru a deţine, purta şi folosi arme letale/neletale supuse autorizării - Anexa 5
  În scopul autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale/neletale supuse autorizării, persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018 la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la sediul social sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea.
  Persoanele juridice care pot solicita autorizarea sunt persoanele juridice de drept public, cele de drept privat şi muzeele care pot procura şi deţine arme de colecţie.

  1 download

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 6. Cerere eliberare Paşaport European pt armele de foc

  Model cerere eliberare Paşaport European pentru armele de foc - Anexa 4
  Cererea se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi este necesar a fi însoţită de documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.
  În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, în care se înscriu exclusiv armele letale pentru care titularul are drept de deţinere sau de port şi folosire.

  1 download

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 7. Cerere prelungire valabilitate permis armă

  Model cerere – prelungire valabilitate permis armă  - Anexa 3
  Cererea de prelungire a valabilităţii permisului/lor de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – f) şi, după caz, lit. g) și h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.
  Pe lângă documentele prevăzute la art. 40 alin. (1), instructorii în poligonul de  tragere au obligația să depună o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.
  Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă.

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Cerere autorizare procurare prima armă

  Model cerere autorizare procurare prima armă letală sau neletală - Anexa 1
  Cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, pot depune cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti).
  În vederea procurării şi scoaterii de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, se poate depune cererea şi documentele prevăzute la art. 70 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la adresa unde îşi desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia.
  În baza autorizaţiei de procurare, armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condiţiile Capitolului VI, Secţiunea a 2-a referitoare la efectuarea operaţiunilor de transfer şi import de către armurieri şi intermediari.
  Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 90 de zile.

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 9. Cerere eliberare atestat colecţionar

  Model cerere eliberare atestat colecţionar - Anexa 2
  Se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.
  Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile în regim normal – cuantum taxă 100 lei sau în termen de 10 zile – cuantum taxă 300 lei.

  0 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 10. Cerere pentru reducerea perioadei de suspendare

  Model cerere pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 modificat şi completat.
  Soluţionarea unei astfel de cereri revine şefului poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române (art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002 rep.), iar testul pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, în vederea promovării acestuia, ca şi condiţie necesară pentru reducerea perioadei de supendare, se susţine la serviciul rutier care îl are în evidenţă (art. 106 alin. 1 lit. c din acelaşi act normativ). Mai multe: Reducerea perioadei de suspendare.
   

  29 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Catalogul modelelor de permise de conducere UE

  Catalogul modelelor de permise de conducere din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European
  Directiva europeană privind permisele de conducere asigură recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere eliberate în toate statele membre. Statele membre recunosc permisele eliberate în alte state membre, fără nicio formalitate. Comisia Europeană a decis să publice un catalog cu modele de permise de conducere, care să prezinte toate modelele valide aflate în uz.

  195 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 12. Declaraţie accidente uşoare - tamponare

  Formular declaraţie accident soldat doar cu pagube materiale - tamponare.
  În situaţia unui accident uşor soldat doar cu pagube materiale (tamponare) şi când nu se reuşeşte încheierea unei înţelegeri amiabile, iar conducătorii auto merg la poliţie, aceştia obligatoriu trebuie să completeze un formular tip "Declaraţie" ce poate fi descărcat de aici.
  Mai multe detalii privind procedura în cazul unui accident de circulaţie.

  159 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.