Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere autorizare persoane juridice

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Model cerere autorizare persoane juridice pentru a deţine, purta şi folosi arme letale/neletale supuse autorizării - Anexa 5

În scopul autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale/neletale supuse autorizării, persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018 la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la sediul social sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea.

Persoanele juridice care pot solicita autorizarea sunt persoanele juridice de drept public, cele de drept privat şi muzeele care pot procura şi deţine arme de colecţie.


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.