Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere autorizare procurare prima armă

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Model cerere autorizare procurare prima armă letală sau neletală - Anexa 1

Cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, pot depune cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti).

În vederea procurării şi scoaterii de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, se poate depune cererea şi documentele prevăzute la art. 70 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la adresa unde îşi desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia.

În baza autorizaţiei de procurare, armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condiţiile Capitolului VI, Secţiunea a 2-a referitoare la efectuarea operaţiunilor de transfer şi import de către armurieri şi intermediari.

Termenul de valabilitate a autorizaţiei este de 90 de zile.


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.