Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere prelungire valabilitate permis armă

   (0 reviews)

 Share

1 Screenshot

About This File

Model cerere – prelungire valabilitate permis armă  - Anexa 3

Cererea de prelungire a valabilităţii permisului/lor de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – f) şi, după caz, lit. g) și h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Pe lângă documentele prevăzute la art. 40 alin. (1), instructorii în poligonul de  tragere au obligația să depună o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.

Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă.

 Share


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.