Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere autorizare introducerea în România a armelor de foc

   (0 reviews)

 Share

1 Screenshot

About This File

Model cerere pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc - Anexa 6

Cererea și documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, se depune de către cetăţenii străini, personal sau prin mandatar şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante, în termen de 30 de zile (excepție fac persoanele care introduc temporar armele pentru vânătoare sau tir).

 Share


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.