Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere eliberare Paşaport European pt armele de foc

   (0 reviews)

 Share

1 Screenshot

About This File

Model cerere eliberare Paşaport European pentru armele de foc - Anexa 4

Cererea se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi este necesar a fi însoţită de documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, în care se înscriu exclusiv armele letale pentru care titularul are drept de deţinere sau de port şi folosire.

 Share


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.