Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de lege urmăreşte crearea premiselor necesare actualizării permanente a evidenţei vehiculelor înmatriculate, facilitând identificarea utilizatorilor acestora, şi instituirea unui mecanism suplimentar de asigurare a executării sancţiunii amenzii contravenţionale pentru a reduce substanțial posibilitatea de fraudare a prevederilor legale.

În acest sens, se propune ca autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, să poată circula pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state.

La cererea poliţistului rutier, persoanele care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, au obligația de a prezenta, un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul. Excepțiile sunt expres prevăzute de lege. Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amendă și reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare.

Datele referitoare la autovehicul şi documentul doveditor al titlului cu care este deţinut acesta vor fi înscrise în evidenţa autovehiculelor sau remorcilor înmatriculate în alte state, care se ţine de către poliţia rutieră.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice propune introducerea sancţiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul nerespectării obligaţiei de a achita amenda contravenţională în termenul prevăzut de lege.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul auto sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal.

Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii, în situaţia în care plata acesteia nu se face pe loc, agentul constatator completează în procesul verbal şi înştiinţarea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. Plângerea depusă suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale complementare, precum suspendarea dreptului de a conduce autovehicule.

Totodată, în vederea atingerii obiectivului de reducere a numărului de accidente este propusă înăsprirea sancțiunilor prevăzute pentru încălcarea unor norme rutiere.

Astfel, nerespectarea normelor privind obligaţia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar în traversare, nerespectarea limitelor de viteză prevăzute pentru categoria de drum şi vehicul şi nerespectarea interdicţiei de a conduce un autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice sunt sancţionate mai aspru prin trecerea faptelor respective la clasa a V-a de sancţiuni, concomitent cu majorarea termenului prevăzut ca perioadă de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, respectiv 120 zile.

În acest context, se introduce o nouă treaptă privind limita de viteză, respectiv depăşirea cu peste 60 de km/h a limitei maxime prevăzute pentru sectorul respectiv de drum şi categoria de vehicul căreia i se aplică, sancționată cu aceeași pedeapsă menționată mai sus.

În forma supusă dezbaterii publice, proiectul de act normativ propune ca, în situația în care noul proprietar al unui autovehicul nu solicită, în termen legal, autorităților competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, să opereaze de drept suspendarea înmatriculării vehiculului.

O altă propunere de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice se referă la înregistrarea video şi, după caz, audio, cu sisteme tehnice de monitorizare a modului de desfăşurare a probei teoretice şi a probei practice pentru obţinerea permisului de conducere. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări.

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a instituţiei noastre: www.mai.gov.ro, la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile.

Link to comment
 • Moderator

Am citit proiectul de lege, iar reglementarea propusă:

 • abrogă dispoziţiile în materia căilor de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei constatate neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 500/2012;
 • urmăreşte reevaluarea termenelor avute în vedere în cadrul procedurilor de referinţă (momentul rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârilor, faţă de textul actual, potrivit căruia raportarea se face la momentul pronunţării hotărârii);
 • stabileşte data de la care începe să îşi producă efectele sancţiunea contravenţională complementară.
 • urmăreşte crearea premiselor necesare actualizării permanente a evidenţei vehiculelor înmatriculate (obligaţii clare pentru transcrierea dreptului de proprietate şi circulaţia autovehiculelor înmatriculate în străinătate).

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, care conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat, vor avea obligaţia de a prezenta, la cererea poliţistului rutier, un document doveditor al titlului cu care este deţinut vehiculul însoţit de traducerea unui traducător autorizat.

Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute cu orice titlu de persoane care au sediul, domiciliul sau reşedinţa în România, vor putea să circule pe drumurile publice pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii titlului sau de la data înscrierii în evidenţa autovehiculelor şi remorcilor înmatriculate în alte state (această evidenţă va fi ţinută de Poliţia Rutieră).

Nerespectarea normelor privind obligaţia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar în traversare, nerespectarea limitelor de viteză prevăzute pentru categoria de drum şi vehicul şi nerespectarea interdicţiei de a conduce un autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice vor fi sancţionate mai aspru prin trecerea faptelor respective la clasa a V-a de sancţiuni.

Se introduce o nouă treaptă privind limita de viteză, respectiv depăşirea cu peste 60 de km/h a limitei maxime prevăzute pentru sectorul respectiv de drum şi categoria de vehicul căreia i se aplică.

Va fi introdus un regim distinct de sancţionare administrativă, raportat la pericolul social concret al faptelor urmărite ca infracţiuni la regimul circulaţiei sau accidentelor rutiere soldate cu victime.

Va fi majorată perioada de suspendare aplicată pentru producerea unui accident rutier soldat cu victime, în situaţia în care instanţa de judecată sau, după caz, propcurorul dispune neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau achitarea cu aplicarea unei sancţiuni administrative.

Link to comment
 • 1 month later...

Ma ustura ochii la cat am cautat in lege o reglementare impotriva descreieratilor ce si-au modificat tobele de esapament de la motociclete, si nu gasesc nimic. Scuzati-mi termenul dar tocmai au facut un tur prin fata blocului meu. Chiar nu este nimeni in afara de mine deranjat de acesti tineri teribilisti? Locuiesc in cartierul Berceni si sunt terorizat aproape noapte de noapte de un grup de tineri ce fac un zgomut infernal pe Emil Racovita. Asta dureaza de aproape 3 ani... Am fost la sectia de politie si mi-au spus ca sunt destule reclamatii dar se pare ca este o brese legislativa ce-i impiedica sa ia masuri. Eu am fost oprit cu ceva vreme in urma de un echipaj de politie si numai ca nu le-am cazut in genuchi sa nu-mi ia talonul de la autoturism pentru ca aveam toba putin sparta si se cam auzea. M-au iertat iar a doua zi aveam o toba noua. Eu nu inteleg de ce acesti tineri ce si-au modificat tobele nu pot raspunde pentru ce fac. Culmea ca unul mi-a recomandat sa-mi pun ferestre adevarate sa nu-i mai aud. De curiozitate, vara poate cineva dormi cu fereastra inchisa? Eu nu... Am un job la care dimineata trebuie sa ma duc si nu vreau sa va explic in ce stare sunt. Cineva zicea ca beizadelele unor mari demnitari sunt motociclisti inraiti si de aceia nu permit modificari in legislatie. Au facut miting pentru a fi respectati in trafic, dar ei ne respecta pe noi? Unde pot face o propunere pentru a se include in lege masuri impotriva a asemenea situatii?

Edited by Traznitul
 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment

Degeaba incearca guvernantii sa limiteze circulatia in ro cu nr de bg,acum s-a gasit alta smecherie:masina inmatriculata pe firma in bg si romanul trecut in toate actele masinii inclusiv in RCA ca utilizator,perfect legal,ce modificare vor mai aduce nu mai ai voie sa lucrezi pt firme din alte state? :) mai bine ar umbla la sanctiuni si in CP la ultraj )

Link to comment
 • 5 weeks later...
Proiect de lege: Prelungirea dreptului de a conduce pentru șoferii cercetați – decisă o singură dată de autorități, nu din 30 în 30 de zile
 
 
Prelungirea dreptului de a conduce pentru șoferii cu permisul reținut, cercetați sau judecați pentru săvârșirea unor infracțiuni sau implicarea în accident, ar urma să fie decisă o singură dată de procuror sau judecător, și nu din 30 în 30 de zile, potrivit unei propuneri a Ministerului Public.
Propunerea de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 195/ 2002 (Codul rutier) a fost trimisă, vineri, Ministerului Afacerilor Interne de către procurorul general al României Tiberiu Nitu. Sunt vizate dispozitiile articolului 111, alineatul 6, din actul normativ, care se refera la prelungirea periodica a dreptului de circulatie a conducatorului auto care a savarsit anumite infractiuni sau a fost implicat intr-un accident cu victime. În forma actuală a actului normativ, prelungirea se face la un interval de 30 de zile de către procuror sau instanța de judecată, în funcție de faza procesuală în care se află cauza, până la soluționarea definitivă a acesteia.

Propunerea de modificare urmareste degrevarea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori a instantei de judecata investita cu solutionarea cauzei, in sensul de a dispune cu privire la dreptul de circulatie o singura data, pana la adoptarea unei solutii in faza de urmarire penala, respectiv ramanerea definitiva a solutiei, cu posibilitatea reexaminarii actului din oficiu, la cererea partilor sau la sesizarea organelor de politie, se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.

Astfel, articolul 111, alineatul 6, ar urma sa aiba, potrivit propunerii, urmatorul continut: “La cererea titularului permisului de conducere retinut in conditiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori, in faza de judecata, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau, dupa caz, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunica si sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta”.

Dupa alineatul 6, se propune introducerea a doua noi alineate, cu urmatorul cuprins: “Solutia data cererii de prelungire a dreptului de circulatie poate fi reexaminata, de procurorul sau de instanta care a dispus-o, din oficiu, la cererea partilor ori la sesizarea organelor de politie” si respectiv “La solutionarea cauzei, rezolutia sau ordonanta prin care procurorul a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale sau hotararea judecatoreasca ramasa definitiva se comunica si sefului politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta”.

Alineatul 1, litera b, din articolul 111, coroborat cu alte articole din Codul rutier, prevede retinerea permisului de conducere pentru: conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat sau cu numar fals de inmatriculare, conducerea de catre o persoana care detine permis pentru alta categorie de autovehicule sau careia permisul i-a fost retras sau anulat, care are suspendat dreptul de a conduce sau nu are dreptul de a conduce in Romania, de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool sau se afla sub influenta unor produse stupefiante, refuzul soferului de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, parasirea locului accidentului cu victime sau produs in urma unei infractiuni fara incuviintarea politiei, consumul de alcool sau produse stupefiante dupa producerea unui accident cu victime pana la recoltarea probelor biologice.

De asemenea se mai au in vedere cazurile de retinere a permisului pentru organizarea sau participarea, in calitate de conducator de vehicul sau de animale, la intreceri neautorizate pe drumurile publice si lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase, tot potrivit articolului 111, alineatul 1, litera b, coroborat cu alte articole.

Potrivit alineatului 4, din articolul 111, se retine permisul, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulatie, conducatorului de autovehicul implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, daca autorul accidentului a savarsit contraventiile prevazute in clasa a II-a si clasa a III-a de sanctiuni, referitoare la incalcarea unor regului de circulatie.

Astfel, in aceste cazuri de retinere a permisului, dreptul de circulatie va putea fi prelungit daca procurorul sau instanta de judecata dispune in acest sens, o singura data, potrivit propunerii MP.

Ministerul arata, in motivarea propunerii, ca in 2012 au fost trimisi in judecata 14.328 de inculpati si au fost solutionate prin neinceperea urmaririi penale 7.616 cauze, respectiv prin scoaterea de sub urmarire penala 14.567 cauze, in dosare privind circulatia pe drumurile publice.

“Rezulta un volum important de activitate pentru procedura reglementata de art. 111 alin. 6 din OUG nr.195/2002, in forma actuala, care consideram ca instituie mecanisme greoaie privind accesul cetateanului la justitie (cerere, prelungire, comunicare la fiecare 30 de zile)”, se mai arata in motivare.

 • Upvote 1
Link to comment

Modificarea OUG privind circulația pe drumurile publice | Proiect

 

sursa : articol preluat de pe juridice.ro din 10 iunie 2013
 
Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
 

Domnul Tiberiu Mihail Nitu, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie şi Justitie a transmis, la data de 07.06.2013, Ministerului Afacerilor Interne o propunere de modificare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Acest demers este initiat ca urmare a recentelor evaluari asupra eficientei sistemului judiciar care semnaleaza existenta a numeroase atributii non-judiciare, care afecteaza organizarea muncii procurorilor, necesitatea simplificarii procedurilor, inscriindu-se în coordonatele regasite si in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare privind volumul de munca in sistemul judiciar.

Sunt vizate dispozitiile art. 111 alin. 6 din actul normativ, care se refera la prelungirea periodica (la un interval de 30 de zile) a dreptului de circulatie a conducatorului auto implicat intr-un accident de circultţie, de catre procuror sau instanta de judecata, in functie de faza procesuala in care se afla cauza, pana la solutionarea definitiva a acesteia.

Sub acest aspect, propunerea de modificare urmareste degrevarea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau exercita supravegherea cercetarii penale ori a instantei de judecata investita cu solutionarea cauzei, in sensul de a dispune cu privire la dreptul de circulatie o singură data, pana la adoptarea unei solutii in faza de urmarire penala, respectiv ramanerea definitiva a solutiei, cu posibilitatea reexaminarii actului din oficiu, la cererea partilor sau la sesizarea organelor de politie.

 

:: propunerea

 

Comentariu propriu : Propunerea este interesanta, are ca scop degrevarea  procurorilor  de volumul de munca privind prelungirile si birocratia aferenta , insa cum va fi pusa in practica? Ce fel de dovada va fi emisa, daca va fi inscrisa ca este valabila pana la solutionarea definitiva a cauzei,  cum stie politistul din strada , care il opreste pe conducatorul auto-invinuit, cand a fost solutionat  dosarul penal  si cu ce solutie si automat daca aceea dovada este in termen ori nu ?

Edited by LORD
Link to comment

Ar trebui sa se precizeze clar daca cei de la Prostia Locala au drept de constatare si sanctionare a abaterilor, desi cel mai bine ar fi sa nu aiba acest drept. Deasemenea ar trebui sa se specifice ce inseamna sa fii politist rutier, ce conditii trebuiesc indeplinite pentru asta.

Link to comment
 • Moderator

Deputaţii: Tudor Ciuhodaru, Monica Iacob Ridzi şi Cătălin-Daniel Fenechiu, au depus în Parlament o nouă propunere de modificare a codului rutier, care prevede înăsprirea pedepselor în scopul descurajării conducerii sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor.

 

Proiectul legislativ prevede patru tipuri de măsuri:

 

 • dublarea sau chiar triplarea pedepselor cu închisoarea pentru alcoolemie penală sau cosnum de stupefiante
 • creşterea duratei de suspendare a permisului (la 5-10 ani pentru alcoolemie penală şi la 6 luni-1 an pentru contravenţii)
 • majorări în cazul recidivei în 5 ani pentru restituirea permisului (cu 10 ani pentru alcoolemia penală
 • imposibilitatea reducerii sancţiunilor aplicate pentru alcool şi droguri

Concret:

 

1. Dublarea pedepsei cu închisoarea ce va fi cuprinsă între 5 ani şi 10 ani dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie de alcool de peste 0,80 g/l alcool în sânge sau sub efectele stupefiantelor şi chiar triplarea pedepselor actuale la 10-15 ani dacă aceste persoane efectuează transport public de persoane sau transport de substanţe periculoase.

 

2. Perioade mai mari de suspendare a permisului pentru consumul de alcool şi stupefiante cuprinse:

a. - între 5 ani şi 10 ani, dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie de alcool de peste 0,80 g/l alcool în sânge sau sub efectele stupefiantelor.

b. - între 6 luni şi 1 an, dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie de alcool de până la  0,80 g/l alcool pur în sânge.

 

3. Majorarea duratei de suspendare a permisului pentru consumul de alcool şi stupefiante atunci când se repetă aceeaşi faptă într-un interval de 5 ani de la restituirea permisului cu:

a. - 10 ani -  dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie de alcool de peste 0,80 g/l alcool în sânge sau sub efectele stupefiantelor.
b. - 1 an, dacă titularul permisului a condus pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai având o îmbibaţie de alcool de până la  0,80 g/l alcool pur în sânge.

 

4. Pedepsele pentru conducerea pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor nu pot fi reduse.

 

Ce părere aveţi?

Link to comment
 • Member

Din cate am observat, sefii Comisiei Juridice din Senat nu agreeaza aceasta propunere, din pacate.

Ramane sa vedem ce se va intampla.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.