Jump to content
POLITISTI.ro
  • Welcome!

    In order to be able to use all the functions and to benefit from all the facilities offered by this site, it is necessary to register a member account. Please fill in your email address carefully, as it is required later in the membership account validation process. If you already have a member account, feel free to sign in.
     

Marius
Marius

Punerea în primejdie a vieţii persoanei

         În conformitate cu prevederile Codului penal, independent de durata îngrijirilor medicale, o leziune (o vătămare corporală) poate fi gravă şi prin „punerea în primejdie” a vieţii persoanei. Acest aspect se cere rezolvat de expertiza medico-legală în cauze diferite, motivarea concluzie necesitând o bună documentaţie medicală, o analiză corectă a cazului sub aspect medical, din care să rezulte o alterare evidentă stării generale a bolnavului cu modificări de cunoştinţă, respiraţie sau circulaţie, modificări care să facă posibilă evoluţia gravă cu iminenţă sau prezumţie de deces. În mod curent, noţiunea de punere în primejdie a vieţii unei persoane trebuie să se refere la producerea unor leziuni iniţiale grave (sau la leziuni aparent mai puţin grave, dar la care există pericolul iminent să apară complicaţii) care fără tratament de urgenţă ar duce în mod cert la moartea persoanei.

         Varietatea mare a reactivităţii organismului uman arată că, în unele cazuri, chiar dacă leziunea este gravă, de obicei mortală, vindecarea se poate face fără ca nici un moment viaţa persoanei să fie pus în primejdie, în timp ce, în alte cazuri, o leziune relativ uşoară determină, direct sau pe fondul unor afecţiuni preexistente, complicaţii grave care pune în primejdie viaţa sau duc chiar la moartea bolnavului.

         Sub acest aspect al variabilităţii reactivităţii organice şi al unor eventuale afecţiuni preexistente, problema periculozităţii pentru viaţă a unei leziuni este de cele mai multe ori greu de apreciat, în general neexistând o concepţie unitară a medicilor legişti. De asemenea, sub aspect juridic, există unele confuzii, de multe ori organele judiciare solicitând aprecierea periculozităţii pentru viaţă a unei leziuni în vederea încadrării faptei ca tentativă de omor. Această interpretare nu este chiar justă, deoarece, deşi punerea în primejdie a vieţii persoanei poate furniza un element important în încadrarea faptei ca "tentativă de omor", aceasta nu constituie unicul criteriu al acestei încadrări, ci, luată singură reprezintă doar un element de încadrare juridică.

         Pentru a putea aprecia / încadra fapta ca o "tentativă de omor", organul judiciar trebuie să ţină seama şi de alte elemente (de ordin juridic), cum sunt intenţia, premeditarea, regiunea corporală lezată, intensitatea loviturilor aplicate, instrumentul folosit etc. Aprecierea de ordin medico-legal privind punerea în primejdie a vieţii persoanei este utilă organului judiciar în principal pentru încadrarea faptei ca vătămare corporală şi numai uneori ca element secundar, ajutător (asociat cu ale constatări de fapt) în calificarea faptei drept "tentativă de omor".

         Sarcina medicului legist se referă la constatări de ordin strict medical, din care să rezulte aprecieri asupra gravităţii leziunii sub aspectul pericolului pentru viaţa persoanei. Este necesar ca legistul să ţină seama în concluziile sale - pe baza unor constatări care în majoritatea cazurilor trebuie efectuată la scurt timp după rănire - de potenţialul de periculozitate al unei leziuni, respectiv de modul obişnuit de evoluţie al bolii traumatice. Spre exemplu, o plagă penetrantă toracică sau abdominală, în mod curent (şi în lipsa unei intervenţii chirurgicale) determina apariţia de complicaţii hemoragice sau septice care pun în primejdie viaţa persoanei.

         Deşi în mod teoretic, orice leziune cu soluţie de continuitate a tegumentelor (o plagă) - independent de localizare şi de modul de producere, de întindere şi profunzime - poate duce la complicaţii septice grav, aceasta nu constituie o evoluţie obişnuită, marea majoritate a unor astfel de cazuri vindecându-se fără complicaţii, cu sau chiar fără tratament medical. În situaţia în care medicul legist efectuează examinarea la scurt timp după producerea leziuni, este necesar să se facă o apreciere de ordin general cu privire la evoluţia obişnuită leziuni.

         În cazurile în care expertiza medico-legală se face după vindecarea clinică, sarcina expertului legist este mult uşurată, dar este necesară o deosebită atenţie în studierea datelor medicale, a evoluţiei zilnice a bolii, precum şi constatarea dacă în acest interval au existat simptome de ordin general din partea funcţiilor esenţiale ale organismului (sistem nervos central, sistem circulator, respirator, stări septice etc.) care să motiveze existenţa unui pericol real pentru viaţă. În concluzie noţiunea de periculozitate pentru viaţă îmbracă două aspecte deosebite: 
- de certitudine, care poate fi evaluat imediat după producerea leziunii (stare de şoc, coma insuficientă cardio-circulatorie sau respiratorie acută) sau tardiv (prin examinarea tuturor datelor medicale consemnate pe parcursul evoluţiei);
- de prezumţie, care se referă la aprecierea potenţialului de periculozitate al unei leziuni în funcţie de gravitatea acesteia şi de evoluţia obişnuită (de exemplu plăcile penetrante toracice sau abdominale).

         Referitor la acest subiect, în practica medicală există numeroase cazuri de vindecări totale, fără tratament sau cu îngrijiri medicale sumare şi necalificate a unor leziuni grave care în mod obişnuit pun în primejdie viaţa şi din contra unor leziuni relativ minore, care, deşi corect şi competent tratate, duc la complicaţii grave sau chiar la moarte. Este cunoscut faptul că orice leziune cu soluţie de continuitate a tegumentelor (orice plagă) poate duce la complicaţii de multe ori de o mare gravitate, aceasta însă constituie o evoluţie de excepţie care nu poate fi  luată în considerare în aprecierea iniţială a periculozităţii rănii, acest aspect fiind condiţionat de alţi factori interni sau extern. Important pentru aprecierea unei leziuni ca primejdioasă pentru viaţă este pericolul iminent / imediat, tardiv sau potenţial, adică leziunea să determine moartea persoanei, indiferent dacă acest pericol a fost îndepărtat prin tratament medical sau datorită reactivităţii organice crescute.

         Ca o observaţie, ţinând de modul de redactare a concluziilor de către legist, este bine să se consemneze clar că leziunea "a pus sau nu în primejdie viaţa persoanei" (deşi noţiunile de primejdie sau pericol sunt similare) şi nu trebuie acceptate alte formulări ca de exemplu "leziunea fost periculoasă pentru viaţă" sau "ar fi putut determina moarte" etc. Formularea "a pus sau nu în primejdie viaţa persoanei" este cea corectă deoarece este în deplină concordanţă cu prevederile Codului penal.

         Un alt aspect important ce trebuie precizat este necesitatea consemnării de către medicul legist a leziunilor primejdioase pentru viaţă în orice act medico-legal, indiferent dacă acesta este un raport de expertiză medico-legală, un certificat medico-legal eliberat la cererea persoanei sau a organelor judiciare sau indiferent dacă este vorba de o agresiune, accident de circulaţie, de muncă etc. Obligativitatea medicului legist este aceea de a efectua orice constatare în mod complet, actul său trebuit să cuprindă toate aspectele medicale cu referire la o infracţiune, indiferent dacă organul de cercetare penală solicită sau nu aceasta. Conform prevederilor Codului penal, "vătămarea corporală din culpă" se referă şi la leziunile care pun în primejdie viaţa. Rezultă deci că şi în situaţia vătămărilor produse din culpă (cazurile cele mai frecvente fiind accidentele rutiere), independent de obiectivele dispuse în ordonanţa de efectuarea expertizei, medicul legist trebuie să prezinte şi acest aspect. La fel trebuie să procedeze şi în cazul examinărilor la cerere, în aceste situaţii expertul legist având şi datoria să sesizeze organele în drept despre acest aspect al urmărilor, pentru că acestea să poată lua măsuri legale.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.