Jump to content
POLITISTI.ro

Professional

Standard / useful forms for police work

46 files

 1. Dispoziţia I.G.P.R. 118 din 30.09.2022

  Dispoziţia IGPR nr. 118 din 30.09.2022 - privind competenţele de efectuare a urmăririi penale de către polițiști
  DISPOZIȚIA 
  INSPECTORULUI GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL 
  AL POLIȚIEI ROMÂNE 
  nr. 118 din 30.09.2022
  privind pregătirea profesională cu privire la efectuarea urmăririi penale de către polițiștii din
  cadrul Poliției Române ce au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare.
  Având în vedere că specializarea este unul dintre criteriile ce stă la baza repartizării sesizărilor cu caracter penal;
  În scopul specializării polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificarea autorilor și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și de modul de comiterea a acestora; 
  Ținând cont de atribuțiile și competențele unităților de poliție, astfel cum acestea sunt stabilite de actele normative ce le reglementează activitatea și regulamentele de organizare și funcționare; 
  În aplicarea prevederilor art. 2 din Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție nr. 56/12/C/2014;
  În temeiul dispozițiilor art. 10 din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române emite următoarea
  DISPOZIȚIE:
  Art. 1 - (1) Pregătirea profesională a polițiștilor din cadrul Poliției Române ce au calitate de organe de cercetare penală ale poliției judiciare cu privire la efectuarea urmăririi penale privind infracțiuni din Codul Penal se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Anexa numărul 1.
  (2) Pregătirea profesională polițiștilor din cadrul Poliției Române ce au calitate de organe de cercetare penală ale poliției judiciare cu privire la efectuarea urmăririi penale privind infracțiuni din legi speciale se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2;
  (3) Pregătirea profesională a polițiștilor va urmării perfecționarea cunoștințelor cu privire la: obiectul juridic, obiectul material, subiectul activ și pasiv, latura obiectivă, latura subiectivă, pedepsirea tentativei, sancționarea, forme agravante și aspecte procesuale.
  Art. 2 - (1) cu ocazia repartizării spre soluționarea sesizărilor cu caracter penal, conform art. 7 din Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție nr. 56/12/C/2014, șefii unităților de poliție vor avea în vedere specializarea polițiștilor ce au calitatea de organe de cercetare penală realizată potrivit prevederilor prezentei dispoziții.
  (2) În cadrul rezoluției șefilor unităților de poliție va fi evidențiată distinct infracțiunea principală din actul de sesizare, prin raportare la pedeapsa cea mai mare. Dacă sunt sesizate două sau mai multe infracțiuni cu aceeași limita specială maximă de pedeapsă, se va evidenția oricare dintre acestea.
  (3) Repartizarea cauzelor penale cu autori cunoscuți către structurile de ordine publică - proximitate din mediul urban se realizează doar în situația în care autorul sau victima infracțiunii are domiciliul, reședința sau locuiește în mod obișnuit în zona de responsabilitate a polițistului de proximitate. În situația în care nu este îndeplinit nici unul dintre aceste criterii, cauza se repartizează după caz, structurii de investigații criminale sau de investigare a criminalității economice.
  Art. 3 - (1) În cazuri deosebite, șeful unității poate repartiza spre soluționare sesizările cu caracter penal și unor polițiști din cadrul altor structuri decât cele stabilite potrivit criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 și 2, în măsura în care pregătirea profesională a acestor polițiști s-a realizat și cu privire la fapta ce face obiectul sesizării. La aprecierea pregătirii vor fi avute în vedere aspecte ce decurg din pregătirea profesională inițială în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul facultăților de drept precum și cele din pregătirea continuă desfășurată la nivelul unității.
  (2) Constituie cazuri deosebite, fără însă a se limita la acestea, următoarele:
  a) dispozițiile procurorului;
  b) numărul de dosare penale aflate în lucru la nivelul structurii respective;
  c) numărul de polițiști specializați și numărul cauzelor penale aflate în lucru la fiecare dintre acestea;
  d) gradul de complexitate a cauzei penale (cauză penală complexă - Cauză penală privind săvârșirea unor infracțiuni grave, cu modul de operare deosebite sau care au produs consecințe deosebit de grave).
  Art. 4 - Directorii direcțiilor (similar) din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție pot emite dispoziții privind pregătirea profesională a polițiștilor din subordine potrivit specificului unității sau potrivit specificului unor linii de muncă.
  Art. 5 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
  Art. 6 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abroga Dispoziția inspectorul general al Poliției Române nr. 23 din 04.03.2015, cu modificările ulterioare.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, dosarele penale aflate în lucru nu se transferă între structurile de poliție/polițiști, acestea urmând a desfășura în continuare activitățile de urmărire penală în dosarele repartizate anterior și potrivit dispozițiilor procurorului competent.
  Art. 7 - Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 15.10.2022.
   ATENŢIE! 
  Prezenta Dispoziţie a suferit modificări prin Dispoziţia I.G.P.R. nr. 22 din 29.03.2024 - modificare competenţe de cercetare penală.

  56 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 2. Dispoziţia I.G.P.R. 22 din 29.03.2024

  Dispoziţia I.G.P.R. nr. 22 din 29.03.2024 - modificare competenţe de cercetare penală
  Dispoziţia inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia IGPR nr. 118 din 30.09.2022 - privind competenţele de efectuare a urmăririi penale de către polițiștii din cadrul Poliţiei Române, document organizatoric ce stă la baza specializării poliţiştilor din Poliţia Română în efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor, de identificare a autorilor şi de cercetare penală, în raport de tipul infracţiunilor şi modul de comitere al acestora.
  Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 29.03.2024.

  36 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 3. Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare

  Ministerul Justiției a elaborat Noul Nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare, ce a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 20232 și care a intrat în vigoare la data de 19 ianuarie 2024. Întrucât Noul Nomenclatorul enumeră specializările expertizei tehnice judiciare, fără a cuprinde și repere pentru identificarea acestora, din practica judiciară a rezultat nevoia descrierii specializărilor, pentru o mai bună conturare a ariei de competență a experților tehnici judiciari, iar în acest context, Ministerul Justiției a elaborat prezentul Ghid.
  Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare abordează specializările expertizei tehnice judiciare în ordinea stabilită în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare și conține, pentru fiecare specializare în parte, secțiuni ce privesc: 
  cadrul legal;  descrierea specializării;  specializările înrudite;  competențele expertului tehnic judiciar;  propuneri de obiective privind specializarea;  autorizări ori atestate care pot privi specializarea;  alte tipuri de expertize și entități competente în domeniu.  Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare este un îndrumar ce are caracter consultativ și care vine în sprijinul instanțelor şi al organelor de urmărire penală, în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare.

  6 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 4. Ordonanţă de dispunere a unei constatări antropologice

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de:
  Ordonanţă de dispunere a unei constatări antropologice
  Pe scurt, acest tip de ordonanţă este necesar a fi întocmită în situaţiile în care descoperiţi ori sunteţi sesizaţi despre existenţa unor fragmente osoase şi aveţi suspiciuni că ar fi de natură umană.
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.).
  Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  1 download

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model pentru:
  Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor şi a lămuririlor date acestora
  Este vorba despre îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 177 C.pr.pen. 
  Practic înainte de a dispune efectuarea unei expertize trebuie chemate părţile, subiecții procesuali principali, precum și expertul, ocazie cu care le sunt prezentate obiectivele (întrebările) ce vor fi adresate expertului și li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la aceste întrebări și că pot cere modificarea sau completarea lor. Cu această ocazie trebuie întocmit un astfel de proces-verbal.
  Documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Sper să vă fie de ajutor!

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 6. Declaraţie de martor (actualizată cu modificările din iulie 2023)

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de:
  DECLARAŢIE DE MARTOR - ce conţine drepturile şi obligaţiile martorului 
  După cum bine ştiţi, la 09.07.2023 Codul de procedură penală a fost modificat de LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023, iar printre modificările efectuate se regăsesc şi noutăţi în privinţa audierii martorilor, în sensul că NU mai trebuie întocmit separat procesul-verbal privind drepturile şi obligaţiile martorului, mai exact:
  Art.120 alin. (2) Cod procedură penală:
  "Despre aducerea la cunoștință a drepturilor și obligațiilor prevăzute la alin. (1) se face mențiune în cuprinsul declarației."
  ATENŢIE! Practic această modificare exclude întocmirea acelui proces-verbal privind drepturile şi obligaţiile martorului. 
  Documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  34 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 7. Proces-verbal parte civilă - responsabilă civilmente

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de:
  PROCES-VERBAL de aducere la cunoştinţă a dreptului de a se contitui parte civilă şi de solicita introducerea în cauză a unei părţii responsabile civilmente
  precum şi un model pentru:
  Cerere de constituire ca parte civilă
  După cum bine ştiţi, la 09.07.2023, articolul 20, Capitolul II, Titlul II, Partea GENERALĂ  din Codul de procedură penală a fost completat de punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 201 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 iulie 2023, respectiv:
  (1^1) Anterior rezolvării cauzei, organul de urmărire penală are obligația de a întreba persoana vătămată dacă se constituie parte civilă și dacă cere introducerea în cauză a părții responsabile civilmente, încheind un proces-verbal în acest sens.
  ATENŢIE! Această modificare vizează şi poliţiştii ce instrumentează dosare de urmărire penală, în sensul că în dosarele în care adoptaţi o soluţie trebuie să aveţi şi un proces-verbal din care să rezulte că i-aţi adus la cunoştiinţă persoanei vătămate dreptul de a se contitui parte civilă şi de solicita introducerea în cauză a unei părţii responsabile civilmente.
  Documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  32 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Dispoziţia IGPR 40 din 2020 - Instrucţiunile de tragere

  Dispoziţia I.G.P.R. 40 din 2020 - Instrucţiunile de tragere ale Poliţiei Române
  Prezentele instrucţiuni de tragere realizează cadrul specific la nivelul structurilor Poliţiei Române privind organizarea, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, precum şi normele referitoare la ordinea în poligon şi măsurile de siguranţă pe timpul executării tragerilor.
  Prezentele instrucţiuni completează în mod corespunzător cadrul general realizat prin Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 485 din 19 mai 2008, cu modificările ulterioare.

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 9. Ordonanţă constatare grafică/grafoscopică/grafologică a scrisului

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de:
  Ordonanţă de dispunere a unei constatări grafice/grafoscopice/grafologice a scrisului/semnăturilor
  Pe scurt acest tip de ordonanţă este necesar a fi întocmită în cele mai multe situaţii când există dubii sau litigii în ceea ce priveşte semnăturile executate de anumite persoane sau în situaţiile în care se fac cercetări privind infracţiunea de fals. În ordonanţă găsiţi întrebări/obiective pe care să le adaptaţi necesităţilor speţei în cazul semnăturilor, în cazul scrisului de mână, în cazul constatării grafologice precum şi în cazul scrisului dactilografiat.
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.).
  Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 10. Ordonanţă examinare fizică - recoltare probe biologice

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de:
  Ordonanţă de dispunere a efectuării examinării fizice în vederea prelevării de probe biologice
  Pe scurt acest tip de ordonanţă este necesar a fi întocmită cu ocazia aşa-zisei "luării ADN-ului" pentru efectuarea expertizei genetice judiciare.
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pt altă faptă

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model de Ordonanţă de extindere a urmăririi penale in rem pt altă faptă
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  4 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 12. Grafic reprezentând descrierea componentelor corpului uman

  Componentele corpului uman, părţile principale ale corpului uman, cum trebuie desrise de orgenele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, în mod riguros ştiinţific în actele procedurale, ca de exemplu în procesele verbale de cercetare la faţa locului şi de reconstituire, conducere în teren, în actul de sesizare, acuzare, etc şi sentinţele judecătoreşti.
  Schema este utilă celor ce au nevoie să descrie anumite aspecte prin localizarea exactă pe corpul uman. De exemplu descrierea leziunilor prezente la o victimă, unde este nevoie şi de localizarea acestora în sensul de a descrie locul exact unde se află pe corp. 
  ATENŢIE.: fişierul pdf este în format A3, deci dacă doriţi să-l printaţi nu uitaţi să modificaţi dimensiunea colii.
  Sper să vă fie de folos.

  18 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 13. Ordonanţă privind fotografierea şi amprentarea

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model de Ordonanţă privind fotografierea şi amprentarea.
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în redactarea documentului în funcţie de speţa voastră. Aceste comentarii/jurisprudenţă/doctrină sunt părţi ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a procesului verbal, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 14. Subiecte şi răspunsuri Masterat profesional 2022

  Academia de Poliţie ,"Alexandru Ioan Cuza" a organizat programul universitar de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliție "Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice", cu durata de un an, două semestre, 60 de credite transferabile, forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare "Drept".
  În document se găsesc subiectele şi răspunsurile - examenul de admitere din 2022.

  19 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 15. Managementul organizaţional al poliţiei

  MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL POLIŢIEI: fundamente teoretice - Costică Voicu, Ştefan Eugen Prună - Bucureşti: 2007 - (pdf)
  Partea I Managementul organizaţional Capitolul 1 - Consideraţii generale despre management. Capitolul 2 - Perspectivele istorice ale managementului organizational Capitolul 3 - Procesul managerial Partea a II-a Managementul general în Poliţie Capitolul 4 - Planificarea managerială Capitolul 5 - Organizarea managerială Capitolul 6 - Conducerea subordonaţilor Capitolul 7 - Controlul managerial Capitolul 8 - Managementul luării deciziei Capitolul 9 - Managementul schimbării Capitolul 10 - Managementul sistemului informaţional Capitolul 11 - Motivaţia şi evaluarea performanţelor Capitolul 12 - Cultura organizaţională Partea a IlI-a Comportamentul organizaţional în Poliţie Capitolul 13 - Perspectiva comportamentului organizaţional Capitolul 14- Managerii - ce fac ei? Capitolul 15 - Managementul muncii în echipă Capitolul 16 - Comunicarea în activitatea managerială Capitolul 17- Managementul gestionării conflictelor Capitolul 18 - Managementul stresului profesional Capitolul 19 - Etica în organizaţia Poliţiei, Introducere Capitolul 20 - Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională Capitolul 21 - Cariera profesional în Poliţie Capitolul 22 - Socializarea şi integrarea profesională

  14 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 16. Proces-verbal de reconstituire

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru procesul verbal întocmit cu ocazia efectuării unei reconstituiri. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în redactarea documentului în funcţie de speţa voastră. Aceste comentarii/jurisprudenţă/doctrină sunt părţi ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a procesului verbal, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  De reţinut:
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  6 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 17. PV priv. activităţile desfăşurate cu ocazia deplasării la spital

  În cazul infracţiunilor comise cu violenţă o activitate importantă constă în obţinerea datelor privind starea de sănătate a victimei şi a informaţiilor preliminarii (la cald) privind modul de comitere al faptei şi date despre autor, cât şi ridicarea unor importante mijloace materiale de probă (hainele victimei, etc).
  Găsiţi în documentul ataşat două modele de procese verbale privind activităţile desfăşurate cu ocazia deplasării la spital. 
  Modelele sunt orientative şi necesită adaptarea în funcţie de fiecare speţă în parte. Documentele nu pot fi perfecte, iar dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau completare, nu ezitaţi să ajutaţi la îmbunătăţirea acestora. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 18. Referat propunere emitere mandat supraveghere tehnică

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru Referatul cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică - (interceptarea comunicaţiilor). 
  Atenţie, în document găsiţi şi comentarii/exemple care să vă ajute în formularea motivării voastre, dar acestea nu trebuie să se regăsească în forma finală a referatului vostru, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  12 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 19. Ordonanţă audiere prin comisie rogatorie

  Un model pentru Ordonanţa de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane. 
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Nu uitaţi faptul că acolo unde în document găsiţi sintagma (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute), descrierea trebuie făcută PE SCURT, asta presupune că nu trebuie introdus întregul istoric al cerecetăriilor efectuate şi trecute în revistă toate probele sau mijloacele de probă obţinute. Din experinţă am observat că se practică acest obicei de a face un fel de "micro-RTUP", mergând pe principiul cu cât este mai stufos conţinutul cu atât este mai bine. În opinia mea este greşită această abordare, în ordonanţă practic trebuie motivată necesitatea a ceea ce se dispune sau cu alte cuvinte, trebuie scris care sunt motivele ce au generat necesitatea măsurii dispuse prin ordonanţă, nimic mai mult.
  Nu am pretenţia că documentul (modelul) este perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 20. Ordonanţă de admitere a cererii de administrare de probe

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru ordonanţa ce se întocmeşte în situaţia în care părţile din dosar formulează cereri privind administrarea de probe. Modelul acestei ordonanţe este pentru situaţia în care decideţi să admiteţi cererea. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în decizia şi motivarea voastră, parte ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a ordonanţei voastre, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  7 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 21. Ordonanţă de respingere a cererii de administrare de probe

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru ordonanţa ce se întocmeşte în situaţia în care părţile din dosar formulează cereri privind administrarea de probe. Modelul acestei ordonanţe este pentru situaţia în care decideţi să respingeţi cererea. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în decizia şi motivarea voastră, parte ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a ordonanţei voastre, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  12 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 22. Raport pentru decontarea serviciilor turistice

  Model de raport personal pentru decontarea serviciilor turistice.
  Raportul conţine date referitoare la perioada supusă decontări, dacă acesta se suprapune sau nu cu perioada de concediu de odihnă, menţiuni cu privire la faptul că până la momentul solicitării personalul a mai beneficiat de decontarea serviciilor turistice sau de sume acordate cu sub forma vouchere lor de vacanţă, etc.
  Rapoartele pentru decontarea serviciilor turistice, împreună cu documentele justificative, se înaintează structurii financiar-contabile la începutul fiecărei luni calendaristice, de regulă până la data de 5 a lunii.
  Mai multe detalii se găsesc aici: Decontarea serviciilor turistice

  11 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 23. Ordonanţă expertiză medico-legală malpraxis-culpă medicală

  Model editabil pentru Ordonanţa prin care se dispune efectuarea unei expertize medico-legale pe baza documentelor medicale. Necesar în cazul dosarelor ce au ca obiect culpe medicale (nerespectarea reglementărilor specifice exercitării profesiei de medic), respectiv cauze penale ce au ca obiect „medical negligence” (culpă de tehnică medicală – prin nepregătire, neprevedere, neglijenţă, uşurinţă – sau culpă prin omisiune).

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 24. Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului

  Model: Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului (în cazul în care este prezent un cadavru)
  Nu uitaţi că poliţistul sosit primul la faţa locului este obligat să efectueze actele de cercetare ce nu suferă amânare şi să ia măsurile ce se dovedesc absolut necesare, chiar dacă privesc o cauză ce nu este de competenţa lor. Aceste măsuri trebuie să se refere, în principal, la salvarea victimelor rămase în viaţă, paza locului faptei, conservarea urmelor şi a altor mijloace de probă, identificarea martorilor, identificarea şi prinderea autorilor etc.
  Întrucât în practică de foarte multe ori această activitate este tratată cu superficialitate, au fost şi inevitabil vor mai exista situaţii când descoperirea autorului sau ulterior documentarea activităţii infracţionale a acestuia pot fi compromise ori îngreunate tocmai datorită lipsei de seriozitate cu care primul/primii poliţişti ajunşi la faţa locului, în cazul unei infracţiuni de omor au asigurat locul faptei până la sosirea echipei de cercetare.
  IMPORTANT! Poliţistul sosit primul la faţa locului are un rol deosebit de important în astfel de situaţii, tocmai pentru că de modul în care se achită de sarcinile ce-i revin şi de profesionalismul dovedit depinde, în mare măsură, desfăşurarea ulterioară a investigării criminalistice.
  După ce au fost luate măsurile de salvare sau de acordare a primului ajutor victimei, precum şi cele de delimitare a locului, poliţistul sosit primul la faţa locului trebuie să desfăşoare activităţi care să înlăture posibilitatea modificării, întâmplătoare sau intenţionate, a aspectului iniţial al „crime scene”.
  În acest scop, trebuie să asigure, în primul rând paza locului unde s-a comis fapta şi să protejeze obiectele şi urmele existente în acel loc. 
  De multe ori, la locul infracţiunii pătrund diverse persoane, fie din rândul celor aflate întâmplător în zonă atunci când s-a săvârşit agresiunea ori s-a descoperit cadavrul, fie din rândul rudelor victimei. De reţinut că printre persoanele străine de la locul infracţiunii se pot afla chiar făptuitorii ori complicii acestora, scopul lor fiind acela de a distruge eventualele urme ce au rămas după consumarea activităţii infracţionale. Referitor la prima categorie de persoane, „curioşii” şi „amatorii de senzaţii”, prezenţa acestora şi faptul că se erijează, deseori, în „cunoscători”, venind cu propriile păreri, pot influenţa negativ depoziţiile ulterioare ale martorilor oculari.
  Pornind de la această realitate, poliţistul trebuie să procedeze cu tact pentru a îndepărta din zona în care se află cadavrul şi zona înconjurătoare pe toţi cei care nu-şi justifică prezenţa în locul respectiv. Totodată, acţiunea trebuie să se desfăşoare cu multă grijă, deoarece în rândul acestor persoane ar putea fi şi martori oculari al celor petrecute şi o atitudine dură i-ar putea îndepărta. Astfel, trebuie notate datele de identificare ale tuturor persoanelor care au fost prezente la faţa locului.
  Atenţie şi tact trebuie dovedite şi în cazul în care moartea victimei s-a produs într-o locuinţă, membrilor familiei şi vecinilor celui decedat explicându-li-se scopul luării unor măsuri de protejare a locului faptei până la sosirea echipei.
  Practica organelor de urmărire penală evidenţiază şi cazuri când modificările aduse aspectului iniţial al locului faptei se pot datora chiar celor sosiţi la faţa locului în calitate oficială. De aceea, este obligatoriu să fie respectate întocmai normele în vigoare, potrivit cărora „se interzice pătrunderea la locul săvârşirii infracţiunii a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, precum şi a oricăror alte persoane, indiferent de calitate, funcţie sau grad, care nu au sarcini în legătură cu cercetarea la faţa locului sau cu salvarea victimelor.” (Art.13 – Ordinul Comun al M.A.I. nr. 182/14.08.2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului)
  Pentru a evita distrugerea, degradarea, dispariţia sau modificarea obiectelor ori urmelor infracţiunii, atunci când este necesar, se va proceda la acoperirea cadavrului şi a obiectelor posibil purtătoare de urme cu pânză, folii din material plastic, hârtii, cutii, cartoane etc. De asemenea, este obligatorie alcătuirea unui cordon de siguranţă pentru a ţine persoanele străine la oarecare distanţă, utilizând în acest scop banda specială sau, în cazul în care nu există, se vor folosi frânghii, sfori, sârme ş.a.

  13 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 25. Administrarea probatoriului în procesul penal

  Orice obiect şi orice persoană pot constitui, la un moment dat şi în anumite împrejurări, surse de probe. În consecinţă, orice ghid privind administrarea probatoriului în cauzele penale nu poate fi decât incomplet şi limitat. Nici ghidul de faţă nu face excepţie. El va încerca să acopere, în limitele spaţiului disponibil, acele probe, mijloace de probă şi procedee probatorii care sunt frecvent întâlnite în practică în cadrul cercetărilor privind o mare varietate de infracţiuni. Acestea sunt prezentate, în principiu, în ordinea cronologică în care se întâlnesc într-o speţă concretă.
  Capitolele ghidului:
  1. Fapta penală. Probatoriul.
  2. Sesizarea.
  3. Cercetarea la faţa locului (CFL). ActivităţI desfăşurate în paralel cu CFL.
  4. Urmele.
  5. Expertizele.
  6. Expertizele medico-legale.
  7. Înregistrările video. Înregistrările audio.
  8. Metode speciale de supraveghere sau cercetare.
  9. Constatarea infracţiunii flagrante.
  10. Analiza informaţiilor.
  11. Audierea persoanelor. Identificarea persoanelor şI obiectelor. Reconstituirea. Testarea la poligraf. Confruntarea.
  12. Percheziţia.
  13. ParticularităţI ale probatoriului în cauze privind infracţiuni economico-financiare.
  14. Infracţiuni comise repetat, cu mod de operare (MO).

  31 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.