Jump to content
POLITISTI.ro

Profesional

Tipizate / formulare utile în munca de poliţie

14 fişiere

 1. Ordinea actelor în dosarul penal | Model opis dosar penal

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici:
  Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 92 din 10.05.2016 - privind clasarea la dosar a actelor procedurale întocmite în cursul urmăririi penale - (denumirea fişierului este "Ord PG-PICCJ 92-2016") documentul este în format pdf, fiind scanat, calitatea nu este cea mai grozavă Model: Opisul actelor de urmărire penală cuprinse în dosarul penal - documentul este în format editabil .doc - îl puteţi folosi editându-l şi adaptându-l nevoilor voastre. Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  82 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 2. Testele şi grilele de corectare | sesiunea august 2017

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în august 2017.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, NU distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  124 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 3. Teste şi grile examen TCO - martie 2016

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile TCO ce au avut loc în martie 2016.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  80 descărcări

     (0 recenzii)

  3 comentarii

  Încărcat

 4. Testele şi grilele de corectare | sesiunea martie 2018

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în martie 2018.
  Este vorba de o arhivă zipp, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  312 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 5. Dispoziţia IGPR 82/2017 - utilizarea sistemelor audio-video

  Fişierul conţine Dispoziţia IGPR nr. 82 din 21.09.2017 privind stabilirea regulilor de utilizare a sistemelor audio-video portabile (de tip "Body Worn Camera") împreună cu cele 4 anexe.

  35 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 6. Lg 38/2003 - transportul în regim de taxi | actualizată + sancţiuni

  Găsiţi în primul fişier forma actualizată a Legii nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi sancţiunile prevăzute. După fiecare articol veţi găsi inserată şi încadrarea juridică cu articolul ce o sancţionează, precum şi cuantumul amenzii, iar dacă este cazul şi măsura complementară ce trebuie aplicată. Fişierul este în format .doc conţine 34 de pagini, intitulat: Legea 38 din 2003 taxi+SANCTIUNI. 
  De asmenea găsiţi şi un tabel cu sancţiunile din această lege, fişierul este în format .doc şi conţine 9 pagini, intitulat: Tabel contraventii Lg 38 din 2003.
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  146 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Actualizat

 7. Tabel contraventii HG 1373/2008 - transportul rutier de bunuri divizibile

  Găsiţi în fişier un tabel ce conţine contravenţii din HG 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.
  Bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din producţia de metale feroase şi neferoase; recuperarea fierului vechi; deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii; exploatări forestiere sau depozite de material lemnos; exploatări agricole sau depozite de produse agricole; exploatări miniere, de carieră sau balastieră; staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii, aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele având o M.T.M.A. mai mare sau egală cu 12,0 t;
  Fişierul este în format .doc şi are două pagini. 
  PS: Avem acest fişier aici mulţumită amabilităţii unor colegi de la Poliţia Rutieră, ce încearcă să-şi ajute colegii. Sperăm să vă fie util. 
  Nu avem pretenţia că tabelul este unul perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşelă, scăpare, completare, etc, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. 

  46 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 8. Tabel contravenţii norme sanitar veterinare

  Găsiţi în fişier un tabel ce conţine contravenţii din HG 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi din OG 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
  Fişierul este în format .doc şi are o singură pagină. 
  PS: Avem acest fişier aici mulţumită amabilităţii unor colegi de la Poliţia Rutieră, ce încearcă să-şi ajute colegii. Sperăm să vă fie util. 
  Nu avem pretenţia că tabelul este unul perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşelă, scăpare, completare, etc, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. 

  52 descărcări

     (0 recenzii)

  1 comentariu

  Încărcat

 9. Referate cu propunere de clasare | art. 16 alin. (1) C. pr. pen.

  Modele de referate cu propunere de clasare a cauzei penale când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen.
  Art. 16 - Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
  (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
  a) fapta nu există;
  b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
  c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
  d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
  e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
  f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
  g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
  h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
  i) există autoritate de lucru judecat;
  j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

  191 descărcări

     (0 recenzii)

  2 comentarii

  Încărcat

 10. Anexele 1-26 | OMAI 140/2016 - management resurse umane în unităţile de poliţie

  Anexele nr. 1-26 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, ce fac parte integrantă din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.
  Anexele conţin prevederi referitoare la: activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, recrutarea poliţiştilor, selecţionarea poliţiştilor, formarea profesională a poliţiştilor, perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii, proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, evaluarea de serviciu a poliţiştilor, sistemul de gestiune a datelor de personal, procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, competenţele de gestiune a resurselor umane, precum şi modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare a diverse formulare.
  Fişierul este în format pdf şi are 130 de file

  186 descărcări

     (1 recenzie)

  0 comentarii

  Încărcat

 11. Tehnica încătuşării

  S.T.O.P. - Tehnica încătuşării
  Lucrarea expune, la nivel exemplificativ, tactici poliţieneşti de interceptare şi de reţinere a suspecţilor în cadrul Sistemului Tactic Operativ de Protecţie al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Tacticile poliţieneşti de obţinere a controlului asupra suspecţilor reprezintă reguli, măsuri, tehnici şi modalităţi generale sau specifice de contact/reţinere/arestare, conforme consemnelor de siguranță și procedurilor sistemice şi specifice care reglementează activitatea poliţiştilor. 

  108 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 12. Tehnici de utilizare a bastonului tactic extensibil

  Tehnici de utilizare a bastonului tactic extensibil
  Lucrarea expune la nivel exemplificativ principii generale de tactică poliţienescă şi de utilizare profesională a Bastonului Tactic Extensibil în cadrul Sistemului Tactic Operativ de Protecţie al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
  S.T.O.P. propune bastonul tactic extensibil ca un instrument practic-aplicativ util misiunilor specifice de intervenţie cu grad scăzut sau mediu de risc şi poate constitui un suport conceptual pentru elaborarea unui proiect didactic de sinteză în domeniul autoapărării profesionale a personalului Poliţiei Române. 

  26 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Încărcat

 13. Ordonanţă de aplicare amendă judiciară expertului judiciar

  Model: Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare în cazul tergiversării de către expert ori interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite
  Art. 283 Cod procedură penală (extras)
  Abateri judiciare
  (4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
  [ ... ]
  c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;

  49 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Actualizat

 14. Ordonanţă aplicare amendă judiciară - refuz predare obiecte & înscrisuri

  Model: Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare în cazul neîndeplinirii de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea
  Art. 283 - Cod procedură penală (extras)
  Abateri judiciare
  (4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
  [ ... ]
  d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
  ATENŢIE
  Art. 283 alin. (6) - Cod procedură penală arată că aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.
  Neîndeplinirea obligaţiei de prezentare şi predare a obiectelor şi/sau înscrisurilor poate constitui, după caz, infracţiunea de obstrucţionare a justiţiei, prevăzută de art. 271 alin. (1) lit. b) Cod penal, sau favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 Cod penal.

  47 descărcări

     (0 recenzii)

  0 comentarii

  Actualizat

×

Informaţii importante

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.