Jump to content
POLITISTI.ro

Professional

Standard / useful forms for police work

34 files

 1. Dispoziţia I.G.P.R. 118 din 30.09.2022

  Dispoziţia IGPR nr. 118 din 30.09.2022 - privind competenţele de efectuare a urmăririi penale de către polițiști
  DISPOZIȚIA 
  INSPECTORULUI GENERAL AL INSPECTORATULUI GENERAL 
  AL POLIȚIEI ROMÂNE 
  nr. 118 din 30.09.2022
  privind pregătirea profesională cu privire la efectuarea urmăririi penale de către polițiștii din
  cadrul Poliției Române ce au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare.
  Având în vedere că specializarea este unul dintre criteriile ce stă la baza repartizării sesizărilor cu caracter penal;
  În scopul specializării polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificarea autorilor și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și de modul de comiterea a acestora; 
  Ținând cont de atribuțiile și competențele unităților de poliție, astfel cum acestea sunt stabilite de actele normative ce le reglementează activitatea și regulamentele de organizare și funcționare; 
  În aplicarea prevederilor art. 2 din Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție nr. 56/12/C/2014;
  În temeiul dispozițiilor art. 10 din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  inspectorul general al Inspectoratului General al Poliției Române emite următoarea
  DISPOZIȚIE:
  Art. 1 - (1) Pregătirea profesională a polițiștilor din cadrul Poliției Române ce au calitate de organe de cercetare penală ale poliției judiciare cu privire la efectuarea urmăririi penale privind infracțiuni din Codul Penal se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Anexa numărul 1.
  (2) Pregătirea profesională polițiștilor din cadrul Poliției Române ce au calitate de organe de cercetare penală ale poliției judiciare cu privire la efectuarea urmăririi penale privind infracțiuni din legi speciale se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Anexa nr. 2;
  (3) Pregătirea profesională a polițiștilor va urmării perfecționarea cunoștințelor cu privire la: obiectul juridic, obiectul material, subiectul activ și pasiv, latura obiectivă, latura subiectivă, pedepsirea tentativei, sancționarea, forme agravante și aspecte procesuale.
  Art. 2 - (1) cu ocazia repartizării spre soluționarea sesizărilor cu caracter penal, conform art. 7 din Normele metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă activităților dispuse organelor de poliție de către procuror, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și justiție nr. 56/12/C/2014, șefii unităților de poliție vor avea în vedere specializarea polițiștilor ce au calitatea de organe de cercetare penală realizată potrivit prevederilor prezentei dispoziții.
  (2) În cadrul rezoluției șefilor unităților de poliție va fi evidențiată distinct infracțiunea principală din actul de sesizare, prin raportare la pedeapsa cea mai mare. Dacă sunt sesizate două sau mai multe infracțiuni cu aceeași limita specială maximă de pedeapsă, se va evidenția oricare dintre acestea.
  (3) Repartizarea cauzelor penale cu autori cunoscuți către structurile de ordine publică - proximitate din mediul urban se realizează doar în situația în care autorul sau victima infracțiunii are domiciliul, reședința sau locuiește în mod obișnuit în zona de responsabilitate a polițistului de proximitate. În situația în care nu este îndeplinit nici unul dintre aceste criterii, cauza se repartizează după caz, structurii de investigații criminale sau de investigare a criminalității economice.
  Art. 3 - (1) În cazuri deosebite, șeful unității poate repartiza spre soluționare sesizările cu caracter penal și unor polițiști din cadrul altor structuri decât cele stabilite potrivit criteriilor prevăzute în Anexa nr. 1 și 2, în măsura în care pregătirea profesională a acestor polițiști s-a realizat și cu privire la fapta ce face obiectul sesizării. La aprecierea pregătirii vor fi avute în vedere aspecte ce decurg din pregătirea profesională inițială în unitățile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul facultăților de drept precum și cele din pregătirea continuă desfășurată la nivelul unității.
  (2) Constituie cazuri deosebite, fără însă a se limita la acestea, următoarele:
  a) dispozițiile procurorului;
  b) numărul de dosare penale aflate în lucru la nivelul structurii respective;
  c) numărul de polițiști specializați și numărul cauzelor penale aflate în lucru la fiecare dintre acestea;
  d) gradul de complexitate a cauzei penale (cauză penală complexă - Cauză penală privind săvârșirea unor infracțiuni grave, cu modul de operare deosebite sau care au produs consecințe deosebit de grave).
  Art. 4 - Directorii direcțiilor (similar) din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și șefii unităților teritoriale de poliție pot emite dispoziții privind pregătirea profesională a polițiștilor din subordine potrivit specificului unității sau potrivit specificului unor linii de muncă.
  Art. 5 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.
  Art. 6 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții se abroga Dispoziția inspectorul general al Poliției Române nr. 23 din 04.03.2015, cu modificările ulterioare.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei dispoziții, dosarele penale aflate în lucru nu se transferă între structurile de poliție/polițiști, acestea urmând a desfășura în continuare activitățile de urmărire penală în dosarele repartizate anterior și potrivit dispozițiilor procurorului competent.
  Art. 7 - Prezenta dispoziție intră în vigoare la data de 15.10.2022.

  24 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 2. Subiecte şi răspunsuri Masterat profesional 2022

  Academia de Poliţie ,"Alexandru Ioan Cuza" a organizat programul universitar de master profesional pentru formarea ofiţerilor de poliție "Științe penale în asigurarea ordinii și siguranței publice", cu durata de un an, două semestre, 60 de credite transferabile, forma de învățământ cu frecvență, domeniul de studii universitare "Drept".
  În document se găsesc subiectele şi răspunsurile - examenul de admitere din 2022.

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 3. Managementul organizaţional al poliţiei

  MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL POLIŢIEI: fundamente teoretice - Costică Voicu, Ştefan Eugen Prună - Bucureşti: 2007 - (pdf)
  Partea I Managementul organizaţional Capitolul 1 - Consideraţii generale despre management. Capitolul 2 - Perspectivele istorice ale managementului organizational Capitolul 3 - Procesul managerial Partea a II-a Managementul general în Poliţie Capitolul 4 - Planificarea managerială Capitolul 5 - Organizarea managerială Capitolul 6 - Conducerea subordonaţilor Capitolul 7 - Controlul managerial Capitolul 8 - Managementul luării deciziei Capitolul 9 - Managementul schimbării Capitolul 10 - Managementul sistemului informaţional Capitolul 11 - Motivaţia şi evaluarea performanţelor Capitolul 12 - Cultura organizaţională Partea a IlI-a Comportamentul organizaţional în Poliţie Capitolul 13 - Perspectiva comportamentului organizaţional Capitolul 14- Managerii - ce fac ei? Capitolul 15 - Managementul muncii în echipă Capitolul 16 - Comunicarea în activitatea managerială Capitolul 17- Managementul gestionării conflictelor Capitolul 18 - Managementul stresului profesional Capitolul 19 - Etica în organizaţia Poliţiei, Introducere Capitolul 20 - Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională Capitolul 21 - Cariera profesional în Poliţie Capitolul 22 - Socializarea şi integrarea profesională

  8 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 4. Proces-verbal de reconstituire

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru procesul verbal întocmit cu ocazia efectuării unei reconstituiri. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în redactarea documentului în funcţie de speţa voastră. Aceste comentarii/jurisprudenţă/doctrină sunt părţi ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a procesului verbal, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  De reţinut:
  Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. PV priv. activităţile desfăşurate cu ocazia deplasării la spital

  În cazul infracţiunilor comise cu violenţă o activitate importantă constă în obţinerea datelor privind starea de sănătate a victimei şi a informaţiilor preliminarii (la cald) privind modul de comitere al faptei şi date despre autor, cât şi ridicarea unor importante mijloace materiale de probă (hainele victimei, etc).
  Găsiţi în documentul ataşat două modele de procese verbale privind activităţile desfăşurate cu ocazia deplasării la spital. 
  Modelele sunt orientative şi necesită adaptarea în funcţie de fiecare speţă în parte. Documentele nu pot fi perfecte, iar dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau completare, nu ezitaţi să ajutaţi la îmbunătăţirea acestora. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  4 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 6. Referat propunere emitere mandat supraveghere tehnică

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru Referatul cu propunere de emitere a mandatului de supraveghere tehnică - (interceptarea comunicaţiilor). 
  Atenţie, în document găsiţi şi comentarii/exemple care să vă ajute în formularea motivării voastre, dar acestea nu trebuie să se regăsească în forma finală a referatului vostru, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 7. Ordonanţă audiere prin comisie rogatorie

  Un model pentru Ordonanţa de dispunere a comisiei rogatorii pentru ascultarea unei persoane. 
  Atenţie, documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.
  Nu uitaţi faptul că acolo unde în document găsiţi sintagma (descrierea pe scurt a situaţiei de fapt reţinute), descrierea trebuie făcută PE SCURT, asta presupune că nu trebuie introdus întregul istoric al cerecetăriilor efectuate şi trecute în revistă toate probele sau mijloacele de probă obţinute. Din experinţă am observat că se practică acest obicei de a face un fel de "micro-RTUP", mergând pe principiul cu cât este mai stufos conţinutul cu atât este mai bine. În opinia mea este greşită această abordare, în ordonanţă practic trebuie motivată necesitatea a ceea ce se dispune sau cu alte cuvinte, trebuie scris care sunt motivele ce au generat necesitatea măsurii dispuse prin ordonanţă, nimic mai mult.
  Nu am pretenţia că documentul (modelul) este perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  2 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. Ordonanţă de admitere a cererii de administrare de probe

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru ordonanţa ce se întocmeşte în situaţia în care părţile din dosar formulează cereri privind administrarea de probe. Modelul acestei ordonanţe este pentru situaţia în care decideţi să admiteţi cererea. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în decizia şi motivarea voastră, parte ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a ordonanţei voastre, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 9. Ordonanţă de respingere a cererii de administrare de probe

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici un model pentru ordonanţa ce se întocmeşte în situaţia în care părţile din dosar formulează cereri privind administrarea de probe. Modelul acestei ordonanţe este pentru situaţia în care decideţi să respingeţi cererea. 
  Atenţie, veţi găsi în document şi comentarii/jurisprudenţă care să vă ajute în decizia şi motivarea voastră, parte ce nu trebuie să se regăsească în forma finală a ordonanţei voastre, din acest motiv documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre. 
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 10. Raport pentru decontarea serviciilor turistice

  Model de raport personal pentru decontarea serviciilor turistice.
  Raportul conţine date referitoare la perioada supusă decontări, dacă acesta se suprapune sau nu cu perioada de concediu de odihnă, menţiuni cu privire la faptul că până la momentul solicitării personalul a mai beneficiat de decontarea serviciilor turistice sau de sume acordate cu sub forma vouchere lor de vacanţă, etc.
  Rapoartele pentru decontarea serviciilor turistice, împreună cu documentele justificative, se înaintează structurii financiar-contabile la începutul fiecărei luni calendaristice, de regulă până la data de 5 a lunii.
  Mai multe detalii se găsesc aici: Decontarea serviciilor turistice

  7 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Ordonanţă expertiză medico-legală malpraxis-culpă medicală

  Model editabil pentru Ordonanţa prin care se dispune efectuarea unei expertize medico-legale pe baza documentelor medicale. Necesar în cazul dosarelor ce au ca obiect culpe medicale (nerespectarea reglementărilor specifice exercitării profesiei de medic), respectiv cauze penale ce au ca obiect „medical negligence” (culpă de tehnică medicală – prin nepregătire, neprevedere, neglijenţă, uşurinţă – sau culpă prin omisiune).

  3 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 12. Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului

  Model: Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului (în cazul în care este prezent un cadavru)
  Nu uitaţi că poliţistul sosit primul la faţa locului este obligat să efectueze actele de cercetare ce nu suferă amânare şi să ia măsurile ce se dovedesc absolut necesare, chiar dacă privesc o cauză ce nu este de competenţa lor. Aceste măsuri trebuie să se refere, în principal, la salvarea victimelor rămase în viaţă, paza locului faptei, conservarea urmelor şi a altor mijloace de probă, identificarea martorilor, identificarea şi prinderea autorilor etc.
  Întrucât în practică de foarte multe ori această activitate este tratată cu superficialitate, au fost şi inevitabil vor mai exista situaţii când descoperirea autorului sau ulterior documentarea activităţii infracţionale a acestuia pot fi compromise ori îngreunate tocmai datorită lipsei de seriozitate cu care primul/primii poliţişti ajunşi la faţa locului, în cazul unei infracţiuni de omor au asigurat locul faptei până la sosirea echipei de cercetare.
  IMPORTANT! Poliţistul sosit primul la faţa locului are un rol deosebit de important în astfel de situaţii, tocmai pentru că de modul în care se achită de sarcinile ce-i revin şi de profesionalismul dovedit depinde, în mare măsură, desfăşurarea ulterioară a investigării criminalistice.
  După ce au fost luate măsurile de salvare sau de acordare a primului ajutor victimei, precum şi cele de delimitare a locului, poliţistul sosit primul la faţa locului trebuie să desfăşoare activităţi care să înlăture posibilitatea modificării, întâmplătoare sau intenţionate, a aspectului iniţial al „crime scene”.
  În acest scop, trebuie să asigure, în primul rând paza locului unde s-a comis fapta şi să protejeze obiectele şi urmele existente în acel loc. 
  De multe ori, la locul infracţiunii pătrund diverse persoane, fie din rândul celor aflate întâmplător în zonă atunci când s-a săvârşit agresiunea ori s-a descoperit cadavrul, fie din rândul rudelor victimei. De reţinut că printre persoanele străine de la locul infracţiunii se pot afla chiar făptuitorii ori complicii acestora, scopul lor fiind acela de a distruge eventualele urme ce au rămas după consumarea activităţii infracţionale. Referitor la prima categorie de persoane, „curioşii” şi „amatorii de senzaţii”, prezenţa acestora şi faptul că se erijează, deseori, în „cunoscători”, venind cu propriile păreri, pot influenţa negativ depoziţiile ulterioare ale martorilor oculari.
  Pornind de la această realitate, poliţistul trebuie să procedeze cu tact pentru a îndepărta din zona în care se află cadavrul şi zona înconjurătoare pe toţi cei care nu-şi justifică prezenţa în locul respectiv. Totodată, acţiunea trebuie să se desfăşoare cu multă grijă, deoarece în rândul acestor persoane ar putea fi şi martori oculari al celor petrecute şi o atitudine dură i-ar putea îndepărta. Astfel, trebuie notate datele de identificare ale tuturor persoanelor care au fost prezente la faţa locului.
  Atenţie şi tact trebuie dovedite şi în cazul în care moartea victimei s-a produs într-o locuinţă, membrilor familiei şi vecinilor celui decedat explicându-li-se scopul luării unor măsuri de protejare a locului faptei până la sosirea echipei.
  Practica organelor de urmărire penală evidenţiază şi cazuri când modificările aduse aspectului iniţial al locului faptei se pot datora chiar celor sosiţi la faţa locului în calitate oficială. De aceea, este obligatoriu să fie respectate întocmai normele în vigoare, potrivit cărora „se interzice pătrunderea la locul săvârşirii infracţiunii a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, precum şi a oricăror alte persoane, indiferent de calitate, funcţie sau grad, care nu au sarcini în legătură cu cercetarea la faţa locului sau cu salvarea victimelor.” (Art.13 – Ordinul Comun al M.A.I. nr. 182/14.08.2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului)
  Pentru a evita distrugerea, degradarea, dispariţia sau modificarea obiectelor ori urmelor infracţiunii, atunci când este necesar, se va proceda la acoperirea cadavrului şi a obiectelor posibil purtătoare de urme cu pânză, folii din material plastic, hârtii, cutii, cartoane etc. De asemenea, este obligatorie alcătuirea unui cordon de siguranţă pentru a ţine persoanele străine la oarecare distanţă, utilizând în acest scop banda specială sau, în cazul în care nu există, se vor folosi frânghii, sfori, sârme ş.a.

  8 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 13. Administrarea probatoriului în procesul penal

  Orice obiect şi orice persoană pot constitui, la un moment dat şi în anumite împrejurări, surse de probe. În consecinţă, orice ghid privind administrarea probatoriului în cauzele penale nu poate fi decât incomplet şi limitat. Nici ghidul de faţă nu face excepţie. El va încerca să acopere, în limitele spaţiului disponibil, acele probe, mijloace de probă şi procedee probatorii care sunt frecvent întâlnite în practică în cadrul cercetărilor privind o mare varietate de infracţiuni. Acestea sunt prezentate, în principiu, în ordinea cronologică în care se întâlnesc într-o speţă concretă.
  Capitolele ghidului:
  1. Fapta penală. Probatoriul.
  2. Sesizarea.
  3. Cercetarea la faţa locului (CFL). ActivităţI desfăşurate în paralel cu CFL.
  4. Urmele.
  5. Expertizele.
  6. Expertizele medico-legale.
  7. Înregistrările video. Înregistrările audio.
  8. Metode speciale de supraveghere sau cercetare.
  9. Constatarea infracţiunii flagrante.
  10. Analiza informaţiilor.
  11. Audierea persoanelor. Identificarea persoanelor şI obiectelor. Reconstituirea. Testarea la poligraf. Confruntarea.
  12. Percheziţia.
  13. ParticularităţI ale probatoriului în cauze privind infracţiuni economico-financiare.
  14. Infracţiuni comise repetat, cu mod de operare (MO).

  19 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 14. Tactica audierii în procesul penal

  Spre deosebire de situaţiile existente în multe alte ţări, unde personalul angrenat în administrarea probatoriului beneficiază de cursuri specializate privind audierea persoanelor, în România cei care fac parte din organele judiciare îşi însuşesc aceste procedee de cele mai multe ori în mod autodidact, prin exersarea lor chiar în dosarele pe care le instrumentează.
  Tocmai de aceea, ghidul de faţă îşi propune să constituie un început care, în paralel cu stimularea schimbului de idei între practicieni, să conducă la îmbogăţirea cunoştinţelor acumulate, la sistematizare şi specializare.
  Capitolul 1 - Pregătirea audierii.
  Capitolul 2 - Audierea persoanei care a săvârşit infracţiunea
  Capitolul 3 - Audierea victimei infracţiunii
  Capitolul 4 - Audierea martorului infracţiunii
  Capitolul 5 - Aspecte psihologice referitoare la audierea persoanelor.

  18 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 15. Ghid privind investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor

  Ghid de bune practici privind efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 218 - art. 223 C. pen. comise asupra minorilor.
  Ghidul este destinat procurorilor, conducătorilor unităţilor de poliţie şi tuturor poliţiştilor, reprezentând un instrument de orientare generală a activităţii desfăşurate de aceştia în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor.
  Cuprins:
  1. Justificare. Scop 
  2. Destinatarii ghidului 
  3. Măsuri privind organizarea activităţii de urmărire penală în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor
  4. Măsuri imediate şi activităţi urgente la momentul sesizării unei infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra unui minor
  5. Audierea minorului (locul audierii; pregătirea audierii; persoanele care participă la audiere; rolul psihologului; audierea și consemnarea declaraţiei)
  6. Informarea direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului
  7. Procedee probatorii specifice (evaluarea minorului; expertiza psihologică; expertiza medico-legală psihiatrică; expertiza genetică judiciară;
  8. Comunicarea soluţiei 
  9. Formarea profesională a procurorilor şi ofiţerilor de poliţie anume desemnaţi. Evaluarea şi revizuirea anuală a ghidului.
  10. Anexe:
  Anexa 1 – Fişă de evaluare iniţială a situaţiei copilului victimă
  Anexa 2 - Formular privind informarea victimei infracţiuni
  Anexa 3 – Listă cu psihologii/specialiştii desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sectoarele 1-6, să participe la audierea minorilor victime
  Anexa 4 – Protocolul de audiere "NICHD"
  Anexa 5 - Model orientativ dispozitiv expertiză psihologică privind minorul victimă
  Anexa 6 – Model orentativ solicitare raport de evaluare suspect/inculpat major
  Anexa 7 – Model orentativ adresă DGASPC/furnizor privat de servicii sociale.

  13 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 16. Ghid privind probele electronice

  În contextul actual, probele trebuie căutate şi ţinând cont de funcţia pe care o îndeplineşte orice dispozitiv sau computer în reţea şi de modul în care acesta este configurat, etc. În toate situaţiile însă, aceste informaţii constituie şi principala sursă pentru identificarea indiciilor şi a probelor într-o investigaţie desfăşurată în mediul online. Un alt aspect important în desfăşurarea unor asemenea investigaţii este cooperarea poliţistului şi a procurorului cu furnizorii de servicii internet, cu operatorii de telecomunicaţii şi cu alte organisme private din acest domeniu.
  Mijloacele materiale de probă reprezintă o sursă importantă de informaţii ce pot furniza date despre activitatea infracţională, prin informaţiile stocate în conţinutul lor. O descriere detaliată a importanţei acestui gen de mijloace materiale de probă, se regăseşte în prezentul Ghid privind probele electronice - Ghid de bază pentru poliţişti, procurori şi judecători.

  27 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 17. Teste şi grile de corectare TCO - sesiune martie 2019

  Găsiţi în acest fişier o parte dintre subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în martie 2019.
  Fişierul este o arhivă zipp, în care veţi găsi oparte dintre testele, grilele de corectare dar şi intrebările de la interviurile pentru departajare în format pdf.
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  420 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 18. Raport pentru achitarea ratei creditului ipotecar/imobiliar

  Modelul raportului privind solicitarea de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau aferente/ă contractului de vânzare cu plata în rate a unei locuinţe.
  Pentru a beneficia de alocarea la compensaţia lunară pentru chrie, în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar, este necesar ca poliţistul solicitant să întocmească un raport cu luarea în considerare atât a prevederilor HG 284/2005 pentru stabilireaa cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chrie cuvenite poliţiştilor, cât şi a precizărilor secretarului general al MAI, a fost aprobat "Modelul raportului privind solicitarea de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau aferente/ă contractului de vânzare cu plata în rate a unei locuinţe" - document ataşat în format editabil.

  32 downloads

     (0 reviews)

  2 comments

  Updated

 19. OMAI 154 din 2004 - activităţile de educaţie fizică şi sport

  Ordin MAI 154 din 03.03.2004 - privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne
  Documentul în format PDF conţine Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.
  ATENŢIE!
  Începând cu noiembrie 2017, când a fost publicat în Monitorul oficial OMAI 144 din 2017 privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministului, prezentul Ordin al ministrului administraţiei şi internelor 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne, şi-a încetat aplicabilitatea în ceea ce priveşte probele, normele şi baremele stabilite pentru verificarea performanţelor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante.

  39 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 20. OMAI 146 din 11.12.2018 - gestionare violenţă domestică

  Ordin MAI nr. 146/2018 din 11 decembrie 2018 - gestionarea cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti
  În vigoare de la 28 decembrie 2018
  Având în vedere prevederile art. 2210 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne şi ministrul muncii şi justiției sociale emit următorul ordin:
  Art. 1. - Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, stabilind următoarele:
  a) procedura de intervenție a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
  b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
  c) procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu;
  d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

  63 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 21. Ordinea actelor în dosarul penal | Model opis dosar penal

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici:
  Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 92 din 10.05.2016 - privind clasarea la dosar a actelor procedurale întocmite în cursul urmăririi penale - (denumirea fişierului este "Ord PG-PICCJ 92-2016") documentul este în format pdf, fiind scanat, calitatea nu este cea mai grozavă Model: Opisul actelor de urmărire penală cuprinse în dosarul penal - documentul este în format editabil .doc - îl puteţi folosi editându-l şi adaptându-l nevoilor voastre. Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  258 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 22. Testele şi grilele de corectare | sesiunea august 2017

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în august 2017.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, NU distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  486 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 23. Teste şi grile examen TCO - martie 2016

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile TCO ce au avut loc în martie 2016.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  504 downloads

     (0 reviews)

  9 comments

  Submitted

 24. Testele şi grilele de corectare | sesiunea martie 2018

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în martie 2018.
  Este vorba de o arhivă zipp, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  1,094 downloads

     (0 reviews)

  7 comments

  Submitted

 25. Dispoziţia IGPR 82/2017 - utilizarea sistemelor audio-video

  Fişierul conţine Dispoziţia IGPR nr. 82 din 21.09.2017 privind stabilirea regulilor de utilizare a sistemelor audio-video portabile (de tip "Body Worn Camera") împreună cu cele 4 anexe.

  56 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.