Jump to content
POLITISTI.ro

Professional

Standard / useful forms for police work

22 files

 1. Administrarea probatoriului în procesul penal

  Orice obiect şi orice persoană pot constitui, la un moment dat şi în anumite împrejurări, surse de probe. În consecinţă, orice ghid privind administrarea probatoriului în cauzele penale nu poate fi decât incomplet şi limitat. Nici ghidul de faţă nu face excepţie. El va încerca să acopere, în limitele spaţiului disponibil, acele probe, mijloace de probă şi procedee probatorii care sunt frecvent întâlnite în practică în cadrul cercetărilor privind o mare varietate de infracţiuni. Acestea sunt prezentate, în principiu, în ordinea cronologică în care se întâlnesc într-o speţă concretă.
  Capitolele ghidului:
  1. Fapta penală. Probatoriul.
  2. Sesizarea.
  3. Cercetarea la faţa locului (CFL). ActivităţI desfăşurate în paralel cu CFL.
  4. Urmele.
  5. Expertizele.
  6. Expertizele medico-legale.
  7. Înregistrările video. Înregistrările audio.
  8. Metode speciale de supraveghere sau cercetare.
  9. Constatarea infracţiunii flagrante.
  10. Analiza informaţiilor.
  11. Audierea persoanelor. Identificarea persoanelor şI obiectelor. Reconstituirea. Testarea la poligraf. Confruntarea.
  12. Percheziţia.
  13. ParticularităţI ale probatoriului în cauze privind infracţiuni economico-financiare.
  14. Infracţiuni comise repetat, cu mod de operare (MO).

  5 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 2. Tactica audierii în procesul penal

  Spre deosebire de situaţiile existente în multe alte ţări, unde personalul angrenat în administrarea probatoriului beneficiază de cursuri specializate privind audierea persoanelor, în România cei care fac parte din organele judiciare îşi însuşesc aceste procedee de cele mai multe ori în mod autodidact, prin exersarea lor chiar în dosarele pe care le instrumentează.
  Tocmai de aceea, ghidul de faţă îşi propune să constituie un început care, în paralel cu stimularea schimbului de idei între practicieni, să conducă la îmbogăţirea cunoştinţelor acumulate, la sistematizare şi specializare.
  Capitolul 1 - Pregătirea audierii.
  Capitolul 2 - Audierea persoanei care a săvârşit infracţiunea
  Capitolul 3 - Audierea victimei infracţiunii
  Capitolul 4 - Audierea martorului infracţiunii
  Capitolul 5 - Aspecte psihologice referitoare la audierea persoanelor.

  4 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 3. Ghid privind investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor

  Ghid de bune practici privind efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiunile prevăzute de art. 218 - art. 223 C. pen. comise asupra minorilor.
  Ghidul este destinat procurorilor, conducătorilor unităţilor de poliţie şi tuturor poliţiştilor, reprezentând un instrument de orientare generală a activităţii desfăşurate de aceştia în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor.
  Cuprins:
  1. Justificare. Scop 
  2. Destinatarii ghidului 
  3. Măsuri privind organizarea activităţii de urmărire penală în cauzele având ca obiect infracţiuni împotriva libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra minorilor
  4. Măsuri imediate şi activităţi urgente la momentul sesizării unei infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale comise asupra unui minor
  5. Audierea minorului (locul audierii; pregătirea audierii; persoanele care participă la audiere; rolul psihologului; audierea și consemnarea declaraţiei)
  6. Informarea direcţiei generale de asistenţă socială și protecţia copilului
  7. Procedee probatorii specifice (evaluarea minorului; expertiza psihologică; expertiza medico-legală psihiatrică; expertiza genetică judiciară;
  8. Comunicarea soluţiei 
  9. Formarea profesională a procurorilor şi ofiţerilor de poliţie anume desemnaţi. Evaluarea şi revizuirea anuală a ghidului.
  10. Anexe:
  Anexa 1 – Fişă de evaluare iniţială a situaţiei copilului victimă
  Anexa 2 - Formular privind informarea victimei infracţiuni
  Anexa 3 – Listă cu psihologii/specialiştii desemnaţi de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sectoarele 1-6, să participe la audierea minorilor victime
  Anexa 4 – Protocolul de audiere "NICHD"
  Anexa 5 - Model orientativ dispozitiv expertiză psihologică privind minorul victimă
  Anexa 6 – Model orentativ solicitare raport de evaluare suspect/inculpat major
  Anexa 7 – Model orentativ adresă DGASPC/furnizor privat de servicii sociale.

  5 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Updated

 4. Ghid privind probele electronice

  În contextul actual, probele trebuie căutate şi ţinând cont de funcţia pe care o îndeplineşte orice dispozitiv sau computer în reţea şi de modul în care acesta este configurat, etc. În toate situaţiile însă, aceste informaţii constituie şi principala sursă pentru identificarea indiciilor şi a probelor într-o investigaţie desfăşurată în mediul online. Un alt aspect important în desfăşurarea unor asemenea investigaţii este cooperarea poliţistului şi a procurorului cu furnizorii de servicii internet, cu operatorii de telecomunicaţii şi cu alte organisme private din acest domeniu.
  Mijloacele materiale de probă reprezintă o sursă importantă de informaţii ce pot furniza date despre activitatea infracţională, prin informaţiile stocate în conţinutul lor. O descriere detaliată a importanţei acestui gen de mijloace materiale de probă, se regăseşte în prezentul Ghid privind probele electronice - Ghid de bază pentru poliţişti, procurori şi judecători.

  10 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 5. Teste şi grile de corectare TCO - sesiune martie 2019

  Găsiţi în acest fişier o parte dintre subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în martie 2019.
  Fişierul este o arhivă zipp, în care veţi găsi oparte dintre testele, grilele de corectare dar şi intrebările de la interviurile pentru departajare în format pdf.
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  290 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 6. Raport pentru achitarea ratei creditului ipotecar/imobiliar

  Modelul raportului privind solicitarea de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau aferente/ă contractului de vânzare cu plata în rate a unei locuinţe.
  Pentru a beneficia de alocarea la compensaţia lunară pentru chrie, în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar, este necesar ca poliţistul solicitant să întocmească un raport cu luarea în considerare atât a prevederilor HG 284/2005 pentru stabilireaa cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chrie cuvenite poliţiştilor, cât şi a precizărilor secretarului general al MAI, a fost aprobat "Modelul raportului privind solicitarea de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor în vederea achitării ratei/unei fracţiuni din rata aferente/ă creditului ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau aferente/ă contractului de vânzare cu plata în rate a unei locuinţe" - document ataşat în format editabil.

  24 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 7. OMAI 154 din 2004 - activităţile de educaţie fizică şi sport

  Ordin MAI 154 din 03.03.2004 - privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne
  Documentul în format PDF conţine Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne.
  ATENŢIE!
  Începând cu noiembrie 2017, când a fost publicat în Monitorul oficial OMAI 144 din 2017 privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministului, prezentul Ordin al ministrului administraţiei şi internelor 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în Ministerul Afacerilor Interne, şi-a încetat aplicabilitatea în ceea ce priveşte probele, normele şi baremele stabilite pentru verificarea performanţelor fizice ale candidaţilor la admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum şi ale candidaţilor recrutaţi în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante.

  29 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 8. OMAI 146 din 11.12.2018 - gestionare violenţă domestică

  Ordin MAI nr. 146/2018 din 11 decembrie 2018 - gestionarea cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti
  În vigoare de la 28 decembrie 2018
  Având în vedere prevederile art. 2210 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne şi ministrul muncii şi justiției sociale emit următorul ordin:
  Art. 1. - Prezentul ordin reglementează modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, stabilind următoarele:
  a) procedura de intervenție a poliţiştilor în cazurile de violenţă domestică şi de cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei domestice;
  b) metodologia de utilizare a formularului de evaluare a riscului;
  c) procedura de emitere a ordinului de protecţie provizoriu;
  d) procedura de punere în executare a ordinului de protecţie provizoriu.

  60 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 9. Ordinea actelor în dosarul penal | Model opis dosar penal

  Pentru colegii ce instrumentează dosare de cerecetare penală, găsiţi aici:
  Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 92 din 10.05.2016 - privind clasarea la dosar a actelor procedurale întocmite în cursul urmăririi penale - (denumirea fişierului este "Ord PG-PICCJ 92-2016") documentul este în format pdf, fiind scanat, calitatea nu este cea mai grozavă Model: Opisul actelor de urmărire penală cuprinse în dosarul penal - documentul este în format editabil .doc - îl puteţi folosi editându-l şi adaptându-l nevoilor voastre. Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  186 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 10. Testele şi grilele de corectare | sesiunea august 2017

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în august 2017.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, NU distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  449 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 11. Teste şi grile examen TCO - martie 2016

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile TCO ce au avut loc în martie 2016.
  Este vorba de o arhivă, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  362 downloads

     (0 reviews)

  9 comments

  Submitted

 12. Testele şi grilele de corectare | sesiunea martie 2018

  Găsiţi aici subiectele (testele) de la concursurile ce au avut loc în martie 2018.
  Este vorba de o arhivă zipp, în care veţi găsi atât testele cât şi grilele de corectare, în format pdf.
   
  IMPORTANT!
  Pot descărca fişierul doar cei ce au un cont de membru confirmat ca aparţinând unui poliţist.
  De asemenea, nu distribuiţi aceste fişiere pe internet (reţelele de socializare, altor persoane, etc), ele sunt destinate doar membrilor poliţişti ai acestui forum.

  894 downloads

     (0 reviews)

  7 comments

  Submitted

 13. Dispoziţia IGPR 82/2017 - utilizarea sistemelor audio-video

  Fişierul conţine Dispoziţia IGPR nr. 82 din 21.09.2017 privind stabilirea regulilor de utilizare a sistemelor audio-video portabile (de tip "Body Worn Camera") împreună cu cele 4 anexe.

  53 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 14. Lg 38/2003 - transportul în regim de taxi | actualizată + sancţiuni

  Găsiţi în primul fişier forma actualizată a Legii nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi sancţiunile prevăzute. După fiecare articol veţi găsi inserată şi încadrarea juridică cu articolul ce o sancţionează, precum şi cuantumul amenzii, iar dacă este cazul şi măsura complementară ce trebuie aplicată. Fişierul este în format .doc conţine 34 de pagini, intitulat: Legea 38 din 2003 taxi+SANCTIUNI. 
  De asmenea găsiţi şi un tabel cu sancţiunile din această lege, fişierul este în format .doc şi conţine 9 pagini, intitulat: Tabel contraventii Lg 38 din 2003.
  Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Mulţumim şi sperăm să vă fie de ajutor.

  190 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 15. Tabel contraventii HG 1373/2008 - transportul rutier de bunuri divizibile

  Găsiţi în fişier un tabel ce conţine contravenţii din HG 1373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.
  Bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăţi, ori materiale fluide sau semifluide provenite din producţia de metale feroase şi neferoase; recuperarea fierului vechi; deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii; exploatări forestiere sau depozite de material lemnos; exploatări agricole sau depozite de produse agricole; exploatări miniere, de carieră sau balastieră; staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii, aflate pe teritoriul României şi care sunt transportate cu vehiculele având o M.T.M.A. mai mare sau egală cu 12,0 t;
  Fişierul este în format .doc şi are două pagini. 
  PS: Avem acest fişier aici mulţumită amabilităţii unor colegi de la Poliţia Rutieră, ce încearcă să-şi ajute colegii. Sperăm să vă fie util. 
  Nu avem pretenţia că tabelul este unul perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşelă, scăpare, completare, etc, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. 

  64 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 16. Tabel contravenţii norme sanitar veterinare

  Găsiţi în fişier un tabel ce conţine contravenţii din HG 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi din OG 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
  Fişierul este în format .doc şi are o singură pagină. 
  PS: Avem acest fişier aici mulţumită amabilităţii unor colegi de la Poliţia Rutieră, ce încearcă să-şi ajute colegii. Sperăm să vă fie util. 
  Nu avem pretenţia că tabelul este unul perfect, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşelă, scăpare, completare, etc, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. 

  67 downloads

     (0 reviews)

  1 comment

  Submitted

 17. Referate cu propunere de clasare | art. 16 alin. (1) C. pr. pen.

  Modele de referate cu propunere de clasare a cauzei penale când există unul dintre cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) C. pr. pen.
  Art. 16 - Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
  (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
  a) fapta nu există;
  b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
  c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
  d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
  e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
  f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
  g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
  h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
  i) există autoritate de lucru judecat;
  j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

  256 downloads

     (0 reviews)

  2 comments

  Submitted

 18. Anexele 1-26 | OMAI 140/2016 - management resurse umane în unităţile de poliţie

  Anexele nr. 1-26 publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis, ce fac parte integrantă din O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.
  Anexele conţin prevederi referitoare la: activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, recrutarea poliţiştilor, selecţionarea poliţiştilor, formarea profesională a poliţiştilor, perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor, acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii, proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, evaluarea de serviciu a poliţiştilor, sistemul de gestiune a datelor de personal, procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, competenţele de gestiune a resurselor umane, precum şi modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare a diverse formulare.
  Fişierul este în format pdf şi are 130 de file

  212 downloads

     (1 review)

  0 comments

  Submitted

 19. Tehnica încătuşării

  S.T.O.P. - Tehnica încătuşării
  Lucrarea expune, la nivel exemplificativ, tactici poliţieneşti de interceptare şi de reţinere a suspecţilor în cadrul Sistemului Tactic Operativ de Protecţie al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Tacticile poliţieneşti de obţinere a controlului asupra suspecţilor reprezintă reguli, măsuri, tehnici şi modalităţi generale sau specifice de contact/reţinere/arestare, conforme consemnelor de siguranță și procedurilor sistemice şi specifice care reglementează activitatea poliţiştilor. 

  129 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 20. Tehnici de utilizare a bastonului tactic extensibil

  Tehnici de utilizare a bastonului tactic extensibil
  Lucrarea expune la nivel exemplificativ principii generale de tactică poliţienescă şi de utilizare profesională a Bastonului Tactic Extensibil în cadrul Sistemului Tactic Operativ de Protecţie al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.
  S.T.O.P. propune bastonul tactic extensibil ca un instrument practic-aplicativ util misiunilor specifice de intervenţie cu grad scăzut sau mediu de risc şi poate constitui un suport conceptual pentru elaborarea unui proiect didactic de sinteză în domeniul autoapărării profesionale a personalului Poliţiei Române. 

  32 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Submitted

 21. Ordonanţă de aplicare amendă judiciară expertului judiciar

  Model: Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare în cazul tergiversării de către expert ori interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite
  Art. 283 Cod procedură penală (extras)
  Abateri judiciare
  (4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
  [ ... ]
  c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;

  58 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated

 22. Ordonanţă aplicare amendă judiciară - refuz predare obiecte & înscrisuri

  Model: Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare în cazul neîndeplinirii de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea
  Art. 283 - Cod procedură penală (extras)
  Abateri judiciare
  (4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
  [ ... ]
  d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
  ATENŢIE
  Art. 283 alin. (6) - Cod procedură penală arată că aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune.
  Neîndeplinirea obligaţiei de prezentare şi predare a obiectelor şi/sau înscrisurilor poate constitui, după caz, infracţiunea de obstrucţionare a justiţiei, prevăzută de art. 271 alin. (1) lit. b) Cod penal, sau favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 Cod penal.

  65 downloads

     (0 reviews)

  0 comments

  Updated


×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.