Jump to content
POLITISTI.ro

Comunicate Agentia Nationala Antidrog - A.N.A.


NewsBot

Recommended Posts

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), cu sprijinul tehnic şi financiar din partea Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), a implementat campania „DESCHIDE OCHII! FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS!”, în perioada 1 august -12 septembrie 2011, în Vama Veche.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
 • 4 months later...
 • Replies 41
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • NewsBot

  42

logo_ANA.jpg

În urma reorganizării Agenţiei Naţionale Antidrog în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, au fost întreprinse demersuri specifice în vederea contractării Proiectului „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog”, cod SMIS 1212, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

În acest sens, Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.) a primit acceptul de finanţare a proiectului şi, ulterior, s-a semnat contractul de finanţare.

Bugetul total al proiectului este de 5.660.141,00 lei (1.316.311 Euro), iar contribuţia financiară a Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională Antidrog, este de 849.021,15 lei (197.446 Euro).

Proiectul „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog”, care se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni, are ca scop îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Agenţiei Naţionale Antidrog, la nivel central şi teritorial şi ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere implicate în lupta împotriva drogurilor în vederea susţinerii implementării politicii antidrog în România, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog.

Cursurile de formare profesională de „manager de proiect”, organizate în cadrul proiectului, vor fi destinate unui număr de 230 de persoane din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, instituţii publice si organizaţii partenere. Totodată, sistemul informatic ce va fi realizat în cadrul proiectului va permite asigurarea unui management eficient al utilizării fondurilor externe nerambursabile, care vor fi accesate ulterior, în scopul promovării dezvoltării economice şi sociale şi va constitui un aport semnificativ la instrumentele de fundamentare a următoarelor linii directoare ale politicii antidrog în România.

Rezultatele principale aşteptate ale proiectului sunt:

- constituirea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog operaţională la nivel naţional;

- 230 de persoane specializate ca „manageri de proiect” şi capabile să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;

- o aplicaţie informatică de management a proiectelor cu specific antidrog în toată ţara;

- echipamente IT pentru funcţionarea aplicaţiei.

După finalizarea proiectului, Agenţia Naţională Antidrog va asigura sustenabilitatea acestuia, astfel:

- va susţine şi consolida rezultatele obţinute în urma implementării proiectului, prin organizarea permanentă de grupuri de lucru, la care vor participa factorii implicaţi în implementarea politicilor antidrog la nivel local şi central, reprezentaţi de managerii de proiect pregătiţi;

- va asigura, prin managerii de proiect formaţi, resursele necesare implementării politicilor publice din domeniul drogurilor, prin identificarea de fonduri, precum şi prin elaborarea de proiecte şi aplicarea acestora în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile;

- va continua, prin personalul pregătit, activitatea în domeniul managementului de proiect.

A.N.A. - COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Link to comment
 • 2 weeks later...

logo_ANA.jpg

Agenţia Naţională Antidrog a organizat, miercuri, 28 martie a.c., la sediul Tribunalului Bucureşti, o conferinţă de presă prilejuită de încheierea Proiectului „Crearea sistemului naţional integrat privind reabilitarea consumatorilor de droguri care au comis infracţiuni”.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Direcţia de Probaţiune, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Institutul Naţional al Magistraturii şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar ca parteneri externi – Serviciul de Probaţiune din Olanda.

Perioada de implementare a Proiectului „Crearea sistemului naţional integrat privind reabilitarea consumatorilor de droguri care au comis infracţiuni” a fost de 27 luni, între 1 ianuarie 2010 – 31 martie 2012.

Finanţarea, realizată prin Programul de proiecte pre-aderare MATRA MPAP 2009, număr de referinţă MAT09/RM/9/, a fost în valoare de 340.000 Euro şi nu a existat cofinanțare din partea României.

Proiectul a avut ca scop sprijinirea României în implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, în conformitate cu Planul european de acţiune pe problema drogurilor, prin crearea unui sistem integrat de reabilitare pentru consumatorii dependenţi de droguri care au săvârşit fapte penale şi care beneficiază de alternativă la pedeapsa cu închisoarea, prin includerea într-un program de asistenţă integrată.

În procesul de creare a sistemului naţional integrat privind reabilitarea consumatorilor de droguri care au comis infracţiuni, proiectul a avut următoarele rezultate:

1. Elaborarea procedurilor de lucru care au pus în joncţiune instituţiile de aplicare a legii cu serviciile de asistenţă destinate consumatorilor de droguri; acestea se regăsesc în Manualul prezent în mapele de prezentare.

2. Formarea în adicţii a profesioniştilor implicaţi în proiect – magistraţi, medici, psihologi, asistenţi sociali.

3. 19 întâlniri tehnice şi evenimente de promovare a proiectului (conferinţe de presă, întâlniri de coordonare şi monitarizare şi work-shop-uri).

4. Înfiinţarea a 2 Birouri Inter Sectoriale (BIS-uri) pilot, în sectoarele 3 şi 5 ale Bucureştiului, care au instrumentat un număr de 34 cazuri de consumatori de droguri infractori, din care 23 consumatori de heroină, 9 consumatori de SNPP şi 2 cazuri în care nu s-a identificat substanţa principală de consum. Dintre acestea, 20 de cazuri se aflau deja în supravegherea Serviciului de probaţiune (pentru aceştia s-a procedat doar la identificarea posibilităţilor de tratament şi monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor impuse în urma hotărârii judecătoreşti), 11 sunt cazuri noi identificate în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă nr. 1, 2 cazuri aflate deja în servicii de asistenţă integrată în cadrul Centrelor de Asistenţă Integrată a Adicţiilor, aflate în urmărire penală pentru infracţiuni de furt sau tâlhărie şi 1 caz propus de procuror pentru evaluare în vederea includerii în tratament.

• Pe lângă cele 34 de cazuri, alte 4 cazuri au fost propuse de procurori în vederea evaluării şi includerii în tratament, însă doar 1 caz a fost admis la tratament (în celelalte 3 cazuri fiind vorba de alte fapte penale decât furtul şi sau tâlhăria)

Proiectul aduce în peisajul sancţionator elemente de noutate, în sensul în care sentinţele neprivative de libertate, ca alternative de tip justiţie terapeutică, sunt soluţiile care, pe termen mediu şi lung, contribuie decisiv la reintegrarea şi reabilitarea consumatorilor de droguri. În acest context, trebuie înţeles faptul că sentinţa neprivativă de libertate nu reprezintă o modalitate de a evita pedeapsa, ci este un mecanism cu rol motivator în procesul de reintegrare socială a consumatorilor de droguri care au săvârşit infracţiuni.

Dacă, în mod tradiţional, consumatorii dependenţi de droguri erau deferiţi sistemului de justiţie penală, cu timpul, s-a ajuns la concluzia că închisoarea nu constituie cea mai eficientă soluţie, fiind propuse alternative la pedeapsa cu închisoarea, care pot fi oferite consumatorilor de droguri condamnaţi şi care acoperă o serie de sancţiuni. Acestea au rolul de a întârzia aplicarea pedepsei privative sau, chiar, de a o înlocui. De asemenea, în urma analizei legislaţiei şi politicilor publice în materie se poate observa ponderea şi eficienţa crescută a sistemelor ce operează cu alternativele la sentinţa privativă de libertate de tipul includerii consumatorilor de droguri care au săvârşit infracţinui în sistemul integrat de asistenţă medicală, psihologică şi socială.

Agenţia Naţională Antidrog pledează pentru aplicarea unor politici echilibrate şi integrative în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, acest proiect pentru dezvoltarea sistemului integrat destinat consumatorilor dependenţi de droguri din România subsumându-se viziunii şi misiunii instituţionale asumate.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

Protocol de Colaborare între Agenţia Naţională Antidrog şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Joi, 29 martie, la sediul ANP, a fost reînnoit protocolul de colaborare între Agenţia Naţională Antidrog şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în cadrul unei conferinţe de presă.

Protocolul se încheie cu scopul asigurării cadrului de colaborare între cele două instituţii. Prin semnarea acestui document, s-a urmărit unirea eforturilor în vederea proiectării şi realizării unei intervenţii medicale şi psihosociale adecvate prevenirii, combaterii şi reducerii riscurilor asociate consumului de droguri, care să determine creşterea şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Noul protocol a fost încheiat pe o perioadă de trei ani şi asigură continuitatea colaborării, începută în anul 2006, când a fost semnat primul parteneriat între cele două instituţii.

În prezent, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Agenţia Naţională Antidrog sunt implicate în diverse alte proiecte comune. Unul dintre acestea constă în crearea a trei comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor, precum şi consolidarea capacităţii resurselor umane implicate în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri din penitenciare şi după liberare.

Protocolul semnat astăzi reprezintă expresia experienţei colaborării acumulate privind implementarea bunelor practici parteneriale şi vizează realizarea activităţilor prevăzute în Planul de acţiune în vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog, realizarea de studii şi cercetări în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri şi de colectare a datelor în acest domeniu şi elaborarea de metodologii şi proceduri de lucru privind implementarea de proiecte comune în domeniul prevenirii consumului de droguri şi a riscurilor asociate acestuia, dar şi în domeniul asistenţei persoanelor consumatoare de droguri.

A.N.A. - COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Link to comment

Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Senatul României şi Consiliul Naţional şi Municipal al Elevilor a organizat dezbaterea „În România, politica antidrog se face pentru copii!”

Miercuri, 4 aprilie, între orele 12,00-15,00, în Sala de plen a Senatului României, a avut loc dezbaterea „În România, politica antidrog se face pentru copii!”, organizată de către Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Senatul României şi Consiliul Naţional şi Municipal al Elevilor.

Evenimentul a avut ca scop, pentru prima oară în România, promovarea unei platforme emergente de dezbatere şi acţiune a adolescenţilor şi tinerilor în domeniul politicilor publice antidrog, ideile rezultate urmând a constitui elemente cheie în elaborarea viitoarelor documente programatice antidrog.

Sedinţa de plen a „Senatului Copiilor” a fost deschisă de Preşedintele Senatului României, domnul Vasile Blaga şi de chestorul Sorin Oprea, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog.

Preşedintele Senatului, domnul Vasile Blaga a afirmat în discursul său introductiv că evenimentul „este prima manifestare de acest fel aprobată în istoria Senatului României” .

Dezbatarea, care face parte dintr-o agendă publică simultană comună a Agenţiei Naţionale Antidrog în toate cele 41 judeţe, a constituit un demers inovativ prin care practicienii în domeniul politicilor publice în domeniu încearcă să faciliteze manifestarea spiritului proactiv, creativitatea, realismul şi inteligenţa tinerei generaţii, determinând astfel o mai bună adaptare şi eficienţă a programelor şi campaniilor de prevenire a consumului de droguri.

Adolescenţii şi tinerii prezenţi la dezbatere au vizionat spoturile „Deschide ochii!”, „Alternative”, “Primeşte-l alături de tine!” , “Depinde numai de tine” şi „Absentul”, şi au fost invitaţi să îşi exprime opiniile în legătură cu mesajele transmise în cele cinci campanii.

Cele mai frecvente întrebări şi opinii formulate de tineri au fost: „De ce mai există magazine de vise?”, „Şi părinţii sunt de vină, dar suntem şi noi”, „Toată lumea are nevoie de ajutor, nimeni nu se poate ajuta singur”, „La noi în judeţ (n.n. – in Galati) s-au închis biblioteci şi s-au deschis magazine de vise”.

În cea de a doua parte a dezbaterii, tinerii au fost încurajaţi să creeze mesaje ce vor fi utilizate în campania „Prea rebel sa fii condus”, ce va fi iniţiată de Agenţia Naţională Antidrog în acestă vară.

Mesajele câştigătoare au fost:

• Locul III : “Viaţa şi moartea stau în puterea ta. Alege viaţa.” (Cristina Iordache)

• Locul II : “M-am născut azi pentru a trăi şi mâine.” (Marilena Panait)

• Locul I : “Acum ei trăiesc doar prin noi. Să avem grijă cum trăim.” (Cătălin Bârsan)

La întâlnire au participat cantautorul Florin Chilian, autorul piesei „Lumi albe” şi o formaţie muzicală alcătuită din Octavian Mândruţă, Radu Pietreanu, Mihai Napu şi Cristi de la Cargo.

Toţi participanţii au apreciat caracterul de noutate al acţiunii care a reprezentat o replică a unei şedinţe de senat.

La nivel naţional, în cele 41 de judeţe şi municipiul Bucureşti, au participat la această dezbatere peste 5000 de tineri.

A.N.A.- Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 1 month later...

logo_ANA.jpg

Invitație Agenția Națională Antidrog/Decernarea „Diplomelor spectatorului antidrog”

Agenția Națională Antidrog şi Federaţia Română de Fotbal vă invită să participaţi miercuri, 23 mai 2012, ora 16.00, pe Stadionul Arena Naţională, la o activitate prilejuită de înmânarea „Diplomelor spectatorului antidrog”, care se va desfăşura înainte de începerea finalei de fotbal „Cupa României Timişoreana 2012”, dintre echipele Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acţiuni comune ale Agenţiei Naţionale Antidrog şi Federaţiei Române de Fotbal pentru prevenirea consumului de droguri, prin iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte/programe adecvate practicării sportului de masă şi de performanţă, ce se constituie în alternativă de viaţă sănătoasă, cultivarea abstinenţei la consumul de droguri, inclusiv alcool şi tutun.

Cu ocazia partidei de fotbal mai sus-menţionate, vor fi plasate pe scaunele Arenei Naţionale peste 50.000 de „Diplome ale spectatorului antidrog”, purtătoare ale sloganului „Drogurile complică viaţa. Joacă simplu!”.

Prin intermediul acestora, Agenţia Naţională Antidrog işi propune să transmită un mesaj fanilor fotbalului şi sportivilor în legătură cu pericolul şi consecinţele negative în plan individual şi social ale consumului de droguri. Prin participarea la eveniment, spectatorii işi însuşesc mesajul şi îl transmit mai departe familiilor lor, cu atât mai mult cu cât pe diplome apar şi fotografiile şi semnăturile antrenorilor şi căpitanilor celor două finaliste.

În acest sens, fiecare suporter/spectator va găsi pe locul său din tribunele Arenei Naţionale „Diploma spectatorului antidrog”. Acestea vor fi aşezate pe scaunele din arenă de către elevii Clubului de Fotbal al Grupului Şcolar Industrial „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti.

Pentru orice alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa d-nei inspector principal de poliţie Iuliana Teodorescu, la numerele de telefon 021.316.23.64, 0740.142.413 sau pe adresa de e-mail relatii.publice@ana.gov.ro.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

logo_ANA.jpg

În perioada 24 – 27 mai 2012, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Antidrog participă la activitatea medico-ştiinţifică „Şcoala şi comunitatea – parteneri în educaţie”, organizată la Sinaia de Casa Corpului Didactic Bucureşti.

Această activitate are ca scop identificarea de noi forme şi modalităţi de colaborare interinstituţională în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor.

Tot mai multe şcoli vor iniţia programe educaţionale din ce în ce mai relevante pentru experienţele de viaţă ale elevilor.

În cadrul dezbaterilor, reprezentanţii agenţiei vor supune atenţiei participanţilor obiectivele generale şi specifice din Strategia Naţională Antidrog 2005 – 2012 ale prevenirii consumului de droguri în şcoală, precum şi competenţele de ordin ştiinţific şi metodico-didactic pe care cadrele didactice trebuie să le dobândească prin formarea continuă, în vederea obţinerii unor rezultate optime în educarea antidrog a propriilor elevi.

De asemenea, vor fi prezentate două dintre proiectele de succes, destinate populaţiei şcolare, pe care Agenţia Naţională Antidrog le-a implementat în România: „Mesajul meu antidrog” - ediţia a IX-a şi Proiectul „Necenzurat”.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 2 weeks later...

Poliţiştii rutieri din judeţul Prahova, formaţi de specialiştii agenţiei Naţionale Antidrog pentru depistarea prezenţei consumului de droguri la conducătorii auto

După sesiunile de formare a poliţiştilor rutieri din Bucureşti şi Constanţa, Agenția Națională Antidrog (A.N.A.) continuă, în perioada 5 – 8 iunie a.c., amplul proces de formare iniţială în domeniul drogurilor, destinată poliţiştilor rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, însoţită de o componentă esenţială de instruire specifică în domeniul testării prezenţei consumului de droguri la conducătorii auto.

Având în vedere că multe dintre accidentele şi decesele înregistrate pe drumurile europene sunt cauzate de conducătorii auto a căror capacitate de a conduce este afectată de o substanţă psihoactivă, în acord cu preocupările europene, Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Direcţia Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (I.G.P.R.), a demarat un astfel de curs de formare destinat poliţiştilor rutieri.

Un grup de lucru al experţilor europeni în materie de droguri, medicamente şi conducerea autovehiculelor de la nivelul Comisiei Europene a emis recomandări potrivit cărora toţi conducătorii auto implicaţi într-un accident fatal ar trebui testaţi pentru depistarea consumului de alcool sau droguri. De asemenea, a recomandat ca poliţiştii implicaţi în controlul rutier să beneficieze de instruire obligatorie cu privire la recunoaşterea simptomelor cauzate de consumul de droguri.

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii, structură a Uniunii Europene de la Lisabona, atenţionează cu privire la faptul că abilităţile de conducere sunt reduse de consumul de canabis, la fel ca şi de cel de benzodiazepine – acestea fiind substanţele psihoactive întâlnite cel mai frecvent în rândul conducătorilor auto, după alcool; dintre opioide, heroina poate afecta grav condusul, în timp ce metadona şi buprenorfina în măsură mai redusă.

Ca măsuri de răspuns, unsprezece ţări europene sancţionează contravenţional doar conducerea sub influenţă, definită ca o diminuare a capacităţilor de conducere cauzată de droguri sau existenţa unor urme de droguri în sânge. Alte unsprezece ţări au adoptat o politică de „toleranţă zero”, aşa cum este şi cazul României, sancţionând penal orice conducător depistat sub influenţa consumului de droguri. În şapte ţări, aceste abordări sunt combinate într-o reacţie în trepte faţă de contravenienţii care au condus sub influenţa drogurilor (contravenţie sau infracţiune, în funcţie de substanţa consumată).

Sesiunea de formare urmăreşte creşterea nivelului de cunoştinţe a poliţiştilor rutieri cu privire la influenţa drogurilor ilegale asupra capacităţii de a conduce, fiind familiarizaţi cu principalele categorii de substanţe şi efectele acestora, principalele noţiuni utilizate în domeniul drogurilor (dependenţă, toleranţă, sevraj, supradoză etc) şi semnele consumului de droguri. De asemenea, a fost abordată tema substanţelor noi cu efecte psihoactive şi a efectelor acestora.

Componenta de instruire specifică cuprinde aspecte juridice privind drogurile şi conducerea unui autovehicul sub influenţa substanţelor stupefiante şi psihotrope, efectele drogurilor asupra conducătorilor auto şi necesitatea efectuării testării rapide de depistare a drogurilor.

Ca elemente suplimentare, sunt abordate aspecte legate de sistemul de asistenţă bio-psiho-socială a consumatorilor de droguri din România şi beneficiile realizării activităţilor de reducere a riscurilor asociate, fiind important ca poliţiştii rutieri să cunoască şi să informeze conducătorii auto cu privire la serviciile existente care pot fi solicitate de consumatori.

Sesiunile de formare au debutat în lunile februarie şi aprilie 2012, la Bucureşti şi Constanţa, şi continuă şi în prezent cu instruirea poliţiştilor rutieri din Ploieşti, urmând acelaşi format de 16 ore de învăţare utilizat în oraşele menţionate.

Până în prezent au fost formaţi aproximativ 250 de poliţişti rutieri, iar cursurile de formare vor continua la Braşov, Cluj, Iaşi şi Timişoara, fiind susţinute de specialişti ai agenţiei.

Sesiunile de formare se finalizează cu eliberarea unui certificat de participare emis sub egida A.N.A./Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor (CNFDD). Poliţiştii rutieri participanţi la aceste sesiuni de formare vor fi incluşi în baza de date a centrului de formare din cadrul A.N.A, urmând să fie integraţi în sesiuni de formare aprofundate ulterioare.

Până la finalul lunii iunie 2012, la nivel central şi naţional vor fi formaţi peste 450 poliţişti rutieri, fapt ce reprezintă primul pas în efortul A.N.A. şi al I.G.P.R./Direcţia Rutieră de a informa, educa şi conştientiza poliţiştii rutieri şi participanţii la trafic asupra consecinţelor consumului de droguri asupra capacităţii de a conduce.

Acest demers de formare face şi obiectul unui protocol de colaborare încheiat între cele două instituţii. Printre măsurile vizate se numără promovarea activităţilor de informare, educare şi conştientizare cu privire la aspecte legate de consecinţele consumului de droguri asupra conducătorilor auto prin mijloacele proprii de comunicare, realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale cu scop preventiv, informarea şi educarea conducătorilor de vehicule cu privire la consecinţele consumului de droguri asupra siguranţei rutiere şi derularea de acţiuni comune de testare rapidă de depistare a prezenţei consumului de droguri la conducătorii auto.

A.N.A. - Compartimentul relaţii publice

Link to comment
 • 3 weeks later...

Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri

Secretarul de Stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din M.A.I., chestor principal de poliţie Ioan Nicolae Căbulea, a participat marţi, 26 iunie a.c., la conferinţa de presă organizată de Agenţia Naţională Antidrog, pentru marcarea „Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri”, precum şi pentru lansarea campaniei naţionale de prevenire a consumului de droguri, cu accent pe substanţele noi cu proprietăţi psihoactive – „Prea rebel să fii condus”.

Cu acest prilej, secretarul de stat, chestor principal de poliţie Ioan Căbulea, a reliefat rolul Agenţiei Naţionale Antidrog, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice antidrog, în sistemul instituţional românesc.

„Crearea Agenţiei Naţionale Antidrog a permis, pentru prima dată în România, abordarea problematicii drogurilor într-o manieră sistemică, integrată, coerentă şi continuă. din perspectivă inter- şi multidisciplinară şi ca prioritate asumată de Guvernul României. În plus, crearea Agenţiei Naţionale Antidrog, prin experienţa echipei de management şi expertiza profesioniştilor săi (medici, psihologi, asistenţi sociali, jurişti, cadre didactice) a permis implementarea unei politici manageriale moderne, adaptată la standardele europene” a menţionat domnia sa.

În context, şeful D.O.S.P. a precizat faptul că Agenţia Naţională Antidrog gestionează în România politicile publice în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, pe baza indicatorilor cheie ai Observatorul European pe Droguri şi Toxicomanii de la Lisabona şi altor indicatori/studii relevante pentru dinamica fenomenului.

De asemenea, secretarul de stat a subliniat faptul că, prin efortul specialiştilor Agenţiei Naţionale Antidrog, încă din anul 2004, accesul persoanelor la programele de tratament este gratuit, nediscriminatoriu, în acord cu principiile fundamentale ale respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

În încheierea discursului, chestorul principal Ioan Căbulea a accentuat necesitatea existenţei unei atitudini proactive, solidară şi constantă faţă de reducerea consecinţelor negative ale consumului de droguri.

La evenimentul desfăşurat astăzi la sediul M.A.I. au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai principalelor organizaţii neguvernamentale partenere, alături de personalităţi din lumea sportului şi muzical-artistică.

Link to comment

Agenţia Naţională Antidrog a organizat, miercuri, 27 iunie a.c., cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri, un eveniment de informare cu privire la riscurile şi efectele devastatoare ale consumului de droguri, prin amplasarea în zona Spitalului Colţea din Bucureşti, a unui panou antidrog.

Această activitate de panotaj, care face parte din seria acţiunilor derulate de Agenţia Naţională Antidrog în cadrul campaniei naţionale de prevenire „Prea rebel să fii condus!”, a constat în distribuirea de materiale informative şi promoţionale (afişe, fly-ere, baloane cu sigla A.N.A.) şi a reprezentat un prilej pentru fiecare de a-şi exprima punctul de vedere si de a lua o pozitie în faţa consumului de droguri.

La standul informativ amenajat special, a existat un panou pe care trecătorii au scris mesaje antidrog şi au purtat discuţii libere cu specialiştii agenţiei cu privire la fenomenul consumului de droguri.

Alte 47 de panouri au fost amplasate în fiecare sector al capitalei şi în fiecare reşedinţă municipiu de judeţ.

Mii de mesaje antidrog au fost colectate de reprezentanţii Agenţiei Naţionale Antidrog, iar cele mai reprezentative vor fi utilizate în viitoarele campanii de prevenire a consumului de droguri.

Seria evenimentelor demarate de Agenţia Naţională Antidrog pentru marcarea Zilei Internaţionale de Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri continuă şi în zilele de 28 şi 29 iunie 2012.

Astfel, astăzi, la sediul agenţiei, a avut loc activitatea “Respect pentru istoria Agenţiei Naţionale Antidrog“, ocazie cu care au fost marcate activitatea şi implicarea specialiştilor care şi-au adus contribuţia la dezvoltarea Agenţiei Naţionale Antidrog, acestora fiindu-le acordate diplome de excelenţă şi fidelitate.

De asemenea, mâine, 29 iunie 2012, Agenţia Naţională Antidrog va organiza o masă rotundă având ca temă prevenirea consumului de droguri, cu participarea reprezentanţilor instituţionali ai autorităţilor publice şi societăţii civile implicate în aplicarea Strategiei Naţionale Antidrog.

A.N.A. - compartimentul relaţii publice

Link to comment

A.N.A. derulează un proiect în domeniul prevenirii consumului de droguri în penitenciare

Agenția Națională Antidrog, în parteneriat cu Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei, anunță lansarea proiectului regional „Prevenirea abuzului și traficului de droguri în penitenciare”.

Acesta are o durată de implementare de 1 an și are drept scop reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în penitenciare, prin dezvoltarea capacităților de advocacy (consultanţă), în Bosnia-Herțegovina, Moldova, România și Ucraina.

Implementarea proiectului este asigurată de Grupul Pompidou – Direcția de Coeziune Socială, iar parteneri sunt instituții și organizații neguvernamentale din Bosnia-Herțegovina, Moldova, România și Ucraina.

În Romania, proiectul este implementat de Agenția Națională Antidrog, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor.

Bugetul total este de 15.274 euro, iar contribuția Ministerului Administrației și Internelor, prin Agenția Națională Antidrog, și a Administrației Naționale a Penitenciarelor, este reprezentată de resursa umană, săli de curs, logistică și echipamente de calcul.

Proiectul „Prevenirea abuzului și traficului de droguri în penitenciare” are ca obiective principale creșterea conștientizării riscurilor asociate consumului si abuzului de droguri în rândul populației penitenciare și promovarea unui stil de viață sănătos în rândul acestei populații. Activitatea principală constă în dezvoltarea și implementarea unui concurs de afișe cu participarea persoanelor private de libertate, care formează grupul țintă al acestui proiect.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 • Constituirea unei reţele de prevenire a consumului de droguri în penitenciare;
 • Adoptarea și menținerea unui stil de viață sănătos în rândul persoanelor private de libertate;
 • Promovarea în rândul factorilor de decizie, a măsurilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, în penitenciare;
 • Schimbul de experință între specialiștii români și moldoveni în domeniul tratamentului persoanelor dependente de droguri, în penitenciare (comunități terapeutice);
 • Îmbunătățirea cooperării între instituțiile implicate în proiect, în domeniul tratamentului persoanelor dependente de droguri, în penitenciare, la nivel național și internațional.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 2 weeks later...

Reprezentanţii ANA, la conferința națională “România accesează fonduri europene”

Reprezentanţii Agenției Naționale Antidrog, prezenţi la conferința națională “România accesează fonduri europene”. În perioada 10 - 11 iulie 2012, specialişti ai Agenției Naționale Antidrog au participat la Conferința națională “România accesează Fonduri Europene”, organizată de Corpul Experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene din România.

Obiectivul general al conferinței l-a constituit promovarea absorbţiei fondurilor europene, iar temele abordate în cadrul acesteia au vizat fondurile structurale şi de coeziune europene, modul şi nivelul de absorbţie al acestora, proiectele finalizate şi implementate cu succes, cauzele care duc la o rată scăzută de absorbţie şi codurile deontologice ale ocupaţiilor de manager de proiect şi expert în accesarea de fonduri europene.

De asemenea, subiectele de dezbatere au urmărit îmbunătăţirea cunoaşterii programelor de finanțare europene, crearea unei rețele de specialiști și a unui climat de lucru profesionist în rândul experților în accesare de fonduri structurale și a managerilor de proiect, aprobarea codurilor deontologice ale profesioniștilor în domeniu, promovarea unei imagini corecte a României din punctul de vedere al gradului de absorbţie a fondurilor europene.

Invitați la acest eveniment au fost reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Europene, ministerelor implicate în procesul absorbției de fonduri, autorităților de management, organismelor intermediare, precum și ambasadorii statelor Uniunii Europene.

Prin participarea la acest eveniment, specialiștii Agenției Naționale Antidrog au realizat schimbul de experiență cu reprezentanții instituțiilor participante, au preluat modele de bune practici de la instituțiile care au implementat proiecte finanțate din fonduri structurale şi au stabilit contacte cu reprezentanții autorităților de management, în vederea asigurării unui flux de comunicare eficient cu aceste instituții.

Agenția Națională Antidrog are în prezent în implementare proiectul Crearea și dezvoltarea unei rețele de management a proiectelor cu specific antidrog, finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Totodată, în cadrul acestui eveniment, a fost organizată o expoziţie de proiecte, unele finalizate şi implementate cu succes, altele în curs de implementare.

Agenția Națională Antidrog și Administrația Națională a Penitenciarelor au prezentat în cadrul expoziției, Proiectul RO0034 – „Crearea a trei Comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor”, dezvoltat în parteneriat cu Ministerul Justiției și al Securității Publice, Ministerul Sănătății și al Serviciilor Sociale și Phoenix Haga din Norvegia.

Acesta a beneficiat de o finanțare de 359.995 euro și a fost implementat pe o perioadă de 36 luni, până la data de 30 aprilie 2012. Scopul a fost înfiinţarea a trei comunităţi terapeutice în Penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor, urmărind dezvoltarea resurselor umane din justiţie şi afaceri interne cu atribuţii în domeniul reducerii cererii de droguri şi care sunt implicate în furnizarea de servicii de sprijin şi de reintegrare socială pentru consumatorii de droguri care au săvărşit infracţiuni.

Rezultatele proiectului, publicate în lucrarea “Comunitatea terapeutică – metodă de tratament a consumatorilor de droguri din penitenciare”, au fost prezentate publicului participant la expoziție, care s-a arătat interest de implementarea pentru prima dată în penitenciarele din România a acestei metode de tratament pentru consumatorii de substanțe psihoactive.

Participarea reprezentanților Agenției Naționale Antidrog și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor la acest eveniment și promovarea proiectului implementat în parteneriat au contribuit la înţelegerea problematicii reinserţiei sociale a foştilor consumatori de droguri care au executat pedepse privative de libertate, de către parteneri sociali și publicul larg.

ANA - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 3 weeks later...

Invitație A.N.A./lansarea campaniei "Fără riscuri în plus!"

Vă invităm să participaţi la conferinţa de presă de lansare a campaniei de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri „FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS!”, ce va avea loc pe plaja din Vama Veche, miercuri, 1 august, 2012, ora 12.00.

Această campanie este organizată de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Asociaţia Carusel, în perioada 1-15 august 2012, în Vama Veche.

Campania este sprijinită şi de alte organizaţii neguvernamentale cu experienţă în domeniu, cum ar fi Asociaţia Română Anti-SIDA, Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcolismului şi Toxicomaniilor, Samusocial, Romanian Angel Appeal şi Love Plus (Population Services International).

Sponsorii campaniei sunt Compania DAAS România şi International Police Association- România.

Aceasta este cea de a 6-a campanie estivală iniţiată de Agenţia Naţională Antidrog pe Litoralul Mării Negre şi cea de a 3-a campanie de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri în Vama Veche.

Contextul organizării acestei campanii este relevant din punct de vedere al prevalenţei consumului de droguri la nivel naţional şi al studiilor referitoare la comportamentele vizând HIV şi hepatitele virale de tip B şi C în rândul consumatorilor de droguri injectabile.

Vama Veche este cunoscută pentru atmosfera boemă şi nonconformistă, fapt ce atrage un număr mare de tineri, creându-se astfel condiţiile unui consum riscant de droguri legale şi ilegale.

„FĂRĂ RISCURI ÎN PLUS!” este o campanie de prevenire şi de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, adresată în primul rând persoanelor care deja au iniţiat consumul. Conceptul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri este o abordare de sănătate publică, care se concentrează mai mult pe reducerea consecinţelor nefavorabile (negative) ale consumului de droguri decât pe eliminarea consumului sau pe abstinenţă.

Campania are următoarele obiective:

1. reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în rândul tinerilor aflaţi în Vama Veche;

2. promovarea serviciilor pentru tratamentul dependenţei de droguri;

3. promovarea conceptului de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, ca abordare de sănătate publică şi de destigmatizare a consumatorilor de droguri.

Din punct de vedere al conceptului de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, activităţile desfăşurate în această campanie sunt următoarele:

- Informare, educare şi consiliere în vederea reducerii riscurilor asociate consumului de droguri;

- Schimb de seringi;

- Distribuire de prezervative;

- Referiri către servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială.

Echipa de implementare va fi compusă din medici, psihologi, asistenţi sociali şi jurişti, care vor reprezenta atât Agenţia Naţională Antidrog, cât şi Asociaţia Carusel.

Echipa campaniei va amplasa un cort ca punct fix de lucru de la care se va pleca pe teren (plajă şi terase) pentru a distribui pliante şi a discuta cu tinerii despre riscurile asociate consumului de droguri.

În România, sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială adresat consumatorilor de droguri este împărţit pe trei niveluri de intervenţie. Primul nivel reprezintă principala cale de acces la sistemul de asistenţă, având ca obiectiv general reducerea riscurilor asociate consumului de droguri.

Importanţa acestui nivel este subliniată de intrarea în contact şi atragerea populaţiei din afara reţelei de tratament, asigurarea vigilenţei epidemiologice, reducerea consecinţelor negative ale consumului de droguri, diminuarea conflictelor sociale, facilitarea creşterii motivaţiei pentru schimbare în scopul iniţierii unui tratament adecvat.

Pentru detalii suplimentare, Compartimentul de relaţii publice: tel. 021-316.23.64.

Agenția Națională Antidrog -Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 4 weeks later...

A.N.A./Curs privind abordări în tratamentul dependenței de droguri

În perioada 20-21 august 2012, Agenția Națională Antidrog a organizat un curs privind abordări în tratamentul dependenței de droguri, unde invitat a fost dr. Sergiu Rădulescu, medic psihiatru, șef secție toxicologie din Clinica de specialitate din Luxemburg.

Participanții medici, psihologi și asistenți sociali au fost selectați din rândul specialiștilor Agenției Naționale Antidrog care fac parte din echipele multidisciplinare ale Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din București-Sector 4, Ilfov, Prahova și Dâmbovița și ale Centrelor de Asistență Integrată a Adicțiilor din București.

Pe parcursul lucrărilor participanții au abordat o temă de noutate pentru țara noastră, programul de prescriere de heroină, implementat în Luxemburg, al cărui specific este că facilitează accesul persoanei la sistemul de îngrijiri medicale înainte de faza de sevraj sau de substituție. Totodată, această abordare permite dezvoltarea managementului de caz (accesul la serviciile medicale, socio-profesionale, educaționale și psihologice).

Un alt punct dezbătut a fost sistemul de prevenire a recăderilor în consum,un program de grup de orientare cognitiv comportamentală, destinat persoanelor ce au tulburări datorate consumului de droguri, care abordează o serie de criterii (identificarea și recunoașterea situațiilor de risc, rezistența de a face față poftei de consum, dominarea emoțiilor, metode de echilibrare a stilului de viață și de management al stressului) menite să contribuie la prevenirea şi limitarea intensităţii recăderilor.

În perioada următoare Agenția Națională Antidrog va intra în parteneriat cu instituții și O.N.G.-uri din Luxemburg, pentru implementarea în România a unor programe moderne de prevenire și asistență, pentru schimb de experiență și pentru pregătirea specialiștilor în domeniu.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 3 weeks later...

Campania A.N.A. - „DROGURILE IŢI SCHIMBĂ DESTINAȚIA”.

Începând de aztăzi, 14 septembrie 2012, şi până la sfârşitul anului 2013, Agenţia Naţională Antidrog derulează campania de prevenire a consumului de droguri intitulată „Drogurile iţi schimbă destinaţia”.

Campania este realizată în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Problema drogurilor în România reprezintă o provocare cu implicaţii profunde, atât pentru domeniul social, al sănătăţii, dar şi în domeniul aplicării legii la nivel naţional şi european.

Conştiente de riscurile consumului de droguri şi efectele nocive ale acestora, autorităţile publice continuă, şi prin acest demers, să depună eforturi pentru a contracara fenomenul, printr-o informare corectă şi prin măsuri de prevenire eficiente.

De asemenea, la nivel naţional a fost identificată şi o altă problemă în acest domeniu, aceea a racolării cetăţenilor români ca şi cărăuşi de substanţe psihotrope în diverse ţări din lume.

Grupurile ţintă al acestei campanii sunt formate din persoane cu vârste cuprinse între 15 şi 40 de ani, care pot consuma droguri sau pot fi racolate pentru activităţi ilicite de transport.

Această ultimă categorie de beneficiari a fost inclusă pornindu-se de la nevoia identificată de Ministerul Afacerilor Externe în ceea ce priveşte creşterea incidenţei cazurilor de cetăţeni români care au savârşit infracţiuni legate de traficul de droguri pe teritoriul ţărilor din afara spaţiului comunitar.

Prima activitate de prevenire a acestei campanii constă în amplasarea în cascadă, pe căile de acces cu trafic ridicat din România, a 44 de bannere cu mesaj antidrog, adaptat pentru fiecare categorie de drog.

Materialelele de promovare vor putea fi vizualizate pe autostrăzile şi drumurile naţionale din toată ţara.

În cadrul campaniei de prevenire „Drogurile iţi schimbă destinaţia”, urmează să fie desfăşurate şi alte activităţi, constând în elaborarea de afişe şi pliante care vor fi distribuite la toate ambasadele şi consulatele României din străinătate, precum şi în toate localităţile din ţară.

A.N.A. - Compartimentul Relații Publice

Link to comment

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog, alături de elevi cu mesaje antidrog

Agenţia Naţională Antidrog, prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog de la nivel teritorial, a derulat o serie de activităţi de prevenire a consumului de droguri pentru a marca începutul anului şcolar 2012 - 2013.

Agenţia Naţională Antidrog a pregătit, şi în acest an, elevilor şi cadrelor didactice proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, prin promovarea alternativelor de viaţă sănătoasă şi dezvoltarea abilităţilor de refuz al consumului acestor substanţe. Aceste proiectele se adresează elevilor pe cicluri de şcolarizare (preşcolar, primar, gimnazial şi liceal) şi conţin teme adaptate nivelului lor de înţelegere şi asimilare.

În această primă zi de cursuri, specialiştii agenţiei s-au aflat în mijlocul elevilor pentru a le transmite mesaje antidrog ce au avut ca scop informarea şi conştientizarea efectelor pe care le produce consumul de droguri şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive asupra organismului.

Cu această ocazie, reprezentanţii centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog au continuat implementarea campaniei naţionale de prevenire a consumului de droguri, cu accent pe substanţele noi cu proprietăţi psihoactive – „PREA REBEL SĂ FII CONDUS!”, campanie care promovează serviciile oferite de sistemul naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri. În acest sens, în cadrul acţiunilor de prevenire în şcoli şi licee a fost prezentat elevilor şi cadrelor didactice spotul ce însoţeşte campania.

În unele unităţi de învăţământ, a fost vizionat şi filmul documentar: „Drogurile, viaţă pe contrasens”. Astfel, pe parcursul celor 50 de minute de film, personalităţi din domeniul antidrog, specialişti în substanţe psihotrope, precum şi consumatori de droguri aflaţi în evidenţele Agenţiei Naţionale Antidrog au împărtăşit celor prezenţi diverse mesaje cu privire la fenomenul drogurilor.

De asemenea, în unităţile şcolare au fost amenajate puncte de informare cu privire la efectele drogurilor, iar specialiştii agenţiei, împreună cu voluntarii antidrog, au discutat cu elevii despre tipurile campaniilor de prevenire care doresc să fie implementate. Elevii au avut ocazia să facă propuneri în acest sens, introduse într-o urnă special amenajată.

Totodată, în şcolile implicate, în mod concomitent, în pauza mare, au fost difuzate piese muzicale cu mesaj antidrog, iar voluntarii Agenţiei Naţionale Antidrog au interacţionat cu colegii lor pentru a le explica rolul şi modul în care sunt invitaţi să participle la proiectele şi evenimentele antidrog.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 2 weeks later...

A.N.A./Sesiune de formare pentru experţii din penitenciare şi comunitate

În perioada 24 – 28 septembrie 2012, a avut loc, în Poiana Brașov, sesiunea de formare Consiliere şi Terapie prin Artă - Atelier de lucru pentru experţii din penitenciare şi comunitate, în cadrul Proiectului Prevenirea Traficului şi Consumului de droguri în penitenciarele din România. Activitatea a fost organizată de Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Grupul de Cooperare pentru Combaterea Consumului si a Traficului Ilicit de Droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei, în colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor din România.

Obiectivul acestui proiect constă în facilitarea accesului la tratament şi servicii de reabilitare în penitenciare, prin suport psiho-social şi creşterea vizibilităţii cu privire la riscurile generate de droguri la nivelul factorilor de decizie şi printre condamnaţi, participanţii fiind reprezentanţi ai Agenției Naționale Antidrog, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova - Departamentul Instituțiilor Penitenciare.

Activitatea a debutat cu discursul de întâmpinare al managerului de proiect, reprezentant al Grupului POMPIDOU, urmat de cuvântul coordonatorului de proiect din partea Agenției Naționale Antidrog. A fost prezentată, apoi, de către reprezentantul Institutului Internaţional pentru Experienţă Subiectivă şi Cercetare (ISER)/MSH - Şcoala Medicală din Hamburg (Universitatea Știintelor Aplicate), tematica cursului. Activitățile desfășurate în prima zi au constat în exerciții centrate pe terapia prin artă - o oportunitate pentru tratamentul abuzului de substanţe psihotrope în penitenciare.

Sesiunea de formare a continuat cu exerciții și discuții interactive privind cauzele şi psihopatologia dependenţei de droguri, riscurile consumului de substanţe psihoactive (sănătate, dependenţă şi riscurile sociale, inclusiv HIV), consumul de droguri în închisori, caracteristici ale consumului de droguri în penitenciare, dependenţa de droguri privită ca o boală, consiliere şi interviul motivaţional - puterea imaginilor în terapie.

Activitatea s-a încheiat cu discuții și exerciții practice având ca scop explorarea experienţelor anterioare în munca de creaţie cu persoanele private de libertate, opţiuni şi limitări în terapia acestora, modalități de motivare și tehnici de abordare a grupului țintă pentru a se implica în procesul de creație. La finalul sesiunii au fost prezentate scopul şi metodologia concursului de afişe, concurs care se va desfășura în etapa următoare a proiectului.

În ziua de 28 septembrie 2012, a avut loc o întrevedere între delegația Consiliului Europei şi conducerea Agenției Naționale Antidrog, prilej cu care au fost analizate rezultatele activității și au fost inițiate demersuri pentru dezvoltarea unor noi proiecte finanțate de Grupul POMPIDOU din cadrul Consiliului Europei.

Reprezentanții Grupului POMPIDOU au apreciat participarea și nivelul de pregătire al specialiștilor români, considerând că aceștia sunt competenți și eficienți în activitatea pe care o desfășoară în domeniul reabilitării persoanelor consumatoare de droguri care execută pedepse privative de libertate.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 1 month later...

Ziua Naţională fără Tutun, marcată de specialiștii din cadrul A..N.A.

Ziua Naţională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din noiembrie, printr-o iniţiativă de a atrage atenţia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătăţii oamenilor.

Agenţia Naţională Antidrog, instituţia cu rol integrator al politicilor publice antidrog, prin intermediul centrelor sale de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, foloseşte acest prilej pentru a derula activităţi de informare asupra riscurilor consumului de tutun şi de formare de abilităţi de viaţă sănătoasă, precum şi pentru a sensibiliza populaţia cu privire la necesitatea respectării cadrului legislativ care interzice fumatul în spaţiile publice.

Specialiştii agenţiei se adresează, în primul rând, adolescenţilor şi tinerilor, categoria de vârstă mai vulnerabilă la consumul de tutun, inclusiv la fumatul pasiv.

În fiecare an, în această zi, Agenţia Naţională Antidrog, prin centrele sale teritoriale, vine în sprijinul populaţiei, cu informaţii privind renunţarea la consumul de tutun şi beneficiile aduse de spaţiile fără fum de ţigară.

În acest an, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a propus contracararea încercărilor industriei tutunului de a submina Convenţia - cadru a OMS privind controlul tutunului: „STOP INTERVENŢIEI INDUSTRIEI TUTUNULUI!”.

Prin legea nr. 332/2005, România a ratificat Convenţia-cadru a Organizaţei Mondiale a Sănătăţii pentru controlul tutunului (publicată în Monitorul Oficial nr. 1088 din 2 decembrie 2005).

Conform celui mai recent Studiu naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri” - ESPAD, realizat în România în anul 2011 de către Agenţia Naţională Antidrog şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar:

• prevalenţa consumului de tutun până la vârsta de 16 ani a fost de 52%, înregistrându-se o scădere faţă de anii anteriori, după cum urmează: anul 2007 (54%), anul 2003 (64%) şi anul 1999 (57%).

• Media înregistrată pentru toate ţările participante în studiul ESPAD 2011 a fost de 54%.

• Consumul de ţigări în ultimele 30 de zile a înregistrat o fluctuaţie ascendentă în 2011, faţă de 2007 (29% versus 25%), oarecum similară cu fluctuaţia înregistrată în 2003 faţă de 1999 (28% versus 24%), media ţărilor ESPAD fiind de 28%.

Pentru studiul ESPAD 2011 realizat în România, s-au luat în considerare adolescenţii născuţi în anul 1995, eşantionul fiind de 2770 de elevi (din care 1279 băieţi şi 1491 fete), selectaţi dintr-un eşantion de 149 şcoli (268 clase a IX a şi a X a). Perioada de colectare a datelor a fost iunie 2011.

Conform Studiului în Populaţia Generală privind prevalenţa consumului de droguri la nivel naţional, realizat de Agenţia Naţională Antidrog în anul 2010:

• raportul între populaţia fumătoare de sex masculin şi cea de sex feminin rămâne de aproximativ 2:1.

• Între rezultatele celor trei studii în populaţia generală, în privinţa numărului de ţigări fumate zilnic, media vârstei de debut pentru consumul de tutun are aceeaşi tendinţă: o scădere a pragului mediu de debut pentru generaţia tânără (15 - 34 ani), în raport cu generaţia adultă (35 - 64 ani) şi cu valoare mai mică pentru persoanele de sex masculin (în 2010 - 17,57 ani), faţă de cele de sex feminin (în 2010 -19,46 ani).

Consecinţe ale consumului de tutun

• Tutunul cauzează anual moartea a peste 6 milioane de oameni, dintre care peste 5 milioane sunt fumători şi foşti fumători.

• În România, 15% dintre decese sunt cauzate de fumat (24% la bărbaţi şi 6% la femei).

• Mortalitatea prin cancer pulmonar, boală despre care 98,3% dintre adulţii români ştiu că este provocată de fumat, aproape s-a triplat în ultimii 25 de ani.

• Factorii de risc care conduc la consumul de tutun sunt: debutul timpuriu al consumului de tutun, normele sociale favorabile comportamentelor de consum, disponibilitatea produselor din tutun, atitudini şi comportamente familiale permisive faţă de consumul de tutun, absenţa unor legături familiale de tip emoţional-suportiv, anturajul.

• Fumatul pasiv, unul dintre cele mai grave efecte ale fumatului - inhalarea fumului de ţigară de către persoanele nefumătoare, un comportament la fel de nociv.

• Fumatul pasiv este tot mai frecvent recunoscut ca factor de risc la locul de muncă şi ca o ameninţare la adresa sănătăţii publice.

• Numeroase studii arată că fumatul pasiv este o cauză a bolilor cardiace şi a cancerului pulmonar la adulţii expuşi.

• Specialiştii consideră că expunerea femeilor însărcinate la fumul de ţigară determină o greutate scăzută a copilului la naştere.

Ca răspuns instituţional de prevenire a consumului de tutun, Agenţia Naţională Antidrog recomandă o serie de factori de protecţie, precum:

 • Canalizarea curiozităţii prin informare cu privire la riscurile asociate consumului de tutun.
 • Promovarea educaţiei prin valori şi atitudini care denotă respect şi responsabilitate pentru sănătatea proprie.
 • Dezvoltarea abilităţilor sociale ca suport atitudinal şi comportamental autonom şi raţional faţă de ceilalţi.
 • Protejarea oamenilor şi în special a copiilor faţă de consecinţele consumului de tutun.
 • Oferirea de ajutor fumătorilor în vederea renunţării la fumat
 • Promovarea alternativelor sănătoase de petrecere a timpului liber.

Link to comment
 • 2 months later...

Conferinţă internaţională privind sănătatea mintală şi dependenţa în închisoare

Agenția Națională Antidrog, în parteneriat cu Grupul de cooperare pentru combaterea consumului si a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei şi cu Administrația Națională a Penitenciarelor, au implementat proiectul regional „Prevenirea abuzului și traficului de droguri în penitenciare”.

Acest proiect are ca scop reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în peniteciare prin dezvoltarea capacităţilor de advocacy (consultanţă) în Bosnia, Hertegovina, Moldova, România şi Ucraina, fiind finanţat de către Consiliul Europei.

Implementarea proiectului este asigurată de Grupul Pompidou – Direcția de Coeziune Socială, având ca parteneri instituţii şi organizaţii neguvernamentale din cele 5 ţări. În Romania, proiectul este implementat de Agenția Națională Antidrog, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor.

Bugetul total este de 15.274 euro, iar contribuția Ministerului Afacerilor Interne, prin Agenția Națională Antidrog, și a Administrației Naționale a Penitenciarelor, este reprezentată de resursa umană şi punerea la dispoziţie a sălilor de curs, logistică și echipamente de calcul.

Proiectul contribuie la sustenabilitatea şi dezvoltarea activităţilor specifice comunităţilor terapeutice din Penitenciarele Rahova şi Jilava, înfiinţate în cadrul proiectului „Crearea a trei comunităţi terapeutice în penitenciarele Rahova, Jilava şi Târgşor”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

Totodată, la nivelul comunităţilor terapeutice menţionate se implementează un concurs de postere în rândul persoanelor private de libertate în vederea conştientizării riscurilor consumului şi abuzului de droguri şi a promovării în rândul persoanelor private de libertate a unui stil de viaţă sănătos.

Pentru diseminarea în România a rezultatelor proiectului, Agenţia Naţională Antidrog, Grupul Pompidou şi Administrația Națională a Penitenciarelor vor organiza, în data de 27 februarie 2013, o conferinţă care se va concentra pe abordările regionale şi europene curente de îmbunătăţire a serviciilor de tratament pentru dependenţa clinică şi psihologică de droguri în închisori.

Participanţii vor împărtăşi din experienţa lor profesională, iar, în paralel, va fi organizată şi o expoziţie de postere privind prevenirea consumului de droguri, create de deţinuţii din comunităţile terapeutice.

A.N.A. - Compartimentul Relații Publice

Link to comment

Standarde europene de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri

În vederea corelării abordării naţionale în domeniul prevenirii consumului de droguri cu modelele de bune practici europene şi internaţionale, precum şi a depăşirii barierelor dintre politici, teorie şi practică, Agenţia Naţională Antidrog a participat la elaborarea standardelor şi la traducerea manualului „Standarde europene de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri”.

Manualul este rezultatul unui proiect european supervizat de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de Droguri de la Lisabona, în care România, prin Agenţia Naţională Antidrog, a fost partener principal, alături de alte 7 instituţii europene.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unor standarde de calitate comune la nivel european pentru programele de prevenire a consumului de droguri, bazate pe o metodologie ştiinţifică, pentru a sprijini profesioniştii în selectarea, promovarea şi utilizarea modelelor de bune practici în ariile relevante ale prevenirii consumului de droguri.

Următoarele etape în vederea obţinerii unui impact maxim în politici şi practică constau în promovarea unui act normativ pentru aprobarea standardelor de calitate pentru prevenirea dependentei de droguri, concomitent cu organizarea de către Agenţia Naţională Antidrog a unor sesiuni de formare în utilizarea standardelor, adresate specialiştilor de la nivel naţional în domeniul prevenirii consumului de droguri.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 1 month later...

Spectacol dedicat Campaniei antidrog „Depinde de tine!”

La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc, la Sala Polivalentă, spectacolul antidrog „Depinde de tine!”, susţinut de trupe ca Alb Negru, Etno, Rustic, Senzual, precum şi de elevi talentaţi din instituţiile de învăţământ din Bucureşti, care au promovat mesaje antidrog.

Spectacolul este parte a Campanei Antidrog Şi Antiviolenţă realizată de Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Luminiţa Rusoiu, persoană fizică autorizată, şi are drept scop prevenirea consumului de droguri şi a actelor de violenţă în rândul adolescenţilor, prin implicarea acestora în activităţi de petrecere a timpului liber cu caracter artistic şi educativ.

Beneficiari direcţi ai acestei activităţi au fost peste 3000 de elevi şi 100 de profesori din instituţiile de învăţământ din Bucureşti.

Obiectivele acestei campanii sunt:

• prevenirea consumului de droguri şi a actelor de violenţă în rândul adolescenţilor prin mesaje artistice;

• sensibilizarea tinerilor faţă de riscurile consumului de tutun, alcool şi droguri şi efectele acestora asupra organismului prin implicarea în activităţi de timp liber cu caracter artistic şi educativ;

• mobilizarea tinerilor prin dezvoltarea de deprinderi sănătoase prin spectacole şi activităţi artistice.

Astfel de spectacole artistice şi educative, cu invitaţi speciali, dar şi cu tinere talente, vor fi organizate şi la nivel naţional, prin intermediul cărora vor fi transmise mesaje antidrog.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

Antidrog Newsletter şi repere ştiinţifice antidrog

Agenţia Naţională Antidrog îşi propune să promoveze schimbul de informaţii şi idei în domeniul drogurilor şi prin intermediul celor două publicaţii proprii, elaborate de o echipă redacţională formată din specialişti din cadrul agenţiei.

Antidrog Newsletter şi Repere ştiinţifice antidrog sunt publicaţii periodice antidrog, care conţin cele mai recente ştiri din domeniu, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Informaţiile cuprinse în cele două broşuri se adresează publicului larg, dar şi specialiştilor şi experţilor din aria antidrog.

Prima publicaţie, Antidrog Newsletter, este în cel de-al treilea an de apariţie, fiind la cea de-a 7-a apariţie şi prezintă cele mai importante evenimente desfăşurate în domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului ilicit de droguri, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Totodată, revista conţine informaţii relevante despre activitatea organismelor internaţionale de profil, precum şi despre acordurile naţionale şi internaţionale privind lupta antidrog.

Cea de-a doua publicaţie, intitulată „Repere ştiinţifice antidrog”, se află la ediţia inaugurală şi are ca scop popularizarea studiilor şi lucrărilor ştiinţifice, precum şi a publicaţiilor de specialitate în rândul specialiştilor care lucrează în domeniul prevenirii consumului de droguri, al asistenţei medicale, psihologice şi sociale sau în alte domenii conexe.

Agenţia Naţională Antidrog îşi propune ca, prin aceste demersuri, să faciliteze o documentare detaliată asupra tuturor aspectelor acestui flagel, precum şi asupra consecinţelor sale în planul sănătăţii publice.

Ştirile cuprinse în cele două publicaţii sunt disponibile în format electronic pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Antidrog, www.ana.gov.ro.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment
 • 2 weeks later...

Invitație A.N.A./Marşul antidrog „În faţa drogurilor nu suntem diferiţi”

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) vă invită să participaţi joi, 4 aprilie a.c., ora 09,30, la marşul antidrog „În faţa drogurilor nu suntem diferiţi”, organizat de Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în cadrul Programului iniţiat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, intitulat „Să ştii mai multe, să

fii mai bun!”, proiect care presupune derularea, în saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 a unor activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare.

Această manifestare este organizată la nivel naţional, iar în Bucureşti se va desfăşura pe traseul Parc Izvor – Bvd. Naţiunile Unite – Bvd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – Str. Izvor – Bvd. Naţiunile Unite - Parc Izvor.

La marşul antidrog , care va avea loc în intervalul orar 10:00-13:00, vor participa aproximativ 3000 de elevi şi 200 de profesori din Bucureşti, alături de specialişti şi voluntari ai Agenţiei Naţionale Antidorg.

Evenimentul are ca obiective sensibilizarea opiniei publice în legătură cu riscurile şi consecinţele consumului de droguri, la care sunt expusi în mod egal tinerii, promovarea nediscriminării consumatorilor de droguri şi implicarea elevilor în activităţi de prevenire a consumului de droguri.

Elevi din cadrul Consiliului Municipal al Elevilor, împreună cu specialişti din cadrul agenţiei, au redactat o declaraţie antidrog, care va fi citită în Parcul Izvor înainte de începerea marşului iar două grupuri formate din 4 reprezentanţi ai Consiliului Municipal al Elevilor şi un specialist ANA vor intra la Senat şi la Camera Deputaţilor pentru a înmâna declaraţia către factorii de decizie din Parlamentul României.

Link to comment

"Sportul contra droguri"

Pe data de 7 aprilie 2013, între orele 13:00 și 14:00, va avea loc lansarea campaniei “Sportul contra droguri”, care are scopul de a promova sănătatea fizică prin activități sportive, pentru a preveni și combate consumul de droguri. Evenimentul îşi propune încurajarea sportului (mișcarea activă) prin îndemnul: Fă sport și arată că-ți pasă de sănătatea ta și a celor din jur.

Această campanie a fost inițiată de Asociația de Luptă Antidrog AMA, cu sprijinul Agenției Naționale Antidrog, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Tineretului și Sportului.

Scopul campaniei îl reprezintă promovarea sportului ca alternativă pentru sănătatea fizică și psihică a tinerilor, având ca obiective:

- atragerea tinerilor și promovarea practicării diferitelor discipline sportive ca alternativă a educării tinerilor pentru a evita consumul de droguri;

- tratarea și reinserția unui număr de cel puțin 30 de persoane consumatoare de droguri;

- conștientizarea importanței unui comportament adecvat pentru sănătatea fizică și psihică;

- dezvoltarea atitudinilor și comportamentelor favorabile sănătății prin metode de promovare a sănătății și educației pentru sănătate;

- implicarea societății civile (asociații, fundații) ca partener în derularea programelor specifice informării și prevenirii consumului de droguri.

Manifestarea constă în practicarea de activități sportive și se organizează într-o singură zi, respectiv 7 aprilie 2013 (Ziua Mondiala a Sănătății), între orele 13.00 – 15.00, în toate orașele țării, comune, sate, în locațiile stabilite de conducerile unităților școlare și cele ale cluburilor sportive.

Activitățile sportive vor fi alese de participanţi, acestea făcându-se în funcție de numărul de elevi și locațiile de desfășurare stabilite de conducerile unităților de învățământ sau cluburile sportive (incinta școlilor, săli de sport, parcuri etc).

Participarea la acest eveniment este voluntară şi poate fi individuală sau pe echipe.

I.G.P.R. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

Împreună să stopăm infracţiunile din şcoli

La data de 5 aprilie 2013, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea, a participat la conferinţa de lansare a proiectului “Împreună să stopăm infracţiunile din şcoli”, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Proiectul a fost iniţiat de Asociaţia pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor, în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, Poliţia Sector 4, Consiliul Local Sector 4, şi îşi propune combaterea fenomenului infracţional juvenil şi al comportamentelor violente în şcoli, prin conştientizarea elevilor, atât în ceea ce priveşte valorile ocrotite de lege, cât şi în ceea ce priveşte riscurile şi consecinţele la care se expun prin încălcarea normelor legale.

La eveniment au participat factori de decizie din cadrul Camerei Deputaţilor, reprezentanţi ai Primăriei Sectorului 4, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ai Asociaţiei pentru Dialog şi Solidaritate a Avocaţilor şi specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

În cadrul conferinţei, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog a punctat imporanţa proiectului, explicând conexiunea dintre consumul de droguri şi violenţa în rândul tinerilor. De asemenea, a propus iniţierea unor programe privind prevenirea delincvenţei juvenile la nivelul şcolilor, toate subordonae ideii de pareneriat înre societatea civilă şi autorităţile statului.

Proiectul va fi implementat începând cu luna aprilie 2013, când va fi lansată etapa pilot, urmând să fie derulat la nivel naţional.

Scopul acestuia îl reptezintă informarea şi conştientizarea elevilor asupra consecinţelor grave ale infracţionalităţii juvenile (violenţă, deţinere de droguri, trafic de droguri etc)

Etapa pilot se adresează unui grup ţintă de 240 de elevi din clasele VIII - X, din sectorul 4, fiind lansată astăzi la Palatul Parlamentului.

A.N.A. - Compartimentul Relaţii Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.