Jump to content
POLITISTI.ro

Proiectul Legii pt modificarea şi reorganizarea Poliţiei locale


NewsBot

Recommended Posts

TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea reorganizării Poliţiei locale.


Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • Moderator

Conform proiectului la Bucureşti cei de la rutieră vor rămâne tot la Poliţia Română.

De asemenea, interesantă este şi prevederea aceasta:

(3) Posturile destinate polițiștilor locali cu statut special din statele de organizare ale structurilor de poliție locale, rămase neocupate după transferul de personal prevăzut la art. XXV alin. (1), se încadrează cu absolvenți ai promoțiilor anului 2011 ale instituțiilor de formare profesională inițială din structura Ministerului Administrației și Internelor, care nu au putut fi încadrați după aplicarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor.

Link to comment
  • Active member

Mie tare mi-e teama sa nu-i repartizeze la "locala" si pe cei care nu au terminat la profilele Rutiera si OP, pe motiv ca trebuie sa completeze locurile, chiar daca, repet, ei au alta specializare.

Link to comment

Structurile de siguranţă publică şi patrulare şi, parţial, a celor de poliţie rutieră din cadrul Poliţiei Române vor fi preluate de poliţiile locale din municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori.

Funcţiile de şef al poliţiei locale şi de adjunct al acestuia, în oraşe cu o populaţie de peste 20.000 de locuitori şi municipii, sunt funcţii de poliţist local cu statut special, iar posturile aferente acestora se ocupă prin concurs organizat la propunerea primarului. Candidaţii la concurs trebuie să aibă calitatea de funcţionari publici cu statut special, iar participarea acestora trebuie avizată obligatoriu de Poliţia Română.

Raporturile de serviciu ale poliţiştilor locali cu statut special vor fi reglementate de Legea privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturile salariale ale personalului poliţiei locale se stabileşte, în funcţie de statutul profesional, astfel:

a) în cazul polițistului local cu statut special, potrivit prevederilor legale aplicabile funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Poliţiei Române.

b) în cazul polițiștilor locali cu atribuții specifice şi al celor care ocupă funcţii publice generale, precum şi în cazul personalului contractual, potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucureşti.

În vederea asigurării unei evoluţii în carieră a poliţiştilor locali cu statut special, aceştia pot fi încadraţi în structurile Poliţiei Române sau în alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în condiţiile prevăzute de Legea privind Statutul poliţistului.

Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea MAI, a IGPR, a DGPMB sau a IJP-urilor, destinate activităţilor desfăşurate de structurile Poliţiei Române care se preiau de către poliţiile locale, sau care sunt aferente atribuţiilor Poliţiei Române care vor fi desfăşurate de poliţiile locale, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului general al municipiului Bucureşti.

De la data înfiinţării sau, după caz, a reorganizării poliţiilor locale de la nivelul fiecărui oraş sau municipiu, în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, personalul încadrat în structurile Poliţiei Române care se preiau la poliţiile locale, se transferă în interesul serviciului, în condiţiile legii, şi se numeşte pe funcţii, prin dispoziţii al primarilor, la poliţiile locale respective, păstrându-şi toate drepturile dobândite anterior.

Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor curente aferente activităţilor şi personalului poliţiei locale prevăzut la art.14 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 155/2010 se asigură prin diminuarea fondurilor alocate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi suplimentarea bugetelor instituţiilor prevăzute la 39 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 155/2010, în condiţiile legii.Începând cu data de 01.01.2012, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţilor şi personalului poliţiei locale prevăzut la art.14 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 155/2010 se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local sau integral din bugetul local, după caz.

Observaţii:

Potrivit art. 90 din Legea nr. 188/1999 „Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat.

Transferul în interesul serviciului se face într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public sau într-o funcţie publică de nivel inferior.”

În practică, raporturile de serviciu nu pot fi reglementate de Legea privind statutul poliţistului, mai ales în ceea ce priveşte promovarea în carieră şi regimul disciplinar având în vedere faptul că este vorba de un alt angajator şi un alt sistem de funcţii.

Întrucât finanţarea se va face din bugetul local, asigurările de viaţă şi bunuri, compensaţia pentru chirie, norma de hrană, cheltuielile cu asistenţa medicală gratuită nu vor putea fi asigurate în toate localităţile.

Întrucât nu s-a modificat şi legea unică de salarizare, nu se ştie dacă poliţiştii transferaţi la poliţia locală vor mai beneficia de grupele de muncă speciale şi de salarii compensatorii.

Proiectul de modificare a Legii poliţiei locale nu prevede funcţiile poliţiştilor transferaţi de la Poliţia Română (agent I-IV, ofiţer specialist, principal, etc.).

Mai mult, norma de hrană nu este un drept prevăzut de Legea salarizării şi nici de Legea privind statutul poliţistului, drept pentru care se poate pierde dacă Poliţia Locală nu devine componentă a ordinii şi siguranţei naţionale, iar prin hotărârea Consiliului Local nu se prevede acest drept. În prezent, foarte puţini poliţişti locali primesc normă de hrană, iar suma este diferită de la o primărie la alta.

După cum se ştie, poliţiştii de la ordine publică şi rutier lucrează în aceleaşi imobile cu poliţiştii de la celelalte compartimente, deci nu se poate realiza predarea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea.

Link to comment

Legea nr. 155/2010 a poliției locale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

(3) Posturile destinate polițiștilor locali cu statut special din statele de organizare ale structurilor de poliție locale, rămase neocupate după transferul de personal prevăzut la art. XXV alin. (1), se încadrează cu absolvenți ai promoțiilor anului 2011 ale instituțiilor de formare profesională inițială din structura Ministerului Administrației și Internelor, care nu au putut fi încadrați după aplicarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor.

e bine...2 ani de militarie pt. asa ceva. Rog Administratorul si Moderatorii sa priveasca intr-o parte pana scap eu o injuratura grava :angry:

Link to comment

Atunci era mai bine sa il lase pe ala sa ia ,,masurile ,, crezute de el, si apoi sa ii tranteasca o plangere pentru abuz in serviciu la parchet. Simplu.Iar ca dovada, pv-ul.

Legea 155/2010

Art. 7

In domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are urmatoarele atributii:

a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritoriala de competenta, avand dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publice;

B) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera si sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acorda asistenta in zonele unde se aplica marcaje rutiere;

c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant puternic, ploaie torentiala, grindina, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participa, impreuna cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane, la asigurarea masurilor de circulatie ocazionate de adunari publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestari cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum si de alte activitati care se desfasoara pe drumul public si implica aglomerari de persoane;

e) sprijina unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane in asigurarea masurilor de circulatie in cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritoriala de competenta;

f) acorda sprijin unitatilor/structurilor teritoriale ale Politiei Romane in luarea masurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;

g) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele masuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a faptuitorilor si, daca se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;

h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;

i) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind masa maxima admisa si accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule;

j) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor rutiere de catre pietoni, biciclisti, conducatori de mopede si vehicule cu tractiune animala;

k) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia in zona pietonala, in zona rezidentiala, in parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;

l) aplica prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) coopereaza cu unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Romane pentru identificarea detinatorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationarii neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

si pentru toti intelijentii de localari definitia cuvantului ,,exclusiv,,:

EXCLUSÍV, -Ă, exclusivi, -e, adj., adv. 1. Adj. (Despre noțiuni abstracte) Care se exclude unul pe altul, care este incompatibil cu altceva. ♦ Care se referă, se limitează la un singur lucru. Pasiune exclusivă pentru șah. 2. Adv. Cu excluderea oricăror altor posibilități, exceptând. ♦ Numai (și numai). ♦ În afară de... Până la 1 aprilie exclusiv. – Din fr. exclusif, lat. exclusivus.

Adica DOAR la masinile cu tonaj mare !!

Edited by arcan
  • Upvote 1
Link to comment
  • Member

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ (L E G E pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea reorganizarii Politiei locale )sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 10.11.2011.

Asa ca spuneti-va parerea voi si cunostintele voastre la adresa de mail respectiva pentru ca este o LEGE DE RAHAT.

Cred ar trebui ca sa incepem un noua postare undeva in afara ariei private ca sa poata citii si altii si sa le spunem dezavantajele privatizarii,politizarii sau cum vreti voi sa ii spuneti a Politiei.

Edited by cipri83
Link to comment

ATENTIE ! Ma adresez exclusic membrilor care sunt politisti din cadrul POLITIEI ROMANE, rog comunitarii sau alte categorii conexe sa se abtina.

MAI a publicat noul proiect al politiei locale, merita dezbatut si comentat cu cea mai mare seriozitate.

Subliniez catveva din prevederile noilor competente supuse in acest proiect:

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

f) întocmeşte actele de constatare, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale;

j) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7 - (1) În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală . . .

a) asigură îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice în raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor în urma cărora s-au produs accidente de circulaţie din care au rezultat victime;

i) constată infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice;

Incet, incet gardienilor de panselute le devin visele realitate, acum se pot duce acasa, in familie sau in locurile unde socializeaza si pot afirma ca sunt politisti adevarati avem si scoala la Slatina etc.

Am tensiunea la 210 deja, gunoaie ordinare

Lege-politia-locala- proiect 2011-11.pdf

Link to comment

inteleg va vor avea competenta deplina in privinta circulatiei (cu o exceptie) si vor fi organ de cercetare penala ptr infractiuni flagrante!! nice work :)

puteti pleca acasa, elvis is in the house :)

Link to comment
  • Moderator

Pentru actele premergătoare nu este necesară calitatea de organ de cercetare penală.

Un proces verbal de depistare poate face şi un jandar, dar asta nu înseamnă că are calitate de OCP.

Iar maidanezii nu vor avea competenţe depline pe linia circulaţiei, ci tot ca până acum, pt opriri şi staţionări, acces interzis. Numai retardaţii ce au conceput acest proiect penibil s-au gândit să menţionze clar că pot face semnal de oprire în aceste situaţii.

Link to comment

Stimati colegi politisti va rog sa interpretati corect modificarile prevazute in Legea Politiei Locale. Atributii pe linie rutiera si ordine publica vor avea doar viitorii politisti locali cu statut special. Acestia vor proveni doar din randul politistilor( cei adevarati), in situatia in care aceasta lege va fi adoptata, iar actualii politisti locali(comunitari) vor fi politisti locali cu atributii specifice si in orasele cu peste 20.000 de locuitori nu vor avea decat atributii pe linie de paza si urbanism.Ei vor pierde onorurile de care se bucura in prezent si mai mult, functiile de conducere vor fi ocupate tot de politisti locali cu statut special,adica de colegii nostri care probabil vor fi transferati in aceasta structura. Asa ca ei se bucura degeaba, nu prea au inteles ca ei vor avea de pierdut. Actualii sefi ai politiilor locale(comunitare) isi vor pierde functiile. Primarii au inteles ca nu mai pot pune ei sefii politiilor locale si a devenit deja o problema . Nu stiu ce sa faca cu actualii sefi care le executau ordinele.Deci, actualele atributii prevazute in lege pe linie de circulatie si ordine publica, vor reveni colegilor nostri care din pacate se vor numi politisti locali, dar cu statut special si nu se vor amesteca cu comunitarii.

Link to comment
  • Member

Deci, sa inteleg ca va lua nastere o categorie de personal si sub subofiteri (sau agenti)?

Deci nu vor mai fi domnii agenti cei mai prosti si oropsiti?

E posibil sa existe si unii mai parliti sau huliti decat agentii, imi este greu sa cred.

Edited by Octavian
Link to comment

da. comunitarii ;) daca sefimea isi bate joc de agenti, inseamna ca sunt parliti? huliti sunt in mare parte deoarece dreptatea si masurile luate in spiritul ei deranjeaza de cele mai multe ori

Link to comment

in afar de faptul ca acest act normativ denumit de unii LEGE cam "scartie" am aruncat si eu o privire si la ART 6 lit. g este chiar de ras, ajung si primarii sa umble cu antemergatori si cu politisti pe post de garzi de corp....de ... doar sunt la putere

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.