Jump to content
POLITISTI.ro

Tematica şi bibliografie - specialitatea "Investigaţii Criminale"


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

TEMATICA şi BIBLIOGRAFIA
recomandate la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor pentru specialitatea Investigaţii Criminale

 

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ

 • Infracţiunea
 • Cauzele justificative 
 • Cauzele de neimputabilitate
 • Tentativa
 • Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni 
 • Autorul şi participanţii
 • Regimul răspunderii penale a minorului
 • Cauzele care înlătură răspunderea penală
 • Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ

 • Infracţiuni contra vieţii: art. 188-192;
 • Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii: art. 193-196 şi art. 198;
 • Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie: art. 199-200;
 • Infracţiuni contra libertăţii persoanei: art. 205-207;
 • Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale: art. 218, art. 220;
 • Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private: art. 224-225;
 • Infracţiuni contra patrimoniului: art. 228-234, art. 236-238, art. 242-244 şi art. 248;
 • Distrugerea şi tulburarea de posesie: art. 253-256;
 • Infracţiuni contra autorităţii: art. 257-258;
 • Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei: art. 266-270, art. 273, art. 279-283, art. 285-286;
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu: art. 289-292, art. 295-298, art. 308-309;
 • Infracţiuni de fals: art. 320-323, art. 326-327;
 • Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice: art. 371 şi art. 375;
 • Infracţiuni contra familiei: art. 377-379.

 DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA GENERALĂ

 • Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale
 • Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal
 • Participanţii în procesul penal.
 • Competenţa organelor judiciare 
 • Organele de urmărire penală şi competenţa acestora.
 • Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora;
 • Inculpatul şi drepturile acestuia;
 • Partea civilă şi drepturile acesteia;
 • Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia;
 • Avocatul. Asistenţă juridică şi reprezentarea;
 • Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii.
 • Audierea persoanelor
 • Audierea suspectului sau inculpatului.
 • Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente.
 • Audierea martorilor.
 • Identificarea persoanelor şi a obiectelor;
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Conservarea datelor informatice;
 • Percheziţia şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri;
 • Percheziţia domiciliară.
 • Alte forme de percheziţie
 • Expertiza şi constatarea
 • Cercetarea locului faptei şi reconstituirea
 • Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane;
 • Mijloace materiale de probă;
 • Înscrisurile
 • Măsurile preventive şi alte măsuri măsuri procesuale.
 • Reţinerea;
 • Controlul judiciar;
 • Controlul judiciar pe cauţiune;
 • Arestul la domiciliu;
 • Arestarea preventivă;
 • Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive;
 • Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate  minorilor.
 • Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor.
 • Citarea, comunicarea actelor procedural şi mandatul de aducere.
 • Termenele
 • Cheltuielile judiciare;
 • Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite;
 • Nulităţile;
 • Amenda judiciară.

DREPT PROCESUAL PENAL - PARTEA SPECIALĂ

 • Urmărirea penală.
 • Sesizarea organelor de urmărire penală;
 • Plângerea prealabilă;
 • Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către procuror     
 • Efectuarea urmăririi penale
 • Desfăşurarea urmăririi penale;
 • Suspendarea urmăririi penale;
 • Clasarea şi renunţarea la urmărire penală;
 • Terminarea urmăririi penale;
 • Dispoziţii privind efetuarea urmăririi penale de către procuror;
 • Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei;
 • Reluarea urmăririi penale;
 • Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.
 • Proceduri speciale.
 • Procedura dării în urmărire.

BIBLIOGRAFIE:

 • Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; PARTEA GENERALĂ Titlul II, Cap.I, Cap.II; Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap. VI, Titlul V Cap.I, Titlul VII, Titlul X; PARTEA SPECIALĂ - Infracţiuni contra vieţii; Infracţiuni contra integrităţii corporale şi sănătăţii; Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie; Infracţiuni contra libertăţii persoanei; Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private; Infracţiuni contra patrimoniului; Distrugerea şi tulburarea de posesie; Infracţiuni contra autorităţii; Infracţiuni contra înfăpturii justiţiei; Infracţiuni de corupţie şi de serviciu; Infracţiuni de fals; Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice; Infracţiuni contra familiei.
 • Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; Partea Generală Titlul I, Titlul II, Titlul III, Cap.I; Cap.II Secţiunea a 5-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI., Cap.VII. Titlul IV, Cap.I,  Cap. II, Sectiunea 1, Sectiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI, Sectiunea 1, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 3-a, Cap.VII, Cap.VIII, Cap.IX, Cap.X, Cap.XI, Titlul V. Cap.I. Secţiunea 1. Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Secţiunea a 6-a, Secţiunea a 7-a, Secţiunea a 8-a, Cap.III, Titlul VI, Cap.I, Cap.II, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI; Partea Specială Titlul I. Cap.I, Cap.II, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Cap.III, Cap.IV, Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a. Secţiunea a 3-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a, Cap.V, Cap.VI, Cap.VII, Titlul V, Cap.IV. 

PE LINIA ACTIVITĂŢILOR ÎN DOSARELE PENALE  

 • Înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.
 • Competenţele organelor de urmărire penală, pentru structura de investigaţii criminale.
 • Cercetarea la faţa locului.
 • Activităţi prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale.
 • Activitatea formaţiunilor de investigaţii criminale pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice în prevenirea şi combaterea traficului şi furturilor de şi din autovehicule. 
 • Activitatea poliţiştilor cu atribuţii pentru organizarea şi desfăşurarea sarcinilor specifice de descoperire şi cercetare a infracţiunilor de înşelăciune.

BIBLIOGRAFIE

 • Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 56/12/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.
 • Ordinul comun M.A.I./P.I.C.C.J. nr. 1754/182/2009 privind procedura cercetării la faţa locului şi anexe.
 • Ordinul comun nr. 140/2011 privind desfăşurarea activităţii prealabile luării măsurilor asigurătorii în cauzele penale.
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea poliţiştilor din Poliţia Română, in efectuarea activităţilor de constatare a infracţiunilor de identificare a autorilor si de cercetare penală in raport de tipul infracţiunii şi modul de comitere a acestora, anexa 1 şi 2. 
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 125/12.12.2012 şi Metodologia de lucru, anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice formaţiunilor de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea furturilor de autovehicule precum şi a traficului intern şi internaţional cu autovehicule furate.
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 42/26.06.2014 şi Metodologia anexă la dispoziţie, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de înşelăciune.

PE LINIE DE COOPERARE ŞI ASISTENŢĂ POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

 • Canalele de cooperare poliţienească internaţională
 • Cererea de asistenţă poliţienească internaţională
 • Comisia rogatorie internaţională
 • Transferul de proceduri în materie penală
 • Echipele comune de anchetă

BIBLIOGRAFIE

 • O.U.G. nr. 103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţională (publicată în monitorul oficial nr. 150 din 28 februarie 2014) – art. 6-7, art. 8-13 
 • Legea nr. 302/2004 republicată, privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (publicată în monitorul oficial cu modificările aduse de Legea nr. 300/2013 şi Legea nr. 318/2015) – art. 173-176, art. 123-127, art. 182
 • Dispozitia I.G.P.R. nr. 55/24.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind activităţile specifice de combatere a criminalităţii itinerante/transfrontaliere, din competenţa materială a formaţiunilor de investigaţii criminale cu modificările aduse de prevederile art. 30 şi 32 din Ordinul comun PICCJ – MAI nr. 12/C/2014 – 56/10.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa unitară a sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 1/14.01.2014 privind schimbul de informaţii cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură sau poliţiştii străini

PE LINIA PROTEJĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL

 • Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
 • Responsabilităţile proprietarilor de monumente istorice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale (Titlul IV – Cap. I şi Cap. II – art. 36 - art. 48 inclusiv)
 • Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice, contravenţii şi sancţiuni (Cap. III şi Cap. VII)
 • Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 • Deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 182/25 octombrie 2000 (republicată) - privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • Legea nr. 422/18 iulie 2001 (republicată) - privind protejarea monumentelor istorice (actualizată până la data de 1 februarie 2016)
 • Legea nr. 311/3 iulie 2003 (republicată) - muzeelor şi a colecţiilor publice
 • Ordonanţa Guvernului nr. 43/30 ianuarie 2000 (republicată) - privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional (actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
 • Ordinul M.A.I. nr. 251/31 mai 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale

PE LINIA PERSOANELOR/BUNURILOR URMĂRITE ÎN TEMEIUL LEGII

 • Darea in urmărire la nivel naţional - Bibliografie: Codul de procedura penala  – Titlul IV, Cap.IV, art. 521-526.
 • Urmărirea internaţională şi extrădarea persoanelor - Bibliografie: Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr.224/2006, O.U.G. nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008, Legea nr. 300/2013) – art. 18 - art. 83.
 • Mandatul European de Arestare - Bibliografie – Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 224/2006, OUG nr. 103/2006, Legea nr. 222/2008 , Legea nr. 300/2013) – art. 84 – art. 122
 • Semnalările în Sistemul de Informaţii Schengen – SIS - Bibliografie: Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări (SINS) şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS), cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 187/2009)  – Secţiunea 3, art. 6 – art. 20. şi Ordinul MAI nr. 212/2010  privind procedurile de lucru pentru activitãţile autoritãţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalãrilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalãri sau Sistemul de Informaţii Schengen -  cap. III – cap. VII, art. 15 – 57,
 • Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruţi. - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/2007, pentru aprobarea „Manualului de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi”; Secţiunea I – Etapele de reacţie.
 • Urmărirea bunurilor - Bibliografie: Dispoziţia I.G.P.R. nr. 32/04.06.2008 pentru aprobarea metodologiei de lucru - aplicaţia Obiecte

PE LINIA ASIGURĂRII MĂSURILOR PREVENTIVE
Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care organele judiciare au dispus măsura preventivă a controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu

BIBLIOGRAFIE

 • Codul de procedură penală - Art. 202-208, art. 211-222, art. 241 şi art. 242;
 • Legea nr. 253/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; Titlul VI, Cap.I, art. 82-84;
 • Legea nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal; Titlul IV, Cap.III, art.124-133;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 prin care a fost aprobată Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu.
 • O.U.G. nr. 82/10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 • O.U.G. nr. 24/30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
   

PREGĂTIRE GENERALĂ

 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. - Bibliografie: Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002  republicată, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. - Bibliografie: Legea nr. 364 din 15 septembrie 2004 republicată, privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; 
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 
 • Întreruperea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului; - Bibliografie: Legea nr. 360 din  6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului (Cap. 3, 4 şi 5); Hotărârea Guvernului nr. 725 din 2 septembrie 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.
 • Etica şi deontologia poliţienească. - Bibliografie: Hotărârea Guvernului nr. 991 din 5 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.
 • Categorii de informaţii clasificate; 
 • Clasificarea şi declasificarea informaţiilor; 
 • Modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate (protecţia juridică, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică, protecţia personalului). - Bibliografie: Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate; Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu; Ordinul ministrului de interne nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu in unităţile M.A.I.
 • Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. - Bibliografie: Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 • Fişa postului;
 • Ocuparea posturilor vacante
 • Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare
 • Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul următor - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr. 665/28 noiembrie 2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (actualizat la 20 ianuarie 2016) –  Cap. II, Cap. III, Cap. IV şi Cap. VII. 
 • Examinarea şi soluţionarea petiţiilor. - Bibliografie: Ordinul M.A.I. nr.190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţe în structurile M.A.I. (Cap. III).

    Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Marius locked and featured this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.