Jump to content
POLITISTI.ro

Marius

Tematica şi bibliografie - specialitatea "Poliţie rutieră"

Postare recomandată

Marius

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor înscrişi la concursurile organizate pentru ocuparea unor funcţii de ofiţeri de poliţie, specialitatea „Poliţie rutieră”, prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie

 

Capitolul I - NOŢIUNI GENERALE

TEMATICĂ:

 • - organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;
 • - drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • - acordarea recompenselor, răspunderea disciplinară şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;
 • - încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 • - regimul disciplinar al personalului MAI;
 • - etica şi deontologia poliţienească;
 • - regimul juridic al contravenţiilor;
 • - revocarea şi suspendarea actelor administrative;
 • - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • - modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru soluţionarea evenimentului sesizat prin SNUAU 112 şi cooperarea acestora cu celelalte structuri competente în cazul evenimentelor complexe;
 • - protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • - categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

BIBLIOGRAFIE*:

 • Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/21.11.2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/02.09.2015, pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 207/10.04.2006, pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

Capitolul II – COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ 

TEMATICĂ:

 • Tipurile de semnalări şi categoriile de date care se introduc în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări;
 • Biroul  SIRENE;
 • Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale;
 • Urmărirea transfrontalieră.

BIBLIOGRAFIE*

 • Legea nr. 141/12.07.2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.103/13.12.2006 (aprobată prin Legea nr. 104/19.04.2007), privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată.

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

Capitolul III – PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

TEMATICA:

 • Informaţii secrete de stat;
 • Informaţii secrete de serviciu;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare;
 • Modalitatea de eliberare/retragere a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 • Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic.

BIBLIOGRAFIE*:

 • Legea nr. 182/12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, actualizată.
 • H.G. nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor  clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

Capitolul IV- PROFILUL DE SPECIALITATE – POLIŢIE RUTIERĂ

A. CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE

TEMATICA:

 • - condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora;
 • - conducătorii de vehicule;
 • - semnalizarea rutieră;
 • - reguli de circulaţie;
 • - răspunderea contravenţională;
 • - căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;
 • - categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere;
 • - vehiculele;
 • - permisul de conducere;
 • - circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase;
 • - sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico-administrative;
 • - însoţirea coloanelor oficiale;
 • - clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor;
 • - asigurarea vehiculelor pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie;
 • - clasificarea şi încadrarea drumurilor;
 • - administrarea drumurilor.

BIBLIOGRAFIE*:

- Legea nr. 136/29.12.1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

B. LEGALITATE TRANSPORTURI

TEMATICĂ:

 • - autorizarea şi efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere;
 • - sancţiuni şi contravenţii pentru nerespectarea normelor privind transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere;
 • - accesul la activităţile de transport rutier;
 • - accesul la piaţa transportului rutier;
 • - activităţi conexe transportului rutier;
 • - serviciile de transport public de persoane;
 • - dreptul de utilizare şi trecere pe reţeaua de drumuri publice.

BIBLIOGRAFIE*:

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 92/10.04.2007 serviciilor de transport public local, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 15/24.01.2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

Capitolul V - CERCETARE PENALĂ

TEMATICĂ:

 • - participanţii în procesul penal;
 • - competenţa pentru infracţiunile comise pe teritoriul României;
 • - subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora;
 • - inculpatul şi drepturile acestuia;
 • - partea civilă şi partea responsabilă civilmente, precum şi drepturile acestora;
 • - reţinerea;
 • - cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale;
 • - citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere;
 • - cauzele justificative şi condiţiile de neimputabilitate;
 • - minoritatea;
 • - infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;
 • - înregistrarea şi soluţionarea dosarelor penale;
 • - înregistrarea şi evidenţa cauzelor penale cu autori neidentificaţi;
 • - urmărirea la nivel naţional. Cazuri în care se dispune urmărirea la nivel naţional. Activităţi ce pot fi executate în procedura urmăririi;
 • - înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 • - procedura cercetării la faţa locului.

BIBLIOGRAFIE*:

 • Noul Cod penal - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noul Cod de procedură penală – Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul comun M.A.I.- P.Î.C.C.J. nr.182-1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului;
 • Ordinul comun al M.A.I. şi P.Î.C.C.J. nr. 56/2014, nr.12/C/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. 

*Se va studia legislaţia actualizată, cu modificările şi completările la zi

Comisia Centrală de Concurs.

 • Apreciez 1

Distribuie această postare


Link către postare
Distribuie pe alte siteuri

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

Vizitator
Acest subiect este închis acum şi nu mai pot fi adăugate alte postări.

 • Conţinut similar

  • andydincluj
   de andydincluj
   Nu stiti unde gasesc carticica de legislatie rutiera cu forma consolidata incepand cu data de 21.01.2017 (cea care la articole te trimite din oug in hg si invers prevazut/sanctionat)?

  • Tournique
   de Tournique
   Buna ziua,
   Dupa cat timp se inregistreaza in sistem o amenda? 
   In cazul meu, am parcat masina la 1m de stalpul unde se termina, legal, parcarea (mai erau masini multe parcate dupa semn). Nu am incurcat trotuarul sau traficul, doar acolo am avut ghinionul sa gasesc loc.
   Am plecat din Bucuresti sambata, intre timp am fost sunat de cineva care mi-a spus ca sunt niste politisti ce se uita (sau fac poze?) masinilor parcate acolo. 
   Nu am gasit un fluturat in geam si din pacate nu am acces la cutia postala prea curand. Am dat un telefon la taxe si impozite si mi s-a comunicat ca nu este o amenda pe CNP-ul meu.

   In cat timp se inregistreaza in sistem amenzile? 
   Multumesc,
  • MariaToma29
   de MariaToma29
   Buna ziua,
   Scriu aici pt a obtine mai multa claritate in ceea priveste dreptul politistilor de la Politia Rutiera de a opri o masina in trafic. Stiu ca legile intre timp s-au modificat, insa nu stiu exact in ce sens.
   1. Au dreptul sa ma opreasca fara un motiv intemeiat? (ex: viteza, far nefunctional, etc). Sau este suficienta o minima suspiciune si gata, pot opri pe oricine, si pot pretinde acte si toate cele?
   2. Daca agentul nu-mi precizeaza un motiv intemeiat pt care m-a oprit, am dreptul sa nu ii prezint actele?
   Multumesc
    
    
    
 • Activi pe această pagină   0 membri

  Niciun utilizator înregistrat nu vizualizează această pagină acum.

×

Informaţii importante

Acest website foloseşte cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii lor. Mai multe informaţii în Politica de confidenţialitate.