Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'ordine publica'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 11 results

 1. Buna ziua. Vand doua caschete nefolosite, marimea 59. Una este primita de la inspectorat, iar cealalta este achizitionata personal. Nu au defecte si sunt din stofa (pentru sezonul rece). Pretul este de 80 lei fiecare, sau 150 lei impreuna (in pret nu este inclus transportul). Expedierea se poate face cu Posta Romana, sau cu FanCourier. Aceste caschete vor fi vandute doar politistilor ! https://www.dropbox.com/s/h8mxksbe0ac1ljq/IMAG0836%5B1%5D.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/kgn9s4em1pgilrx/IMAG0837%5B2%5D.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/4s964lx1pb134vy/IMAG0839%5B1%5D.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/qyi4rvrh0os0pe8/IMAG0840%5B1%5D.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/rbkc7c6mmzhy56w/IMAG0841%5B1%5D.jpg?dl=0 Modalitati de contact: pe topic, sau PM. Multumesc.
 2. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie specialitatea Ordine Publică CAPITOLUL I TEMATICA Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni Etica şi deontologia poliţienească BIBLIOGRAFIE Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului CAPITOLUL II TEMATICA Sistemul Informatic Schengen Semnalările din SIS / SINS BIBLIOGRAFIE Legea nr. 141/2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare CAPITOLUL III TEMATICA Infracţiunea – Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul şi participanţii (Titlul I – Capitolele I, II, III, IV, VI) Categoriile pedepselor (Titlul III – Capitolul I) Regimul măsurilor de siguranţă (Titlul IV – Capitolul II) Minoritatea (Titlul V) Infracţiuni contra persoanei (Titlul I) Infracţiuni contra patrimoniului – Furtul. Tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Distrugerea şi tulburarea de posesie (Titlul II – Capitolul I, Capitolul II – art.233 şi 234, Capitolul III – art.238 şi 239, Capitolul V) Infracţiuni contra autorităţii (Titlul III – Capitolul I) Infracţiuni de serviciu (Titlul V – Capitolul II – art.296-301) Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII) Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (Titlul II – Capitolul I – art.16) Participanţii în procesul penal (Titlul III – art.29-61, art.77-96) Mijloace materiale de probă. Însrisurile. (Titlul IV – Capitolele X şi XI) Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – art. 202, art.209-240) Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (Titlul VI – Capitolul I) Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale Cercetarea la faţa locului Organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pe linia supravegherii persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu BIBLIOGRAFIE Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor asupra cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului CAPITOLUL IV TEMATICA Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice Delimitări conceptuale privind atribuţiile şi competenţele poliţiei şi jandarmeriei în domeniul ordinii şi siguranţei publice Cooperarea forţelor care participă la menţinerea ordinii publice. Atribuţiile poliţiei pe linia adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice. Poliţia de proximitate – Definiţie, scopuri, obiective. Atribuţii specifice poliţistului de proximitate. Activitatea pe linia sistemelor de securitate Formele de pază Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special. Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei. Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp. Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp. Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne. Răspunderi şi sancţiuni Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu Analiza de risc la securitatea fizică Silvicultură Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul silvic Contravenţii şi categorii de personal care au calitatea de organ constatator, conform Legii nr.171/2010 Legalitatea provenienţei materialelor lemnoase conform H.G. nr. 470/04.06.2014 Regimul juridic al contravenţiilor Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi şi condiţiile deţinerii acestora BIBLIOGRAFIE Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare, de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, modificat şi completat prin O. M.A.I. nr. 26/2015 H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice Manualul Poliţiei de Proximitate, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, decembrie 2007 Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie Instrucţiuni nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor Legea nr. 46/2008 (republicată) Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi CAPITOLUL V TEMATICA Accesul liber la informaţiile de interes public Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I. BIBLIOGRAFIE Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.
 3. Buna ziua, Am cautat pe forum si nu am gasit informatii suficient de clare care sa-mi raspunda la interbarea legata de masurarea propriu-zisa a zgomotului intr-un caz de deranjare a linistii/ordinii publice. Mai precis, in legea 61 si adaugirile recente scrie ca se poate aplica amenda daca se constata derajarea linistii publice, dar nu specifica clar un nivel - ce inseamna "muzica prea tare", "larma", "zgomote" etc. Desi multi oameni ajung pe forum sa se intereseze de ce pot face cind sunt deranjati, eu am curiozitatea unuia din cealalta parte - cel acuzat ca deranjeaza. Este clar ca "muzica prea tare" si "zgomot prea mare" sunt notiuni complet subiective - ce mie mi se pare acceptabil altuia probabil ca nu. Dar mai mult decit atit, cum ma pot pune la adapost de abuzurile de cealalta parte - daca se string 2 - 3 vecini care se considera deranjati de prezenta mea in casa (ca merg prin pe parchet cu papuci cu talpa tare, ca inchid usi, ca fac dus dupa 22 cind ajung acasa etc.) si incep sa agaseze politia cu plingeri? Am gasit chiar si o decizie a curtii constitutionale intr-un dosar impotriva carefour vitantis in care erau parte pirita (din cit am putut descifra singur limbajul avocatesc special facut sa nu poata fi inteles de oricine) in care carefour tocmai asta spunea - bine, bine muzica tare, dar unde e limita, daca nu e un nivel de decibeli trecuti in legea 61, cum as putea sti daca sint sau nu in contraventie? Ce am gasit eu acolo era o respingere a curtii (iar, daca am inteles bine avocatul carefour a incercat sa respinga acuzatiile prin scoaterea in afara constitutiei a legii 61, pe motiv ca amendarea se face in mod subiectiv de catre agentul constatator si nu intr-un mod riguros determinat si repetabil), dar tot acolo curtea le recunostea dreptul celor de la carefour de a ataca in instanta amenda propriu-zisa. Deci, pe scurt - vine politia (probabil exasperata de insistenta vecinilor) si-mi da amenda pe baza declaratiilor lor (nefiind vorba de petreceri sau o lipsa de respect intentionata din partea mea, de fiecare data cind imi bate la usa politia este practic ... liniste). Ce sanse am eu cind fac plingerea legala in termen de 15 zile? Firesc mi s-ar parea ca amenda sa fie anulata in instanta pe motivul mentionat mai sus - prezumtia de nevinovatie - trebuie vecinii sa demonstreze ca eu incalc legea, nu eu sa demonstrez ca nu am incalcat-o - dar oricum ar fi, cum face (indiferent care parte) aceasta demonstratie in lipsa specificarii unui prag masurabil? Cu respect, Pasdenom
 4. Acţiuni ale Poliţiei Române în ultima săptămână În urma acţiunilor desfăşurate de poliţişti, în ultima săptămână, suplimentar faţă de dispozitivul de ordine şi siguranţă publică, au fost prinşi 161 de suspecţi de infracţiuni, au fost depistate 4 maşini furate şi s-au aplicat peste 7.500 de sancţiuni contravenţionale. Pentru prevenirea activităţilor infracţionale, în ultima săptămână, la nivelul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, au fost organizate şi desfăşurate, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente de ordine şi siguranţă publică, atât acţiuni cu efective proprii, cât şi în sistem integrat, cu participarea altor structuri şi instituţii publice cu atribuţii în domeniu. În acest sens, au fost organizate activităţi specifice, cu efective mărite, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale, depistarea, identificarea şi tragerea la răspundere a celor care încalcă prevederile legale sau comit infracţiuni. Astfel, la nivel naţional, în perioada menţionată, au fost desfăşurate aproape 600 de acţiuni punctuale, dintre care: 211 pe linie de ordine publică, 235 pe linie de circulaţie rutieră, 88 pe linie de investigaţii criminale, 33 pe linie de investigare a fraudelor şi 26 pe alte linii de muncă. Astfel, poliţiştii au depistat 275 de infracţiuni, fiind prinşi 161 de suspecţi de infracţiuni, dintre care 60 au fost reţinuţi şi 22 arestaţi. De asemenea, au fost depistate 21 de persoane urmărite la nivel naţional în temeiul legii şi au fost puse în aplicare 14 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. 8 arme au fost confiscate, dintre care 3 letale şi 5 neletale. Poliţiştii au identificat 4 autoturisme furate. În ultima săptămână, poliţiştii au aplicat 7.505 sancţiuni contravenţionale, dintre care: 960 la Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, 206 la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 35 la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 256 la alte acte normative, 6.408 la O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, dintre care 83 pentru consum de alcool şi 2.046 pentru viteză. De asemenea, au ridicat în vederea suspendării dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile publice 333 de permise de conducere şi au retras 185 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice. Valoarea totală a sancţiunilor aplicate este de 1.505.758 de lei, fiind confiscate bunuri în valoare de 57.038 de lei. I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice
 5. Măsuri de ordine publică ale Poliţiei Capitalei cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun În perioada 24-26 decembrie 2011, cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor acţiona pentru menţinerea ordinii publice, a siguranţei traficului rutier, precum şi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor. Pentru aceasta, Poliţia Capitalei va angrena peste 1080 de poliţişti, dintre care 175 de poliţie rutieră. Se va urmări, cu precădere: - prezenţa activă pe principalele artere de circulaţie, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, în vederea fluidizării circulaţiei şi prevenirii evenimentelor rutiere, precum şi intensificarea activităţilor specifice, potrivit competenţelor, pentru limitarea excesului de viteză şi pentru depistarea celor care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice; - prevenirea tulburării ordinii şi liniştii publice, descurajarea şi combaterea producerii de infracţiuni sau alte fapte antisociale, care pot aduce atingere ordinii publice, ordinii de drept, integrităţii persoanelor şi bunurilor acestora; - organizarea şi intensificarea acţiunilor de patrulare în staţiile de metrou, mijloacele de transport în comun, pentru combaterea stărilor de violenţă, tâlhăriilor, furturilor din bagaje şi buzunare; - prevenirea înşelăciunilor comise prin diferite de moduri de operare, a acostărilor de persoane, furturilor de şi din auto şi de prevenire a comiterii altor infracţiuni a căror soluţionare sunt de competenţa poliţiei; - supravegherea atentă a locurilor unde se organizează focuri de artificii, inclusiv respectarea condiţiilor prevăzute de lege privind condiţiile ce trebuie întrunite de locurile respective pentru evitarea incendiilor sau altor pericole; - luarea măsurilor de înlăturare sau limitare a evenimentelor care s-ar putea produce din cauza eventualelor fenomene meteorologice specifice iernii pentru evitarea izolării unor artere de circulaţie sau autovehicule în trafic, ca efect al căderilor masive de zăpadă sau al producerii poleiului; - interzicerea comercializării obiectelor artizanale şi de distracţie fabricate sau confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, cu excepţia celor acceptate potrivit prevederilor legale şi efectuarea de verificări la agenţii economici şi asupra persoanelor care comercializează astfel de mijloace, precum şi în principalele locuri în care se folosesc acestea în mod obişnuit. - menţinerea ordinii publice în zona adiacentă locurilor de desfăşurare al manifestărilor cultural - artistice şi pe traseele de afluire - defluire ale participanţilor, desfăşurând totodată şi activităţi pentru combaterea cerşetoriei, vagabondajului şi comerţului ambulant neautorizat, depistarea şi luarea măsurilor legale faţă de persoanele care prin comportament sau activităţile pe care le desfăşoară afectează climatul de siguranţă publică. De asemenea, pentru prevenirea furturilor din locuinţe, Poliţia Capitalei vă recomandă: - nu permiteţi accesul în locuinţă persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat; - nu furnizaţi informaţii despre vecinii dumneavoastră persoanelor necunoscute care pretind că reprezintă diverse instituţii sau oferă diverse servicii; - acordaţi atenţie când la uşa dumneavoastră se prezintă persoane necunoscute care declară că vin din partea unor rude ale dumneavoastră, care sunt plecate în străinătate sau sunt din alte localităţi; - acordaţi atenţie când la uşa dumneavoastră se prezintă persoane necunoscute care declară că fac parte din diferite instituţii sau societăţi; - solicitaţi legitimaţia de serviciu şi buletinul de identitate, şi reţineţi numele, prenumele şi seria actului de identitate; - când aveţi cel mai mic dubiu, nu ezitaţi să contactaţi instituţiile pe care pretind că le reprezintă, pentru a vă convinge de veridicitatea celor spuse; dacă sunteţi îngrijorat sunaţi la poliţie; - nu lăsaţi acea persoană să vă oprească să faceţi acest lucru, susţinând că se grăbeşte. O persoană serioasă nu va avea nimic împotriva acestui lucru şi va aştepta afară până veţi suna. Aduceţi-vă aminte să aveţi uşa închisă până sunaţi şi vă convingeţi că persoana este ceea ce susţine că este; - dacă persoanele ezită să se identifice, nu staţi la discuţie; aveţi grijă la agenţii comerciali care sună neanuntaţi şi încearcă să vă convingă să cheltuiţi bani pe anumite scheme de investiţii. Astfel de scheme nu vă garantează că veţi câştiga bani, ba mai mult aţi putea să pierdeţi o sumă mare; - învăţaţi copiii ca atunci când sună cineva la uşă să nu se trădeze dacă sunt singuri acasă; - învăţaţi copiii să nu dea relaţii nimănui despre locuinţa sau bunurile din aceasta şi să nu deschidă uşa nimanui în lipsa dvs.; - nu permiteţi persoanelor străine să intre în locuinţa dumneavoastră, indiferent de motivele invocate; - uşile trebuie să fie solide, cu sisteme de închidere sigure. Montaţi la uşă un vizor. Întotdeauna trebuie să vedeţi din casă cine este la uşă şi să deschideţi numai după ce v-aţi convins asupra identităţii şi intenţiilor persoanelor respective. Lipsa vizorului reprezintă o imprudenţă pe care unii au plătit-o scump; - nu lăsa niciodată o cheie de rezervă într-un loc ascuns, cum ar fi preşul de la uşă, într-un ghiveci sau în cutia poştală. Înlocuiţi imediat încuietoarea dacă aţi pierdut o cheie. Nu lăsaţi cheile la gâtul copilului, deoarece un răufăcător va fi tentat să-l urmărească şi să i le subtilizeze; - evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare aflate în locuinţă; - nu ţineţi sume mari de bani sau bijuteri în casă, neasigurate şi nu lăsaţi impresia că deţineţi astfel de bunuri; - uşa de acces să fie prevăzută cu două încuietori, având sisteme de chei diferite şi cu lanţ de siguranţă pe interior; - dacă părăsiţi locuinţa în timpul nopţii lăsaţi o lumină aprinsă sau un aparat de radio în funcţiune; - nu spuneţi când sunteţi plecaţi în vacanţă. Nu lăsaţi bilet în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror conţinut să certifice absenţa dumneavoastră; - în cazul caselor la curte şi a apartamentelor situate la parter este necesar să vă protejaţi ferestrele cu grilaje metalice ale căror capete de prindere să fie încastrate în zid, iar spaţiile dintre bare să fie de dimensiuni mici; - draperiile sau jaluzelele vă pot feri locuinţa de priviri indiscrete. Nu lăsaţi ca bunurile de valoare să se vadă prin fereastră; - instalarea unui interfon, montarea unei yale la uşile de acces în scara blocului şi existenţa de chei numai la cei ce locuiesc cu forme legale în imobil, vă oferă sentimentul de siguranţă; - nu lăsaţi necunoscuţii să pătrundă în bloc sau nu ţineţi uşa deschisă pentru cineva care soseşte când tu ieşi din clădire; - administraţia blocului trebuie să acorde o mai mare atenţie persoanelor angajate să asigure curăţenia în spaţiile comune, întrucât acestea ajung să cunoască foarte bine programul locatarilor şi pot furniza informaţiile unor indivizi răuvoitori; - angajarea unui paznic cel puţin în intervalul orar 06-16; - la intrarea în holul blocului, de cum se lasă seara sau pe palierele care nu sunt prevăzute cu geamuri, trebuie să existe o lumină permanentă; - becurile de iluminat interior şi exterior vor fi montate cu sisteme de asigurare pentru a nu fi sparte sau scoase din circuit cu uşurinţă; - montarea de grilaje metalice pentru uşile de acces în subsoluri, boxe, terasă şi intrările suplimentare; - tablourile electrice şi contoarele de pe paliere sau de la parterul imobilului să fie asigurate corespunzător prin montarea unor cutii metalice; - asiguraţi contragreutăţiile metalice ale ascensorului prin sudarea acestora cu ajutorul unor dispozitive metalice, astfel încât să împiedicaţi sustragerea lor; - un gard sau un zid te poate scăpa de hoţi ; - instalaţi un dispozitiv de supraveghere video a perimetrului locuinţei împreună cu sistem de alarmă. De asemenea, instalaţi un sistem de iluminare cu senzori de mişcare în curtea casei şi un interfon la partea de acces; - nu depozitaţi în curtea casei, la vedere, ambalajele unor obiecte de valoare. Compartimentul Comunicare Publică - D.G.P.M.B.
 6. Sărbători de Paşti în siguranţă În perioada Sfintelor Sărbători ale Paştelui Ortodox, poliţiştii vor fi la datorie pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, patrimoniului acestora, precum şi pentru prevenirea oricăror fapte antisociale. Peste 11.000 de poliţişti vor acţiona, în medie, zilnic, atât pentru îndeplinirea responsabilităţilor curente necesare asigurării unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, cât şi în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite în zonele lăcaşurilor de cult sau de desfăşurare a manifestărilor publice circumscrise acestor sărbători, astfel: 7.868 de ordine publică, 1.253 poliţişti rutieri, 615 de la transporturi, 984 de investigaţii criminale, 416 de investigare a fraudelor şi 91 de la arme, explozivi şi substanţe periculoase. Vor acţiona peste 4.200 de patrule, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural. Efectivele de poliţie rutieră vor acţiona pe 315 tronsoane de drumuri naţionale şi vor utiliza, în medie, zilnic, 668 de mijloace auto cu 396 aparate radar. Structurile de poliţie transporturi vor asigura patrularea, în medie, a 325 trenuri de călători (cu precădere pe rutele către staţiunile montane şi litoral), precum şi a 317 staţii şi triaje de cale ferată. Totodată, 78 de trenuri de marfă vor fi însoţite, pe durata deplasării, de către poliţişti. De asemenea, efectivele de poliţie transporturi vor patrula în 16 aerogări (internaţionale şi naţionale), precum şi în 29 de porturi la Marea Neagră sau pe Dunăre. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Poliţiei Române, în perioada menţionată vor fi dispuse măsuri suplimentare la care vor fi angrenaţi 2.696 de poliţişti, dintre care 1.513 de ordine publică, 534 rutieri, 421 de investigaţii criminale, 228 din altele formaţiuni, care vor asigura un climat de ordine şi siguranţă publică în 35 de judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru 256 de manifestări publice de amploare (cu participarea a peste 1.000 de persoane). În perioada Sfintelor Sărbători ale Paştelui vor avea loc manifestări religioase şi culturale, inclusiv în aer liber, cu participarea unui public numeros şi cu un aflux important de persoane spre localităţile şi zonele turistice şi de agrement, care impun adaptarea corespunzătoare a activităţilor desfăşurate de structurile Poliţiei Române. Astfel, dispozitivele de ordine şi siguranţă publică organizate de Poliţia Română în această perioadă sunt constituite în proximitatea a peste 14.500 de lăcaşuri de cult ortodoxe şi a peste 1.000 catolice (dintre care peste 600 sunt mânăstiri şi aproximativ 60, catedrale şi mari catedrale). I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice
 7. În acest sfârşit de săptămână, poliţiştii timişoreni au acţionat pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. Detalii: Flux de stiri MAI
 8. CSAT a aprobat luni si conceptia de reconfigurare a sistemului de ordine publica prin transferul de personal si responsabilitati in coordonarea administratiei locale. In acest context, Guvernul Romaniei va adopta legislatia necesara pentru transferul de responsabilitati in domeniile ordinii publice si circulatiei rutiere de la Politia Nationala catre Politia Locala pentru a creste astfel eficienta actiunilor de pe teren.
 9. Câteva consideraţii referitoare la diferenţele dintre infracţiunea de ameninţare şi contravenţia de săvârşire în public de ... ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau a bunurilor Infracţiunea de ameninţare, prevăzută la art.193 Cod Penal, constă în "fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau cu fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este de natură să o alarmeze". Contravenţia prevazută de art. 3 pct. 1 din Legea 61/91 republicată, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice, constă în "săvârşirea în public de ... ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau a bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi linistea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea, onoarea acestora sau instituţiilor publice". Analizand cele două texte se constată faptul că în ambele avem o acţiune de ameninţare. În cazul infracţiunii, ameninţarea este cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare, iar în cazul contravenţiei ameninţarea este cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau a bunurilor. În practica judiciară s-a reţinut contravenţia prev. de art. 3 pct. 1 din Legea 61/91 R, acţiunea de a aduce injurii şi de a ameninţa cu violenţă partea vătămată. Constituie infracţiunea de ameninţare, conform unei soluţii a instanţei supreme dacă inculpatul a ameninţat victima cu cuţitul, fără să fi făcut nicio mişcare prin care să pună în executare intenţia sa de a o ucide. În acest caz inculpatul va raspunde numai pentru infracţiunea de ameninţare deoarece agentul, chiar dacă ar fi luat rezoluţia de a omorî victima, prin simpla arătare a instumentului cu care urma să comită fapta nu a făcut decât să-i comunice victimei hotărârea luată, fără să treacă efectiv la executarea acţiunii pe care a hotărât să o comita. Consideram că tipul de ameninţare nu face diferenţe între cele doua fapte antisociale. În ambele cazuri subiectul se poate adresa unor persoane ameninţându-le că le va bate, lovi, supune la rele tratamente, că le omoară, că le distruge casa, autoturismul sau alte bunuri, că le da foc, că le omoară (otrăveşte) aninalele sau pasările etc. Ceea ce diferenţiază este rezultatul ameninţării. Dacă în cazul infracţiunii acţiunea de ameninţare este de natură să alarmeze victima, să-i producă o temere serioasă, în cazul contravenţiei ameninţarea trebuie să fie de natură să tulbure ordinea şi linistea publică, să producă indignarea cetăţenilor sau să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice. Între cele două fapte ilicite se constată o diferenţă exclusiv cantitativă sub aspectul intensităţii pericolului social pe care îl prezintă. Este indubitabil faptul că infracţiunea prezintă un grad mai mare de pericol social decât contravenţia . "Ordinea publică" reprezintă o stare de legalitate, de echilibru şi de pace socială prin care se asigură liniştea publică, siguranţă persoanei şi a bunurilor. Prin "linişte publică" trebuie să întelegem climatul obişnuit, permanent, de înţelegere, convieţuire paşnică, securitate personală, în care se desfăşoară viaţa în societate. Liniştea publică este tulburată atunci când acest climat este înlăturat şi înlocuit printr-o stare de agitaţie generală, în care sentimentul de securitate personală este afectat de teama şi nelinişte, în care întelegerea şi convieţuirea socială sunt înlocuite prin stări de conflict, în care atmosfera sănătoasă ce trebuie să caracterizeze viaţa în societate este viciată. Legea asigură persoanei, alături de celelalte atribute fundamentale şi pe cel al demnităţii sub aspectul stimei, consideraţiei şi respectului de care trebuie să se bucure persoana în societate. O altă diferenţă între cele două fapte antisociale o reprezintă locul comiterii acestora. Dacă în cazul infracţiunii nu există cerinţe speciale, în cazul contravenţiei aceasta trebuie să se săvârşească în public. Fapta se consideră săvârşită "în public" atunci când a fost comisă : - într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; - în orice alt loc accesibil publicului , dacă sunt de faţă doua sau mai multe persoane; - în loc accesibil publicului, cu intenţia însa ca fapta să fie auzită şi dacă acest rezultat s-a produs fată de două sau mai multe persoane; - într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante; - prin orice mijloc cu privire la care făptuitorul şi-a dat seama că fapta ar putea ajunge la cunostiinţa publicului; În practica judiciară s-a decis ca fiind săvârşite în locuri publice, indiferent de numarul persoanelor aflate în aceste locuri, fapta comisă în faţa unui cămin cultural, pe strada sau în bar. Dacă fapta se comite la o nuntă unde participă şi alte persoane decât rudele apropiate, ea va fi considerată săvârşita în public, deoarece în acest caz nunta nu mai este o reuniune de familie. De asemenea nici fapta săvârşită în scara unui bloc nu este considerată săvârşită în public dacă nu erau de fată cel putin doua persoane, indiferent dacă uşa de acces este sau nu prevazută cu interfon. În ceea ce priveşte sistemul sancţionator, contravenţia este sancţionată cu amendă de la 200 la 1000 lei iar infracţiunea cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
 10. eram cu niste prieteni in parc ,iar pe langa parc a trecut un betiv (mort de beat) cu bicicleta. bicicleta a lasat-o rezemata de un gard ,iar el a plecat.prietenii mei,au mers si i-au luat bicicleta,iar betivul furios a venit la unul dintre baietii cu care eram si l-a lovit. toti vazand asta,ne-am dus acolo ,iar unul a aruncat cu un bolovan ,spargand un geam de la o sectie de politie.betivu' a sunat la 112 si a venit politia si ne-a luat datele. a doua zi,politia la fiecare acasa ,sa ne prezentam sa dam declaratie! pentru ce putem sa ne luam amenda?
 11. In Parlamentul Romaniei se afla in dezbatere un proiect de lege privind asigurarea ordinii si linistii publice, care in cazul adoptarii abroga Legea 61/1991 republicata. Forma proiectului de lege o puteti vedea aici: Proiect de lege privind asigurarea ordinii si linistii publice - in format PDF Urmarirea procesului legislativ poate fi urmarita aici.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.