Jump to content
POLITISTI.ro

Cerere prelungire valabilitate permis armă

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Model cerere – prelungire valabilitate permis armă  - Anexa 3

Cererea de prelungire a valabilităţii permisului/lor de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul / Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – f) şi, după caz, lit. g) și h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al muniţiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Pe lângă documentele prevăzute la art. 40 alin. (1), instructorii în poligonul de  tragere au obligația să depună o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.

Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă.


User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.