Jump to content
POLITISTI.ro

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Ministerul Justiției a elaborat Noul Nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare, ce a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 20232 și care a intrat în vigoare la data de 19 ianuarie 2024. Întrucât Noul Nomenclatorul enumeră specializările expertizei tehnice judiciare, fără a cuprinde și repere pentru identificarea acestora, din practica judiciară a rezultat nevoia descrierii specializărilor, pentru o mai bună conturare a ariei de competență a experților tehnici judiciari, iar în acest context, Ministerul Justiției a elaborat prezentul Ghid.

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare abordează specializările expertizei tehnice judiciare în ordinea stabilită în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare și conține, pentru fiecare specializare în parte, secțiuni ce privesc: 

  • cadrul legal; 
  • descrierea specializării; 
  • specializările înrudite; 
  • competențele expertului tehnic judiciar; 
  • propuneri de obiective privind specializarea; 
  • autorizări ori atestate care pot privi specializarea; 
  • alte tipuri de expertize și entități competente în domeniu. 

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare este un îndrumar ce are caracter consultativ și care vine în sprijinul instanțelor şi al organelor de urmărire penală, în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare.

  • Upvote 1

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.