Jump to content
POLITISTI.ro

Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Pentru colegii ce instrumentează dosare de urmărire penală, găsiţi aici un model pentru:

Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi experţilor şi a lămuririlor date acestora

Este vorba despre îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 177 C.pr.pen. 

Spoiler

Art. 177 Cod procedură penală
Procedura efectuării expertizei
(1) Organul de urmărire penală sau instanța de judecată, când dispune efectuarea unei expertize, fixează un termen la care sunt chemate părțile, subiecții procesuali principali, precum și expertul, dacă acesta a fost desemnat.
(2) La termenul fixat se aduce la cunoștința procurorului, a părților, a subiecților procesuali principali și a expertului obiectul expertizei și întrebările la care expertul trebuie să răspundă și li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la aceste întrebări și că pot cere modificarea sau completarea lor. De asemenea, după caz, sunt indicate expertului obiectele pe care urmează să le analizeze.
(3) Expertul este înștiințat cu privire la faptul că are obligația de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observație sau constatare și de a expune o opinie imparțială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile științei și expertizei profesionale.
(4) Părțile și subiecții procesuali principali sunt încunoștințați că au dreptul să ceară numirea câte unui expert recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei.
(5) După examinarea obiecțiilor și cererilor făcute de părți, de subiecții procesuali principali și expert, organul de urmărire penală sau instanța de judecată pune în vedere expertului termenul în care urmează a fi efectuată expertiza, încunoștințându-l totodată dacă la efectuarea acesteia urmează să participe părțile sau subiecții procesuali principali.
(6) Atunci când expertiza urmează să fie efectuată de o instituție medico-legală, de un laborator de expertiză criminalistică sau de orice institut de specialitate, sunt aplicabile dispozițiile art. 173 alin. (3), nefiind necesară prezența expertului în fața organului judiciar.

Practic înainte de a dispune efectuarea unei expertize trebuie chemate părţile, subiecții procesuali principali, precum și expertul, ocazie cu care le sunt prezentate obiectivele (întrebările) ce vor fi adresate expertului și li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la aceste întrebări și că pot cere modificarea sau completarea lor. Cu această ocazie trebuie întocmit un astfel de proces-verbal.

Documentul necesită editarea şi adaptarea la nevoile voastre.

Important: Nu avem pretenţia că documentele sunt perfecte, dacă aveţi de făcut menţiuni, adăugiri ori găsiţi vreo greşeală, scăpare sau aveţi vreo completare, nu ezitaţi să ne ajutaţi la îmbunătăţirea acestuia. Puteţi posta în rubrica "Recenzii" (publicarea unei recenzii se poate face numai după descărcarea fişierului.). Sper să vă fie de ajutor!

  • Upvote 2

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.