Jump to content
POLITISTI.ro
 • Welcome!

  In order to be able to use all the functions and to benefit from all the facilities offered by this site, it is necessary to register a member account. Please fill in your email address carefully, as it is required later in the membership account validation process. If you already have a member account, feel free to sign in.
   

Marius
Marius

Spaţiile de cazare ale MAI pentru poliţişti

Cazarea şi rezervările în spaţiile de recreere ale MAI sunt reglementate de O.M.A.I. nr. 243/28 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind utilizarea unor spații aflate în administrarea MAI, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste Norme stabilesc regulile privind modalitatea şi condiţiile în care se poate face cazarea în interes personal la centrele / bazele de pregătire şi recuperare / refacere a capacității de muncă aflate în administrarea Direcției Generale Logistică.

Centrele de pregătire și recuperare / refacere a capacității de muncă aflate în administrarea Direcției Asigurare Logistică Integrată (D.A.L.I.), sunt spații destinate activităților de pregătire a personalului Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), precum și refacerii capacității de muncă și întărirea / recuperarea sănătății personalului. De aceste unități beneficiază categoriile de persoane prevăzute la art. 42 din Normele Metodologice aprobate de O.M.A.I. nr. 243/2011 (personalul MAI şi familia acestuia, pensionarii MAI, membrii delegațiilor străine invitate de MAI, personalul altor instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională etc).
Din anul 2020, Direcția Asigurare Logistică Integrată (D.A.L.I.) a anunţat faptul că rezervarea locurilor de cazare pentru interes personal în aceste centre, se realizează prin intermediul platformei informatice MAIBooking (https://maibooking.mai.gov.ro), pentru perioadele în care în cadrul acestora nu se desfășoară acțiuni de pregătire și instruire, în limita spaţiilor disponibile, având prioritate personalul aflat în misiune. De asemenea, prin intermediul acestei platforme se comunică și alte informații necesare a fi cunoscute de persoanele interesate (perioade de funcționare, program de servire a meselor, etc). 
Pentru situaţiile prevăzute la art. 40 din din Normele Metodologice aprobate de O.M.A.I. nr. 243/2011, rezervarea / cazarea în interes personal, poate fi anulată / întreruptă necondiţionat.(activităţi de protocol sau ordonate de conducerea MAI).
Direcţia Asigurare Logistică Integrată (D.A.L.I.) a mai anunţat că durata sejurului / cazării în interes personal, nu poate depăși, de regulă, 5 nopți.

Centrele / bazele de pregătire și recuperare / refacere a capacității de muncă aflate în administrarea Direcției generale logistică - Direcției Asigurare Logistică Integrată sunt:

 • Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Paul Greceanu" - Bucureşti - 166 loc. - București, str. Paul Greceanu nr. 38, sec. 2 tel.: 021.210.3885; 021.3037080 interior 21802; fax: 021.2102403; e-mail: cazari.dgl@mai.gov.ro
 • Baza de pregătire - Izvorani, județul Ilfov - 40 loc. - Comuna Ciolpani, satul Izvorani, județul Ilfov, tel.: 0213.500612
 • Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Diana" - Saturn - 434 loc. - Saturn - Mangalia, jud. Constanța; tel.: 0241.751178; e-mail: diana.dgl@mai.gov.ro
 • Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Meridian" - Mamaia - 640 loc. - Mamaia, jud. Constanța, tel.: 0241.831888; fax: 0241.831726; email: meridian.dgl@mai.gov.ro
 • Bază de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Piersicul" - Neptun - 40 loc. - Neptun, jud. Constanța, tel.: 0241.731437
 • Baza de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Turist" – Predeal - 35 loc. - Predeal, str. Petru Rareș nr. 4, jud. Brașov; tel.: 0268.455460; IC 0681270;
 • Centrul de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Excelsior" - Brașov152 loc. - Brașov, str. Matei Basarab nr. 41-43, jud. Brașov; tel.: 0268.470090; IC 0681285; e-mail: excelsior.dgl@mai.gov.ro
 • Club "Excelsior" - București - 12 loc. - București, str. Știrbei Vodă nr. 24, sectorul 1; tel.: 11226; 021.3157394.

REPARTIZAREA LOCURILOR DE CAZARE PENTRU INTERES PERSONAL

 • ÎN SEZON - Pentru Centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Diana" din Saturn și "Meridian" din Mamaia, în sezonul estival (de regulă, în perioada 01.05 – 30.09), respectiv Centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Excelsior" din Brașov și "Turist" din Predeal, în perioada sarbătorilor de iarnă (Crăciun și Revelion)
  • D.A.L.I. transmite structurilor M.A.I., numărul de locuri repartizate proporțional cu efectivele acestora;
  • fiecare structură M.A.I. repartizează locurile alocate, în funcție de solicitările primite de la personalul din subordine, inclusiv filialelor asociațiilor veteranilor de război și pensionarilor. Structurile care au competență privind repartizarea locurilor alocate, își stabilesc modul de repartizare și numărul de locuri ce vor fi repartizate filialelor asociațiilor veteranilor de război și pensionarilor;
  • evidența solicitărilor și a repartizărilor se va transmite către Direcția Asigurare Logistică Integrată, sub formă de liste cu persoanele beneficiare, pe serii și zile de intrare;
 • ÎN EXTRASEZON - Pentru centrele de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă "Diana" din Saturn și "Meridian" din Mamaia, în extrasezon, respectiv Centrele de pregătire și recuperare / refacere a capacității de muncă "Excelsior" din Brașov, "Turist" din Predeal și "Paul Greceanu" din București:
  • - prin intermediul aplicației MAIBooking, care se accesează la adresa - https://maibooking.mai.gov.ro
   • Pentru a se efectua rezervări prin intermediul aplicației, mai întâi este necesară crearea unui cont de utilizator;
   • Conturile de utilizator se înregistrează de către fiecare persoană în parte, fiind necesară introducerea datelor aferente legitimației de serviciu sau a primei decizii de pensionare;
   • Problemele de ordin tehnic în accesarea / utilizarea aplicației MAIBooking, se transmit prin e-mail: suport.maibooking@mai.gov.ro;
   • Problemele de ordin logistic (referitoare la rezervările în interes personal) se transmit prin e-mail: cazari.dali@mai.gov.ro;
   • Prin intermediul aplicației se pot selecta maxim 2 camere / rezervare. Rezervările pentru 2 camere vor fi supuse unui proces de verificare și validare din partea D.A.L.I., telefonic sau prin e-mail;
   • În situația în care locul de cazare, rezervat inclusiv prin intermediul aplicației, face obiectul unor activități dintre cele prevăzute la art. 40 din Normele metodologice, rezervarea/ cazarea în interes personal poate fi anulată de D.A.L.I. sau, după caz, întreruptă;
   • Nu vor fi acceptate rezervări care, însumate, depășesc 6 zile consecutive;
  • - Solicitările de cazare transmise la adresa de e-mail cazari.dali@mai.gov.ro ori prin alte metode decât aplicația MAIBooking, NU SUNT LUATE ÎN CONSIDERARE.

Solicitările personale adresate Direcției Asigurare Logistică Integrată pentru rezervarea unor spaţii de cazare, la Centrele de pregătire și recuperare / refacere a capacității de muncă "Diana" din Saturn și "Meridian" din Mamaia, care cuprind perioade din sezonul estival, respectiv la Centrele de pregătire și recuperare/ refacere a capacității de muncă "Excelsior" din Brașov și "Turist" din Predeal ce cuprind perioada sărbatorilor de iarnă, nu sunt onorate.
Pentru rezervarea unui spațiu de cazare, copiii polițiștilor decedați, precum și soții supraviețuitori/tutorii/curatorii acestora, transmit solicitarea prin e-mail la adresa cazari.dali@mai.gov.ro către Direcția Asigurare Logistică Integrată.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CAZARE

 • documentele de identitate ale tuturor persoanelor care se cazează;
 • legitimația de serviciu, precum și ordinul de serviciu dacă este cazul (acestea nu înlocuiesc documentele de identitate tip C.I./B.I.);
 • copie după decizia de pensionare pentru poliţiştii pensionaţi;
 • certificat de naştere pentru copii sub 14 ani;
 • pentru soțul / soția, fiul sau fiica angajatului M.A.I., care se cazează în absența titularului (personalului M.A.I.), este necesară prezentarea unei adeverințe eliberată de către structura în care este încadrat respectivul personal al M.A.I., din care să rezulte calitatea de membru de familie a acestuia;
 • declarație de acceptare a condițiilor de cazare.

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.