Jump to content
POLITISTI.ro

Registrul UE cu numele pasagerilor (PNR)


Marius

Anul acesta în aprilie, Consiliul European a adoptat o directivă privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor zborurilor internaţionale (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor grave şi de terorism.
Directiva are drept scop reglementarea transferului datelor PNR ale pasagerilor pentru toate zborurile din state terţe către UE şi invers, de la companiile aeriene către statele membre, precum şi prelucrarea acestor date de către autorităţile competente. Directiva prevede că datele PNR colectate pot fi prelucrate numai în scopul prevenirii, depistării, investigării şi urmăririi penale a infracţiunilor grave şi de terorism.
În temeiul noii directive, transportatorii aerieni vor avea obligaţia de a furniza autorităţilor statelor membre datele PNR pentru zborurile care intră sau ies din UE. De asemenea, aceasta va permite statelor membre să colecteze date PNR şi în cazul anumitor zboruri intra-UE. Ca urmare a situaţiei actuale în materie de securitate din Europa, toate statele membre au declarat că, până la data transpunerii directivei, vor utiliza pe deplin posibilitatea prevăzută la articolul 2 de a include, de asemenea şi anumite zboruri intra-UE.
Fiecare stat membru trebuie, de asemenea, să înfiinţeze o aşa-numită unitate/instituţie pentru gestionarea acestor informaţii despre pasageri, care va primi datele PNR de la transportatorii aerieni.

Noile norme instituie un standard UE pentru utilizarea acestor date şi cuprind dispoziţii referitoare la:

  • scopurile în care datele PNR pot fi prelucrate în contextul aplicării legii (evaluarea înainte de sosire a pasagerilor pe baza unor criterii de risc predeterminate sau în scopul de a identifica anumite persoane; utilizarea în anumite investigaţii/urmăriri penale; contribuţii la dezvoltarea unor criterii de evaluare a riscurilor);
  • schimbul de astfel de date între statele membre, precum şi între statele membre şi ţările terţe;
  • stocarea (datele vor fi stocate iniţial timp de 6 luni, după care vor fi mascate şi stocate pentru o perioadă suplimentară de patru ani şi jumătate, cu o procedură strictă de acces la datele complete);
  • protocoale comune şi formate de date pentru transferul datelor PNR de la transportatorii aerieni către unităţile/instituţiile de gestionare a informaţiilor despre pasageri;
  • garanții solide în ceea ce priveşte protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, inclusiv rolul autorităților naţionale de supraveghere şi obligativitatea numirii unui responsabil cu protecţia datelor în fiecare unitate/instituţie de gestionare a informaţiilor despre pasageri.

În prezent datele PNR sunt deja stocate în sistemele de rezervare ale transportatorilor. Aceste date se referă la informaţiile furnizate de către pasageri companiilor aeriene atunci când rezervă un zbor, precum şi la înregistrarea pentru zbor. Datele PNR includ numele, datele de călătorie, itinerariul călătoriei, informaţii despre bilet, date de contact, agentul de turism la care a fost rezervat zborul, mijloacele de plată utilizate, numărul locului şi informaţii referitoare la bagaje.

Utilizarea acestor date de către organismele de aplicare a legii din statele membre în anumite cazuri nu constituie o noutate. Diferite state membre utilizează deja date PNR în scopul aplicării legii, fie pe baza unei legislaţii specifice, fie pe baza unor competenţe juridice generale. Colectarea şi utilizarea datelor PNR sunt esenţiale în combaterea anumitor infracţiuni transfrontaliere, cum sunt traficul de droguri, traficul de fiinţe umane sau traficul de copii. Cu toate acestea, încă nu există o abordare comună în întreaga UE. Regatul Unit şi Irlanda au optat să participe la această directivă. Danemarca nu participă.

Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani pentru a asigura intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative necesare pentru a se conforma acestei directive.

  • Upvote 5

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.