Jump to content
POLITISTI.ro

Despre unităţile de cazare aflate în administrarea M.A.I.


ciprith

Recommended Posts

Dupa ce vin biletele repartizate pentru judetul tau ( ai grija, intereseaza-te,  cam in aceasta perioada trebuie sa soseasca), faci raport scris catre logistic, dupa care o comisie il analiziaza si se distribuie biletul (biletele).

Ca sa-ti faci o ideie, eu in 17 ani am mers de 2 ori (si astea numai dupa ce am avut copil). Conteaza foarte mult daca ai copil.

Edited by Eduard
Link to comment

Din cite am auzit la cei ce au fost se deconteaza 90 % de la cazare . Mincarea este nedecontata . Dar nu va faceti mari sperante de economie . Bonurile valorice la masa, sunt ca valoare cam cit cazarea intreaga . Eu unul in 23 de ani de serviciu nu am ajuns niciodata in concediu cazat acolo , decit cu treaba vreo luna jumate . Ca aspect de confort eu nu am observat balcoane la camera si nici aer conditionat . Poate se vor gasi anul asta dar nu cred . Cu parcarea la hotel este o intreaga aventura , in sensul ca trebuie sa ai rabdare sa iasa cineva si  sa parchezi si tu apoi, nu mai iesi decit la plecare daca vrei sa mai ai loc . Mancarea se serveste pe schimburi la ore fixe . Nu ai ajuns, nu mai maninci .  :( Asta este Meridianul din Mamaia . :hmmmt:

Link to comment

Conform Ordinului 538/2008, pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea unor spații aparținând MIRA, reducerea este de 90%. 

 

Art. 56. - (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care nu sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi în unităţile similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a), (polițiștii) urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care sunt încadraţi, pe baza chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
              (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. b), (cadre militare în rezervă, ale MIRA, pensioari, etc.) cărora li se va percepe tariful de cazare diminuat cu 90%.

 

Art. 57. - (1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea facilităţilor prevăzute în prezentul ordin se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin grija ordonatorilor de credite care au în administrare unităţile de cazare, a ordonatorilor de credite din unităţile din care fac parte beneficiarii înlesnirilor şi a Casei de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b ).

               (2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unităţile de cazare care nu sunt finanţate de la bugetul de stat vor transmite lunar ordonatorilor de credite în finanţarea cărora se află lista nominală a persoanelor cazate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de către aceştia a facturilor către Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Facturile vor fi transmise lunar la Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, însoţite de listele nominale întocmite de unităţile de cazare. Emitenţii facturilor au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 48 alin. (3) şi de a include în factură numai sumele corespunzătoare îndeplinirii acestei condiţii.

Edited by Dan
 • Upvote 1
Link to comment

Complexul de Agrement ’’Meridian’’

Hotelul dispune de un număr de 228 camere cu 2, 3, 4 locuri şi apartamente care sunt dotate cu grupuri sanitare, televizoare, frigidere.

Meniul diversificat se poate servi în incinta hotelului şi puteţi servi băuturi alcoolice sau răcoritoare pe terasa hotelului.

- cameră 2 locuri - 90 lei/zi

- cameră 3 locuri ( cf. I ) - 135 lei/zi

- cameră 3 locuri ( cf. I sporit ) - 165 lei/zi

- cameră 4 locuri ( cf. I sporit ) - 220 lei/zi

- apartament - 272 lei/zi

Telefon: 0241831888

cazari.dgl@mai.gov.ro

meridian.dgl@mai.gov.ro

 

Complexul de Agrement ’’Diana’’ este situat în staţiunea Saturn, jud. Constanţa.

Hotelul dispune de un număr de 208 camere cu 2 locuri si apartamente care sunt dotate cu grupuri sanitare, televizoare, frigidere. Masa se poate servi în incinta hotelului şi puteţi servi băuturi alcoolice sau răcoritoare pe terasa hotelului. Hotelul se regăseşte în imediata apropiere a plajei, dispune de locuri de parcare proprii şi piscină în aer liber pentru adulţi şi copii. În apropierea piscinei se poate servi cina între orele 20:00-23:00, într-un cadru rustic, cu taraf de lautari.

- cameră 2 locuri - 90 lei/zi

- apartament – 136 lei/zi

Telefon: 0241751178

cazari.dgl@mai.gov.ro

 

Am fost cazat si la Meridian si la Diana, dar a fost mult mai bine la Diana. Singura problema este ca nu prea ai ce sa faci in Saturn, poate doar sa te plimbi prin Mangalia, oras cu care se invecineaza.

Poti sa te cazezi, daca sunt locuri disponibile, si fara sa ai bilete.

Bafta!

Edited by Sache
Link to comment

@Dan, exista legislatie mai noua:

 

ORDIN nr. 243 din 28 octombrie 2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011

 

SECŢIUNEA 1

    Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare şi asistenţa medicală

    ART. 42
    De unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază următoarele categorii de persoane:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi familia acestuia;

    b) cadrele militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora;
    c) membrii delegaţiilor străine invitate de ministrul administraţiei şi internelor sau şefii inspectoratelor generale, precum şi categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul instituţiilor similare din alte ţări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în acest sens, cu instituţiile respective sau pe bază de reciprocitate sau solicitare scrisă;
    d) personalul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu instituţiile respective sau în funcţie de disponibilităţi în baza solicitărilor.
    ART. 43
    Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia complexurilor de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia, "Diana" - staţiunea Saturn şi a complexului de odihnă din Bucureşti, str. Paul Greceanu, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat.
    ART. 44
    (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia şi "Diana" - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate şi biletele tipizate aferente.
    (2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se face proporţional cu efectivele din subordine, pe serii şi date de prezentare.
    (3) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcţie de solicitări, unităţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de război şi pensionarilor.
    (4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două complexuri de agrement se realizează de către compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 45
    Repartizarea locurilor de cazare în unităţile de pregătire se realizează, cu aprobarea şefilor unităţilor care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfăşoară acţiuni de pregătire şi instruire.
    ART. 46
    Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe timpul cât se află în interes de serviciu în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în delegaţie, detaşare, misiune, la convocare, la cursuri etc., în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar;
    b) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;
    c) membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 47
    (1) Beneficiază de reducere de 90% a tarifelor stabilite pentru locurile de cazare în cămine, complexuri de odihnă şi recreere, unităţi de pregătire care sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b).

    (2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiază de reducerea de 90% dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) Reducerea tarifului locurilor de cazare prevăzută la alin. (1) se acordă pentru locurile de cazare ce nu sunt finanţate de la bugetul de stat, de maximum două ori pentru fiecare persoană într-un an calendaristic.
    (4) Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor alin. (3) revine şefului unităţii din care face parte personalul care solicită, pe bază de raport, decontarea facilităţii prevăzute la alin. (1).
    (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (3) va fi consemnată de persoanele respective prin declaraţie pe propria răspundere depusă la unitatea de cazare.
    (6) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul cazării în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile încheierii de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor protocoale, în acest sens, cu respectivele instituţii publice.
    ART. 48
    (1) Persoanele care se cazează în unităţile de cazare şi pregătire din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate să prezinte la recepţie cărţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia, precum şi ordinul de serviciu, după caz. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării.
    (2) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepţie cărţile/buletinele de identitate şi decizia de pensionare în fotocopie.
    (3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazează pe baza certificatului de naştere şi a cărţii/buletinului de identitate aaal însoţitorului.
    (4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverinţă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 49
    Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentelor norme metodologice, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.
    ART. 50
    Pentru urmărirea şi coordonarea activităţii unităţilor de cazare se asigură şi se ţine evidenţa zilnică la următoarele documente:
    a) Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;
    b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor;
    c) caietul de semnalare a defecţiunilor;
    d) diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare;
    e) carnetul-chitanţier, factura fiscală;
    f) condica de sugestii şi reclamaţii.
    ART. 51
    Asistenţa medicală de urgenţă, asistenţa medicală, precum şi supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în toate unităţile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigură prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

  

 • Upvote 1
Link to comment
 • 3 weeks later...

Buna ziua! As dori sa va adresez o intrebare. Am platit avans pt niste bile la hotel Meridian in Mamaia insa eu, din anumite cauze, nu mai pot merge, ci doar sotul si copilul meu. Tin sa precizez ca numai eu lucrez in MAI, deci numai eu am legitimatie. Credeti ca i-ar caza cu legitimatia mea, fara ca eu sa fiu de fata? Multumesc anticipat.

 • Upvote 2
 • Downvote 2
Link to comment

Cum a putut sa iti treaca prin minte sa dai din mana legitimatia, chiar si sotului?!  :shock:

Din cate stiu, da, se pot caza pe rezervarea respectiva si fara ca tu sa fi prezenta.... Dar ca sa fi sigura, da un telefon cum te-a indrumat si Sache... 

Link to comment

Ioanatomescu62 o sa va deplasati cu sotul dvs la hotelul Meridian il veti caza si pe urma puteti merge acasa.

Altfel nu stiu cum veti putea rezolva acasta problema.

Daca nu cel mai probabil veti pierde avansul daca nu ii anuntati din timp pe cei de la Directia logistica.

Link to comment
 • 3 weeks later...

Asi dori sa merg si eu anul asta la mare si singura sansa este sa ma cazez la Meridian sau Diana, intrucat ulterior pot sa mai recuperez din costuri. Nu am programare si concediul il am dupa data de 26.08.2013.

Poate cineva sa-mi dea un numar de telefon de la Directia de Logistica, pentru a ma programa cu putin timp inainte, avand in vedere ca voi solicita cazare la sfarsit de sezon.

Link to comment

D.L. - 021.311.08.07

Incearca intai si la numerele de telefon ale celor doua hoteluri!

Edited by Sache
Link to comment
 • 2 weeks later...

Aviz amatorilor : azi au ajuns în spital, cu toxiinfecție alimentară, un număr de 8 cadre MAI cazate în acest hotel. O să revin cu alte amănunte.

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment

Se pare că numărul persoanelor care au făcut toxiinfecție alimentară la Hotel Meridian din Mamaia a ajuns azi la 100, jumătate dintre aceștia fiind copii. Ca o paranteză mâncarea suspectată a fi cauza acestei epidemii este fasolea cu ciolan și tochitura. 

Link to comment

Bravoooooooooooooo. Pe linga faptul ca nu au aere conditonate , nu au balcoane si parcarea este un dezastru , acum s-a mai intimplat si chestia cu toxiinfectia alimentara . Pacat de cei mici care vroiau si ei sa aibe o vacanta linistita si frumoasa ca , de noi ceilalti ce sa mai vorbim , suntem invatati cu tot felul de surprize . :doh: Sunt curios la anul cine se gaseste curajos, sa mai incerce acest hotel din frumoasa statiune Mamaia . :clip:

 • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.