Jump to content
POLITISTI.ro
ciprith

Despre unităţile de cazare aflate în administrarea M.A.I.

Recommended Posts

ciprith

Cum as putea sa fac sa imi petrec si eu concediul la Hotelul Meridian din Mamaia?

Share this post


Link to post
Share on other sites
bogdanCVB

Cam greu, avand in vedere ca la Maramures vin doar cateva bilete...

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eduard

Dupa ce vin biletele repartizate pentru judetul tau ( ai grija, intereseaza-te,  cam in aceasta perioada trebuie sa soseasca), faci raport scris catre logistic, dupa care o comisie il analiziaza si se distribuie biletul (biletele).

Ca sa-ti faci o ideie, eu in 17 ani am mers de 2 ori (si astea numai dupa ce am avut copil). Conteaza foarte mult daca ai copil.

Edited by Eduard

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

ciprith vezi că mai există un hotel al MAI în stațiunea Saturn, Hotel Diana se numește. Este mai accesibil din câte știu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cipri83

Stie cineva cat se deconteaza din bilet 90% sau 70% ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Daniel

Din cite am auzit la cei ce au fost se deconteaza 90 % de la cazare . Mincarea este nedecontata . Dar nu va faceti mari sperante de economie . Bonurile valorice la masa, sunt ca valoare cam cit cazarea intreaga . Eu unul in 23 de ani de serviciu nu am ajuns niciodata in concediu cazat acolo , decit cu treaba vreo luna jumate . Ca aspect de confort eu nu am observat balcoane la camera si nici aer conditionat . Poate se vor gasi anul asta dar nu cred . Cu parcarea la hotel este o intreaga aventura , in sensul ca trebuie sa ai rabdare sa iasa cineva si  sa parchezi si tu apoi, nu mai iesi decit la plecare daca vrei sa mai ai loc . Mancarea se serveste pe schimburi la ore fixe . Nu ai ajuns, nu mai maninci .  :( Asta este Meridianul din Mamaia . :hmmmt:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

Conform Ordinului 538/2008, pentru aprobarea normelor metodologice privind utilizarea unor spații aparținând MIRA, reducerea este de 90%. 

 

Art. 56. - (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care nu sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi în unităţile similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a), (polițiștii) urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care sunt încadraţi, pe baza chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
              (2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. b), (cadre militare în rezervă, ale MIRA, pensioari, etc.) cărora li se va percepe tariful de cazare diminuat cu 90%.

 

Art. 57. - (1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea facilităţilor prevăzute în prezentul ordin se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin grija ordonatorilor de credite care au în administrare unităţile de cazare, a ordonatorilor de credite din unităţile din care fac parte beneficiarii înlesnirilor şi a Casei de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b ).

               (2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unităţile de cazare care nu sunt finanţate de la bugetul de stat vor transmite lunar ordonatorilor de credite în finanţarea cărora se află lista nominală a persoanelor cazate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de către aceştia a facturilor către Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Facturile vor fi transmise lunar la Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, însoţite de listele nominale întocmite de unităţile de cazare. Emitenţii facturilor au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 48 alin. (3) şi de a include în factură numai sumele corespunzătoare îndeplinirii acestei condiţii.

Edited by Dan
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sache

Complexul de Agrement ’’Meridian’’

Hotelul dispune de un număr de 228 camere cu 2, 3, 4 locuri şi apartamente care sunt dotate cu grupuri sanitare, televizoare, frigidere.

Meniul diversificat se poate servi în incinta hotelului şi puteţi servi băuturi alcoolice sau răcoritoare pe terasa hotelului.

- cameră 2 locuri - 90 lei/zi

- cameră 3 locuri ( cf. I ) - 135 lei/zi

- cameră 3 locuri ( cf. I sporit ) - 165 lei/zi

- cameră 4 locuri ( cf. I sporit ) - 220 lei/zi

- apartament - 272 lei/zi

Telefon: 0241831888

cazari.dgl@mai.gov.ro

meridian.dgl@mai.gov.ro

 

Complexul de Agrement ’’Diana’’ este situat în staţiunea Saturn, jud. Constanţa.

Hotelul dispune de un număr de 208 camere cu 2 locuri si apartamente care sunt dotate cu grupuri sanitare, televizoare, frigidere. Masa se poate servi în incinta hotelului şi puteţi servi băuturi alcoolice sau răcoritoare pe terasa hotelului. Hotelul se regăseşte în imediata apropiere a plajei, dispune de locuri de parcare proprii şi piscină în aer liber pentru adulţi şi copii. În apropierea piscinei se poate servi cina între orele 20:00-23:00, într-un cadru rustic, cu taraf de lautari.

- cameră 2 locuri - 90 lei/zi

- apartament – 136 lei/zi

Telefon: 0241751178

cazari.dgl@mai.gov.ro

 

Am fost cazat si la Meridian si la Diana, dar a fost mult mai bine la Diana. Singura problema este ca nu prea ai ce sa faci in Saturn, poate doar sa te plimbi prin Mangalia, oras cu care se invecineaza.

Poti sa te cazezi, daca sunt locuri disponibile, si fara sa ai bilete.

Bafta!

Edited by Sache

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eduard

@Dan, exista legislatie mai noua:

 

ORDIN nr. 243 din 28 octombrie 2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 14 noiembrie 2011

 

SECŢIUNEA 1

    Accesul la servicii, repartizarea locului de cazare şi asistenţa medicală

    ART. 42
    De unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază următoarele categorii de persoane:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi familia acestuia;

    b) cadrele militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora;
    c) membrii delegaţiilor străine invitate de ministrul administraţiei şi internelor sau şefii inspectoratelor generale, precum şi categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul instituţiilor similare din alte ţări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Administraţiei şi Internelor în acest sens, cu instituţiile respective sau pe bază de reciprocitate sau solicitare scrisă;
    d) personalul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Administraţiei şi Internelor cu instituţiile respective sau în funcţie de disponibilităţi în baza solicitărilor.
    ART. 43
    Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia complexurilor de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia, "Diana" - staţiunea Saturn şi a complexului de odihnă din Bucureşti, str. Paul Greceanu, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat.
    ART. 44
    (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement "Meridian" - staţiunea Mamaia şi "Diana" - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate şi biletele tipizate aferente.
    (2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor se face proporţional cu efectivele din subordine, pe serii şi date de prezentare.
    (3) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcţie de solicitări, unităţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de război şi pensionarilor.
    (4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două complexuri de agrement se realizează de către compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 45
    Repartizarea locurilor de cazare în unităţile de pregătire se realizează, cu aprobarea şefilor unităţilor care le au în administrare, în perioadele în care în cadrul acestora nu se desfăşoară acţiuni de pregătire şi instruire.
    ART. 46
    Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine:
    a) personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe timpul cât se află în interes de serviciu în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în delegaţie, detaşare, misiune, la convocare, la cursuri etc., în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar;
    b) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;
    c) membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 47
    (1) Beneficiază de reducere de 90% a tarifelor stabilite pentru locurile de cazare în cămine, complexuri de odihnă şi recreere, unităţi de pregătire care sunt în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi b).

    (2) Copiii care sunt în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat. Cei care au vârsta de peste 16 ani beneficiază de reducerea de 90% dacă prezintă documente din care să reiasă că se află în întreţinerea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (3) Reducerea tarifului locurilor de cazare prevăzută la alin. (1) se acordă pentru locurile de cazare ce nu sunt finanţate de la bugetul de stat, de maximum două ori pentru fiecare persoană într-un an calendaristic.
    (4) Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor alin. (3) revine şefului unităţii din care face parte personalul care solicită, pe bază de raport, decontarea facilităţii prevăzute la alin. (1).
    (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (3) va fi consemnată de persoanele respective prin declaraţie pe propria răspundere depusă la unitatea de cazare.
    (6) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul cazării în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile încheierii de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor protocoale, în acest sens, cu respectivele instituţii publice.
    ART. 48
    (1) Persoanele care se cazează în unităţile de cazare şi pregătire din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt obligate să prezinte la recepţie cărţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia, precum şi ordinul de serviciu, după caz. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării.
    (2) Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepţie cărţile/buletinele de identitate şi decizia de pensionare în fotocopie.
    (3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazează pe baza certificatului de naştere şi a cărţii/buletinului de identitate aaal însoţitorului.
    (4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverinţă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    ART. 49
    Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentelor norme metodologice, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.
    ART. 50
    Pentru urmărirea şi coordonarea activităţii unităţilor de cazare se asigură şi se ţine evidenţa zilnică la următoarele documente:
    a) Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;
    b) Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor;
    c) caietul de semnalare a defecţiunilor;
    d) diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare;
    e) carnetul-chitanţier, factura fiscală;
    f) condica de sugestii şi reclamaţii.
    ART. 51
    Asistenţa medicală de urgenţă, asistenţa medicală, precum şi supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în toate unităţile de cazare care fac obiectul prezentelor norme metodologice se asigură prin centrele medicale teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

  

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

Da, așa este. Oricum ideea este că beneficiază de 90% decont.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sache

Dan, doar pentru cazare. Masa nu se deconteaza.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

Păi cred că se subînțelege din textul ordinului că este vorba de cazare. Oricum masa este foarte ieftină.

Share this post


Link to post
Share on other sites
cipri83

Dane merci! :emo-yessir:

Edited by cipri83

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Dupa data de 20 august va puteti programa singuri prin Directia logistica la cele doua hoteluri Meridian si Diana.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nelu

Foarte bine!Probabil vor avea locuri spre sfarsitul lui septembrie.Intra-adevar mare lucru!

Share this post


Link to post
Share on other sites
ioanatomescu62

Buna ziua! As dori sa va adresez o intrebare. Am platit avans pt niste bile la hotel Meridian in Mamaia insa eu, din anumite cauze, nu mai pot merge, ci doar sotul si copilul meu. Tin sa precizez ca numai eu lucrez in MAI, deci numai eu am legitimatie. Credeti ca i-ar caza cu legitimatia mea, fara ca eu sa fiu de fata? Multumesc anticipat.

 • Upvote 2
 • Downvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sache

Cel mai bine ar fi sa suni la hotel si sa intrebi - 0241831888.

Legitimatia ta, doar tu o poti folosi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kayne

Cum a putut sa iti treaca prin minte sa dai din mana legitimatia, chiar si sotului?!  :shock:

Din cate stiu, da, se pot caza pe rezervarea respectiva si fara ca tu sa fi prezenta.... Dar ca sa fi sigura, da un telefon cum te-a indrumat si Sache... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elvis

Ioanatomescu62 o sa va deplasati cu sotul dvs la hotelul Meridian il veti caza si pe urma puteti merge acasa.

Altfel nu stiu cum veti putea rezolva acasta problema.

Daca nu cel mai probabil veti pierde avansul daca nu ii anuntati din timp pe cei de la Directia logistica.

Share this post


Link to post
Share on other sites
petruliviu

Asi dori sa merg si eu anul asta la mare si singura sansa este sa ma cazez la Meridian sau Diana, intrucat ulterior pot sa mai recuperez din costuri. Nu am programare si concediul il am dupa data de 26.08.2013.

Poate cineva sa-mi dea un numar de telefon de la Directia de Logistica, pentru a ma programa cu putin timp inainte, avand in vedere ca voi solicita cazare la sfarsit de sezon.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sache

D.L. - 021.311.08.07

Incearca intai si la numerele de telefon ale celor doua hoteluri!

Edited by Sache

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

Aviz amatorilor : azi au ajuns în spital, cu toxiinfecție alimentară, un număr de 8 cadre MAI cazate în acest hotel. O să revin cu alte amănunte.

 • Upvote 1
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Neptun1976

Era de asteptat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan

Se pare că numărul persoanelor care au făcut toxiinfecție alimentară la Hotel Meridian din Mamaia a ajuns azi la 100, jumătate dintre aceștia fiind copii. Ca o paranteză mâncarea suspectată a fi cauza acestei epidemii este fasolea cu ciolan și tochitura. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Daniel

Bravoooooooooooooo. Pe linga faptul ca nu au aere conditonate , nu au balcoane si parcarea este un dezastru , acum s-a mai intimplat si chestia cu toxiinfectia alimentara . Pacat de cei mici care vroiau si ei sa aibe o vacanta linistita si frumoasa ca , de noi ceilalti ce sa mai vorbim , suntem invatati cu tot felul de surprize . :doh: Sunt curios la anul cine se gaseste curajos, sa mai incerce acest hotel din frumoasa statiune Mamaia . :clip:

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Dan
   By Dan
   Deoarece cum bine se știe, cu ocazia zilei de 1 Mai și a sărbătorilor pascale în stațiunile de pe litoral se concentrează un nr. mare de turiști m-am gândit să strângem aici câteva sfaturi, recomandări pentru a evita situațiile neplăcute. Accesul spre litoral, se face acum foarte ușor, pe Autostrada A2, limita de viteză pentru autoturisme fiind de 130 de km./h cu excepția porțiunilor de drum unde această viteză este limitată pentru diferite motive, cel mai des fiind cel al lucrărilor de întreținere.

   Pe autostradă evitați sub orice formă să opriți pe banda de urgență, iar dacă este inevitabil să opriți (defecțiuni mecanice, etc.) semnalizați corespunzător oprirea cu luminile de avarie, triunghiuri reflectorizante, etc. Dacă este necesar să efectuați schimbarea unei roți purtați o vestă reflectorizantă chiar și pe timpul zilei pentru a fi mai vizibil pentru cei din trafic. Este recomandat să opriți doar în locurile special amenajate sau în stațiile de alimentare a combustibilului. În aceste locuri nu lăsați autoturismele nesupravegheate sau cu cheile în contact, motor pornit, etc.

   De pe autostrada A2 aveți două opțiuni de ieșire în funcție de destinația aleasă. Dacă ați optat pentru stațiunile Mamaia sau Năvodari alegeți varianta de ieșire prin municipiul Constanța. Dacă alegeți stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap-Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche alegeți varianta de ieșire spre Agigea (indicator Bulgaria).

   Recomandări pentru stațiunea MAMAIA

   nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare
   evitați tot felul de binevoitori care vă oferă ”facilități” de parcare sau cazare
   circulați cu viteza recomandată (există foarte multe forțe de poliție rutieră concentrate în stațiune, inclusiv aparate radar)
   circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   dacă ați fost victima sau martorul vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de telefon de urgență 112, Poliția Stațiunii Mamaia tel,/fax. 0241-831.221, sau la IPJ Constanța tel. 0241-611364 Dispecerat

   Recomandări pentru stațiunea COSTINEȘTI


   Deși pe vremuri era o stațiune care se umplea de turiști în ultimii ani aceasta a devenit mai ”aerisită”. Accesul se face din DN 39, atenție foarte mare când pătrundeți spre stațiune, un nr mare de accidente s-au produs datorită neatenției și neasigurării la pătrunderea de pe DN 39 înspre stațiune. Alte recomandări:

   nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare
   evitați tot felul de binevoitori care vă oferă ”facilități” de parcare sau cazare
   evitați să intrați în conflicte cu cei din localitate
   nu lăsați neasigurate ușile și ferestrele camerelor unde sunteți cazați

   circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   dacă ați fost victima sau martorul vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de telefon de urgență 112, Poliția Stațiunii Costinești tel,/fax. 0241-734017, sau la IPJ Constanța tel. 0241-611.364 Dispecerat

   Recomandări pentru stațiunile 2 Mai și Vama Veche

   Stațiunile 2 Mai și Vama Veche au un specific aparte din toate punctele de vedere. Dacă călătoriți cu transportul în comun vă aduc la cunoștință că transportul se face cu microbuze care pleacă din zona Gara Mangalia la fiecare 20 de minute. Evitați taximetrele care au tarife foarte mari sau ”mica înțelegere” cu șoferii acestora. Dacă circulați cu autoturismul personal accesul spre aceste stațiuni se face din sensul giratoriu pe varianta de ocolire. (există indicatoare rutiere care vă vor ghida). Circulați cu atenție respectând viteza legală, în zonă fiind concentrate deasemenea forțe importante ale poliției rutiere dotate cu aparate radar. În stațiunile 2 Mai și Vama-Veche vă recomand :

   [*]nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   [*]nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   [*]verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare evitați să intrați în conflicte cu cei din localitate
   [*]nu lăsați neasigurate ușile și ferestrele camerelor unde sunteți cazați
   [*]circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   [*]nu lăsați bunuri nesupravegheate pe plajă (poșete, telefoane lăsate nesupravegheate pe nisip)
   [*]nu vă angrenați în discuții cu persoane necunoscute sau care se oferă să aibă grijă de bunurile voastre
   [*]dacă vă campați la cort pe plajă, atenție mare la zona unde vă campați pentru a evita să deveniți victima furturilor (acest tip de infracțiune este foarte des întâlnit în această zonă). Este de preferat să vă campați în zonele unde sunt condiții minime de siguranță sau concentrate un nr. mai mare de corturi.
   [*]nu purtați asupra voastră sume importante de bani
   [*]nu dezvăluiți necunsocuților locul unde sunteți cazați și nu invitați în camere persoane cunoscute ocazional
   [*]dacă ați fost martorul sau victima vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de urgență 112 sau la Poliția mun. Mangalia 0241-751305


   Vă urez o vacanță plăcută, fără evenimente !
  • Elvis
   By Elvis
   HOTĂRÂREA NR. 125/2003   pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate   (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 20/02/2003)   Art. 1. - (1) Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor.
   (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reîncadrate în corpul ofiţerilor ori agenţilor de poliţie în activitate, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul.
   (3) Poliţiştii în activitate, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, beneficiază după absolvire de decontarea costului transportului, prevăzută la alin. (1), dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
   (4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale prevăzute pentru poliţiştii în activitate ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor, dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
   (5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.
   (6) De dreptul la decontarea cheltuielilor de transport beneficiază şi membrii de familie, în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.
   Art. 2. - (1) Pentru mutarea efectivă a gospodăriei dintr-o localitate în alta, poliţiştii pot folosi:
   a) mijloacele de transport în comun, feroviare, auto, navale, aeriene sau alte mijloace, pe traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto;
   b) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu.
   (2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente de transport, alte documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie plătite de poliţişti, care se decontează de unităţi, în limita drepturilor prevăzute pentru aceştia la art. 3.
   Art. 3. - (1) Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel:
   a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă;
   b) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv.
   (2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează la orice fel de tren, indiferent de distanţă.
   (3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează pentru chestorii şi comisarii de poliţie, precum şi pentru conducătorii de unităţi, indiferent de gradul profesional deţinut, care călătoresc pe timp de noapte la distanţe mai mari de 300 km. Ceilalţi poliţişti pot folosi în aceleaşi condiţii vagonul de dormit, având aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii. Poliţiştii care au dreptul să călătorească la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără aprobare.
   Art. 4. - În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul să călătorească astfel:
   a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie;
   b) cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii;
   c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de transport auto.
   Art. 5. - (1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.
   (2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea din ţară.
   Art. 6. - Membrii de familie ai poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport aferente clasei de călătorie la care au dreptul poliţiştii respectivi.
   Art. 7. - Poliţiştii detaşaţi în afara Ministerului de Interne beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi concediu de odihnă, pentru ei şi membrii lor de familie, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
   Art. 8. - Elevii (studenţii) instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în contul instituţiilor respective, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ ai cărei elevi (studenţi) sunt.
   Art. 9. - Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă ori cea în care acesta are funcţia de bază.
   Art. 10. - La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile efectuate pentru transportul gospodăriei, pe baza documentelor justificative.
   Art. 11. - Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când acestea sunt nominale.
   Art. 12. - Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi al comisioanelor percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.
   Art. 13. - Nu se admit la decontare taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame, telex) pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor.
   Art. 14. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului de interne.
   Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, precum şi răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o pagubă.
   Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  • Elvis
   By Elvis
   HOTĂRÂREA NR. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare   (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 20/01/2003)
   CAPITOLUL I

   Art. 1. - (1) Poliţiştii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabileşte în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:
   a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;
   b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.
   (2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care poliţiştii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul şi se stabileşte potrivit legislaţiei pensiilor, aplicabilă acestei categorii profesionale.
   (3) Durata concediului de odihnă al poliţiştilor încadraţi în cursul anului se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la data încadrării până la finele anului calendaristic respectiv şi în raport cu vechimea în serviciu stabilită potrivit alin. (2).
   Art. 2. - (1) Concediul de odihnă se efectuează până la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fracţionat.
   (2) Concediul de odihnă poate fi fracţionat la cererea poliţiştilor, cu condiţia ca una din fracţiuni să nu fie mai mică de 21 de zile calendaristice.
   Art. 3. - (1) Poliţiştii care au absentat de la program întregul an calendaristic, fiind în concedii medicale, concediu de maternitate, concedii pentru îngrijirea copilului, acordate în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, ori în concedii fără plată, nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.
   (2) În cazul în care perioadele de concedii prevăzute la alin. (1), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe doi ori mai mulţi ani calendaristici consecutivi, poliţiştii au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reluării activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care a intervenit absenţa de la serviciu pentru motivele prevăzute la alin. (1).
   Art. 4. - Conducerea unităţii este obligată să ia măsurile necesare pentru ca poliţiştii să efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă la care au dreptul.
   Art. 5. - (1) Programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru anul următor se face până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu consultarea poliţiştilor, şi se aprobă de şeful structurii respective.
   (2) Concediile de odihnă se programează eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de activităţile specifice desfăşurate şi de nevoile personale ale poliţiştilor, fără ca numărul celor aflaţi în acelaşi timp în concediu de odihnă să depăşească o treime din efectivul unităţii.
   (3) La programarea concediilor de odihnă, conducerea unităţii va ţine seama, în măsura în care este posibil, şi de specificul activităţii soţiei/soţului poliţistului.
   Art. 6. - (1) Reprogramarea sau amânarea efectuării concediului de odihnă va putea fi efectuată când poliţistul se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
   b) urmează să îndeplinească misiuni în afara teritoriului naţional, în cadrul forţelor internaţionale de poliţie;
   c) poliţistul-femeie solicită concediul de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a celui bolnav în vârstă de până la 3 ani;
   d) are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală;
   e) urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfecţionare sau specializare în ţară ori în străinătate.
   (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) reprogramarea este condiţionată de cererea prealabilă a poliţistului.
   Art. 7. - (1) Concediul de odihnă se întrerupe în următoarele situaţii:
   a) a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);
   b) când poliţistul-femeie intră în concediu de maternitate;
   c) pentru nevoi de serviciu neprevăzute.
   (2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1) poliţiştii au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
   (3) Întreruperea concediului de odihnă se dispune, în scris, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi e) şi în cazul prevăzut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de către şeful care are competenţe pe linia gestionării resurselor umane.
   Art. 8. - În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, drepturile băneşti primite pentru situaţiile prevăzute la art. 3 nu se restituie, urmând ca diferenţa de concediu în zile să fie efectuată la o dată ulterioară, în cadrul aceluiaşi an calendaristic sau, după caz, în funcţie de situaţiile în care concediul de odihnă este întrerupt, în anul reluării activităţii, în condiţiile prevăzute la art. 3, iar plăţile să fie regularizate în raport de situaţia intervenită.
   Art. 9. - Concediul de odihnă cuvenit poliţiştilor detaşaţi la alte unităţi se acordă de către conducătorii unităţilor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
   Art. 10. - Poliţiştii încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihnă cu durata stabilită potrivit art. 1.
   Art. 11. - Poliţiştii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază.
   Art. 12. - (1) În cazul în care, după ce poliţistul a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat din motivele prevăzute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) şi j) din acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia şi prima de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică poliţiştilor pentru care, după încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea în temeiul art. 69 lit. h) din în urma exercitării uneia dintre căile extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau a procesului penal.   CAPITOLUL II
   Concediul de odihnă suplimentar


   Art. 13. - (1) În afara concediului de odihnă prevăzut la art. 1, poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - ori în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 14 zile calendaristice.
   (2) Concediile de odihnă suplimentare se cumulează cu concediile de odihnă prevăzute la art. 1.
   Art. 14. - (1) Stabilirea categoriilor de poliţişti, a activităţilor şi a locurilor de muncă pentru care se acordă concediu de odihnă suplimentar, precum şi a existenţei condiţiilor de muncă vătămătoare, grele sau periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.
   (2) Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne locurile de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi durata concediului de odihnă suplimentar.
   Art. 15. - Pentru poliţiştii care nu lucrează un an întreg în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) ori lucrează în condiţii ce dau dreptul la un număr diferit de zile, durata concediului de odihnă suplimentar se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii în cursul anului calendaristic respectiv.
   Art. 16. - (1) În cazul în care poliţistul, potrivit programării, a efectuat integral concediul de odihnă suplimentar cuvenit şi, ulterior, în cursul aceluiaşi an calendaristic, nu mai lucrează în condiţiile respective, cota-parte din indemnizaţia primită, aferentă timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unităţii.
   (2) De regulă, concediul de odihnă suplimentar se acordă în cea de-a doua parte a anului în curs şi nu poate fi reeşalonat în anul următor.   CAPITOLUL III
   Concediul de studii


   Art. 17. - (1) Poliţiştii beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei instituţii de învăţământ superior de la dobândirea statutului de personal al Ministerului de Interne.
   (2) Poliţiştii care urmează cursuri ale unor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lungă sau scurtă durată, cursuri serale, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în condiţiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii plătit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracţionat, în fiecare an universitar.
   (3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţiştii absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată care îşi continuă studiile în învăţământul superior de lungă durată, în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
   (4) Concediul prevăzut la alin. (2) se acordă poliţiştilor pentru frecventarea unei singure instituţii de învăţământ superior, în situaţia în care urmează simultan cursurile mai multor facultăţi/colegii.
   (5) Poliţiştii care în ultimul an de învăţământ superior nu şi-au finalizat studiile prin examen de licenţă/absolvire şi nu au beneficiat de concediu de studii îl pot solicita ulterior, o singură dată.
   (6) Poliţiştilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (5), dar care au beneficiat parţial de concediu de studii în ultimul an de învăţământ superior li se poate aproba efectuarea diferenţei de concediu de studii pentru susţinerea ulterioară a examenului de licenţă/absolvire.
   (7) Nu au dreptul la concediu de studii poliţiştii înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lungă sau scurtă durată, pentru repetarea anului de studii.
   (8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (6).
   Art. 18. - (1) De prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) beneficiază şi poliţistul înscris la doctorat.
   (2) Nu se consideră concediu de studii participarea, cu aprobare, a poliţiştilor la cursuri sau alte forme de pregătire cu scoatere de la locul de muncă.
   Art. 19. - (1) Poliţiştilor li se acordă concediu de studii dacă obţin aprobarea şefilor de unităţi pentru a urma cursurile unor instituţii de învăţământ superior, studii aprofundate şi doctorat.
   (2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) se acordă numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unităţii.   CAPITOLUL IV
   Învoirile plătite şi concediile fără plată


   Art. 20. - (1) Poliţiştii au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durate de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:
   a) căsătoria poliţistului;
   b) naşterea sau căsătoria unui copil;
   c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul al II-lea a poliţistului sau a soţului/soţiei poliţistului.
   (2) De asemenea, poliţiştii pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii:
   a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;
   b) în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul poliţistului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;
   c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice învoirea solicitată.
   (3) Învoirile plătite se aprobă de conducerea unităţii, la cererea poliţistului.
   Art. 21. - (1) Poliţiştii au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
   a) pregătirea şi/sau susţinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultăţi;
   b) susţinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în instituţii de învăţământ superior, a celor de an universitar ori de licenţă (diplomă) pentru pregătirea cărora au beneficiat de concediu de studii;
   c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
   (2) Concedii fără plată cu durata de până la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate şi pentru rezolvarea altor probleme personale ale poliţiştilor.
   (3) În mod excepţional, poliţiştii au dreptul la concedii fără plată, cu durată însumată între 30 şi 90 de zile calendaristice anual, în următoarele situaţii:
   a) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, fără a depăşi însă 90 de zile, dacă cel în cauză nu beneficiază, potrivit legii, de concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate;
   b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
   (4) Concediile fără plată se aprobă de conducerea unităţii, la cererea poliţistului, şi se comunică compartimentelor financiar-contabilitate şi resurse umane.
   Art. 22. - (1) Pe perioada concediilor fără plată poliţiştii îşi păstrează calitatea avută.
   (2) Perioadele concediilor fără plată acordate în condiţiile art. 21 nu constituie vechime în serviciu şi nu se iau în calcul la stabilirea stagiului minim în gradul profesional.   CAPITOLUL V
   Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare


   Art. 23. - (1) Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare pentru poliţişti se face în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie şi a numărului de locuri aprobate.
   (2) Poliţiştii pot beneficia de bilete de odihnă, tratament şi recuperare numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an.
   (3) De aceste bilete de odihnă, tratament şi recuperare pot beneficia şi soţul/soţia poliţistului, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum şi copiii cu handicap aflaţi în îngrijirea familiei poliţistului.
   Art. 24. - (1) Contractarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare şi decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de către Ministerul de Interne prin Direcţia de gospodărie.
   (2) Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se repartizează pe judeţe prin grija Direcţiei management resurse umane, conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potenţialii beneficiari până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.
   Art. 25. - (1) Contribuţia care trebuie să fie plătită de poliţist pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabileşte după cum urmează:
   a) 50% din preţul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este poliţistul şi soţul/soţia acestuia;
   b) preţul integral al biletului de odihnă, tratament şi recuperare, în cazul soţului/soţiei poliţistului care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
   c) 50% din contribuţia părintelui poliţist, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia.
   (2) Diferenţa de preţ al biletelor de odihnă, tratament şi recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului de Interne.
   Art. 26. - Contribuţia plătită de poliţist se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:
   a) din motive medicale sau personale - deces în familie, internare în unităţi sanitare - atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în staţiune;
   b) din motive personale titularul renunţă la bilet, anunţând Direcţia management resurse umane, cu cel puţin 10 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
   c) contribuţia se restituie integral beneficiarului şi în situaţia în care acesta, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând Direcţiei de gospodărie motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare.
   Art. 27. - (1) Poliţiştii şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului de interne în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană şi a altor amenajări recreative şi sportive.
   (2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea măsurilor de la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului de Interne.
   Art. 28. - Durata unei serii de odihnă, tratament şi recuperare este de 10 sau 18 zile, după caz, perioadele pentru care se contractează bilete de odihnă fiind, de regulă, în lunile iunie-decembrie.
   Art. 29. - Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se distribuie efectiv poliţiştilor prin structurile teritoriale ale Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
   Art. 30. - La acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare va fi avută în vedere îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii esenţiale:
   a) periculozitatea, nocivitatea şi dificultăţile condiţiilor concrete de muncă ale solicitanţilor;
   b) rezultate deosebite obţinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi în pregătirea de specialitate;
   c) evidenţierea prin acte exemplare de devotament şi curaj;
   d) înaltă probitate profesională şi morală.
   Art. 31. - În situaţia în care poliţiştii nu pot utiliza biletele de odihnă, pot renunţa la acestea, dar, în situaţia în care nu găsesc alt poliţist care să beneficieze de ele ori nu le returnează Direcţiei management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera, conform procedurilor legale, de la aceştia.
   Art. 32. - (1) Poliţiştii care fac parte din personalul aeronavigant, poliţiştii scafandri, paraşutişti şi cei care execută nemijlocit măsuri de protecţie antiteroristă au dreptul să efectueze gratuit 15 zile calendaristice din concediul de odihnă anual cuvenit la centrele de odihnă şi recuperare a sănătăţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau la alte centre de sănătate.
   (2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihnă şi recuperare a sănătăţii se va suporta din bugetul instituţiei şi, după caz, din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în situaţia în care aceste centre se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii.   CAPITOLUL VI
   Dispoziţii finale


   Art. 33. - Pe durata concediilor sau învoirilor plătite, precum şi a concediilor fără plată, funcţiile poliţiştilor nu pot fi încadrate cu alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora să fie redistribuite.
   Art. 34. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de interne se vor aproba normele pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.