Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'conditii'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 10 results

 1. exista vreo limita de timp pentru acordarea primei de instalare?
 2. Salut Există pe forum vreun membru ce lucreză la Otopeni? Mă interesează să aflu ceva detalii despre parcarea Park&Flay de acolo. Ceva tarife de actualitate, dacă e sigură să las maşina acolo pentru vreo patru zile. Dacă este necesară o rezervare? Sau dacă sunt alte alternative mai bune? Merci
 3. In ce conditii pot face o academie de politie in america fara a avea cetatenia la incep dar dupa optinand-o. Va rog cine stie sa imi raspunda in detaliu ce as putea sa fac doar sa ajung politist intr-un stat american.
 4. Ce documente trebuie sa avem pentru a intra in posesia unei astfel de arme: GLOCK ? Doar permis de port arma? Ma aflu in necunostinta de cauza...
 5. HOTĂRÂREA NR. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 20/02/2003) Art. 1. - (1) Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reîncadrate în corpul ofiţerilor ori agenţilor de poliţie în activitate, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. (3) Poliţiştii în activitate, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, beneficiază după absolvire de decontarea costului transportului, prevăzută la alin. (1), dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul. (4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale prevăzute pentru poliţiştii în activitate ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor, dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul. (5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul. (6) De dreptul la decontarea cheltuielilor de transport beneficiază şi membrii de familie, în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate. Art. 2. - (1) Pentru mutarea efectivă a gospodăriei dintr-o localitate în alta, poliţiştii pot folosi: a) mijloacele de transport în comun, feroviare, auto, navale, aeriene sau alte mijloace, pe traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto; b) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu. (2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente de transport, alte documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie plătite de poliţişti, care se decontează de unităţi, în limita drepturilor prevăzute pentru aceştia la art. 3. Art. 3. - (1) Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel: a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă; b) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv. (2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează la orice fel de tren, indiferent de distanţă. (3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează pentru chestorii şi comisarii de poliţie, precum şi pentru conducătorii de unităţi, indiferent de gradul profesional deţinut, care călătoresc pe timp de noapte la distanţe mai mari de 300 km. Ceilalţi poliţişti pot folosi în aceleaşi condiţii vagonul de dormit, având aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii. Poliţiştii care au dreptul să călătorească la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără aprobare. Art. 4. - În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul să călătorească astfel: a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie; b) cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii; c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de transport auto. Art. 5. - (1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an. (2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea din ţară. Art. 6. - Membrii de familie ai poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport aferente clasei de călătorie la care au dreptul poliţiştii respectivi. Art. 7. - Poliţiştii detaşaţi în afara Ministerului de Interne beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi concediu de odihnă, pentru ei şi membrii lor de familie, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre. Art. 8. - Elevii (studenţii) instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în contul instituţiilor respective, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ ai cărei elevi (studenţi) sunt. Art. 9. - Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă ori cea în care acesta are funcţia de bază. Art. 10. - La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile efectuate pentru transportul gospodăriei, pe baza documentelor justificative. Art. 11. - Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când acestea sunt nominale. Art. 12. - Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi al comisioanelor percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează. Art. 13. - Nu se admit la decontare taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame, telex) pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor. Art. 14. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului de interne. Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, precum şi răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o pagubă. Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 6. Buna seara.Lucrez la O.P si as dori sa intocmesc documentatia pentru o persoana care ar dori sa desfasoare activitati de voluntariat.Ma confrunt cu 2 situatii:sunt unii colegi care spun ca cei de la op nu au voie sa isi faca voluntari(doar judiciarul are acest drept), si altii care spun ca nu se mai incheie asemenea documente(contracte de voluntariat). Ma poate lamuri vreun coleg in acest sens? Cu respect.
 7. Catalin

  Programul RABLA 2012

  Programul Rabla 2012 se va desfășura între 03.04.2012 - 19.11.2012. Fondurile alocate de guvern sunt pentru aprox 30.000 de rable. Actele necesare pentru proprietarii de rable ce doresc să le predea și să obțină voucher-ul Pentru a preda o rablă, proprietarul trebuie să prezinte colectorului validat următoarele documente: actul de identitate - (original si in copie) certificatul de înmatriculare al rablei - (original și copie legalizată) cartea de identitate a rablei - (dacă există, original și copie legalizată) certificatul de atestare fiscală privind impozitele si taxele, obținut de la autoritatea publica locala in a carei raza are domiciliul/resedința proprietarul și este înregistrată fiscal rabla (în original) documentul eliberat de catre serviciul de înmatriculări, în situația în care din certificatul de înmatriculare și din cartea de identitate a rablei, nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului Condiții pe care trebuie să le îndeplinească rabla pentru a primi voucher-ul Autovehicol uzat este orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială ușoară înmatriculat/ă în România, avand o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricației, care contine cumulativ urmatoarele componente esențiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum și echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevazute din fabricație. Voucherul are valoarea nominală de 3.800 de lei. Se pot folosi maximum 3 vouchere la achiziționarea unui autovehicul nou. Documentele necesare cumparatorului impreuna cu voucherul sunt: - certificat de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata, - certificat de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata, - certificat de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original; Conditii de acordare a primei de casare 2012 Persoane fizice Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana fizica, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obtinand certificatul de distrugere, sau a dobandit tichetul valoric si documentele aferente de la un proprietar persoana fizica. a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinand certificatul de radiere; a prezentat colectorului validat care a eliberat certificatul de distrugere dovada radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, obtinand tichetul valoric; s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinand nota de inscriere; a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere. Persoane juridice Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana juridica romana sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: [*]i-a fost aprobat dosarul de acceptare si este inclus pe lista proprietarilor acceptati, publicata pe pagina de internet a Autoritatii; [*]a predat colectorului validat autovehiculul uzat, obtinand certificatul de distrugere si tichetul valoric; [*]a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat, obtinand certificatul de radiere; [*]s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii autovehiculului nou, in baza tichetului valoric si a documentelor aferente, obtinand nota de inscriere; [*]a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.
 8. buna seara, as dori sa stiu si eu actul normativ ce prevede acordarea zilelor libere in cazul decesului unui membru al familei. mentionez ca sunt politist. Va multumesc.
 9. Trebuie sa faci un raport cumva pe care trebuie sa ti-l aprobe insp. sef? am vazut celalalt topic cu do. care iti trebui pt arma letala dar nu ziceau nimic de acest raport.mie mi-a zis un coleg ca a auzit el ca alt coleg de al nostru din judet a stat foarte mult pana i a aprobat raportul acela...
 10. Majoritatea forumurilor de discuţii, iar cu siguranţă acesta nu face excepţie, au reguli stricte ce trebuiesc respectate de utilizatori. Pentru a evita eventualele neplăceri ori conflicte cu moderatorii / administratorii, trebuie urmate câteva principii de bază. 1.Citeşte Regulamentul ori termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului! În acest fel, veţi şti ce este permis şi ceea ce nu este, astfel încât să puteţi evita apariţia unor probleme cu echipa administrativă. 2. Nu deviaţi de la subiectul discuţiei - postaţi on topic! Deşi uneori poate fi dificil să păstrezi discuţiile în limitele subiectului iniţial al topicului, postarea off topic poate atrage sancţiuni din partea moderatorilor, iar dacă veţi continua să postaţi off topic, se poate ajunge să vă fie interzis accesul la forum (banned). În concluzie, nu postaţi niciodată off topic, mai bine începeţi un nou topic (subiect de discuţie). 3. Nu postaţi doar de dragul de a posta. Gandiţi-vă bine înainte de a posta. Mesajul, întrebarea sau răspunsul pe care doriţi să-l postaţi se referă la subiectul discutat? Este potrivit pentru forum? Dacă nu sunteţi siguri, atunci nu-l postaţi. Acest lucru ar putea duce la situatia în care veţi fi percepuţi ca un trolli (trolling) ceea ce atrage sancţiuni sau chiar banarea. 4. Informaţi-vă foarte bine despre ceea ce defineşte trolling în forum. Postarea doar pentru a obţine atenţia celorlalţi membri, postarea doar de dragul de a posta, postările off topic, postarea unui număr mare de posturi într-un timp scurt, sunt acţiuni ce sunt percepute ca trolling, pecum şi lansarea unei discuţii cu scopul de a naşte un conflict de idei. Toate acestea vor duce la banarea contului. 5. Nu postaţi acelaşi lucru de mai multe ori şi nici în mai multe locuri (forumuri sau topicuri). Postarea aceluiaşi mesaj ori postarea de mesaje similare pe mai multe topicuri de conversaţie nu este permisă. Acest lucru este considerat spam, şi vei primi ban. 6. Nu postaţi link-uri (URL) către alte site-uri, majoritatea forumurilor interzic acest lucru. Acest lucru este perceput ca o încercare de utilizare a forumului pentru promovarea site-ul respectiv. Întodeauna verificaţi regulamentul pentru a vedea dacă acest lucru este permis, iar dacă nu sunteţi siguri mai bine nu o faceţi. De asemenea, evitaţi să postati link-uri către articole sau clipuri video de pe internet, cu excepţia cazului în care regulamentul forumului permite expres acest lucru. Chiar dacă articolul, clipul video etc. vă aparţine şi deţineţi drepturile de autor, majoritatea forumurilor nu permit acest lucru, întrucât se consideră a fi un alt mod de promovare pentru site-ul vostru, ori cel în cauza. Se recomandă menţionarea sursei articolului la final fără a posta link (text simplu). 7. Fiţi întodeauna politicoşi şi manieraţi. Nu folosiţi cuvinte vulgare şi nici nu încercaţi să atacaţi ceilalţi membri ai forumului, nu porniţi scandaluri şi niciodată nu trebuie să postaţi conţinut obscen. Aceste lucruri cu siguranta atrag banarea contului de membru. 8. Nu răspundeţi la provocări. Dacă un membru al forumului este nepoliticos ori încearcă să vă provoace, adoptaţi o atitudine matură şi refuzaţi să te cerţi, să insultaţi sau să spuneţi ceva ofensator. Nu răspundeţi niciodată cu aceeaşi monedă pentru că există posibilitatea să fiţi banaţi amândoi. Dacă cineva este nepoliticos cu voi, cel mai indicat este să-l ignoraţi, iar în cazul în care nu renunţă să semnalaţi acest lucru către administratori şi moderatori. Dar indiferent de situaţie, niciodată NU trebuie să răspundeţi la provocări, indiferent de circumstanţe. 9. Scrierea cu majuscule, tastarea cu ALL CAPS (caps lock). Majoritatea forumurilor interzic scrierea nejustificată cu majuscule, litere îngroşate, italice, subliniate, ori folosind culori etc. Scrierea cu majuscule semnifică faptul că se ţipă la interlocutori, ori sunt percepute ca strigăte. Aşadar în cazul în care regulile interzic acest lucru, nu o faceţi. 10. Dacă din necunoştinţă aţi încălcat o regulă a forumului, cereţi-vă scuze şi nu o mai repetaţi. Când primiţi un avertisment de la un moderator, fiţi politicoşi şi cereţi-vă scuze. Dacă veţi continua să încălcaţi regulile, veţi şfârşi prin a fi banaţi pe forum. 11. Copierea de conţinut de pe web şi postarea acestuia pe forum. Acest lucru este perceput ca furt intelectual şi atrage sancţiuni dure. Dacă vrei să dezbaţi un anumit articol publicat pe un alt site, postaţi extrase din textul respectiv, de preferat un rezumat al articolului ori pasajele pe care le consideraţi importante şi reprezentative din textul respectiv, iar la final indicaţi sursa. 12. Respectaţi acţiunile, avertismentele şi deciziile echipei administrative. Dacă unul dintre mesajele (postările) voastre este şters sau editat de un moderator, nu-l postaţi din nou. De asemenea, dacă un topic (subiect de discuţie) început de voi este blocat (închis), nu începeţi un alt topic cu acelaşi subiect. Moderatorii au dreptul de a şterge şi modifica mesajele voastre, cât şi posibilitatea de a închide / bloca topicurile iniţiate de utilizatori. Astfel de acţiuni atrag cu siguranţă sancţiuni din partea moderatorilor. Dacă aţi fost banaţi pe forum, nu vă înscrieţi din nou pe site cu un alt nume de utilizator şi altă adresa de e-mail. Administratorii şi moderatorii au posibilitatea să verifice adresele de IP şi vor putea vedea dacă este vorba de aceeaşi persoana, iar acest lucru duce de cele mai multe ori şi la banarea adresei de IP. În acest caz nu veţi mai putea vizita / vizualiza site-ul deloc. Nu uitaţi că NU aveţi niciun control asupra acestor aspecte, este site-ul lor şi îl administrează după cum cred de cuviinţă.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.