Jump to content
POLITISTI.ro

Prevederile programului de guvernare 2013-2016 în domeniul INTERNE


Recommended Posts

Anonymous

Dragi colegi, nu ştiu dacă aţi avut răbdarea să parcurgeţi programul de gurvernare pentru perioada 2013-2016, motiv pentru care am deschis acest topic.

În Monitorul Oficial nr. 877 din 21 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Parlamentului României nr 45 din 21 decembrie 2012 în care este publicat şi programul de guvernare.

Am căutat şi vă redau aici capitolul ce ne interesează pe noi, cel de "INTERNE"


Domeniul afacerilor interne este unul dintre cele mai importante componente ale statului de drept si presupune prestarea unui serviciu public de baza pentru populatie cu finalitate in asigurarea securitatii si sigurantei cetateanului. Cetateanul contribuabil si purtator al suveranitatii nationale trebuie sa fie principalul beneficiar al activitatii Ministerului Afacerilor Interne.

In acest scop, institutiile publice din subordinea Ministerul Afacerilor Interne vor concentra toate resursele (umane, materiale si financiare) pentru combaterea pana la eradicarea infractionalitatii de toate tipurile si pentru solutionarea eficienta a situatiilor de urgenta.

Obiective fundamentale

Cresterea continua a gradului de siguranta a cetateanului atat in mediul rural, cat si in mediul urban

Imbunatatirea cooperarii politienesti privind combaterea criminalitatii transfrontaliere, precum si a criminalitatii comise de cetatenii romani in strainatate

Reducerea birocratiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri si redirectionarea din aparatul functionaresc catre structurile operative

Analizarea si imbunatatirea cadrului legislativ care reglementeaza competentele in domeniile ordinii si sigurantei publice, situatiilor de urgenta si ale activitatilor institutiei prefectului

Elaborarea, promovarea si implementarea unor politici si programe privind pregatirea profesionala, cresterea calitatii vietii personalului in vederea reconsolidarii statutului politistului, jandarmului, pompierului, precum si al celorlalti functionari publici din structurile Ministerului Afacerilor Interne

Directii de actiune

restructurarea structurilor nationale si locale in scopul de a fi puternice, profesioniste si eficiente;

elaborarea si implementarea unor politici concordante cu standardele si directivele Consiliului European, avand ca finalitate compatibilizarea acestor structuri cu cele similare din spatiul UE;

cresterea sigurantei cetateanului prin combaterea fenomenului infractional stradal, precum si prin cresterea sigurantei civice in zona institutiilor de invatamant preuniversitar;

prevenirea si combaterea coruptiei in randurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile si in toate structurile;

prevenirea si combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri si a celorlalte substante interzise, elaborarea unei strategii de prevenire si combatere a criminalitatii in cadrul careia se vor stabili prioritatile si rolul autoritatilor statului, scolii, familiei si ale societatii civile pentru combaterea acestui flagel;

scaderea dinamicii accidentelor de circulatie, cu prioritate a acelora care au drept consecinte pierderea de vieti omenesti;

cresterea eficientei activitatilor pentru solutionarea situatiilor de urgenta prin imbunatatirea dotarii cu utilaje moderne si perfectionarea profesionala a cadrelor;

cresterea autoritatii institutiei prefectului in procesul de coordonare a activitatii in situatii de urgenta.

Politici publice

cresterea sigurantei cetateanului prin combaterea fenomenului infractional stradal;

cresterea sigurantei civice in zona institutiilor de invatamant preuniversitar;

reconstructia sistemului de politici locale si armonizarea cu politicile nationale;

prevenirea si combaterea coruptiei;

prevenirea si combaterea criminalitatii;

combaterea crimei organizate;

combaterea traficului de droguri;

trafic rutier mai sigur;

managementul situatiilor de urgenta si protectia infrastructurilor critice;

servicii publice comunitare mai aproape de cetateni (documente de identitate, permise, pasapoarte, inmatriculari);

intarirea rolului institutiei prefectului si cresterea eficientei acesteia, precum si precizarea functiilor pe care trebuie sa le indeplineasca reprezentantul Guvernului in plan local (functia de reprezentare si functia de autoritate);

in cadrul cooperarii internationale o atentie aparte trebuie acordata cooperarii politienesti in vederea combaterii criminalitatii transfrontaliere, dar si a criminalitatii comise de cetatenii romani in strainatate;

de asemenea, cooperarea cu institutiile din sistemul de securitate interna al UE (FRONTEX, EUROPOL) reprezinta o componenta esentiala a activitatii ministerului pentru implementarea politicilor europene in domeniu;

cooperarea cu INTERPOL, dar si in formatele de cooperare regionala in Europa de S-E va ramane o preocupare importanta a conducerii ministerului.


După cum puteţi vedea, numai generalităţi şi mult bla, bla, bla. Politicienii nu sunt interesaţi de soarta noastră, nu doresc cu adevărat să se schimbe ceva în Poliţia Română şi le convine de minune această brambureală şi incertitudine existentă.

Singura ramură unde se doreşte o investiţie este cea a pompierilor, în rest Dumenezeu cu mila.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
Anonymous

Unde ai citit că cineva ar fi spus că este obligatoriu?

Dar dacă nici măcar la capitolul "promisiuni ale politicienilor" nu găseşti nimic, atunci şansele ca ceva bun să se întâmple sunt mult mai reduse.

 • Upvote 2
 • Downvote 2
Link to post
Share on other sites
Anonymous

Ce spun eu şi ce înţelegi tu ... Unde am spus eu că promisiunile politice sunt făcute a fi respectate?

Dar dacă asta ai reuşit tu să pricepi ... :doh:

Citeşte de mai multe ori dacă nu pricepi din prima încercare, în felul ăsta nu va mai trebui să-ţi imaginezi cam ce am vrut să spun.

 • Upvote 2
 • Downvote 2
Link to post
Share on other sites

Reducerea birocratiei din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, eficientizarea acestor structuri si redirectionarea din aparatul functionaresc catre structurile operative. Wow,wow,wow!Nino-nino-nino.Danonino!!!!!Praf in ochi, barbi, vrajeala de Buftea.Ce facem cu amantele, sotiile,finele, finutele,parzitii, oxiurii, geardiile, viermii, viermisorii?!Know-how - hau, hau.Asa ca de feed-back.Neah!

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Daca pe noi ne gasesc in dosare cu planuri de masuri asemenea celor de mai sus sigur ne baga-n cercetare prealabila.Concret dom-le, concret.ii bag si eu...undeva.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • Catalin
   By Catalin
   Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne

   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 12.05.2009
   Intrat în vigoare la: 11.06.2009
    
   CAPITOLUL I
   Dispoziţii generale

   Art. 1. -
   (1) Cariera poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale, în funcţie de nevoile instituţiei, cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale.
   (2) Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabileşte modalităţi şi reguli de evoluţie în cariera profesională pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din MAI.
   Art. 2. -
   (1) În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizează cu următorul înţeles:
   a) managementul carierei reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de către MAI în vederea asigurării planificării şi dezvoltării carierei profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare;
   b) planificarea carierei este activitatea desfăşurată individual de către fiecare poliţist şi cadru militar în vederea dezvoltării propriei cariere profesionale;
   c) regulile de evoluţie în carieră reprezintă condiţiile minime obligatorii stabilite de către MAI prin prezentul ghid pentru intrarea şi evoluţia în carieră a poliţiştilor şi cadrelor militare;
   d) specializarea este o modalitate aprofundată de dobândire a cunoştinţelor şi competenţelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine şi siguranţă publică;
   e) profilul de muncă reprezintă un domeniu de activitate distinct în cadrul specializărilor - de exemplu, poliţie de frontieră, poliţie, jandarmerie, pompieri şi protecţie civilă;
   f) specialitatea reprezintă aprofundarea unei specializări sau calificări, pentru care poliţistul/cadrul militar a dobândit pregătirea necesară exercitării ocupaţiilor specifice MAI - de exemplu, investigaţii criminale, poliţie rutieră, servant-pompieri, pirotehnician;
   g) ocupaţia reprezintă un ansamblu de activităţi, sarcini sau obligaţii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoană.
   (2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se înţelege specializarea şi, după caz, domeniul de studii sau/şi, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obţinute ca efect al absolvirii unor forme de învăţământ.
   (3) În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizată cu înţelesul de la alin. (1) lit. f).
   Art. 3. -
   (1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în MAI vizează:
   a) numirea în prima funcţie în structurile MAI;
   b) acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii;
   c) schimbarea locului de muncă sau/şi a profilului de muncă şi a specialităţii;
   d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;
   e) trecerea într-o altă categorie profesională, precum şi în corpul profesional superior;
   f) ocuparea unor funcţii de conducere.
   (2) Regulile generale de evoluţie în carieră constau, după caz, în:
   a) absolvirea unor cursuri de carieră;
   b) promovarea examenelor de carieră;
   c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite funcţii sau/şi specialităţi;
   d) îndeplinirea normelor de performanţă profesională şi conduită într-o anumită perioadă de timp.
   (3) Poliţiştii şi cadrele militare încadraţi pe funcţii a căror exercitare este reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun şi regulilor de evoluţie în carieră stabilite de aceste norme.
   Art. 4. -
   (1) Direcţia generală resurse umane, denumită în continuare DGRU, coordonează sistemul general de management al carierei poliţiştilor şi cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evoluţiei în carieră.
   (2) Unităţile MAI asigură aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.
   Art. 5. -
   (1) Cursurile de carieră în MAI sunt următoarele:
   a) cursuri pentru iniţierea în carieră;
   b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.
   (2) Examenele de carieră în MAI sunt următoarele:
   a) examenul în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie;
   b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă;
   c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant;
   d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I.
    
   CAPITOLUL II
   Cursuri de carieră
   SECŢIUNEA 1
   Cursurile pentru iniţierea în carieră

   Art. 6. -
   (1) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională iniţială organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor MAI pentru următoarele categorii de personal:
   a) specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor încadraţi din sursă externă;
   b) personalul încadrat din sursă externă în vederea exercitării ocupaţiilor specifice MAI.
   (2) Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează pentru personalul prevăzut la alin. (1), de regulă în perioada de probă/tutelă profesională, fără a depăşi termenul de un an de la dobândirea statutului de ofiţer de poliţie/ofiţer/agent de poliţie/subofiţer în MAI.
   (3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni la forma de zi.
   (4) Examenul de absolvire a cursului pentru iniţierea în carieră cuprinde următoarele probe:
   a) probă practică la pregătirea militară/poliţienească specifică inspectoratului general/similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul;
   b) test scris la pregătirea de specialitate;
   c) test-grilă din legislaţia aplicabilă inspectoratului general/similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii.
   (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:
   a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
   b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
   c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al MAI;
   d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate.
   (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
   (7) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă.
    
   SECŢIUNEA a 2-a
   Cursurile pentru dezvoltarea carierei

   Art. 7. -
   (1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolvenţilor acestora de a ocupa unele categorii de funcţii sau posturi şi de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare.
   (2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:
   a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare;
   b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă;
   c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc.
   (3) Cursurile în vederea obţinerii calităţii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c).
   Art. 8. -
   (1) Cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele:
   a) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de comisar-şef de poliţie;
   b) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de subcomisar de poliţie;
   c) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de agent-şef de poliţie;
   d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor;
   e) cursul de perfecţionare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor.
   (2) În baza aprobării acordate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se exceptează de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), ofiţerii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului, precum şi cei care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute la alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului.
   (3) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute la alin. (1) lit. c).
   (4) La examenele de admitere la cursurile prevăzute la alin. (1) pot participa poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
   a) sunt propuşi de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin;
   b) au fost evaluaţi cu calificative care le permit obţinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare următoare.
   (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine:
   a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
   b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional;
   c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al ministerului;
   d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate.
   (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
   (7) Cursurile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară la forma de zi, în sistem compact, şi au durata de două săptămâni.
   (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza şi în sistem la distanţă, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activităţii se alocă examenului de absolvire, într-o instituţie de învăţământ din structura MAI.
   (9) Pentru situaţia prevăzută la alin. (8), selecţia personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unităţilor cu competenţă în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor legale.
   (10) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă.
   Art. 9. -
   (1) Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competenţelor specifice îndeplinirii atribuţiilor noului post.
   (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvenţă redusă ori la distanţă.
   (3) Competenţa de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă revine:
   a) unităţilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialităţile şi profilurile de muncă pe care le coordonează;
   b) unităţilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialităţile şi profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unităţilor prevăzute la lit. a).
   (4) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învăţământ pentru celelalte forme de învăţământ, respectiv cu frecvenţă redusă ori la distanţă.
   (5) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor se adoptă prin dispoziţia şefilor structurilor prevăzute la alin. (3).
   (6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua funcţie.
   (7) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prevăzute la alin. (3) propun spre aprobare Direcţiei formare iniţială şi continuă cursurile de schimbare a specialităţii pe care le organizează.
   (8) Fiecare structură organizatoare informează DGRU prin Direcţia formare iniţială şi continuă, în luna iunie şi în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1).
   *) Potrivit art. I, pct. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 113/2012, in Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, denumirea "Direcţia formare iniţială şi continuă" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane".
   Art. 10. -
   Pentru poliţiştii şi cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Superior de Securitate Naţională se aprobă exclusiv de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unităţilor aparatului central al MAI.
   Art. 11. -
   (1) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabileşte prin dispoziţie a şefului/comandantului unităţii organizatoare, cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă.
   (2) În situaţia în care numărul candidaţilor pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului.
   (3) La examenul de admitere organizat în condiţiile alin. (1) se pot prezenta poliţiştii şi cadrele militare care sunt propuşi de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unităţile din care provin.
   (4) Pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1), care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, poliţiştii şi cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare iniţială şi continuă, şefilor/comandanţilor de unităţi.
   (5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi susţinute numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele afectate fiecărei discipline din planul de învăţământ.
   (6) În situaţia în care poliţiştii/cadrele militare declaraţi/declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot susţine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculaţi la începutul uneia dintre seriile următoare cu aprobarea unităţilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului iniţial.
   (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (6), numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător.
   Art. 12. -
   Fraudele dovedite pe timpul desfăşurării probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauză, despre asemenea fapte fiind informaţi şi şefii/comandanţii unităţilor din care provin candidaţii/cursanţii, pentru dispunerea măsurilor disciplinare, potrivit legii.
    
   CAPITOLUL III
   Examene de carieră

   Art. 13. -
   (1) Promovarea examenelor de carieră organizate în MAI permite obţinerea/acordarea, în condiţiile legii, a gradului profesional de chestor de poliţie, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutant şi a gradului de maistru militar clasa I.
   (2) Examenele în vederea acordării gradului de maistru militar clasa I şi a gradului de plutonier adjutant, precum şi pentru trecerea în corpul maiştrilor militari se organizează de către inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.
   Art. 14. -
   (1) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă, candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Pot participa la examen comisarii-şefi de poliţie, respectiv coloneii care îndeplinesc criteriile prevăzute de actele normative în vigoare.
   (2) Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt exceptaţi de la examenul organizat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-şefi de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului. Procedura de analiză a corespunderii titlului ştiinţific de doctor la cerinţele postului este prevăzută în anexă.
   Art. 15. -
   (1) Examenul în vederea obţinerii/acordării gradului profesional de chestor de poliţie, respectiv, gradului de general de brigadă se organizează, de regulă, anual.
   (2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea DGRU, cu cel puţin 30 de zile înaintea susţinerii examenului.
   (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de persoane, astfel:
   a) preşedinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare;
   b) membri - persoane cu experienţă în profilurile de muncă ale candidaţilor din unităţile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.
   (4) Secretarul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de DGRU şi nu este membru al comisiei.
   (5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel puţin gradul profesional/militar de chestor de poliţie/general de brigadă.
   (6) Locul şi termenele în care se desfăşoară diferitele activităţi în cadrul examenului se stabilesc de preşedintele comisiei şi se comunică în scris tuturor candidaţilor.
   Art. 16. -
   (1) Probele din cadrul examenelor pentru obţinerea gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă sunt următoarele:
   a) interviu structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice;
   b) lucrare scrisă în specialitatea postului.
   (2) Tematicile interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmesc de către Direcţia formare iniţială şi continuă, se aprobă de directorul general al DGRU şi se difuzează în unităţi până la data de 1 august a anului în curs, pentru anul următor.
   (3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi îndrumătorul ştiinţific al acesteia se propun de candidat şi se aprobă de preşedintele comisiei.
   (4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidaţi la secretariatul comisiei de examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului.
   Art. 17. -
   (1) Evaluarea candidaţilor la examenul desfăşurat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel:
   a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire;
   b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obţinute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire.
   (2) În cazul în care, după verificarea lucrării scrise, diferenţa dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifică în prezenţa tuturor membrilor comisiei de către preşedintele comisiei, care hotărăşte nota finală definitivă.
   (3) Pentru a fi declarat "REUŞIT" la examen, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minimum nota 7,00 şi media generală de minimum 8,00.
   (4) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele obţinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice nu pot fi contestate.
   (5) Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatelor, şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
   (6) Contestaţiile se soluţionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă.
    
   CAPITOLUL IV
   Reguli de evoluţie în cariera poliţiştilor şi cadrelor militare

   Art. 18. -
   (1) La absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială ale MAI, absolvenţii nu pot fi repartizaţi şi/sau încadraţi în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.
   (2) Pentru a ocupa o funcţie în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofiţerii de poliţie trebuie să aibă gradul profesional minim de inspector de poliţie, iar ofiţerii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agenţii de poliţie, gradul profesional minim de agent principal de poliţie, iar subofiţerii, gradul militar minim de plutonier.
   (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) absolvenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, altele de cât cele prevăzute la alin. (1), care au fost formaţi la solicitarea expresă a unităţilor aparatului central al MAI sau a unităţilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.
   Art. 19. -
   (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în funcţie de situaţie, de către poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz.
   (2) Poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o funcţie de conducere vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei deţinute anterior, numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz, şi nu au fost între timp numiţi într-o altă funcţie.
   (3) În vederea asigurării continuităţii managementului structurilor MAI, în situaţii excepţionale, ministrul afacerilor interne poate aproba participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere, precum şi ocuparea funcţiilor de conducere în situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru poliţiştii şi cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 21 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 22 lit. a), c) şi d) şi art. 23 alin. (1) lit. b) şi c).
   Art. 20. -
   (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector general şi inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general şi director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, director şi director adjunct/similare din cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi subordonate/aflate în coordonarea MAI sunt următoarele:
   a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
   b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
   c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
   d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
   e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013);
   f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea profesională individuală/aprecierea de serviciu;
   g) să aibă 5 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.
   (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).
   Art. 21. -
   (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din inspectoratele judeţene de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi de şef poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu, director/similare şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, şef unitate şi locţiitor şef unitate, comandant unitate şi locţiitor comandant unitate/similare sunt următoarele:
   a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
   b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
   c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
   d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din , cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
   e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013);
   f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală;
   g) să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI.
   (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g).
   Art. 22. -
   Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş sunt următoarele:
   a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;
   b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
   c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
   d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
   e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din , cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
   f) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013);
   g) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.
   Art. 23. -
   (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru ocuparea tuturor funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere sunt următoarele:
   a) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
   b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs;
   c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
   d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
   e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013);
   f) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală.
   (2) Excepţiile de la condiţiile stabilite la alin. (1) lit. b) şi c) sunt reprezentate de funcţiile de şef birou, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu.
   Art. 24. -
   Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi a subofiţerilor şi maiştrilor militari la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor sunt:
   a) să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor stabilite de actele normative în vigoare;
   b) agenţii de poliţie, subofiţerii şi maiştrii militari să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani;
   c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
   d) să nu se afle în curs de urmărire penală;
   e) să fi obţinut la ultimele două evaluări anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel puţin "Foarte bun".
   Art. 25. -
   (1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii de conducere vacante, poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi/declarate "apt medical" şi "apt" la testarea psihologică organizată în acest scop.
   (2) Nu pot participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante sau, după caz, nu pot fi împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţie de conducere/comandă poliţiştii şi cadrele militare aflate în perioada de tutelă profesională.
   Art. 26. -
   Funcţiile similare la care se face referire în prezentul ghid se stabilesc de către inspectoratele generale/similare şi unităţile aparatului central al MAI, în raport cu nivelul de salarizare şi ierarhic al posturilor, şi se comunică DGRU în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid.
    
   CAPITOLUL V
   Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 27. -
   (1) Prin dispoziţie a directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă, avizată de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialităţilor MAI, precum şi cursurile necesare pentru exercitarea acestora.
   *) Potrivit art. I, pct. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 113/2012, in Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, denumirea "Direcţia formare iniţială şi continuă" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane".
   (2) Până la intrarea în vigoare a prezentului ghid, prin dispoziţii ale directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă se stabilesc, în condiţiile legii:
   a) Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
   b) structura cursurilor de carieră.
   Art. 28. -
   Unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru iniţiere în carieră, de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligaţia, la cererea unităţilor organizatoare, de a nominaliza specialişti care să participe la activităţile de formare şi în componenţa comisiilor la examenele de admitere/absolvire.
   Art. 29. -
   (1) Personalul detaşat în afara MAI sau suspendat din funcţie pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detaşării/suspendării, în funcţie de situaţia concretă:
   a) participă la un curs de schimbare a specialităţii/profilului de muncă, organizat în condiţiile prezentului ghid, dacă este numit într-o funcţie care solicită o nouă specialitate/profil de muncă;
   b) intră într-o perioadă de readaptare profesională, dacă revine pe o funcţie de aceeaşi specialitate cu cea deţinută anterior detaşării/suspendării.
   (2) Perioada de readaptare profesională are o durată de 2-4 săptămâni şi se organizează la locul de muncă în baza unui program de readaptare profesională, în scopul actualizării cunoştinţelor de specialitate.
   Art. 30. -
   (1) Personalul încadrat din sursă externă în intervalul 24 august 2002-31 decembrie 2004 şi care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră parcurge, pe baza planificării unităţilor cu competenţă în domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6), până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2011, cursul pentru iniţierea în carieră în sistem modular.
   (2) Personalul încadrat din sursă externă începând cu data de 1 ianuarie 2005, care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră, parcurge acest curs la forma de zi, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (3), potrivit planificării structurilor prevăzute la art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6).
   (3) Face excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) personalul care, deşi nu a absolvit cursul de iniţiere în carieră, a absolvit un curs de capacitate profesională/capacitate.
   Art. 31. -
   Poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI care au fost numiţi/numite pe funcţii de conducere anterior intrării în vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evoluţie în carieră prevăzute la art. 18-25 pentru funcţiile pe care le deţin.

   ANEXĂ
    
   PROCEDURA
   de aprobare a exceptării prevăzute de lege de la obligativitatea
   participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate
   şi de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid

   A.
   Art. 1. -
   (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, poliţiştilor şi cadrelor militare care au dobândit titlul de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului.
   (2) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. c).
   (3) Exceptarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se aprobă în baza următoarelor documente:
   a) cererea de exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate;
   b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregătirea de bază ori la pregătirea de specialitate a specializării universitare sau a specializării studiilor de masterat ori a specializării studiilor doctorale;
   c) copia legalizată a diplomei de acordare a titlului ştiinţific de doctor sau a documentului oficial care atestă acordarea titlului ştiinţific de doctor.
   Art. 2. -
   (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, ofiţerilor care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior, în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului.
   (2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se aprobă în baza următoarelor documente:
   a) raportul motivat pentru exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, în conformitate cu structura prevăzută la lit. B;
   b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, cu precizarea obligatorie a rubricilor referitoare la pregătirea de bază şi la pregătirea de specialitate;
   c) copia diplomei de absolvire a studiilor masterale/cursului postuniversitar/cursurilor universitare;
   d) alte documente necesare pentru fundamentarea raportului motivat, dacă este cazul.
   Art. 3. -
   (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau, după caz, cele prevăzute la art. 2 alin. (2) se înaintează până la data de 15 decembrie a fiecărui an structurii de resurse umane/formare continuă care deserveşte unitatea şi, după obţinerea avizului din partea acesteia, persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor, în vederea obţinerii aprobării de exceptare de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate prevăzute.
   (2) Pentru personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi pentru cel al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate se acordă, după caz, de către directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte, respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

   B.
   Aprob*
   STRUCTURA
   raportului motivat pentru aprobarea exceptării de la
   absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate

   1. Gradul, numele şi prenumele ofiţerului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesională/capacitate
   2. Funcţia deţinută
   3. Pregătirea de bază şi pregătirea de specialitate necesară ocupantului postului, conform fişei postului pe care îl ocupă, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare.
   4. Date privind atribuţiile postului:
   - enumerarea succintă a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului care presupun exercitarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicită exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesională/capacitate);
   - frecvenţa desfăşurării activităţilor (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum şi importanţa lor în ansamblul activităţii postului.
   5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat:
   - denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat;
   - formatorul (instituţia de învăţământ organizatoare);
   - forma de învăţământ;
   - modalitatea de finalizare a cursului;
   - durata totală a cursului în număr de ore;
   - data finalizării cursului postuniversitar;
   - dacă este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
   6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directă în îndeplinirea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi numărul de ore.
   7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate.
   Şeful nemijlocit,
   .......................
   Avizat
   Şeful structurii de resurse umane/formare,
   ......................................................
   * După caz:
   - persoana care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor;
   - directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
   - directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte;
   - respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
  • campeonul00
   By campeonul00
   Salut, numele meu este Laurentiu, sunt in clasa a Xi-a la un liceu tehnologic si m-am gandit ca ar cam fi cazul sa ma gandesc la ceea ce o sa fac in viitor...
   Pentru inceput am de luat o decizie foarte grea: personal as prefera sa dau la jandarmi, dar pot lua in considerare si meseria de politist.
   De ce vreau sa aleg acest drum? Foarte simplu! Imi place meseria de jandarm si activitate pe care o desfasoara acestia. In cazul in care as putea merge ulterior dupa absolvirea unei astfel de scoli in trupele speciala ale acestei ramuri ar fi perfect!(mai exista si alte astfel de grupari inafara de ACVILA si BSIJ?)
   Iar daca ar fi sa merg pe ramura de politie in urma terminarii stadiului de la Campina as putea sa aplic pentru SIAS sau SIR?
   Exista astfel de trupe si in cadrul armatei?
   In legatura cu primul stadiu de admitere: unde se intra mai usor la jandarmi sau la politie?
   Asta vara din lipsa de ocupatie am zis sa-mi aflu "limita", fara pic de antrenament pe 50m am scos 7s, iar pe 1000m 5minute, o saptamana am facut cateva ture de antrenament si pot afirma ca timpurile au fost destul de mult modificate: 50m 6,5s, iar 1000m am ajuns la 4minute, printr-un antrenament mai drastic as putea obtine probabil timpi mult mai buni din cate cred eu.
   Am o inaltime de ~1,77m si o greutate de ~75kg.
   Despre aptitudini pot spune asa: medii peste 8,70, dintre care romana 9-10, iar matematica 7, foarte bune cunostiinte in materie de depanare/reparare/operare pc.
   Obtinerea permisului de conducere inainte de intrarea la o astfel de scoala ar putea fi un avantaj?(m-am gandit la unul de profesionist intr-un viitor foarte apropiat).
   Ce parere aveti, am sanse la admitere? Asta in cazul in care reusesc sa iau bac-ul.
   Cam atat am avut deocamdata de intrebat, pentru alte intrebari ulterioare o sa postez tot aici.
  • Catalin
   By Catalin
   Începând cu data de 01.09.2012 Poliția Federală din Austria, alias „Bundespolizei”, a început să funcționeze după o nouă organizare.
   Astfel că începând cu 1 septembrie 2012, fiecare dintre cele nouă provincii austriece are doar un singur "Landespolizeidirektor" (Director Provincial de Poliție). Nu mai există nico altă direcție de securitate, ori mai multe direcții ale Poliției Federale sau locale sau alte structuri provinciale de poliție.
   Din 31 de autorități polițienești existente au fuzionat în 9.
   Toate cele nouă noi directii provinciale de poliție sunt conduse comandanți ai Poliției Federale. Direcțiile provinciale sunt diviziuni teritoriale ale Serviciului de Poliție Federal Austriac ("Bundespolizei").

   Toată această reorganizare a poliției federale austrice, vine după ce în anul 2006 Austria a desființat jandarmeria. Iar acum prin această reorganizare austriecii au o singură instituție și din ce am citit nu mai există ca la noi paraziți și căpușe ca localii.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.