Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

HOTĂRÂREA NR. 1822/2004

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1032 din 08/11/2004)

privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

În temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, al art. 9 alin. (3) si al art. 24 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, al art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completarile ulterioare, şi al art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţiştii în activitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează:

a) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite sunt cele care implică existenţa unor factori de risc generaţi de specificul activităţii de poliţie, cu repercusiuni asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a poliţiştilor;

b) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii speciale sunt cele care implică existenţa unor factori de risc ridicat, generaţi de specificul activităţii de poliţie, cu repercusiuni grave şi ireversibile asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a poliţiştilor;

c) locurile de muncă şi activităţile cu alte condiţii sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii - acţiuni speciale de intervenţie în domeniul pirotehnic, acţiuni sub acoperire, infiltrări în organizaţii criminale, intervenţii speciale în cazuri de răpiri, negocieri în cazul luării de ostatici ori alte asemenea situaţii - şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecţie.

Art. 2. - Poliţiştii în activitate care lucrează în condiţii deosebite şi speciale, stabilite pentru personalul civil în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de încadrarea în condiţiile de muncă prevăzute pentru acesta, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuţii de inspecţie a muncii.

Art. 3. - (1) Încadrarea întregii perioade de muncă a poliţiştilor în activitate în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, în vederea stabilirii drepturilor de pensie, se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Dovada încadrării în locurile de muncă şi activităţile prevăzute cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se face cu documente de evidenţă personal specifice poliţiştilor sau cu adeverinţe eliberate în baza acestor documente, întocmite conform reglementărilor legale.

Art. 4. - Perioada în care un poliţist care lucrează în locuri de muncă sau activităţi cu condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care a lucrat la data ivirii situaţiilor respective.

Art. 5. - (1) Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, sunt stabilite potrivit următoarelor criterii:

a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi efectele acestor noxe asupra stării de sănătate;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau de risc;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens, vibraţii sau alte noxe profesionale;

e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenţie foarte încordată şi multilaterală, concentrare intensă şi ritm de lucru intens;

f) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de vătămare corporală;

g) asocierea efectelor factorilor de risc menţionaţi.

(2) Locurile de muncă şi activităţile specifice poliţiştilor, care dau dreptul la încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, sunt precizate în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Stabilirea metodologiei de încadrare a locurilor de muncă şi activităţilor desfăşurate de poliţişti în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, procedura de nominalizare a personalului care îşi desfăşoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiţii, nominalizarea locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau a funcţiilor, precum şi evidenţa perioadelor de activitate în aceste condiţii se fac prin norme interne de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul structurii proprii de specialitate cu atribuţii de inspecţie a muncii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

  • Upvote 1
Link to comment
  • 2 years later...

HG 1882/2004 a fost modificata de HG 490/2006 astfel:

Articol unic: Anexa la HG 1882/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii specifice pentru politisti, publicata in MO, partea I, nr. 1032 din 08.11.2004, se modifica potrivit anexei* din prezenta hotarare.

 

*) Anexa nu se publica, fiind clasificata potrivit legii.

 

Stabilirea metodologiei reglementata la Art.6 din HG 1882/2004 s-a realizat prin Dispozitia IGPR nr.544/2006 emisa in aplicarea Ordinului MAI 1140/2006 care modifica Ordinul MAI 489/2005. 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.