Jump to content
POLITISTI.ro

Interimat intr-o functie de conducere


cristigrig1986

Recommended Posts

Stie cineva cum este cu interimatul? Seful de sectie rurala mi-a propus sa fiu sef de post interimar. Exista un ordin sau dispozitie in acest sens? Cat tine interimatul, daca se poate prelungi in cazul in care nu se inscrie nimeni pt. functia de sef de post?

Link to comment
  • Moderator

Conform Ordinului MAI 298 din 23 decembrie 2011 privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor

    Raporturile de serviciu ale politistilor se pot modifica prin:

   a) delegare;

   b) detasare;

   c) participare la misiuni internationale;

   d) transfer;

   e) mutare;

   f) imputernicire pe o functie de conducere;

   g) punere la dispozitie.

În cazul tău cel mai probabil este vorba de împuternicire pe o funcție de conducere.

Imputernicirea reprezinta exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere, pe posturi vacante sau ai caror titulari nu sunt prezenti in unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihna) ori ai caror titulari sunt imputerniciti sa indeplineasca atributiile altor functii prevazute cu salariu de comanda.

Politistul care urmeaza sa fie imputernicit trebuie sa indeplineasca conditiile de studii prevazute in fisa postului si sa nu se afle sub efectul unei sanctiuni disciplinare.

Imputernicirea se poate face pe o perioada de maximum 6 luni.

Niciun politist nu poate fi imputernicit pe acelasi post pe o perioada care sa depaseasca termenul prevazut la alin. (1).

Prin exceptie, in situatii extraordinare, imputernicirea poate fi prelungita cu maximum 6 luni peste perioada prevazuta la alin. (1), cu aprobarea ministrului administratiei si internelor.

Perioada in care politistul este imputernicit pe o functie de conducere constituie vechime in functii de conducere.

Imputernicirea se realizeaza, cu acordul politistului, la propunerea sefului nemijlocit care coordoneaza activitatea postului de conducere.

Propunerea se materializeaza intr-o nota de prezentare care trebuie sa contina cel putin urmatoarele mentiuni:

   a) existenta postului de conducere vacant sau, dupa caz, situatia imposibilitatii exercitarii atributiilor postului de catre titular in conditiile prevazute de prezentul ordin;

   b) persoana propusa, functia detinuta si unitatea din care face parte;

   c) indeplinirea conditiilor de studii prevazute in fisa postului, precum si mentiuni cu privire la existenta/inexistenta unei sanctiuni disciplinare;

   d) acordul politistului;

   e) motivarea propunerii;

   f) perioada pentru care se propune imputernicirea.

Nota se prezinta persoanei competente sa aprobe imputernicirea, urmand ca aceasta sa desemneze persoana propusa care urmeaza sa fie imputernicita.

Pentru posturile de conducere aflate in subordinea nemijlocita a persoanei competente sa aprobe imputernicirea, structura de resurse umane intocmeste o nota de prezentare referitoare la existenta postului de conducere vacant sau, dupa caz, a situatiei privind imposibilitatea exercitarii atributiilor postului de catre titular, la necesitatea ocuparii prin imputernicire a acesteia, precum si la conditiile de studii prevazute in fisa postului, urmand ca aceasta sa desemneze persoana care urmeaza sa fie imputernicita.

Imputernicirea se aproba prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura.

Prelungirea imputernicirii se face in conditiile art. 20 alin. (3), dupa parcurgerea procedurii prevazute la art. 21 alin. (1) si alin. (2) lit. b), d), e) si f).

Prelungirea imputernicirii se dispune prin dispozitie/ordin emisa/emis potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, care se comunica politistului, sub semnatura.

Imputernicirea inceteaza la data expirarii perioadei dispuse prin dispozitia/ordinul emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane.

Imputernicirea inceteaza inainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispozitia/ordinul emisa/emis in acest sens potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, in urmatoarele situatii:

   a) la ocuparea postului prin concurs/examen;

   b) la propunerea justificata a persoanei prevazute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente;

   c) la revenirea titularului postului;

   d) la solicitarea scrisa a politistului imputernicit;

   e) in alte situatii temeinic justificate.

Link to comment

Cristigrig1986 sa ai grija sa iti iei si banutii, adica sa nu mergi pe ,,vrajala" sefului.

Imputernicirea pe o functie de comanda presupune niste sporuri in plus la salariu.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.