Jump to content
POLITISTI.ro

Poliţiştii urmăriţi penal vor putea să candideze pentru funcţiile de conducere


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

Persoanele aflate în curs de urmărire penală vor putea să candideze la examenele şi concursurile pentru funcţiile de conducere din Ministerul Afacerilor Interne

Propunere legislativă

Initiator: Ministerul Afacerilor Interne

Rezumat:

Se abrogă următoarele prevederi din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI:

- nu mai este o condiţie minimă obligatorie pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector general şi inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general şi director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, director şi director adjunct/similare din cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi subordonate/aflate în coordonarea MAI ca aceşti candidaţi să nu se afle în curs de urmărire penală (art.20, alin 1, lit e).

- nu mai este o condiţie minimă obligatorie pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din inspectoratele judeţene de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi de şef poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu, director/similare şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, şef unitate şi locţiitor şef unitate, comandant unitate şi locţiitor comandant unitate/similare să nu se afle în curs de urmărire penală (art. 21, al 1 lit e)

- nu mai este o condiţie minimă obligatorie pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş să nu se afle în curs de urmărire penală (art. 22, lit.f)

- nu mai este o condiţie minimă obligatorie pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou să nu se afle în curs de urmărire penală (art. 23, alin 1, lit e)

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Link to comment
  • Member

Uite ca la sectia 1 Bobicesti, judetul Olt, exista un astfel de sef, "branconierul sau injunghiatul", nimeni altul decat "unicul" gheorghebarbu.jpg

  • Upvote 2
Link to comment

Adică putem avea șefi urmăriți penal dar un agent aflat sub efectul unei sancțiuni disciplinare, fie el chiar și în litigiu în instanță, nu poate concura pe niciun post. Unde este echitatea ?

Edited by Dan
  • Upvote 3
Link to comment
  • 1 month later...

Precizare privind Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din M.A.I.

Referitor la unele aspecte apărute în mass media privind modificarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. 69/2009, Direcţia Informare şi Relaţii Publice este împuternicită să facă următoarele precizări:

Constituţia României prevede, la art. 23 alin.(11), că „până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”. Acest principiu a fost transpus în cuprinsul art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în art. 89 alin. (4) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Cadrul normativ intern relativ la ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne este reprezentat de Ordinul m.a.i. nr. 69/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, unele dintre condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească poliţiştii şi cadrele militare în vederea participării la concursuri pentru ocuparea unei funcţii de conducere vacante erau acelea de a nu se afla în curs de urmărire penală, pe de o parte, iar pe de altă parte, de a nu fi puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin urmare, exista deja o condiţie referitoare la neimplicarea poliţiştilor şi cadrelor militare în fapte penale, fapt ce asigura o selecţie din acest punct de vedere a personalului pentru accederea la o funcţie de conducere.

Mai mult, din interpretarea textelor normative relative la condiţiile de ocupare a funcţiilor de conducere vacante, reieșea o situaţie discriminatorie în ceea ce priveşte poliţiştii şi cadrele militare care doresc să participe la un examen/concurs pentru ocuparea unei astfel de funcţii, faţă de cei care ocupă o astfel de funcţie.

Exemplificăm în acest sens situaţia unui poliţist/cadru militar care ocupă o funcţie de conducere şi faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale: acesta poate ocupa în continuare o funcţie de conducere întrucât potrivit dispoziţiilor statutare punerea la dispoziţie şi implicit eliberarea din funcţie operează doar în situaţia punerii în mişcare a acţiunii penale/ trimiterii în judecată.

Însă, un poliţist/cadru militar faţă de era începută urmărirea penală, deci aflat în aceeaşi situaţie cu cel din exemplul anterior, nu poate participa la un examen/concurs pentru ocuparea unei funcţii de conducere.

Precizăm, totodată, faptul că proiectul de modificare a O.m.a.i. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor a parcurs procedura de transparență decizională, fiind publicat la sfârșitul lunii ianuarie pe site-ul www.mai.gov.ro, nefiind formulate observații sau propuneri.

Constatându-se faptul că O.m.a.i. nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor, anterior modificării prin O.m.a.i. nr 13/2013 era în dezacord cu prevederile Legii 360/2002, în temeiul căruia a fost emis, s-a impus emiterea O.m.a.i. 13/2013 pentru punerea în acord a reglementărilor respective.

Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne

Link to comment
  • 2 weeks later...

Am si eu o intrebare referitoare la ghidul carierei militare...

Imi cer scuze daca nu se potriveste intocmai cu topiul, insa nu am gasit unde sa o postez in alta parte. Poate ma ajutati.

In acest ghid, la art. 23, al (1) lit e) spune ”sa fi obtinut calificativul de cel putin ”foarte bine” la evaluarea profesionala anuala”

Problema mea este urmatoarea: la concursul pentru ocuparea unui asemnea post poate paricipa o persoana care vine din concediu de crestere a copilului - perioada in care nu a avut calificativ? Pentru ca, din punctul meu de vedere, daca nu se iau in considerarea calificativele pe anii anteriori concediului de crestere a copilului, articolul repsectiv este discriminatoriu.

Ma puteti lamuri in aceasta privinta? Eventual care este modalitatea de a ataca in instanta prevederile respectivului articol.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.