Jump to content
POLITISTI.ro

Modificarea si completarea OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, conform

Textul acestui document este afişat şi poate fi consultat pe pagina de Internet a MAI.

Se urmăreşte:

- instituirea principiului exercitării cu bună-credinţă a dreptului de stabilire sau schimbare a domiciliului şi/sau a reşedinţei

-instituirea principiilor unicităţii domiciliului şi a reşedinţei, persoanei fizice

-posibilitatea de a constata intenţia unor persoane de stabilire sau schimbare a domiciliului

-posibilitatea lucrătorilor de evidenţă a persoanelor care constată că există indicii vădite privind nerealitatea datelor, cu prilejul efectuării declaraţiilor prevăzute de lege privind stabilirea sau schimbarea domiciliului/reşedinţei, ori al desfăşurării activităţilor specifice eliberării actului de identitate, de a efectua verificări ori de a solicita efectuarea de verificări de către organele de poliţie competente

- posibilitatea lucrătorilor de evidenţă a persoanelor de a refuza înregistrarea în R.N.E.P. a datelor declarate şi emiterea actului de identitate/ înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei în actul de identitate

Prin acest proiect de lege se instituie reglementări care să asigure, atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementării unor soluţii optime pentru înlăturarea efectelor negative generate de imposibilitatea atingerii scopului pentru care Registrul naţional de evidenţă a persoanelor a fost constituit şi de alimentarea cu date care nu corespund realităţii a sistemelor informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice, consecinţă a fenomenului înregistrat cu privire la stabilirea sau schimbarea domiciliului şi/sau a reşedinţei de către cetăţenii români.

Putem trimite sugestii și opinii cu privire la acest proiect de act normativ la adresa de e-mail dj-international@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Păreri?

Interesant:

Obligaţia găzduitorului care şi-a exprimat consimţământul pentru primirea în spaţiu de a anunţa organele de poliţie sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul dacă persoana pentru care şi-a exprimat consimţământul şi căreia i s-a eliberat actul de identitate nu mai locuieşte efectiv în adresa imobilului respectiv, în termen de cel mult 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a situaţiei intervenită;

Link to comment

si daca nu anunta, ce se intimpla? cine determina in mod real cind incepe termenul de 30 de zile? este vorba de nelocuire permanenta sau cite zile consecutive de lipsa se echivaleaza cu o nelocuire?

si daca am contract de inchiriere (in baza caruia si-a luat viza de flotant) si chiriasul este globtrotter - de ce sa anunt politia? are contract, ura si la gara!!

Link to comment
  • Moderator

Desi toata legislatia europeana face referire la notiune de "resedinta", numai in RO exista un domiciliu si nenumarate rezidenta/flotant. Sa vedem cand apare "cartea de identitate electronica"!?

Link to comment
  • 2 months later...
  • Moderator

Subiect: Persoanele private de libertate care nu dispun de mijloace financiare vor fi scutite de plată pentru reînnoirea actelor de identitate expirate

Initiator: Ministerul Justiţiei

Rezumat:

Pe parcursul executării pedepsei închisorii şi a măsurii preventive a arestului preventiv, pentru multe persoane private de libertate expiră termenul de valabilitate al actelor de identitate.

Aspectele interpretative ale prevederilor legale referitoare la scutirea de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate acordată unor categorii de persoane private de libertate care nu dispun de mijloace financiare, au condus la situaţia ca la referendumul din data de 29 iulie 2012 un număr mare de persoane private de libertate (520) să nu îşi exercite dreptul de vot întrucât nu au avut documente de identitate valabile.

Prin modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, se înlătură tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate în condiţiile în care nu le-au fost interzise drepturile electorale şi cele arestate preventiv .

De asemenea, ca urmare a aprobării proiectului, persoanele care execută pedepse privative de libertate şi nu dispun de mijloace financiare nu vor mai suporta din surse proprii cheltuielile generate de producerea şi eliberarea actelor de identitate.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.