Jump to content
POLITISTI.ro

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului


Recommended Posts

  • Moderator

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
- certificatul / hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului / soţiei decedat / decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului. 
În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea cărţii de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului,necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.
Trebuie precizat că informaţii suplimentare privind activitatea de evidenţă a persoanelor pot fi obţinute de la Direcţia ori Serviciul pentru Evidenţa Persoanelorhttp://depabd.mai.gov.ro şi nu de la poliţie.

Link to comment
  • Marius changed the title to Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.