Jump to content
POLITISTI.ro

Marius

Insemnele heraldice ale structurilor din Politia Romana

Recommended Posts

Marius

DIRECȚIA RUTIERA
Însemnul heraldic al Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roșie, cu filiere de argint, încărcată cu credința de același metal, având în cartierul din stânga sus un leu rampant, de aur, cu coada ridicată și vârful acesteia curbat puțin spre spate, iar în cartierul din dreapta jos o roată de mașină cu pneul negru, janta de argint, cu spițele în stea, pe mijlocul căreia se află o turtă cu câmpul în tablă de șah, cu carouri alternând roșunegru, pe patru coloane și pe tot atâtea rânduri.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA RUTIERĂ * I.G.P.R.
Drapelul distinctiv al Direcției Rutiere va avea culoare albă, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lățime. Însemnul heraldic de mai sus se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, respectiv stânga și dreapta ale drapelului.
Semnificația elementelor însumate:
a) banda — apărare, protecție, ordine;
b) credința (două mâini care se strâng) — unitate, colaborare;
c) leul de aur — putere, autoritate, forță, curaj, inteligență, energie în serviciul binelui;
d) limba, ochii și ghearele roșii — forța unității;

6f02d57f9037340fca7e76d9db1b0753.jpg
 

DIRECȚIA ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE

Însemnul heraldic al Direcției arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă roșie, cu filiere de argint, încărcată cu o grenadă aprinsă, de asemenea, de argint și cu două pistoale de același metal, având în cartierul superior din stânga o balanță de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta un copac smuls, de același metal.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE * I. G. P. R.
Semnificația elementelor însumate:
a) banda — apărare, protecție, ordine;
b) copacul smuls: rădăcinile — colaborarea între structuri; trunchiul — pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile — punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
c) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității de a-și desfășura activitatea în limitele legii;
d) pistolul și grenada aprinsă — arme vorbitoare care fac referire la denumirea unității, la activitățile de prevenire, descoperire și constatare a infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor, materialelor explozive, substanțelor și produselor toxice, de autorizare a persoanelor fizice și juridice pentru a deține arme și muniții, de avizare în vederea obținerii licențelor de import-export de arme și muniții, materii explozive și spray-uri iritant-lacrimogene;
e) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române.

c7e9364260b5fa27852c2f0899398c4c.jpg


DIRECȚIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

Însemnul heraldic al Direcției de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut în tablă de șah, cu carouri alternând roșu și negru, pe opt coloane și zece rânduri, cu un grifon de argint, armat și limbat roșu, având deasupra trei bezanți de același metal, poziționați în șef.
În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roșu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * DIRECȚIA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR * I.G.P.R.
Semnificația elementelor însumate:
a) tabla de șah, cu carouri alternând roșu și negru — investigare;
b) grifon — forța cu viteza; capacitatea de a surmonta obstacolele, de a învinge dificultățile;
c) limba și ghearele roșii — forța unității;
d) bezanții de argint — banii;
e) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române

90dae2e9799f0086c2cf36a9a36a6b9e.jpg

DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE

Însemnul heraldic al Direcției de investigații criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este compus dintr-un scut despicat și tăiat la dextra:
1) o tablă de șah, cu carouri alternând roșunegru, pe opt coloane și nouă rânduri;
2) pe aur, o balanță albastră, cu talgerele în echilibru;
3) pe albastru, un leu rampant, de aur, aprins și armat roșu, ținând cu labele anterioare un stejar smuls, natural, verde,
cu ghinde de același metal.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA DE INVESTIGAȚII CRIMINALE * I.G.P.R.
Semnificația elementelor însumate:
a) tabla de șah, cu carouri alternând roșu-negru — investigare și cercetare penală împotriva autorilor de infracțiuni din competența unității; acțiuni operative în vederea combaterii unor infracțiuni;
b) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;
c) leul de aur — putere, autoritate, forță, curaj, inteligență, energie în serviciul binelui;
d) ochii și ghearele roșii — forța unității;
e) stejar smuls — soliditate; merit obținut; rădăcinile — colaborare cu unități, cu structuri ale M.A.I. sau cu alte instituții; trunchiul — pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile — punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;
f) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române

3760a97f195c9a40c4f96272a0ad2a38.jpg

DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE

Emblema Direcției operațiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: în centrul compoziției, pe albastru, o acvilă de argint, cu ciocul și ghearele roșii, în poziție de atac, ținând în gheare un triunghi vidat (delta), de același metal.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE * POLIȚIA ROMÂNĂ
Semnificația elementelor însumate:
a) acvila de argint — comunicarea, înțelepciunea, forța și tenacitatea, autoritatea și puterea; misiunea de observație;
b) ciocul și ghearele roșii — forța unității;
c) triunghiul — putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie și mediu.

92e8cfe680ff34283031dd66ca31efdb.jpg


DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

Emblema Direcției de combatere a criminalității organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: globul pământesc ieșind, redat doar partea superioară, albastru, cu marginea, o linie de latitudine, concavă, intersectată de trei meridiane, toate de argint, pe care stă o acvilă, de asemenea, albastră, cu linii de contur argintii, redată din profil, cu aripile deschise, cea stângă spre dreapta, cea dreaptă spre stânga, și cu coada desfășurată în evantai.
În exergă, între un cerc liniar de argint, la interior, și un alt cerc înconjurat de cinci coroane deschise, cu câte trei fleuroane, dispuse în stea, toate de același metal, la exterior, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, albe: * DIRECȚIA DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE * I.G.P.R.
Semnificația elementelor însumate:
a) acvila pe globul pământesc — comunicarea, înțelepciunea, forța și tenacitatea, autoritatea și puterea; misiunea de observație specifică a unității la nivel global;
b) coroana deschisă — perfecțiune;
c) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române

5ac1be30086b7e70a4fc565271f97b53.jpg


SERVICIUL PENTRU INTERVENȚII ȘI ACȚIUNI SPECIALE

Emblema Serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: pe fond negru, o întâlnire de lup fioros, de argint, cu limba roșie, ochii aurii, pupilele negre; dedesubt, două săbii de argint, cu vârfurile puțin curbate spre interior și orientate în sus, având mânere duble, delimitate de câte șase inele puțin mai late, dispuse de trei ori câte două, totul de aur, și care se încrucișează, în partea de jos, în săritoare.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond negru, în partea de sus sunt literele S.I.A.S., de aur, iar în cea de jos deviza * CURAJ LEGE ONOARE*, scrisă cu litere de același metal, pe o eșarfă albă.
Semnificația elementelor însumate:
a) spadele — justiție; putere; capacitatea de a separa vinovăția de inocență;
b) capul de lup de argint — capacitatea de a fi cunoscut; amenințare; curaj, loialitate, vigilență;
c) literele S.I.A.S. — sigla Serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale;
d) deviza CURAJ LEGE ONOARE îmbogățește compoziția heraldică și scoate în evidență scopul unității.

f1efaccd755326a8498ccf35dbe9ff97.jpg

 

SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENȚIE RAPIDĂ

Însemnul heraldic al Serviciului special de intervenție rapidă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București se prezintă după cum urmează: scut albastru, încărcat cu cap de lup fioros, smuls, de argint, limbat și aprins roșu, aflat deasupra unei spade de argint, înzestrate de aur, care se încrucișează, în săritoare, cu un fulger de argint; în cantoanele șefului, două ace de ceasornic argintii.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * SERVICIUL SPECIAL DE INTERVENȚIE RAPIDĂ * POLIȚIA CAPITALEI.
Semnificația elementelor însumate:
a) capul de lup de argint — capacitatea de a fi cunoscut; amenințare; curaj, loialitate, vigilență;
b) limba și ochii roșii — forța serviciului;
c) acele de ceasornic — executarea de planuri militare;
d) spada — justiția; capacitatea de a separa vinovăția de inocență;
e) fulgerul — putere, valoare, iscusință în expedițiile militare; capacitatea de a acționa cu rapiditate

ce0a9a70cbbc4e33db40c22618eea418.jpg


UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAȚIILOR

Însemnul heraldic al Unității centrale de analiză a informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: un scut albastru, cu un inel de argint, având în interior un caduceu de același metal.
În exergă, între două cercuri liniare de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * UNITATEA CENTRALĂ DE ANALIZĂ A INFORMAȚIILOR * I.G.P.R.
Semnificația elementelor însumate:
a) inelul — unitatea și colaborarea în sânul unității; baza de date;
b) caduceul de argint — reputația virtuților reale;
c) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române.

0d3860358366e1747c1d7bb01900362c.jpg


SERVICIUL OMORURI

Însemnul heraldic al Serviciului omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București se prezintă după cum urmează: scut despicat, având cartierul 1, din dreapta, pe argint, un chiparos natural, smuls, iar în cartierul 2, din stânga, o tablă de șah, cu pătrate care alternează roșu și negru, pe două coloane și cinci rânduri, peste care broșează un șarpe de argint. Scutul, așezat cu vârful pe două ramuri de stejar, cu ghinde, de aur, care se încrucișează în săritoare, în partea de jos, are ca suporți doi lei de aur, limbați, aprinși și armați roșu, afrontați, susținând cu labele anterioare scutul, cu cele posterioare stând pe aceleași ramuri.
În exergă, între două cercuri liniare argintii, pe fond roșu, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, argintii: * SERVICIUL OMORURI * DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.
Semnificația elementelor însumate:
a) chiparosul — moartea și accidente mortale; rădăcinile — colaborarea cu alte instituții, unități, structuri;
b) tabla de șah, cu pătrate care alternează roșu și negru — investigarea;
c) șarpele de argint — discreție și prudență; muncă glorioasă, dar dificilă;
d) leii de aur — luptători prudenți, întâmpinați cu onoruri; putere, autoritate, curaj, înțelepciune, energie în serviciul binelui;
e) ochii, limbile și ghearele roșii — forța serviciului;
f) ramurile de stejar — putere, soliditate; merit obținut.

56d8dfc5e4341daa860bc116632a91d6.jpg


INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ

Emblema Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: în centru, o oglindă rotundă, de argint, cu marginea verde, plasată pe mijlocul unei diafragme de aparat de fotografiat, închisă două trepte, realizată din mai multe lamele metalice, în jurul căreia, pe aur, este așezat genomul uman roșu. Compoziția broșează, în câmp albastru, pe un atom de aur, din care se vede doar o parte din învelișul electronic alcătuit din trei electroni așezați pe orbite electronice. În jur, o amprentă papilară de argint, poziționată circular.
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSTITUTUL DE CRIMINALISTICĂ * FORENSIC SCIENCE INSTITUTE.
Semnificația elementelor însumate:
a) oglinda de argint, cu marginea verde — instruirea personalului în scopul perfecționării metodelor și a mijloacelor proprii de muncă; realizarea de materiale documentare destinate pregătirii studenților, elevilor și cursanților din școlile Ministerului Administrației și Internelor; activitatea unității de standardizare a metodelor de lucru criminalistice pentru toate laboratoarele din subordine, conform normelor și standardelor internaționale;
b) diafragma — dispozitiv al aparatelor fotografice cu ajutorul cărora se efectuează cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor și al evenimentelor date în competența poliției, precum și expertize și constatări tehnico-științifice în laboratoarele proprii, în scopul aflării adevărului în cauzele penale, dispuse conform legii;
c) genomul uman — efectuarea de către Laboratorul de expertize genetice din unitate de analize prin metode genetice a urmelor biologice de natură umană, ridicate de la locul faptei pentru persoana care le-a creat, în scopul identificării rapide a autorilor infracțiunilor;
d) atomul – activitatea Serviciului de expertize fizico-chimice, care are ca obiectiv identificarea substanțelor, descifrarea formulei chimice a compusului necunoscut;
e) amprenta papilară — dactiloscopia — ramură importantă a criminalisticii al cărei obiect de activitate constă în examinarea și clasificarea desenelor papilare în vederea identificării persoanelor;
f) cercurile — unitatea și colaborarea între lucrătorii din unitate; baza de date și colecții criminalistice.

d22de7067bdf4f2aff5f6d647c0c3035.jpg

Conform OMAI nr. 490/2008

 • Upvote 7

Share this post


Link to post

Această publicitate este afişată doar vizitatorilor. - Click aici pentru înregistrare

cipri83

Da ordinea publica nu are nici un insemn? :hmmmt:

Share this post


Link to post
Soap

DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE

Ce e asta?

 • Downvote 5

Share this post


Link to post
Elvis

Exact cu spuneam.

Daca esti din Bucuresti ai dreptul la o sigla (SSIR) ,daca esti de la ,,tara"...

Dar lasa ca domnii din comisie le-au dat dreptul la jandari sa aiba.

Share this post


Link to post
Horia
On 10 septembrie 2011 at 13:08, Soap a scris:

DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE

Ce e asta?

Direcţia Operaţiuni Speciale este o unitate de suport informativ, tactic-operational şi tehnico-operativ specializat ce deserveşte structurile din componenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Ministerului Public care solicită sprijinul de specialitate în instrumentarea unor cauze complexe în situaţii operative care necesită o acţiune urgentă sau prezintă grad ridicat de risc.

La nivel teritorial, direcţia are în componenţă 14 servicii regionale, repartizate după principiul Curţilor de Apel şi 26 de compartimente teritoriale în restul judeţelor ţării.

 • Upvote 5

Share this post


Link to post
Rusy

Se pot procura de undeva? Ma refer ca embleme brodate.

Share this post


Link to post
Bogzy1923

DIRECȚIA OPERAȚIUNI SPECIALE

Ce e asta?

se ocupa cu flagranturi, filaje, ascultari de telefoane etc..(big stuff din ce am inteles de la un coleg). Tot ce inseamna important la DGCCOA, DIICOT se face cu ei...si am mai auzit k au o dotare super.

Share this post


Link to post
Catalin

CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR „NICOLAE GOLESCU” SLATINA

Însemnul heraldic al Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu un leu rampant, cu coada ridicată, limbat, aprins și armat roșu, ținând în laba dreaptă anterioară un pumnal poziționat în pal și cu vârful în sus, iar în cea stângă o carte deschisă, totul de aur. Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eșarfă albă: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂȚĂM MEREU). În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR * „NICOLAE GOLESCU” SLATINA.

Semnificația elementelor însumate:

a) leul de aur — putere, autoritate, forță, curaj, inteligență, energie în serviciul binelui;

b. limba, ochii și ghearele roșii — forța Centrului;

c) pumnalul — justiție și onoare;

d) cartea deschisă — învățământ, cultură, individualizând menirea unității.

centruldeformareiperfec.png

CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI GIURGIU

Însemnul heraldic al Centrului de Formare și Perfecționare a Personalului Giurgiu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, având în centru două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, în șef o carte deschisă, de argint, iar în vârf o ancoră, de asemenea, de argint, încărcată, în partea de jos, cu o oglindă rotundă, de același metal, cu marginea verde.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI GIURGIU * I. G. P. R.

Semnificația elementelor însumate:

a) securile consulare romane — element preluat din stema I.G.P.R.; evocă atribuțiile unității în statul de drept, de garant al ordinii publice;

b. cartea deschisă — învățământ, cultură, individualizând menirea unității;

c) ancora — speranță, fermitate; reprezintă potențialul centrului de a pregăti personalul de pe navele aparținând diferitelor structuri ale M.A.I.;

d) oglinda plasată pe ancoră — ilustrează capacitatea centrului de a instrui personalul încadrat pe mijloacele de mobilitate navală din dotarea Poliției Române;

e) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române.

centruldeformareiperfec.png

CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR TIMIȘOARA

Însemnul heraldic al Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Timișoara din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut tăiat, având în cartierul superior, pe albastru, o carte deschisă, de argint, iar în cel inferior, pe argint, o oglindă rotundă, de același metal, cu bordura verde. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă, ornat cu panaș roșu, așezat trei sferturi la dreapta.

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A POLIȚIȘTILOR * TIMIȘOARA.

Semnificația elementelor însumate:

a) cartea de argint — știință, învățământ, individualizând menirea unității;

b. oglinda de argint, cu bordură verde — instruirea cursanților;

c) coiful cu panaș — protecție, invulnerabilitate.

centruldeformaresiperfe.png

Share this post


Link to post
Catalin

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ALBA

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Alba din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe albastru, o poartă de cetate, arcuită, de argint, rostuită negru, cu două turnuri crenelate;

3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * ALBA.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) poarta de cetate — element preluat din stema județului Alba, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Arad din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiș conic și având o poartă deschisă, neagră;

3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * ARAD.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) cetatea cu trei turnuri — element preluat din stema județului Arad, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BRAȘOV

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă:

1) pe albastru, un trunchi de copac smuls, de argint, ieșind din partea de jos a unei coroane deschise, cu cinci fleuroane, de aur, împodobită cu pietre prețioase;

2) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * BRAȘOV.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) coroana și trunchiul de copac smuls — elemente preluate de la vechea stemă a județului Brașov, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BRĂILA

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe albastru, o navă cu pânze, de argint, dotată la pupa și în vârfurile celor două catarge cu trei fanioane, de asemenea, de argint, plutind peste valuri de același metal.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * BRĂILA.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) nava plutind pe valuri — elemente preluate de la vechea stemă a județului Brăila, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BUZĂU

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe albastru, o biserică de argint, redată din profil, având pe acoperiș o acvilă cruciată de aur, cu aripile desfăcute, flancată de două globuri, terminate în cruce, de același metal.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * BUZĂU.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) biserica cu acvila — elemente preluate de la vechea stemă a județului Buzău, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Catalin

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, despicat și semităiat la dextra:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe albastru, un legionar roman, redat în picioare și din față, ținând în mâna dreaptă scutul cu inițialele VRR, iar cu mâna stângă sprijină sulița așezată în pal, totul de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * CARAȘ-SEVERIN.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) legionarul roman cu scut și suliță — elemente preluate din vechea stemă a județului Caraș-Severin, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN COVASNA

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Covasna din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe albastru, un dextroșer împlătoșat, de argint, ținând o spadă, de asemenea, de argint, înzestrată de aur, poziționată în bară, în care este înfiptă o inimă roșie;

3) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * COVASNA.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) dextroșerul cu spada — elemente preluate din stema județului Covasna, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN SATU MARE

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe albastru, un copac smuls, de argint;

4) pe roșu, un turn de cetate, cu patru creneluri, de argint, rostuit negru.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * SATU MARE.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) arborele smuls: rădăcinile — colaborarea între structuri; trunchiul — pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile — punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;

d) turnul — protecție, apărare;

e) copacul smuls și turnul de cetate — elemente preluate de la vechea stemă a județului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TIMIȘ

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat și despicat în șef:

1) pe albastru, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe roșu, un leu de aur, aprins roșu, ținând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestrată de aur, poziționată în bară, născând dintr-un zid, crenelat din patru piese, de același metal și rostuit negru.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * TIMIȘ.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) leul cu sabia, zidul crenelat — elemente preluate de la stema județului Timiș, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN VRANCEA

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată:

1) pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3) pe argint, un fund de butoi natural, înconjurat de cinci ciorchini de struguri albaștri, poziționați în stea, intercalați de cinci frunze verzi.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * VRANCEA.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) butoiul și ciorchinii de struguri — elemente preluate de la vechea stemă a județului Vrancea, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Bogdanel

IPJ IAŞI? :naughty:

Share this post


Link to post
Catalin

Nu am găsit-o. Depinde de cei de la IPJ dacă au avut bunăvoința să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru a se aproba și a obține un însemn heraldic. Sunt multe unități unde i-a durut direct la bașcheți și nu au un însemn heraldic propriu. :(

Share this post


Link to post
tanya

Exista un ordin M.A.I. si norme metodologice care stabilesc cand si cum se folosesc insemnele heraldice dar sunt institutii care le folosesc incorect (ex. in antet insemnul heraldic se amplaseaza sub denumirea institutiei al carei insemn heraldic se foloseste) sau, desi au insemn heraldic propriu, il folosesc pe cel al structurilor superioare.

Share this post


Link to post
Catalin

INSTITUTUL DE PREVENIRE ȘI PSIHOSOCIOLOGIE

Însemnul heraldic al Institutului de Prevenire și Psihosociologie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, cu o bandă de argint încărcată cu credința de carnație, cu mânecile roșii și cu două stele, de asemenea, roșii, având în cartierul superior din stânga un copac smuls de aur, iar în cartierul inferior din dreapta o spadă de argint, înzestrată de aur.

În exergă, între două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule negre pe fond argintiu: * INSTITUTUL DE PREVENIRE ȘI PSIHOSOCIOLOGIE * I.G.P.R.

Semnificația elementelor însumate:

a) banda — apărare, protecție; ordine;

b. credința — unitate, colaborare;

c) mânecile roșii — personalul din cadrul unității va fi ferit de spirite rele în misiunile pe care le întreprinde;

d) stelele roșii — oamenii;

e) copacul smuls: rădăcinile — colaborarea dintre structuri; trunchiul — pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile — punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe;

f) spada — capacitatea de a face dreptate, de a separa vinovăția de inocență;

g) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române.

institutuldepreveniresi.png

SERVICIUL TRANSPORTURI DIN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Însemnul heraldic al Serviciului transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă: în cartierul 1, pe roșu, o stea de argint, în cartierul 2, pe argint, un zbor negru, iar în cartierul 3, pe albastru, o ancoră, de asemenea, de argint.

În exergă, între două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule de culoare neagră: * SERVICIUL TRANSPORTURI * I.G.P.R.

Semnificația elementelor însumate:

a) zborul — hieroglifa vigilenței în expedițiile militare; ilustrează capacitatea poliției transporturi în spațiul aerian;

b. ancora — speranță, fermitate; evocă capacitatea serviciului în mediul naval;

c) steaua de argint în câmp roșu — transportul feroviar;

d) literele I.G.P.R. — sigla Inspectoratului General al Poliției Române.

serviciultransporturidi.png

ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE „SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA

Însemnul heraldic al Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu o cetate de argint, rostuită negru, deschisă și ajurată albastru, având deasupra două ramuri de lauri de aur, iar în șef o carte deschisă de argint.

Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eșarfă albă: PER ASPERA AD ASTRA (PE CĂI

GRELE PÂNĂ LA STELE).

În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de argint, pe fond roșu: * ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE * „SEPTIMIU MUREȘAN” CLUJ-NAPOCA.

Semnificația elementelor însumate:

a) cetatea — protecție, apărare; noblețe veche;

b. ramurile de lauri — victoria;

c) cartea deschisă — învățământ, cultură, individualizând menirea unității.

scoaladeagentidepolitie.png

Share this post


Link to post
Catalin

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Însemnul heraldic al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, cu o bandă argintie încărcată cu cinci stele roșii, având în cartierul superior din stânga o balanță de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta, credința de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eșarfă albă: SIGURANȚĂ ȘI ÎNCREDERE.

În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule de același metal, pe fond albastru: * DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Semnificația elementelor însumate:

a) banda — apărare, protecție, siguranță; ordine;

b. stelele roșii — oamenii;

c) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

d) credința — unitate, colaborare.

dgpmb.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe albastru, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; în cartierul 2, pe roșu, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, iar în cartierul 3, pe argint, un munte verde, cu trei creste.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * BACĂU.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului, de garant al ordinii publice;

c) muntele verde — grandoare, înțelepciune și demnitate sublimă;

element preluat de la stema județului pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Călărași din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române

va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat:

1. pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru;

2. pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare;

3. pe albastru, un caduceu de argint;

4. pe roșu, un călăraș cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, pușca la spate, ranița și sabia la șoldul drept, ținând cu mâinile frâul și stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * CĂLĂRAȘI.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) caduceul de argint — reputație de merite reale;

d) călărașul — armă vorbitoare, făcând referire la denumirea județului pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

inspectoratuldepoliieju.png

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN TELEORMAN

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române

va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul și ghearele roșii, aripile deschise, ținând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe roșu, o balanță de aur, cu talgerele în echilibru; în cartierul 2, pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucișate în săritoare, iar în cartierul 3, pe argint, un arbore verde, smuls.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ȘI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN * TELEORMAN.

Semnificația elementelor însumate:

a) balanța — echilibru, justiție, echitate, evidențiind în stema de față atributul unității privind supravegherea aplicării legilor;

b. securile consulare romane — evocă atribuțiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;

c) arborele smuls: rădăcinile — colaborarea dintre structuri; trunchiul — pregătirea în comun a unor planuri de acțiune; ramurile — punerea în practică a acțiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.

inspectoratuldepoliieju.png

Share this post


Link to post
arcan

Ai si pe cel al judetului Covsna?Sunt curios ce explicatie da maretul institut de heraldica bratului inzaoat cu sabie si o inima infipta in sabie...

 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Marius

Asta este explicatia:

- pe albastru, un dextroșer împlătoșat, de argint, ținând o spadă, de asemenea, de argint, înzestrată de aur, poziționată în bară, în care este înfiptă o inimă roșie;

- dextroșerul cu spada — elemente preluate din stema județului Covasna, pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

Share this post


Link to post
arcan

Bravo lor inteligentilor.Daca tot sunt institutul lu` peste, ar trebui sa stie ca bratul implatosat cu sabie si cu o inima rosie strapunsa de sabie are alta explicatie:

.,,bratul puternic al secuiului care a strapuns cu sabia inima romanilor,,. Asta este explicatia acestui insemn.

 • Upvote 5

Share this post


Link to post
bolund

Ai un plus de la mine frate!

Share this post


Link to post
arcan

Priviti-le in toata splendoarea lor :

post-1356-0-76788700-1336730869_thumb.jp

Edited by arcan
 • Upvote 1
 • Downvote 1

Share this post


Link to post
Catalin

Arcan cei din ministerul de interne nu aveau cum să nu accepte aceea explicație a celor din IPJ Covasna la însemnul heraldic. Pentru că acel însemn provine de pe stema oficială a județului. Iar această stemă oficială a județului a fost adoptată printr-o Hotărâre de Guvern, mai exact HG 925/2007, ce a fost și publicată în monitorul oficial nr 567/2007. Iar în aceea hotărâre de guvern sunt acceptate și adoptate de guvernul româniei cu totul și cu totul alte explicații sau semnificații pentru „spada de argint, cu mânerul și garda de aur, plasată în bară, care străpunge o inimă roșie

Uite aici anexa din Hotărârea Guvernului ce adoptă stema județului Covasna:

stemajudetuluicovasna.jpg

Iar dacă ne uităm și la celelalte însemne heraldice ale IPJ-urilor, putem constata că absolut toți au preluat elemente de pe stema județului unde își desfășoară activitatea. Iar din moment ce acel însemn a fost adoptat și recunoscut prin lege de guvernul acestei țări, nu cred că cei din comisia MAI-ului puteau să se împotrivească în vreun fel.

Share this post


Link to post
Catalin

Prin Ordinul M.A.I. 247/29 octombrie 2012 publicat în Monitorul Oficial nr. 745 - 06.noiembrie.2012 a fost completat O.M.A.I. 490/2008 privind însemnele heraldice.
Astfel că începând din noiembrie 2012 IPJ Mehedinţi are un însemn heraldic:

(Anexa nr. 117 la Ordinul nr. 490/2008)

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MEHEDINŢI

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, o albină de aur; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.
Semnificaţia elementelor însumate:
a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţa atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b) securile consulare romane - evocă atribuţie inspectoratului în statul de drept, de garant ai ordinii publice;
c) albina - element preluat de la stema judeţului Mehedinţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

7c1ef3dd8f6a2bcbef274f44786fd9e7.jpg

Share this post


Link to post
Catalin

ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA

post-2-0-98458100-1389814360_thumb.jpg

Însemnul heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" ClujNapoca din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu o cetate de argint, rostuită negru, deschisă şi ajurată albastru, având deasupra două ramuri de lauri de aur, iar în şef o carte deschisă de argint.

Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: PER ASPERA AD ASTRA (PE CĂI GRELE PÂNĂ LA STELE).

În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de argint, pe fond roşu: * ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE * "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) cetatea - protecţie, apărare; nobleţe veche;

b) ramurile de lauri - victoria;

c) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.

 

ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ "AVRAM IANCU" - ORADEA

post-2-0-32929000-1389814503_thumb.jpg

Însemnul heraldic al Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, verde, cu o bornă de hotar, de argint, încărcată în partea superioară cu două spade albastre încrucişate în săritoare, sprijinită de doi lei afrontaţi, de aur, limbaţi roşu. Deasupra bornei, în şef, o stea de argint.

Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: HONOR ET DIGNITAS (ONOARE ŞI DEMNITATE).

În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de argint, pe fond albastru: * ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ * "AVRAM IANCU" - ORADEA.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) borna cu spadele încrucişate - evocă ideea de pază şi control pentru hotarele ţării;

b) leii de aur - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui;

c) steaua de argint - ştiinţă, cultură, unitate de învăţământ.

 

CENTRUL CHINOLOGIC SIBIU

post-2-0-31851800-1389814428_thumb.jpg

Însemnul heraldic al Centrului Chinologic Sibiu se prezintă după cum urmează: pe fond auriu, un scut albastru, încărcat cu un cap de câine de aur, limbat şi aprins roşu, având dedesubt o carte deschisă, de asemenea, de aur, de la care pornesc în sus două ramuri din frunze de stejar, de acelaşi metal, înconjurând, pe flancuri, animalul.

În exergă, între două cercuri liniare negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ROMÂNIA * CENTRUL CHINOLOGIC SIBIU.

Semnificaţia elementelor însumate:

a) capul de câine - fidelitate, ascultare, recunoştinţă; figură care face referire la profilul unităţii;

b) limba şi ochii roşii - forţa unităţii;

c) ramurile de stejar - forţă, putere; emblemă a victoriei;

d) cartea deschisă - învăţământ, cunoaştere.

 

 

 

Share this post


Link to post
Catalin
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CLUJ
post-2-0-85559100-1404912663_thumb.jpg
(- Anexa nr. 137 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1. pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe albastru, Lupa Capitolină de argint, conturnată; 4. pe roşu, o carte deschisă de argint.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CLUJ.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
c)Lupa Capitolină şi cartea - elemente preluate de la stema judeţului Cluj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.
 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ
post-2-0-43004000-1404912684_thumb.jpg
(- Anexa nr. 138 la Ordinul nr. 490/2008)
Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre aripa dreaptă, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Pe pieptul acvilei se află un scut despicat şi semităiat la dextra: 1. pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe aur, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe roşu, un leu de aur, ţinând cu laba dreaptă anterioară o spadă, cu lama de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * DOLJ.
Semnificaţia elementelor însumate:
a)balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b)securile consulare romane - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
c)leul cu spada - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Dolj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

 


 

ORDIN MAI nr. 102 din 2 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Catalin

Astăzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 07.02.2017

Ordinul MAI nr. 7/2017 pentru modificarea unor anexe la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Astfel că de azi, Poliţia Română are un nou însemn heraldic. Sau mai bine spus, are un însemn heraldic updatat.
Conform legii adoptate recent prin care a fost modificată stema ţării adăugându-se coroana pe capul acvilei şi însemnul heraldic al Poliţiei Române s-a conformat de azi.

Aşa arată noua stemă:

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 07.02.2017.PNG

 • Upvote 2

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Similar Content

  • Catalin
   By Catalin
   Vă propun să strângem aici propuneri, idei sau modificări prin care să se realizeze o reformă adevărată şi reală a Poliţiei Române.
   Noul ministru intermar de interne Mihai Viorel Fifor a declarat imediat după ce a preluat această funcţie că a primit ca misiune să facă o reformă profundă, să dea un reset. Nu ştiu cum văd politicienii sau strategii din minister această reformă a poliţiei, dar vă propun să le strângem noi aici, atât şi cum ne pricepem noi ... cine ştie poate le vede cineva şi le preia, adaptează, etc.
   Dacă veţi putea argumenta cât de cât ideea, propunerea sau modificarea, cu atât ma bine. 
   Şi dacă tot v-am propus acest lucru, o să încep eu cu câteva măsuri pe care personal le cred  absolut necesare pentru a putea discuta despre o reformă în Poliţia Română adevăratul sens al cunvântului.
   Cei ce frecventaţi acest forum de la începuturi sunt convins că deja intuiţi şi îmi cunoaşteţi optica, având în vedere că am tot discutat şi rediscutat pe aceste subiecte. În fine să sperăm că cineva se va inspira şi din părerile poliţiştilor.
   Prima măsură şi cea mai importantă, care să reformeze această instituţie ar fi modificarea statutului poliţistului, în sensul că:
   1. Trebuiesc eliminate complet anagajările din sursă externă. 
   Nu o să mai reiau aici grămada de argumente strânse pe acest site de-a lungul anilor. Cert este că numai în acest mod meseria noastră va deveni cu avedărat o profesie şi nu o titulatură. Faptul că există angajări directe a indus românilor ideea că oricine poate fi poliţist şi că este necesar doar să-l îmbraci în uniformă şi să-l trimiţi pe stradă. Aşa s-a deprofesionalizat această instituţie, iar dacă vrem o reformă adevărată trebuie să gândim în perspectivă, pentru cei ce vor vei după noi.
   2. Funcţiile de poliţist trebuie să existe doar în structurile operative.
   Specialiştii trebuie să rămână specialişti, adică contabili, ingineri, IT-işti, doctori, etc nu e nevoie să fie şi poliţişti. Să fie plătiţi cum trebuie şi să se renunţe la această practică prin care ne furăm singuri căciula, iar când se calculază nr. de poliţişti raportat la nr. de locuitori să avem cifre mincinoase.
   3. Funcţiile de conducere să aibă mandat bine determinat (3-4-5 ani) ca în cazul altor categorii profesionale.
   Cel ce vrea să devină şef să se prezinte la concurs cu plan/program de management în care să prezinte ce vrea să facă în mandatul pe care-l doreşte. În acest fel poate fi şi verificat dacă a realizat ce şi-a propus. Nu ca acum când o ată ce a fost numit şef, rămâne şef până la pensie dacă este cuminte, supus şi pupăcios, fără să supere în vreun fel mai marii zilei.
    
   Şi mai am ceva idei, dar vă las şi pe voi pentru că sunt convins că aveţi idei/propuneri bune
  • Administrator
   By Administrator
   Secţiunea privată a poliţiştilor a fost creată în urma propunerilor membrilor şi pentru a oferi posibilitatea poliţiştilor de a comunica între ei într-un spaţiu privat.
   Discuţiile din alte secţiuni ale forumului nu vor avea de suferit şi vom susţine în permanenţă dezvoltarea ariilor în care au acces toţi membri forumului.

   Accesul în secţiunea rezervată doar poliţiştilor se poate obţine astfel:

   1. - Principala şi cea mai eficientă/sigură modalitate prin care puteţi obţine confirmarea este să vă înregistraţi ori să asociaţi contului de utilizator de aici, adresa de e-mail oficială de serviciu (este vorba de adresa prenume.nume@codjud.politiaromana.ro - adresa de mail cu care vă conectaţi în webmail.politiaromana.ro, ATENŢIE! - NU folosiţi adresa de Intrapol, cea de genul nume@politia.local pentru că aceasta din urmă NU FUNCŢIONEAZĂ pe internet) după care postaţi pentru a anunţa acest lucru în topicul "Sprijin pentru accesul în aria dedicată poliţiştilor" specificând că aţi asociat adresa de e-mai oficială contului de mebru.
   Detalii despre adresa de e-mai oficială găsiţi aici: Cum se obţine e-mail oficial de serviciu @politiaromana.ro?

   2. - O altă modalitate excepţională mult mai anevoioasă şi care nu vă asigură/garantează reuşita, dar prin care ne putem asigura că sunteţi poliţist/ă, este când un membru ce are deja acces acolo (sunt membrii care au + sub avatar), vă cunoşte (recunoaşte) personal şi confirmă pentru dvs. în aria privată, astfel ne oferă o minimă garanţie că sunteţi angajat al Poliţiei Române. Nu ne interesează să aflăm date cu caracter personal, doar dorim să ne asigurăm că dvs. sunteţi şi în realitate ceea ce afirmaţi.
   Pentru a facilita membrilor care nu au încă acces, dar doresc acest lucru, să poată lua legătura cu colegii lor, ce au deja acces în aceea arie, am iniţiat acest topic:
   În acest topic puteţi căuta membrii din zona / unitatea de poliţie unde activaţi cărora să le solicitaţi ajutorul. Tot în acest topic puteţi posta solicitarea voastră de a fi contactaţi de către colegii din structura / unitatea / zona unde lucraţi, pentru ca ulterior cel puţin unul dintre aceştia să confirme faptul că sunteţi poliţist.

   NUMAI dacă niciuna dintre etapele de mai sus nu au rezolvat problema şi abia după ce aţi postat deja o solicitare în topicul mai sus amintit, am rugămintea să timiteţi un mesaj personal @Administrator şi voi încerca să vă ajut să contactaţi poliţişti care să confirme pentru dvs.

   Nu trimteţi solicitări pentru acces în aria privată prin intermediul formularului de contact "Contactaţi-ne" - pentru că nu sunt luate în considerare. Urmaţi procedura descrisă aici.

   În conformitate cu prevederile legale, site-ul Politisti.ro protejează intimitatea şi confidenţialitatea membrilor săi. Nu vom dezvălui niciun fel de informaţii despre utilizatorii forumului către terţe părţi, fără acordul prealabil al acestora.

   De asemenea, utilizatorii acestui forum au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra numelor reale ale membrilor, dezvăluirea unor date personale pe acest forum este o decizie personală, iar responsabilitatea aparţine exclusiv utilizatorului care face acest lucru.
  • GicuAcnid
   By GicuAcnid
   Bună ziua!
   Îmi puteți spune, vă rog, ce se poate întâmpla în următoarea situație:
   Cineva parchează într-o parcare privată, comercială, semnalizată cu atenționare de parcare limitată pt o anumită perioadă. Proprietarul mașinii lasă automobilul peste timpul-limită, roata mașinii este deblocată prin forțare și autovehiculul pleacă fără să achite taxa de deblocare. Proprietarul este apelat și amenințat că va primi plângere penală pentru distrugere (a caracatiței). Există această posibilitate ca șoferul mașinii să fie anchetat penal? Există temei legal pentru această măsură?
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.