Jump to content
POLITISTI.ro

Schimbul transfrontalier de informaţii privind încălcările normelor rutiere


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

Azi a fost publicat în vederea dezbaterii publice proiectul Legii privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ pot fi trimise până la data de 30.06.2013.

 

Rezumat proiect supus consultarii 

 

Schimbul transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor va determina un comportament mai prudent al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât cel în care s-a săvârşit încălcarea normelor de circulaţie
Noua reglementare are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România si ale celorlalte state membre/state participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârsită cu un vehicul înmatriculat într- un stat membru/participant, altul decât cel în care a fost săvârsită fapta, precum si facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârsite pe teritoriul României.
Autoritatea română competentă va fi autorizată să efectueze investigaţii prin căutarea automatizată în sistemul de evidenţă EUCARIS şi prin utilizarea scrisorii de informare (al cărei model urmează a fi stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne).
Scrisoarea de informare stabilită ca model în anexa la Directiva CBE, reprezintă un document care se regăseste si în legislaţia română actuală sub forma solicitării adresate de poliţie, proprietarului sau utilizatorului vehiculului de a comunica datele conducătorului acestuia în situaţia în care fapta a fost constatată cu mijloace tehnice si nu s-a procedat la oprirea vehiculului.
Prin intermediul scrisorii de informare se urmăreste atât asigurarea garanţiilor legale privind aducerea la cunostinţă a unei fapte care atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz, cât si identificarea conducătorului auto ca persoană responsabilă pentru săvârsirea faptei, asigurându-se caracterul personal al răspunderii contravenţionale consacrat în acest moment de sistemul român de drept. În aceeasi măsură, scrisoarea de informare ar trebui să constituie si un prim instrument de executare al sancţiunii aplicabile, în cazul în care persoana informată este si conducătorul vehiculului si recunoaste fapta săvârsită, dorind să beneficieze de posibilitatea legală de a achita jumătate din minimul special prevăzut de lege pentru amenda asociată încălcării respective.
În scopul asigurării unei comunicări mai facile a actului de constatare este necesară consacrarea unei modalităţi flexibile de realizare a operaţiunii respective prin utilizarea facilităţilor tehnice existente (fax, postă electronică sau alte mijloace ce asigură transmiterea acestuia si confirmarea de primire) dacă persoana informată furnizează datele corespunzătoare în acest scop si îsi exprimă acordul pentru o astfel de modalitate de comunicare.
Prin instituirea unui sistem transfrontalier de schimb de informaţii, aplicarea Directivei CBE va contribui la îmbunătăţirea siguranţei rutiere pe teritoriul României, la reducerea discrepanţelor privind gradul de siguranţa rutieră faţă de celelalte statele membre, la aplicarea unui tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveste persoanele nerezidente care comit încălcări ale normelor rutiere si nu în ultimul rând, la responsabilizarea conducătorilor auto si constientizarea riscurilor asociate încălcării normelor rutiere.
Un schimb transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor dezvoltat prin transpunerea Directivei CBE va facilita identificarea persoanelor suspectate de săvârsirea unei încălcări a normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră (cetăţeni români care săvârsesc încălcările în statele membre sau cetăţenii statelor membre care săvârsesc încălcări pe teritoriul României), ar putea spori efectul disuasiv si ar putea determina un comportament mai prudent al persoanelor care conduc vehicule înmatriculate în alt stat membru decât cel în care s-a săvârsit încălcarea, prevenind astfel decesele cauzate de accidente rutiere.
Proiectul de act normativ va asigura aplicarea unui tratament egal conducătorilor auto, în ceea ce priveste contravenienţii rezidenţi si nerezidenţi, atât timp cât acestia se află sub suveranitatea unui stat membru, asigurarea punerii în aplicare fiind facilitată indiferent de statul membru în care este înmatriculat vehiculul.

 

Aici puteţi consulta proiectul de lege complet:

 

http://www.scribd.com/doc/148386824/Lege-privind-unele-masuri-pentru-facilitarea-schimbului-transfrontalier-de-informatii-referitoare-la-incalcarile-normelor-de-circulatie-care-afecteaza

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.