Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

Buna ziua!

Stie cineva daca e nevoie de autorizare speciala din partea vreunei institutii pentru importarea de veste si casti balistice?

Multumesc anticipat!

Link to comment
  • Moderator

Vestele antiglont si costumele de protectie confectionate conform standardelor sau specificatiilor militare ori echivalente, precum si componentele special concepute pentru acestea, castile militare si placile de blindaj sunt produse militare supuse regimului de control la export si import, conform Hotararea Guvernului nr. 1094/ 2011 privind Lista cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni.

Operatiunile cu produse militare definite de cadrul legal se autorizează prin licenta sau prin permis, după caz.

Persoanele juridice pot efectua operatiuni de comert exterior cu produse militare numai pe baza autorizatiei eliberate de catre Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul pentru Controlul Exporturilor – ANCEX. Pentru fiecare operatiune in parte, persoanele juridice au obligatia sa solicite eliberarea de licente.

Transferurile de produse militare sunt reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 595/2004, cu modificarile ulterioare.

In privinta persoanelor fizice, situatia este similara.

Regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare supune controlului urmatoarele operatiuni cu produse militare:

  • exportul si importul, inclusiv reexportul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, in regim definitiv sau temporar, din sau in afara teritoriului Romaniei;
  • operatiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, in regim definitiv sau temporar, din sau in afara teritoriului Romaniei;
  • activitatea de intemediere;
  • tranzitul international prin Romania; etc.

Regimul de control se aplica tuturor persoanelor care efectueaza operatiunile mentionate anterior.

Prin persoana se intelege orice persoana fizica sau juridica rezidenta in Romania, inclusiv autoritatile publice. Regimul de control se aplica si persoanelor fizice romane aflate in afara teritoriului national, in conformitate cu dreptul international.

  • Upvote 2
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.