Jump to content
POLITISTI.ro

Petiţia, cererea, reclamaţia, sesizarea cetăţeanului - Dreptul de petiţionare


Recommended Posts

  • Moderator

Constituţia României

Dreptul de petiţionare

  1. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
  2. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
  3. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
  4. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.

Legea 233/2002

Art. 2

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instutuţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean şi local, precum şi regiilor autonome.

Autorităţile publice sunt obligate să răspundă petiţiei în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei în documentele autorităţii vizate, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Din punct de vedere legal, la petiţiile prezentate personal, data petiţiei este considerată data la care a fost înregistrată la unitatea destinatară.

Dacă aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile.

În cazul în care petiţia este greşit direcţionată, petentul nu a ştiut care este autoritatea competentă să-i rezolve cererea, instituţia care a primit-o trebuie să o trimită în termen de 5 zile autorităţii sau instituţei competente pentru rezolvarea ei şi să informeze petentul despre aceasta. Pentru soluţionarea petiţiei de către autoritatea sesizată vor mai trece 30 de zile.

Petiţiile sunt scutite de taxă pentru ca fiecare cetăţean să se poată folosi de acest drept.

Atenţie!

Orice petiţie trebuie să fie semnată şi să conţină datele complete de identificare a petentului.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.

  • Upvote 5
Link to comment
  • 2 years later...
  • Moderator

Dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publică

Dacă o autoritate refuză sau nu soluţionează petiţia (cererea, sesizarea, etc.) în termenul legal, cetăţeanul se poate folosi de "dreptul unei persoane vătămate de o autoritate publica".

Conform acestuia, orice persoană vătămata într-un drept al său sau într-un interes legitim de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului sau a interesului pretins, anularea actului şi repararea pagubelor.

Cetăţeanul căruia i s-a încălcat dreptul de petiţionare poate obţine despăgubiri din partea autorităţii ce i l-a încălcat şi nu are obligaţia de a proba vinovăţia funcţionarului public sau a autorităţii publice, ci trebuie doar să îşi justifice dreptul.

În cazul în care consideraţi că aţi fost lezat în drepturile dumneavoastră în relaţie cu autorităţile, vă puteţi adresa Avocatului Poporului. Rolul acestuia este de a media o soluţie între persoane şi autorităţi şi nu poate da amenzi sau anula acte şi proceduri.

Puteţi, de asemenea, să contactaţi şi "Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a Camerei Deputaţilor" sau "Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senat", care joaca şi rolul de legiuitor în domeniile ce ţin de drepturile omului şi relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi publice.

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.