Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'fapte ilegale'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Unde vă adresaţi pentru sesizarea unei fapte ilegale / antisociale - în special sesizarea unei infracţiuni Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, daca aţi asistat sau aveţi cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte ilegale / antisociale etc. trebuie să vă adresaţi de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie. Întotdeauna cineva este pregătit să se ocupe de dumneavoastră, iar timpul şi informaţiile utile ne sunt cel mai bun sprijin în lupta contra infracţionalităţii. Conform legislaţiei în vigoare poliţia poate fi sesizată prin plângere sau denunţ, ori se sesizează din oficiu când află pe orice altă cale că s-a săvârşit o infracţiune. Când, potrivit legii, punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă, urmărirea penală nu poate începe în lipsa acestui document. Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizica sau de o persoana juridica căreia i-a fost cauzată o vătămare sau o pagubă printr-o faptă antisocială organelor judiciare. Plângerea poate fi făcută şi oral, situaţie în care conţinutul acesteia se consemnează într-un proces verbal de către poliţistul care o primeşte. Plângerea se poate face personal sau prin mandatar (mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii). De asemenea, plângerea se poate face şi de către unul din soţi pentru celălalt soţ, sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată pentru care s-a depus plângerea poate ulterior să declare că nu-şi însuşeşte conţinutul acesteia. Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se poate face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă (art. Art. 289 din Codul de procedură penală). Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre săvârşirea unei infracţiuni. În acest caz, spre deosebire de plângere, persoana care face denunţul nu a suferit nici o vătămare sau pagubă, ea sesizează doar săvârşirea unei infracţiuni. Denunţul se poate face numai personal, iar în cazul denunţului oral, acesta se consemnează într-un proces verbal de către poliţistul în faţa căruia a fost făcut. (art. 290 din Codul de procedură penală) În ce priveşte conţinutul acestor documente, atât plângerea cât şi denunţul trebuie să conţină:. numele, prenumele şi codul numeric personal calitatea şi domiciliul petiţionarului - precizarea dacă acţionează în nume personal sau ca mandatar / reprezentant al unei persoane, caz în care persoana reprezentată trebuie nominalizată. descrierea faptei care formează obiectul plângerii - este necesară o descriere cât mai exactă şi detaliată a faptelor. Orice element de fapt, chiar aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existenţei infracţiunii sesizate sau la identificarea făpturitorului, trebuie adus la cunoştinţa organelor de ancheta. Se recomandă ca descrierea faptelor să fie facută cât mai obiectiv şi cât mai detaşat de emoţiile, trăirile, sentimentele, părerile sau aprecierile celui care relatează. indicarea făptuitorului dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă - dacă autorul sesizării nu cunoaşte făpturitorul, va face menţiune în acest sens, urmând ca organele de poliţie să procedeze la identificarea făptutitorului. Indicarea mijloacelor de probă este o menţiune foarte importantă pentru ca sesizarea să fie cu adevărat eficientă. Spre exemplu, indicarea unor martori, a unor înscrisuri, fotografii, înregistrări sau obiecte care pot servi la dovedirea susţinerilor din sesizare. Chiar dacă aceste mijloace de probă nu sunt deţinute de petiţionar, dar acesta cunoaşte identitatea persoanelor deţinătoare, trebuie să precizeze în mod clar în sesizare, cine deţine respectivele mijloace de probă. Plângerea şi denunţul formulate în scris trebuie semnate de persoana vătămată ori după caz, de către denunţător. Plângerea şi denunţul în formă electronică îndeplinesc condiţiile de formă numai dacă sunt certificate prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care prin plângere sau denunţ se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul de poliţie primeşte plângerea ori denunţul şi îl transmite organului competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea respectivă. În astfel de situaţii se aplică regulile privind cooperarea judiciară în materie penală.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.