Jump to content
POLITISTI.ro

Marius
 Share

Recommended Posts

  • Moderator

Începând cu aprilie 2015 în Germania intră în vigoare o nouă lege privind eliberarea plăcuţelor cu numere de înmatriculare provizorii - numerele galbene (înmatricularea provizorie pe termen scurt, cu valabilitate de maxim 5 zile).

 

post-1-0-05442000-1416835086_thumb.jpg

 

Noile norme de înmatriculare provizorie prevăd eliberarea acestor numere provizorii pe termen scurt numai pentru maşinile care au valabilă inspecţia tehnică periodică (trebuie să posede autocolantul ce atestă efectuarea inspecţiei tehnice).

Singurele excepţii de la această normă vor fi drumul până la cel mai apropiat atelier/service şi situaţia în care organul de poliţie (urmărire penală) acordă permisiunea să circule fără inspecţie tehnică (TUV).

 

Sursă: AutoBlid.de

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
COMUNICAT
 
În cazul achiziţionării de autovehicule din Republica Federală Germania, destinate a circula pe drumurile publice din România, trebuie solicitate autorităţilor competente germane plăcuţe cu numere de înmatriculare de export (plăcuţe cu numere de înmatriculare cu caractere de culoare neagră, în care perioada de validitate este înscrisă în partea din dreapta, pe fond roşu). Conducerea unui vehicul care nu are drept de circulaţie pe teritoriul statului român constituie infracţiunea de punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.
 
Circulaţia pe drumurile publice din România a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere şi remorcilor înmatriculate în alte state este reglementată la art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de circulaţie.
 
Conform legislaţiei rutiere române, proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze, înainte de a le pune în circulaţie, iar înmatricularea presupune parcurgerea unor operaţiuni, printre care şi cea referitoare la înscrierea în Registrul naţional al vehiculelor înmatriculate, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către proprietar şi se efectuează în baza unor documente, printre care dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor noi, şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia.
 
La art. 35 lit. a) din Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată prin Decretul nr. 318/1980, se stipulează că, pentru a beneficia de dispoziţiile convenţiei, orice automobil în circulaţie internaţională, trebuie să fie înmatriculat de o parte contractantă sau de una dintre subdiviziunile ei, iar conducătorul automobilului să posede un certificat de înmatriculare valabil eliberat pentru a dovedi această înmatriculare.
 
Certificatele de înmatriculare eliberate de către statele membre pentru vehiculele supuse înmatriculării în temeiul legislaţiei interne trebuie să respecte condiţiile minimale impuse prin Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29.04.1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.
 
România a cerut Comisiei Europene un punct de vedere referitor la admisibilitatea acestora în traficul internaţional.
 
În urma analizării datelor existente, s-a stabilit faptul că autovehiculele cărora le-au fost atribuite plăcuţe cu numere de înmatriculare cu caractere de culoare neagră, în care perioada de validitate este înscrisă în partea din dreapta, pe fond galben sau cele roşii (de garaj sau de dealer), sunt înmatriculate conform legislaţiei germane numai pentru teritoriul naţional, recunoaşterea acestora în traficul internaţional fiind posibilă prin acorduri încheiate de statul german în acest scop cu statele pe teritoriul cărora circulă aceste autovehicule.
 
Autorităţile competente germane au informat partea română că, începând cu data de 1 aprilie 2015, au decis completarea legislaţiei proprii,  prin introducerea unei noi prevederi referitoare la noile condiţii de atribuire a numerelor de înmatriculare pe termen scurt şi noul tip de certificat de înmatriculare eliberat pentru acestea.
 
Potrivit reglementărilor, nu s-a modificat regimul juridic al acestui tip de înmatriculare, menţinând valabilitatea numai pe teritoriul statului german, rămânând în vigoare prevederile care reglementează modalitatea în care un vehicul poate fi condus definitiv în altă ţară, respectiv prin atribuirea unui număr de înmatriculare de export şi eliberarea unui certificat de admitere în circulaţie internaţională.  
 
În lipsa unui acord încheiat de statul german cu România de recunoaştere a acestui tip de înmatriculare temporară, conducerea unui vehicul care nu are drept de circulaţie pe teritoriul statului român constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor art. 334 alin. (4) din Codul penal – punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat.
 
Pentru evitarea unor situaţii neplăcute în cazul achiziţionării de autovehicule din Republica Federală Germania, destinate a circula pe drumurile publice din România, trebuie solicitate  autorităţilor competente germane plăcuţe cu numere de înmatriculare de export (plăcuţe cu numere de înmatriculare cu caractere de culoare neagră, în care perioada de validitate este înscrisă în partea din dreapta, pe fond roşu).
 

Sursă: IGPR 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.