Jump to content
POLITISTI.ro

Spaţiul Schengen din punct de vedere al cooperării poliţieneşti


NewsBot

Recommended Posts

Spaţiul Schengen din punct de vedere al cooperării poliţieneşti

România, din punct de vedere al cooperării poliţieneşti, este membru de facto al Spaţiului Schengen din noiembrie 2010. În urma schimbului suplimentar de date şi informaţii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al Inspectoratului General al Poliţiei Române, de la operaţionalizarea acestuia până la sfârşitul primului semestru al anului 2014, au fost depistate 8.005 persoane căutate în baza unui mandat european de arestare şi indisponibilizate 5.005 autoturisme semnalate în SIS.

Una din cele mai importante măsuri compensatorii pentru eliminarea controalelor la frontierele externe o reprezintă funcționarea Sistemului de Informații Schengen.

S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen) conţine date minime despre persoanele sau bunurile urmărite în cadrul unei proceduri judiciare, iar datele şi informaţiile suplimentare ce pot conduce la localizarea acestora sunt obţinute prin intermediul Birourilor SIRENE constituite la nivelul fiecărui stat membru Schengen.

Biroul SIRENE, din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al I.G.P.R., a fost inaugurat la data de 16 septembrie 2010 şi a devenit operațional în noiembrie 2010 în urma unei evaluări efectuate de Consiliul Uniunii Europene, în cadrul procesului de evaluare Schengen desfășurat în România în perioada 2009-2010.

Biroul SIRENE își desfășoară activitatea în regim de dispecerat, disponibil 24/7, asigurând continuitatea fluxului de informaţii între birourile naţionale echivalente, precum și între autoritățile naționale de aplicare a legii.

În cele două luni de operaţionalizare ale anului 2010, în urma schimbului suplimentar de informaţii prin intermediul Biroului SIRENE al Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii români au pus în aplicare 81 de mandate europene de arestare, au depistat 16 de persoane semnalate ca fiind dispărute şi 122 vehicule căutate de partenerii din Spaţiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale.

În acelaşi timp, partenerii din statele membre au reţinut în baza unor mandate europene de arestare emise de autorităţile judiciare române 80 de persoane, au indisponibilizat 10 vehicule semnalate de România şi au găsit 3 persoane dispărute.

În anul 2011 pe teritoriul ţării noastre, poliţiştii români au pus în aplicare 576 de mandate europene de arestare, în urma schimbului suplimentar de informaţii prin intermediul Biroului SIRENE România, au depistat 142 de persoane semnalate ca fiind dispărute şi 1.564 de vehicule căutate de partenerii din Spaţiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale. Partenerii din statele membre, pe baza informaţiilor furnizate, au reţinut în baza unor mandate europene de arestare emise de autorităţile judiciare române 1.236 de peroane, au indisponibilizat 108 vehicule semnalate de România şi au găsit 83 de persoane dispărute.

În anul 2012, poliţiştii români au pus în aplicare 561 de mandate europene de arestare, au depistat 145 de persoane semnalate ca fiind dispărute şi 1.044 de vehicule pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale. În aceeaşi perioadă, 2.173 de persoane solicitate de România au fost reținute în baza unui mandat european de arestare în State Membre, au fost indisponibilizate în Statele Membre 190 de vehicule şi găsite 92 de persoane semnalate ca fiind dispărute.

În anul 2013, pe teritoriul ţării noastre, au fost puse în aplicare 601 de mandate europene de arestare, au fost depistate 172 de persoane semnalate ca fiind dispărute şi 1.112 de vehicule pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale. De asemenea, în urma schimbului de date şi informaţii prin intermediul Biroului SIRENE din C.C.P.I.-I.G.P.R., autorităţile din Statele Membre au pus în executare, la solicitarea Poliţiei Române, 1.434 de mandate de arestare preventivă, au indisponibilizat 235 de vehicule şi au găsit 88 de persoane dispărute.

Activitățile Poliției Române de identificare a persoanelor dispărute sau solicitate în baza unui mandat european de arestare (M.E.A.), identificate în România, au fost intensificate, de la începutul anului 2014. Astfel, în primele 6 luni ale anului 2014 au fost înregistrate aproximativ 70% din rezultatele pozitive centralizate la nivelul anului 2013.

În primele 6 luni ale anului 2014, poliţiştii români au pus în aplicare 312 mandate europene de arestare, au depistat 69 de persoane semnalate ca fiind dispărute şi 524 de vehicule pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale. Partenerii din Statele Membre, la solicitarea Poliţiei Române, au depistat 960 de persoane căutate în baza unui mandat european de arestare, indisponibilizat 96 de vehicule şi au găsit 65 de persoane dispărute.

Odată cu dobândirea calităţii de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007, România a intrat într-o nouă etapă, care a presupus pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele interne, în vederea aderării la spaţiul Schengen.

De la momentul respectiv, România gestionează a doua frontieră a U.E. din punct de vedere al lungimii – 2.070 km, dintre care 1.877 km de frontieră terestră.

Calitatea de stat membru Schengen reprezintă apartenenţa la o zonă de securitate, precum şi respectarea şi aplicarea unor măsuri de compensare a ridicării barierelor interne şi asumarea unor responsabilităţi.

Este de menționat faptul că, deși Sistemul de Informații Schengen de generația a II-a a fost operaționalizat la nivelul anului 2013, România a fost primul stat care a implementat noile funcționalități, sistemul național fiind încă din anul 2010 compatibil cu specifiicațiile furnizate de Comisia Europeană. În acest moment sunt conectate, la SIS II, 28 de state, dintre care 22 membre ale UE, 4 state asociate și 2 candidate, printre care și România.

România furnizează în sistemul central S.I.S. informații despre persoane și obiecte căutate prin intermediul Sistemului Național de Semnalări care reprezintă baza de date națională. Semnalările sunt vizibile la nivel național pentru a fi accesate de către polițiști din Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria Română, Inspectoratul General pentru Imigări și autoritățile vamale.

În momentul în care o persoană sau un obiect sunt identificate ca urmare a unui control polițienesc, Biroul SIRENE este informat de urgență pentru a notifica despre aceasta statul care a dispus căutarea la nivel internațional a respectivei persoane sau obiect.

În prezent, România este furnizor a peste 1.500.000 de semnalări cu privire la persoane și bunuri introduse de autoritățile naționale de aplicare a legii. Sistemul de Informații Schengen gestionează aproximativ 51.000.000 de semnalări introduse de toate cele 28 de state.

În perioada 2011 –2013 România a furnizat semnalări în Sistemul de Informații Schengen, privind persoane, vehicule, arme, documente, bancnote.

Astfel, în anul 2011, România a introdus, în baza de date S.I.S., 9.362 de persoane, 11.421 de vehicule, 532 de arme, 17 bancnote, 107.574 de documente de înregistrare vehicule și 1.189.893 de documente.

În anul 2012, au fost introduse în bază 6.031 de persoane, 7.424 de vehicule, 535 de arme, 16 bancnote, 126.235 de documente de înregistrare vehicule și 1.234.665 de documente.

În anul 2013, România a introdus, în baza de date S.I.S., 6.656 de persoane, 7.360 de vehicule, 537 de arme, 16 bancnote, un motor de ambarcațiune, 139. 527 de documente de înregistrare vehicule și 1.186.230 de documente.

Începând din anul 2013 România a furnizat semnalări și pentru noile categorii disponibile în Sistemul de Informații Schengen de generația a II-a (motoare ambarcaţiuni, documente în alb etc).

Odată cu operaţionalizarea Sistemului de Informații Schengen de generația a II-a, toate statele membre au obligaţia de a atașa materiale conexe semnalărilor, cum ar fi copii ale mandatelor europene de arestare emise, fotografii și amprente ale persoanei căutate.

Deşi nu este încă stat membru Schengen, contribuţia României la sistem este comparabilă cu cea a celorlalte state. Astfel, conform statisticilor pentru anul 2013, România se situează pe primul loc la încărcărea amprentelor în sistem, pe locul II la încărcarea copiilor M.E.A. (precedată de Polonia) şi pe locul IV în ceea ce priveşte fotografiilor atașate semmnalărilor.

În ceea ce privește situația vehiculelor semnalate în Sistemul de Informații Schengen de către Statele Membre, din centralizarea rezultatelor în acest domeniu, se poate concluziona faptul că România este în continuare un stat destinatar sau de tranzit pentru autoturismele furate din spațiul comunitar.

România, prin Biroul SIRENE, participă la procesul decizional european în domeniul SIS-SIRENE prin reprezentarea în grupurile de lucru dedicate acestui domeniu din marja Consiliului și Comisiei Europene, precum și la evaluările periodice ale unor state membre Schengen.

Astfel, în 2014, un reprezentant al Biroului SIRENE a făcut parte din echipele de evaluare pentru Polonia și Elveția, iar un alt reprezentant al Biroului SIRENE România a făcut parte, pe bază de voluntariat, din echipa de coordonare a testelor funcționale SIRENE organizate în cadrul procesului de aderare al UK la anumite prevederi ale aquisului Schengen. Pentru contribuția profesionistă, reprezentantul României a primit mulțumiri din partea coordonatorului echipei de testare.

Calitatea de stat partener reiese și din participarea operatorilor SIRENE România la cursurile de perfecționare în domeniul SIRENE organizate sub egida CEPOL, la care aceștia au contribuții active. Astfel au fost exprimate aprecieri pozitive cu privire la maniera de lucru profesionale a Biroului SIRENE naţional, prin comparație cu alte state deja membre Schengen.

Misiunile de evaluare în domeniul S.I.S./SIRENE au relevat faptul că România constituie un etalon de bune practici pentru celelalte State Membre Schengen.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relații Publice

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.