Jump to content
POLITISTI.ro

Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Model: Proces-verbal întocmit de primul poliţist ajuns la faţa locului (în cazul în care este prezent un cadavru)

Nu uitaţi că poliţistul sosit primul la faţa locului este obligat să efectueze actele de cercetare ce nu suferă amânare şi să ia măsurile ce se dovedesc absolut necesare, chiar dacă privesc o cauză ce nu este de competenţa lor. Aceste măsuri trebuie să se refere, în principal, la salvarea victimelor rămase în viaţă, paza locului faptei, conservarea urmelor şi a altor mijloace de probă, identificarea martorilor, identificarea şi prinderea autorilor etc.

Întrucât în practică de foarte multe ori această activitate este tratată cu superficialitate, au fost şi inevitabil vor mai exista situaţii când descoperirea autorului sau ulterior documentarea activităţii infracţionale a acestuia pot fi compromise ori îngreunate tocmai datorită lipsei de seriozitate cu care primul/primii poliţişti ajunşi la faţa locului, în cazul unei infracţiuni de omor au asigurat locul faptei până la sosirea echipei de cercetare.

IMPORTANT! Poliţistul sosit primul la faţa locului are un rol deosebit de important în astfel de situaţii, tocmai pentru că de modul în care se achită de sarcinile ce-i revin şi de profesionalismul dovedit depinde, în mare măsură, desfăşurarea ulterioară a investigării criminalistice.

După ce au fost luate măsurile de salvare sau de acordare a primului ajutor victimei, precum şi cele de delimitare a locului, poliţistul sosit primul la faţa locului trebuie să desfăşoare activităţi care să înlăture posibilitatea modificării, întâmplătoare sau intenţionate, a aspectului iniţial al „crime scene”.
În acest scop, trebuie să asigure, în primul rând paza locului unde s-a comis fapta şi să protejeze obiectele şi urmele existente în acel loc. 
De multe ori, la locul infracţiunii pătrund diverse persoane, fie din rândul celor aflate întâmplător în zonă atunci când s-a săvârşit agresiunea ori s-a descoperit cadavrul, fie din rândul rudelor victimei. De reţinut că printre persoanele străine de la locul infracţiunii se pot afla chiar făptuitorii ori complicii acestora, scopul lor fiind acela de a distruge eventualele urme ce au rămas după consumarea activităţii infracţionale. Referitor la prima categorie de persoane, „curioşii” şi „amatorii de senzaţii”, prezenţa acestora şi faptul că se erijează, deseori, în „cunoscători”, venind cu propriile păreri, pot influenţa negativ depoziţiile ulterioare ale martorilor oculari.
Pornind de la această realitate, poliţistul trebuie să procedeze cu tact pentru a îndepărta din zona în care se află cadavrul şi zona înconjurătoare pe toţi cei care nu-şi justifică prezenţa în locul respectiv. Totodată, acţiunea trebuie să se desfăşoare cu multă grijă, deoarece în rândul acestor persoane ar putea fi şi martori oculari al celor petrecute şi o atitudine dură i-ar putea îndepărta. Astfel, trebuie notate datele de identificare ale tuturor persoanelor care au fost prezente la faţa locului.
Atenţie şi tact trebuie dovedite şi în cazul în care moartea victimei s-a produs într-o locuinţă, membrilor familiei şi vecinilor celui decedat explicându-li-se scopul luării unor măsuri de protejare a locului faptei până la sosirea echipei.
Practica organelor de urmărire penală evidenţiază şi cazuri când modificările aduse aspectului iniţial al locului faptei se pot datora chiar celor sosiţi la faţa locului în calitate oficială. De aceea, este obligatoriu să fie respectate întocmai normele în vigoare, potrivit cărora „se interzice pătrunderea la locul săvârşirii infracţiunii a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie, precum şi a oricăror alte persoane, indiferent de calitate, funcţie sau grad, care nu au sarcini în legătură cu cercetarea la faţa locului sau cu salvarea victimelor.” (Art.13 – Ordinul Comun al M.A.I. nr. 182/14.08.2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului)
Pentru a evita distrugerea, degradarea, dispariţia sau modificarea obiectelor ori urmelor infracţiunii, atunci când este necesar, se va proceda la acoperirea cadavrului şi a obiectelor posibil purtătoare de urme cu pânză, folii din material plastic, hârtii, cutii, cartoane etc. De asemenea, este obligatorie alcătuirea unui cordon de siguranţă pentru a ţine persoanele străine la oarecare distanţă, utilizând în acest scop banda specială sau, în cazul în care nu există, se vor folosi frânghii, sfori, sârme ş.a.

  • Like 1

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.