Jump to content
POLITISTI.ro

Administrarea probatoriului în procesul penal

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Orice obiect şi orice persoană pot constitui, la un moment dat şi în anumite împrejurări, surse de probe. În consecinţă, orice ghid privind administrarea probatoriului în cauzele penale nu poate fi decât incomplet şi limitat. Nici ghidul de faţă nu face excepţie. El va încerca să acopere, în limitele spaţiului disponibil, acele probe, mijloace de probă şi procedee probatorii care sunt frecvent întâlnite în practică în cadrul cercetărilor privind o mare varietate de infracţiuni. Acestea sunt prezentate, în principiu, în ordinea cronologică în care se întâlnesc într-o speţă concretă.

Capitolele ghidului:
1. Fapta penală. Probatoriul.
2. Sesizarea.
3. Cercetarea la faţa locului (CFL). ActivităţI desfăşurate în paralel cu CFL.
4. Urmele.
5. Expertizele.
6. Expertizele medico-legale.
7. Înregistrările video. Înregistrările audio.
8. Metode speciale de supraveghere sau cercetare.
9. Constatarea infracţiunii flagrante.
10. Analiza informaţiilor.
11. Audierea persoanelor. Identificarea persoanelor şI obiectelor. Reconstituirea. Testarea la poligraf. Confruntarea.
12. Percheziţia.
13. ParticularităţI ale probatoriului în cauze privind infracţiuni economico-financiare.
14. Infracţiuni comise repetat, cu mod de operare (MO).

  • Upvote 2

User Feedback

You may only provide a review once you have downloaded the file.

There are no reviews to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.