Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Echivalarea gradelor profesionale şi evidenţa poliţiştilor


Marius

Echivalarea gradelor profesionale şi militare

Art. 129. – (1) Echivalarea gradelor profesionale şi militare se realizează în cazul transferului poliţiştilor în condiţiile art. 83 alin. (2), în cazul încetării raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.

(2) Echivalarea gradelor militare cu gradele profesionale ale poliţiştilor se realizează după cum urmează:

I. Ofiţeri:

a) sublocotenent             - subinspector de poliţie;

b) locotenent                 - inspector de poliţie;

c) căpitan                 - inspector principal de poliţie;

d) maior                 - subcomisar de poliţie;

e) locotenent-colonel             - comisar de poliţie;

f) colonel                 - comisar-şef de poliţie;

g) general de brigadă             - chestor de poliţie;

h) general-maior             - chestor principal de poliţie;

i) general-locotenent             - chestor-şef de poliţie;

j) general                 - chestor general de poliţie.

II. Maiştri militari şi subofiţeri:

a) maistru militar clasa a IV-a şi sergent-major         - agent de poliţie;

b) maistru militar clasa a III-a şi plutonier             - agent principal de poliţie;

c) maistru militar clasa a II-a şi plutonier-major         - agent-şef adjunct de poliţie;

d) maistru militar clasa I şi plutonier adjutant         - agent-şef de poliţie;

e) maistru militar principal şi plutonier adjutant-şef          - agent-şef principal de poliţie.

(3) Echivalarea gradelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu gradele profesionale ale poliţiştilor se realizează după cum urmează:

A. Ofiţeri de penitenciare:

a) subinspector de penitenciare        - subinspector de poliţie;

b) inspector de penitenciare            - inspector de poliţie;

c) inspector principal de penitenciare        - inspector principal de poliţie;

d) subcomisar de penitenciare            - subcomisar de poliţie;

e) comisar de penitenciare            - comisar de poliţie;

f) comisar-şef de penitenciare            - comisar şef de poliţie;

g) chestor de penitenciare            - chestor de poliţie;

B. Agenţi de penitenciare:

a) agent de penitenciare            - agent de poliţie;

b) agent principal de penitenciare        - agent principal de poliţie;

c) agent şef adjunct de penitenciare        - agent-şef adjunct de poliţie;

d) agent şef de penitenciare            - agent-şef de poliţie;

e) agent şef principal de penitenciare        - agent-şef principal de poliţie.

(4) Echivalările gradelor prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt aplicabile în ambele sensuri. Echivalarea gradelor de chestor cu cele de general în condițiile alin. (2) pct. I lit. g) - j) se face numai prin decret al Președintelui României.  

(5) Stagiul în gradul militar/ profesional avut la data echivalării potrivit alin. (2) şi (3) se ia în calcul la acordarea gradelor profesionale următoare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (2).

Evidenţa poliţiştilor

Art. 130.  – (1) Evidenţa poliţiştilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor structurilor ministerului, în condiţiile prevăzute de lege.

propunere introducere doua  alin.  - (3) În raport de nevoile MAI, persoanele care au pierdut calitatea de poliţist ca urmare a reorganizării MAI sau a unor unităţi din cadrul acestuia, pot fi reintegrate la cerere, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a deţine statutul de poliţist.

(4) Prevederile alin. 3 se aplică şi poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pierderii capacităţii de muncă, dacă se constată redobândirea capacităţii de muncă de către comisia de expertiză medico-militară.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.