Jump to content
POLITISTI.ro
 • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

  În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
  Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 1 - Compensaţia pentru chirie şi pentru locuinţă


Marius

Compensaţia lunară pentru chirie

Art. 93. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit care să îndeplinească cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, în conformitate cu prevederile art. 91 lit. g), beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km., încheiat în condiţiile legii, denumit în continuare indemnizaţie de chirie. 

(2) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit care să îndeplinească cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km, încheiat în condiţiile legii, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, însuşite de către şeful unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.    

(3) Indemnizaţia de chirie nu se acordă poliţiştilor care şi-au cumpărat locuinţa de serviciu în condiţiile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia au fost transferaţi în interesul serviciului, detaşaţi, delegaţi ori împuterniciţi într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care se află respectiva locuinţă şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru acordarea acestui drept.

(4) Nu beneficiază de indemnizaţia de chirie poliţistul care, ulterior numirii în prima funcţie sau transferului în interesul serviciului, a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, care îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, el sau soţul/soţia acestuia, după căsătorie, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului sau pe o rază de 30 km. şi nici poliţistul care beneficiază de o formă de sprijin pentru folosirea/închirierea/achiziţionarea/construirea unui spaţiu locativ, el sau soţul/soţia acestuia. 

(5) Poliţistul transferat la cerere nu beneficiază de indemnizaţie de chirie.

(6) Indemnizaţia de chirie se acordă, în condiţiile aplicării în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) - (5), şi poliţistului detaşat, delegat, pus la dispoziție sau celui împuternicit într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care îşi are sediul unitatea în care este încadrat, cu excepţia situaţiilor în care, în cazul detaşării sau delegării, aceştia beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit prevederilor legale.

(7)  Plafonul în limita căruia se acordă indemnizaţia de chirie în condiţiile alin. (1) - (6), se stabileşte anual, pe localităţi, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în raport cu preţul chiriei practicat la nivelul pieţei.

(8) Metodologia privind condiţiile de acordare şi sistare a indemnizaţiei de chirie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Compensaţia lunară pentru achiziţionarea ori construirea unei locuinţe

Art. 94. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, este sprijinit prin acordarea unei compensaţii lunare, pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata creditului aflat în derulare, dar nu mai mult de 10 ani, o singură dată în carieră, din momentul contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării sau construirii unei locuinţe în acea localitate sau pe o rază de 30 de km.

(2) Nu beneficiază de compensaţia lunară poliţistul care, ulterior numirii în prima funcţie sau transferului în interesul serviciului, a înstrăinat o locuinţă proprietate personală care nu a fost achiziţionată sau construită prin contractarea unui credit ipotecar/imobiliar, care îndeplineşte cerinţele minimale, el sau soţul/ soţia acestuia, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului sau pe o rază de 30 km. şi nici poliţistul al cărui soţ beneficiază de  o formă de compensare a cheltuielilor privind închirierea/cumpărarea/construirea unei locuinţe.

(3) Plafonul în limita căruia se acordă compensaţia lunară este acelaşi care a fost stabilit pentru indemnizaţia de chirie şi este preţul stabilit la art. 93 alin. (7).

(4) Poliţistul nu poate beneficia de acordarea concomitentă a indemnizaţiei de chirie şi a compensaţiei lunare.

(5) Compensaţia lunară se acordă şi poliţiştilor care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, au în derulare credite ipotecare/imobiliare destinate achiziţionării sau construirii unei locuinţe şi care la data contractării creditului îndeplineau celelalte condiţii prevăzute în prezentul articol.

(6) Acordarea compensaţiei lunare nu încetează în situaţia modificării raporturilor de serviciu ale poliţistului, cuantumul fiind cel prevăzut la alin. (3).

(7) Acordarea compensaţiei lunare se suspendă în următoarele cazuri:

a) la suspendarea de drept a raporturilor de serviciu;
b) la suspendarea la iniţiativa poliţistului a raporturilor de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. a) şi c);

(8) Acordarea compensaţiei lunare încetează în următoarele cazuri:

a) încetarea raporturilor de serviciu;
b) rambursarea anticipată a creditului ipotecar/imobiliar;
c) înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite prin credit ipotecar/imobiliar;

(9) Metodologia privind procedura de acordare, suspendare şi încetare a acordării compensaţiei lunare pentru locuinţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


User Feedback

Recommended Comments

 • Member

Art. 93. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit care să îndeplinească cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, în conformitate cu prevederile art. 91 lit. g), beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km., încheiat în condiţiile legii, denumit în continuare indemnizaţie de chirie

 

Daca ai promovat o selectie sau un concurs si esti mutat in interes de serviciu, din ce inteleg eu, nu mai beneficiezi de acest drept, valabil si la compensatia lunara pentru achizitionarea unei locuinte.

Link to comment
 • Moderator

Exact, majoritatea poliţiştilor vor pierde dreptul la compensaţia de chirie dacă legea apare în această formă. Prea multe drepturi aveau poliţiştii ... să mai taie din ele.

Link to comment
Marin81

Posted (edited)

Propunerile mele privind compensatia de chirie si sprijinul in achizitia sau construirea unei locuinte. Aceste propuneri au la baza faptul ca in prezentul statut unitatea este obligata sa asigure locuinta de serviciu politistului "conform legii" care lege , probail , legea locuintei. Nu am citit.o inca dar stiu ca la compensatia de chirie se tine cont sde spatiile minime / persoana pentru cazurile sociale cand politistul domiciliaza in localtatea unitatii dar nu detine in proprietate personala locuinta. In acelasi timp este avantajos pentru unitate faptul ca nu va fi tinuta sa palteasca 25-30 de ani cat poate sa tina cariera maxima a unui politist chiria acestuia ci maxim 15 ani. Cu conditia ca aceasta sa asigure o stabilitate financiara pentru politist chiar si insituatia modificarii raporturilor de serviciu , definitiv dar si un confort de conditii minime de spatiu si intimitate pentru politist si membrii familiei sale. Astea tinand cont ca statul...cel putin in teorie , potrivit Constitutiei , macar propriilor angajati , ar trebui sa asigure conditii decente de trai, de intemeiere si protectie a familiei, factori care afecteaza viata unui om, fie el chiar politist. De aseenea am tinut ca sprijinul pentru locuinta sa fie acordat si daca unitatea pune la dispozitie locuinta de serviciu, ulterior, nasterii raporturilor de serviciu, deoarece , unitatea poate acoperi sprijinul prin inchirierea spaiilor proprii, politistul nefiind pus in situatia taierii dreptului sa fie executat silit de banca, si sa i se vanda apartamentu la pret subevaluat unor escroci de imobiliare care doar ei sunt la curent cu licitatiile care se vor organiza de banci, astfel incat politstul fie sa piarda o mare parte din investitie sau mai rau sa ramana cu datorii in continuare datorita faptului ca banca nu a reusit sa acopere datorita pretului subevaluat al locuintei scoase la licitatie creditul contractat initial. Unele din ideile ce tin de distanta de 30 de km au fost preluate din propunerile MAI. Eu zic ca sunt niste propuneri pertinente tinand cont ca actualmente desi de multi ani s-a tot promis prin statut locuinta intr-un mod sau altul fie ca locuinta de serviciu fie ca autor la prima locuinta o singura data acestea nu au fost asigurate. Mai mult ajutorul o singura data a fost de fapt un deserviciu rin faptul ca la MAI, unii telectuali au considerat ca ajutorul consta in vinderea locuintelor de serviciu si nu construirea de noi locuinte. Adica au considerat ca generatiile noi de politisti merita , desi nu au vina, sa fie vitregiti de dreptul locuintei de serviciu. Eu zic ca sunt niste propuneri pertinente, fara discriminari ce nu tin de sitatia concreta a omului. daca are sau nu unde sta , si daca are nu-i sunt afectate intimitatea sa sau a familiei sale in orice mod.

Art.93 Compensatia pentru chirie.

 

Alin.1 Politistul care nu beneficiaza de locuinta de serviciu racordata la utilitati in localitatea unde isi are sediul unitatea unde lucreaza sau pe o distanta de pana la 30 de km de aceasta si nu are locuinta proprietate personala el sau sotul sau in mod exclusiv sau in cota parte cu sotul sau in localitatea unde isi are sediul unitatea unde lucreaza sau pe o distanta de maxim 30 de km de aceasta, beneficiaza de o compensatie a chiriei pentru locuinta inchiriata pentru nevoile lui si ale familiei sale, in localitatea unde lucreaza sau pe o distanta de maxim 30 de km.

 

Alin.2 Compensatia de chirie se acorda politistului raportat la valoarea medie pe piata a pretului chiriilor pentru locuinta inchiriata in functie de numarul membrilor familiei.

 

Alin.3 Pentru cazul cand politistul locuieste singur sau doar cu sotia pretul va fi cel luat pentru locuinta decomandata cu o singura camera, iar daca acesta locuieste cu copii sai va beneficia in functie de numarul de copii de o compensatie de chirie raportata la numarul de camere in plus pentru fiecare copil fara a depasi valoarea pretului pentru o locuinta cu 3 camere decomandate cu o suprafata utila intre 65 si 70 mp fara balcon..

 

Alin.4 Nu beneficiaza de compensatie de chirie politistii care pe perioada cat au lucrat in localitatea unitatii sale si-au instrainat locuinta daca aceasta corespundea nevoilor sale familiale conform alin.3 din prezentul articol.

 

Alin.5. Nu beneficiaza de compensatia de chirie politistii care locuiesc in chirie in locuintele care apartin parintilor sai sau sotului ori in locuintele copiilor sai .

 

Alin.6 Nu beneficiaza de compensatia de chirie politistul al carui sot beneficiaza de compensatie de chirie sau sprijinul de locuinta potrivit art.94.

 

Alin.7 Plata compensatia de chirie se suspenda daca, in urma verificarilor unitatii unde lucreaza politistul se dovedeste ca nu locuieste in locuinta pentru care se plateste chiria.

 

Alin. 8 In situatia in care unitatea pune la dispozitia politistului si familiei sale locuinta de serviciu care indeplineste conditiile  alin.3 plata compensatiei de chirie se suspenda.

Alin.9 Compensatia de chirie nu se suspenda in situatia modificarii unilaterale a raporturilor de serviciu, in mod temporar, la dispozitia unitatii unde este incadrat politistul.

 

Alin.10 In situatia in care politistul sau sotul lui au in proprietate personala in mod exclusiv sau in cote parti cu sotul, locuinta in baza unui contract de credit, acesta poate opta pentru sprijinul de locuinta, potrivit articolului 94 compensatia de chirie fiind suspendata.

 

            Art.94 Sprijinul pentru achizitia sau construirea unei locuinte

 

Alin.1 Politistul, in conditiile in care daca odata cu inceperea raporturilor de serviciu cu unitatea unde lucreaza, nu i se pune la dispozitie locuinta de serviciu racordata la utilitati, conforma cu numarul membrilor de familie a politistului conform art.93 alin.3, in unitatea unde lucreaza sau la 30 de km de aceasta, beneficiaza pe parcursul carierei sale de un sprijin pentru construirea sau achizitia unei locuinte, in localitatea unde este situata unitatea unde este lucreaza sau pe o distanta de maxim 30 de km de aceasta, daca nici el nici sotul lui nu are in proprietate exclusiva sau in cote parti cu sotul o locuinta in localitatea unde isi are sediul unitatea sau pe o distanta de pana in 30 de km de aceasta.

 

Alin.2 Sprijinul prevazut la art.94,  alin.1 consta in plata lunara a acestui drept in limita maxima prevazuta pentru pretul chiriei potrivit articolului 93, in functie de numarul membrilor de familie a politistului, pe perioada contractului de credit dar nu mai mult de 15 ani.

 

Alin.3 In situatia in care politistul sau sotul lui instraineaza locuinta in scopul adaptarii la numarul membrilor de familie, sau in situatia partajului, ajutorul de locuinta se recalculeaza raportat la pretul chiriei prevazut conform art.93 alin.3, unitatea unde lucreaza politstul urmand sa acorde ajutorul pentru diferenta de ani ramasa scazanduse perioada in care politistul a beneficiat de ajutorul de locuinta din perioada maxima de 15 ani.

 

Alin.4  Sprijinul in achizitia sau construirea unei locuinte nu poate fi revocat daca unitatea are la dispozitie locuinta de serviciu.

 

Alin.5 Sprijinul in achizitia sau construirea unei locuinte va fi continuat si in situatia in care politistului ii sunt modificate raporturile de serviciu, in mod unilateral, la dispozitia unitatii in care este incadrat.

 

 

 

Edited by Marin81
Link to comment
Marin81

Posted (edited)

Rectificare la art.94

Alin.1 Politistul, in conditiile in care daca odata cu inceperea raporturilor de serviciu cu unitatea unde lucreaza, nu i se pune la dispozitie locuinta de serviciu racordata la utilitati, conforma cu numarul membrilor de familie a politistului conform art.93 alin.3, in unitatea unde lucreaza sau la 30 de km de aceasta, sau pe parcurs, daca locuinta de serviciu pusa la dispozitie de unitate nu mai corespunde nevoilor familiale ale politistului conform art.93 alin.3, beneficiaza pe parcursul carierei sale de un sprijin pentru construirea sau achizitia unei locuinte, in localitatea unde este situata unitatea unde este lucreaza sau pe o distanta de maxim 30 de km de aceasta, daca nici el nici sotul lui nu are in proprietate exclusiva sau in cote parti cu sotul o locuinta in localitatea unde isi are sediul unitatea sau pe o distanta de pana in 30 de km de aceasta.

Alin.3 In situatia in care politistul sau sotul lui instraineaza locuinta in scopul adaptarii la numarul membrilor de familie, sau in situatia partajului, ajutorul de locuinta sprijinul pentru construirea sau achizitia unei locuinte se recalculeaza raportat la pretul chiriei prevazut conform art.93 alin.3, unitatea unde lucreaza politstul urmand sa acorde ajutorul sprijinul pentru construirea sau achizitia unei locuinte pentru diferenta de ani ramasa scazanduse perioada in care politistul a beneficiat de ajutorul de locuinta sprijinul pentru construirea sau achizitia unei locuinte din perioada maxima de 15 ani.

Alte ratiuni sociale de a sprijini acest demers de a ajuta politistul este legat si de faptul ca este incorect din punct de vedere social ca statul, in situatia in care nu-si poate indeplini obligatia asigurarii locuintei de serviciu politistului, sa prefere sa dea bani unor persoane din sistemul privat sau public care deja au 2 sau mai multe locuinte, celei de-a doua proprietarul exploatandu-i folosinta, si eventual platindu-si ratele, in detrimentul celui care nu are nici o locuinta. Statul prin aceste propuneri este stimulat sa construiasca locuinte de serviciu, lucru benefic dpdv economic cat si social. Mai mult conform legii locuintei nr. 114 din 1996 art.53 alin 4 locuintele de serviciu nu pot fi vandute daca activitatea care a generat construirea lor inca se desfasoara. Asta cel putin in teorie. Daca se intampla contrariul, cei responsabili ar trebui trasi la raspundere.  Alin.4 "Locuinţele de serviciu realizate în condiţiile prezentei legi, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale, pot fi vândute în condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, în situaţia în care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a restrâns sau a încetat."

 

 

Edited by Marin81
Link to comment

Salut. Lucrez la un PP si beneficiez de naveta. S-a discutat la nivelul conducerii ipj ca ar fi bine ca la anumite PP  sa se renunte la naveta. Intrebarea este : Desi am raportul de naveta aprobat de catre inspectorul sef de aproape un an de zile iar de atunci nu au aparut modificari nici in schema de persoanal a PP si nici in situatia operativa , credeti ca pot fi obligat sa stau in locuinta de serviciu ( care este nemobilata , nezugravita , fara racorduri la utilitati )ori in chirie? Am domiciliul in alt judet. Multumesc.

Link to comment
 • Moderator

Te rog postează pe forum, aici se discută despre proiectul de lege privind statutul.

Mulțumesc.

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.