Jump to content
POLITISTI.ro
 • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

  În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
  Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 4 - Reorganizarea sau reducerea unor posturi


Marius

4.  Reguli speciale privind reorganizarea sau reducerea unor posturi 

Numirea în funcţii în caz de reorganizare sau de reducere a unor posturi
Art. 51.
– (1) În caz de reorganizare a ministerului sau a unei structuri a acestuia ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de poliţist, poliţiştii pot fi numiţi în noile funcţii în următoarele cazuri:

a) se modifică atribuţiile aferente funcţiei publice de poliţist mai puţin de 50%;
b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;
c) este schimbată denumirea funcţiei fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice;
d) este schimbată structura compartimentului.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.

(4) În situaţia în care nu pot fi identificate funcţii potrivit alin. (1), poliţistul este pus la dispoziţie până la numirea acestuia într-o funcţie în cadrul aceleiaşi sau a unei alte unităţi. În această perioadă, unitatea este obligată să identifice o funcţie similară sau inferioară şi să numească poliţistul, cu acordul acestuia.

(5) În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, nu pot fi înfiinţate posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.

(6) Poliţistul care anterior reorganizării ocupă o funcţie de conducere care la reorganizare se desfiinţează are prioritate la ocuparea, în condiţiile legii, a oricărei funcţii vacante similare sau de nivel inferior, în aceeaşi unitate sau, după caz, în altă unitate din structura ministerului, cu respectarea cerinţelor din fişa postului.

Criterii privind numirea în funcţii 
Art. 52.
– (1) Prevederile art. 51 se aplică având în vedere următoarele criterii:

a) categorie, grad profesional, clasă de salarizare şi coeficient de ierarhizare;
b) îndeplinirea cerinţelor specifice ale postului aferent noii funcţii;
c) pregătirea profesională;
d) îndeplinirea anterioară a unor activităţi similare.

(2) Atunci când, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1), există mai mulţi poliţişti care pot fi încadraţi în noile funcţii, departajarea în vederea numirii se realizează pe baza unor criterii de evaluare, stabilite ţinând cont de următoarele elemente:

a) existenţa unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru infracţiuni săvârşite din culpă, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 82 lit. e), rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
b) existenţa unei sancţiuni administrative rămasă definitivă, atunci când a fost dispusă potrivit legii penale, în ultimii 3 ani; 
c) numărul şi gravitatea sancţiunilor disciplinare;
d) nivelul pregătirii profesionale raportat la cerinţele postului;
e) nivelul experienţei profesionale în specialitate;
f) rezultatele evaluării activităţii profesionale individuale în ultimii 3 ani;
g) existenţa situaţiei de menţinere în activitate după împlinirea limitei de vârstă în gradul profesional.

(3) Atunci când, nici după aplicarea criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (2), nu s-a realizat departajarea în vederea numirii pe funcţii, se organizează concurs.

(4) Procedura de concurs organizat potrivit alin. (3), punctajul şi modalitatea de aplicare a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (2), se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 • Downvote 1

User Feedback

Recommended Comments

 • Moderator

Ce tare e prevederea de la art 51 alineatul 6. Priviţí aici:

(6) Poliţistul care anterior reorganizării ocupă o funcţie de conducere care la reorganizare se desfiinţează are prioritate la ocuparea, în condiţiile legii, a oricărei funcţii vacante similare sau de nivel inferior, în aceeaşi unitate sau, după caz, în altă unitate din structura ministerului, cu respectarea cerinţelor din fişa postului.

Deci în traducere liberă cel ce a ocupat o funcţie de conducere, în caz de reorganizare sau reducere, are prioritate! Are din start trei ouă, iar ceilalţi, sunt o rasă inferioară, nişte gunoaie! 

De ce nu să se organizeze un concurs pe acel post? Asta dacă tot vrem să promovăm profesionalismul şi meritocraţia.

Mie unul mi se pare că acest alineat e discriminatoriu. De exemplu dacă se desfiinţează un post de poliţie, şeful de post e mai cu moţ, se consideră din start că e mai competent. În cazul ofiţerilor lucrurile stau şi mai rău, deoarece ştim foarte bine că în structurile operative, cei ce muncesc şi sunt buni profesionişti rămân muncitori toată viaţa lor, pentru că şefi ajung în general (cu mici excepţii) doar piloşii şi cei cu susţinere. 

Acest alineat nu face altceva decât să promoveze servilismul şi pupincurismul. Ar trebui eliminat după părerea mea.

 

 • Upvote 1
Link to comment
guraliucionel

Posted

De ce se mai amintește  în statut de reorganizare, iarăși suntem prea mulți?

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.