Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 4 - Debutul şi definitivarea în funcţia de poliţist


Catalin

2. Debutul şi definitivarea în funcţia de poliţist

Perioada de stagiu şi perioada de probă
Art. 34. – (1) După acordarea primului grad profesional poliţiştii sunt încadraţi pentru o perioadă de stagiu sau, în cazul specialiştilor proveniţi din sursă externă, pentru o perioadă de probă.
(2) Perioada de stagiu sau de probă este de 3 luni, pentru agenţii de poliţie, şi de 6 luni pentru ofiţerii de poliţie. 
(3) Pe perioada de stagiu poliţiştii sunt încadraţi pe funcţii de debutant.
(4) Pe perioada de probă specialiştii sunt încadraţi pe funcţii corespunzătoare gradului profesional acordat, prevăzute cu cel mai mic coeficient de ierarhizare din statul de organizare.
(5) Pe perioada de stagiu sau de probă, poliţiştii sunt sprijiniţi pentru integrarea socio-profesională în unităţile în care sunt încadraţi şi sunt incluşi în programe de tutelă profesională.

Definitivarea în funcţia de poliţist
Art. 35. – (1) La expirarea perioadei de stagiu sau de probă, poliţistul susţine examen pentru definitivarea în funcţia de poliţist.
(2) Nedefinitivarea în funcţia de poliţist atrage încetarea raporturilor de serviciu, în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă.
(3) Prin excepţie, în cazul nepromovării examenului de definitivare în profesie, agenţii de poliţie absolvenţi ai Academiei rămân în corpul agenţilor de poliţie, cu gradul deţinut anterior absolvirii cursurilor Academiei.

Recunoaşterea stagiului de cotizare
Art. 36. – Perioada de stagiu şi perioada de probă constituie stagiu de cotizare în specialitate la stabilirea pensiei, potrivit legii.

Debutul şi definitivarea poliţiştilor care revin în activitate
Art. 37. – Prevederile art. 34 - 36 se aplică şi poliţiştilor ale căror raporturi de serviciu au încetat, în condiţiile legii, la încheierea unor noi raporturi de serviciu cu unitatea, în condiţiile
prezentei legi.

Reglementări interne privind debutul şi definitivarea în funcţia de poliţist
Art. 38. – Organizarea şi desfăşurarea activităţii pe perioada de stagiu şi de probă, modalitatea de includere în programele de tutelă profesională precum şi metodologia organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în funcţia de poliţist se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Limite de vârstă ale carierei poliţistului
Art. 39. – (1) Limitele de vârstă până la care poliţiştii sunt menţinuţi în serviciu sunt vârstele standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislaţia din materia asigurărilor sociale şi pensiilor care sunt aplicabile personalului din instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) La momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) poliţistului îi încetează raporturile de serviciu în temeiul actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă.
(3) În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii pot fi menţinuţi în serviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cum urmează:
a) cu aprobarea anuală a ministrului afacerilor interne, pentru ofiţerii de poliţie;
b) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali/similari pentru agenţii de poliţie.


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.