Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Secţiunea 2 - Dobândirea şi pierderea statutului de poliţist


Marius

Secţiunea a 2 – a

Dobândirea şi pierderea statutului de poliţist

 

Dobândirea statutului de poliţist

Art. 14. – Statutul de poliţist se dobândeşte la data acordării primului grad profesional sau echivalării  în condiţiile art. 129 a gradelor militare sau profesionale. Cu aceeaşi dată se nasc raporturi de serviciu între poliţist şi minister.

Condiţii pentru dobândirea statutului de poliţist

Art. 15. – (1) Statutul de poliţist poate fi dobândit de orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română; 
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are vârsta de minim 18 ani;
e) pe baza testelor şi examenelor de specialitate rezultă că este aptă din punct de vedere medical, fizic şi psihologic pentru exercitarea funcţiei publice cu statut special;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru fapte pentru care nu a intervenit reabilitarea ori nu se află în curs de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni; 
g) are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită impuse de calitatea de poliţist;
h) nu este membru al unui partid politic ori al unei forme de asociere cu caracter politic; 
i) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

(2) Baremele şi criteriile fizice, medicale şi psihologice prevăzute la alin. (1) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne. Examenele medicale de specialitate şi testele psihologice se efectuează în clinici şi laboratoare autorizate din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) conduce la refuzul recrutării.

Pierderea statutului de poliţist

Art. 16. – Statutul de  poliţist  se pierde la încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile art. 81. Încetarea raporturilor de serviciu, se constată sau se dispune după caz, prin act administrativ emis potrivit  normelor de competenţă. User Feedback

Recommended Comments

La articolul 14 trebuie eliminată fraza: "sau echivalării  în condiţiile art. 129 a gradelor militare sau profesionale."

Au eliminat limita de vârstă, deci acum oricine îşi doreşte să devină poliţist se poate înscrie la examenul de admitere la academie sau una dintre şcoli. Iar dacă e bun, îndeplineşte condiţiile, etc devine poliţist. 

În alte domenii, ca de exemplu cel medical, unui medic veterinar i se echivalează studiile şi devine chirurg? NU! Aşa şi aici! Nu avem nevoie de echivalaţi sătui de căprărie, pas de defilare sau salturi ori adunarea la copac. Avem nevoie de poliţişti.

La articolul 14 trebuie eliminată fraza: "sau echivalării  în condiţiile art. 129 a gradelor militare sau profesionale."

Au eliminat limita de vârstă, deci acum oricine îşi doreşte să devină poliţist se poate înscrie la examenul de admitere la academie sau una dintre şcoli. Iar dacă e bun, îndeplineşte condiţiile, etc devine poliţist. 

În alte domenii, ca de exemplu cel medical, unui medic veterinar i se echivalează studiile şi devine chirurg? NU! Aşa şi aici! Nu avem nevoie de echivalaţi sătui de căprărie, pas de defilare sau salturi ori adunarea la copac. Avem nevoie de poliţişti.

Share this comment


Link to comment
Share on other sites


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.