Jump to content
POLITISTI.ro

Permis de conducere cat C


mikii09

Recommended Posts

sint posesor de permis cat c,c1,si as vrea sa stiu daca dupa ultimul cod rutier pot conduce masini care fac parte din categoria b,intrucit la art24 al2 litera b scrie ca posesori de permise din cat ce,c1e,de,die pot conduce vehicolecare fac parte din cat be plus ca a aparut o noua specificatie la cat c 8 persoane plus unul

Link to comment
 • Member

OUG 195/2002

 

Art. 30. – Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule:

.......

b) CATEGORIA B:

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător;

......

d) CATEGORIA C:

1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

......

m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

.........

 

Art. 39. – (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau, după caz, să fi fost declarată “admis” la examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoria B.

Edited by cipri83
 • Upvote 1
Link to comment
Art. 24
(1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul
corespunzător categoriei solicitate;
Link to comment

Si totusi in trecut puteai solicita C fara sa ai B-ul.

In ceea ce ma proveste am facut doar scoala pentru C si am solicitat examen pentru B + C + CE (practic poligon C si traseu CE).

Puteam insa solicita permis numai C si CE.

 

Cred ca daca exista cazuri din trecut numai cu C si CE trebuie sa solicite examen pentru autoturisme tip B.

Link to comment

stimati domni din 19 ianuarie codul rutier sa schimbat eu am permis din 1983 iar in noul cod rutier la cat c sa trecut si 8+1 plus ca in art 24 al 2 lit a scrie ca permisele din cat ce,c1e die si de sint valabile pt be,vreau sa imi raspunda cineva care se pricepe sau macar unul care citeste noul cod rutier

Link to comment
 • Moderator

La articolul 24 sunt specificate doar condițiile și modul de ELIBERARE a permisului de conducere.

Citește din (ăsta din ianauarie 2013) următoarele:

Art.23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie.

În concluzie, dacă nu ești posesor al categoriei B, nu ai dreptul să conduci autovehicule din această categorie, în caz contrar te vei pricopsi cu un dosar penal și îți va fi anulat și permisul pentru camioane.

Link to comment

prietene,articolul 24 nu 23,si uitate la noul cod cu cat c sau c1 ce poti conducenoul cod rutier este facut in 2012 si pus in aplicare in 19 ian 2013 nu in 2002 de unde te documentezi tu

 • Downvote 4
Link to comment
 • Member

"pretenas", i-a baga ochiul aici : 

Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.
(2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În localităţile în care autoritatea competentă autorizează desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective.
(4) În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
(5) Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
a) 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
b) 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.
(51) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.
(52) Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.
(53) În cazurile prevăzute la alin. (51) şi (52), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).

 

 

 

Art. 24 ind. 1. - (1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE - conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.
(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

 

 

Traducere pentru "pretenas" : Daca ai categoria BE si in urma unui examen obtii si categoria(-iile)C(C1) si/sau D(D1), poti conduce si ansamblul format din C(C1)E/ D(D1)E ! Capisci?

Edited by eti
Link to comment

prietenas am bagat ochii si nu am vazut nimic din ceea ce trebuia sa vad,parcurge in intregime noul cod si vei vedea sint mai multe capitole asta al meu intra la permise de conducere si este 24 si are un 1 sus

 • Downvote 1
Link to comment

uitate la art 24 ind 1 al 2 litera a si vezi ce scrie sau macar astept sa imi spui ce intelegi tu pt ca si un politist mi-a spus ca nu pot conduce cu cat c unul din cat b

Link to comment

eu am cat c si c1 nu be,acolo scrie destul de clar ce,c1e,die si de este valabil pt ansamblu din cat be,citeste mai bineeu am permis din 1983 cind nu trebuia b 

Link to comment

pretenas nu mai intrati daca nu cunoasteti legea,acum iti tr cat b pt a obtine cat c inainte nu trebuia,eu am schimbat permisul saptamina trecuta si am primit c,c1si am,fara b

 • Downvote 2
Link to comment
 • Member

Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere

.......

 

Articolul 6

 

Etapele progresive si echivalările dintre categorii

(1) Eliberarea permiselor de conducere se face în următoarele condiții:

(a) permisul pentru categoriile C1, C, D1 si D se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoria B;

(b) permisul pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizati să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv, D.

(2) Valabilitatea permiselor de conducere se stabilește după cum urmează:

(a) permisele acordate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

(b) permisele acordate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE atât timp cât titularii lor sunt autorizati să conducă vehicule din categoria D; (în vigoare de la 19.01.2009)

 

© permisele acordate pentru categoriile CE si DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoriile C1E, respectiv, D1E;

 

 

Conform acestei directive mentionate mai sus la 19.01.2013 parlamentul Romaniei a adoptat acest sistem de permise!

Edited by cipri83
Link to comment

tu nu intelegi ca eu am permisul eliberat,in buzunar,dar am trecuta cat c,c1 si am pe care la-m obtinut in 1983 in armata,intrebarea mea este f clara pot conduce o masina din cat b pentru ca noul cod cel putin asa vad eu ca prevede,dar cer si parerea altora

 • Downvote 3
Link to comment
 • Moderator

Răspunsul este NU. Ce este aşa greu să pricepi?

Faptul că la vremea respectivă era posibilă obţinerea categoriei C, chiar dacă nu aveai categ. B, e altă treabă. Acum nu se mai poate obţine categ.C, în aceleaşi condiţii deoarece legislaţia a fost armonizată cu directivele europene.

Dar asta nu înseamnă că dacă acum nu se mai poate obţine categ. C, fără a avea B-ul, cei ce au doar categ. C, primesc şi categoria B, aşa by default.

Dacă tot eşti aşa sigur, atunci de ce ai mai intrat să întrebi aici!? 

 • Upvote 1
Link to comment

daca asa scrie ca ce,c1e,d1e si de este valabil pentru ansabluri de vehicule din cat be si in plus la cat c1 si c pe linga transport marfa poti conduce si masini de persoane 8+1,citeste si vezi care este dus de acasa

 • Downvote 5
Link to comment
 • Member

Chiar e greu? NU POTI CONDUCE! tu ai C si C1, acolo nu vezi ce scrie! An samblul BE e format din auto si remorca peste 750kg!

Daca aveai C1E,CE , D1E sau DE puteai conduce ansamblul BE!

Link to comment

la-m schimbat saptamina trecuta nu inainte de 2006,in germania pot conduce masini din cat b daca am cat cdar daca am ce trebuie sa pun obligatoriu remorca dupa un logan,asa vad in viziunea ta

dar citeste la categorii si fama sa inteleg ce este cu 8+1 la cat c1 si c

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.