Jump to content
POLITISTI.ro
Sign in to follow this  
Catalin

OMAI 157/26.06.2012 - forma şi conţinutul permisului de conducere

Recommended Posts

Catalin

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

ORDIN

privind forma şi conţinutul permisului de conducere

În temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3C/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul permisului de conducere eliberat de autorităţile române.

Art. 2. - Forma şi conţinutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere şi sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restricţii” din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se înscriu în permisul de conducere de către personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului.

Art. 4. - Punerea în circulaţie a permisului de conducere a cărui formă şi conţinut sunt stabilite prin prezentul ordin se face începând cu data de 19 ianuarie 2013.

Art. 5. - Permisele de conducere eliberate până la data de 19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006;

b) art. 23 alin. (1) şi (4) şi anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 1 alin. (1) şi ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 314 din 29 noiembrie 2011.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administraţie,

Victor Paul Dobre

Bucureşti, 26 iunie 2012.

Nr. 157.

ANEXA Nr. 1

FORMA ŞI CONŢINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE

(modelul Uniunii Europene de permis de conducere)

I. Forma

A. Forma este dreptunghiulară, având aspectul unei cărţi de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizată prin gravare cu laser.

Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis de conducere sunt în conformitate cu standardele ISO 7810 şi ISO 7816-1.

Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere în vederea asigurării conformităţii cu normele internaţionale sunt în concordanţă cu standardul ISO 10373.

Permisul de conducere prezintă următoarele elemente pentru prevenirea falsificării:

- suport inert UV;

- model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere, care să nu cuprindă culorile primare, cu cel puţin două culori speciale;

- microscriere;

- printare curcubeu;

- gravare guilloche pozitiv şi negativ;

- elemente optice variabile;

- în zona fotografiei, modelul de fundal şi fotografia prezintă o zonă de suprapunere pe marginile fotografiei;

- elemente vizibile şi opace fluorescente;

- elemente opace şi transparente IR;

- caracteristici swoosh ale tiparului;

- tipărire prismatică;

- tipărire cu grosime variabilă;

- hologramă;

- fereastră transparentă;

- tipărire parţială tactilă.

B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, după cum urmează:

- lăţime -85,60 mm;

- înălţime - 53,98 mm;

- grosime - 0,76 mm;

- raza de racordare a colţurilor - 3,18 mm.

II. Conţinutul

11.1. Permisul de conducere este confecţionat în sistem duplex (faţa I şi faţa II verso). Informaţiile înscrise pe feţele permisului trebuie să poată fi citite cu ochiul liber, iar pe faţa II (verso), în cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu înălţimea de 5 puncte.

11.2. Faţa I, prezentată în figura nr. 1, conţine următoarele:

- denumirea documentului înscrisă cu majuscule - PERMIS DE CONDUCERE;

- înscrisul „ROMÂNIA” şi indicativul statului în circulaţia internaţională, „RO”, încadrat într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de 12 steluţe galbene;

- rubrici care cuprind următoarele date:

1. numele;

2. prenumele;

3. data şi locul naşterii;

4. a) data emiterii permisului de conducere;

b) data expirării permisului de conducere;

c) autoritatea emitentă;

d) codul numeric personal;

5. numărul permisului de conducere;

6. fotografia titularului;

7. semnătura titularului;

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;

- cuvintele „Model al Uniunii Europene”, precum şi denumirea „Permis de conducere” tradusă în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se înscriu cu litere roz, pe fundal.

11.3. Faţa II (verso), prezentată în figura nr. 2, conţine următoarele:

- un tabel cu rubricile 9-12, având următoarele semnificaţii:

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul să le conducă;

10. data obţinerii fiecărei categorii: este data obţinerii categoriei prin examen. Această dată va fi retranscrisă pe noul permis la toate înlocuirile sau schimbările ulterioare ale acestuia. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);

11. data expirării fiecărei categorii. Fiecare câmp al datei este completat cu două cifre în următoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ. LL.AA);

12. informaţii suplimentare/restricţii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, după caz. În cazul în care un cod se aplică tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscripţionată pe orizontală cu acelaşi număr (12) din subsolul tabelului;

- rubricile 13 şi 14 pentru înscrieri administrative, respectiv:

13. spaţiu destinat înscrierii datelor necesare gestionării permisului;

14. spaţiu alocat pentru înscrieri administrative sau legate de siguranţa rutieră;

- denumirea explicativă a principalelor rubrici cuprinse pe faţa I şi faţa II a permisului;

- codul de bare.

Figurile nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

229050331020127597_sA223D4J_c.jpg229050331020127599_boy1btY7_c.jpg

ANEXA Nr. 2

CODURI ARMONIZATE ALE UNIUNII EUROPENE

Conducătorul auto (probleme medicale)

01. Corecţia şi/sau protecţia vederii

01.01 Ochelari

01.02 Lentile de contact

01.03 Sticlă protectoare

01.04 Lentile opace

01.05 Acoperitoare pentru ochi

01.06 Ochelari sau lentile de contact

02. Proteză auditivă/aparat auditiv

02.01 Proteză auditivă pentru o ureche

02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi

03. Proteză/Orteză pentru membre

03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare

03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare

05. Conducere cu restricţie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restricţiilor din motive medicale)

05.01 Restricţie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui şi o oră înainte de apus)

05.02 Restricţie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de reşedinţă a titularului sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni

05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului

05.04 Restricţie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu... km/h

05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere

05.06 Fără remorcă

05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă

05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

Adaptări ale vehiculului

10. Cutie de viteze adaptată

10.01 Schimbător de viteze manual

10.02 Schimbător de viteze automat

10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică

10.04 Levier adaptat de schimbat viteza

10.05 Fără cutie de transmisie secundară

15. Ambreiaj adaptat

15.01 Pedală de ambreiaj adaptată

15.02 Ambreiaj manual

15.03 Ambreiaj automat

15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată

20. Mecanisme de frânare adaptate

20.01 Pedală de frână adaptată

20.02 Pedală de frână mărită

20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04 Pedală de frână pentru talpă

20.05 Pedală de frână cu basculă

20.06 Frână de serviciu acţionată cu mâna (adaptată)

20.07 Folosire maximă a frânei de serviciu ranforsate

20.08 Folosire maximă a frânei de siguranţă integrate în frâna de serviciu

20.09 Frână de mână (de staţionare) adaptată

20.10 Frână de mână (de staţionare) cu comandă electrică

20.11 Frână de mână cu comandă acţionată de picior (adaptată)

20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frână/pedală de frână neutralizată/suprimată

20.13 Frână cu comandă acţionată la nivelul genunchiului

20.14 Frână principală cu comandă electrică

25. Mecanisme de acceleraţie adaptate

25.01 Pedală de acceleraţie adaptată

25.02 Pedală de acceleraţie pentru talpă

25.03 Pedală de acceleraţie cu basculă

25.04 Acceleraţie manuală

25.05 Acceleraţie acţionată la nivelul genunchiului

25.06 Servoacceleraţie (electronică, pneumatică etc.)

25.07 Pedală de acceleraţie plasată la stânga pedalei de frână

25.08 Pedală de acceleraţie plasată la stânga

25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleraţie/Pedală de acceleraţie neutralizată/ suprimată

30. Mecanisme de frânare şi de acceleraţie combinate adaptate

30.01 Pedale paralele

30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan

30.03 Acceleraţie şi frână cu glisieră

30.04 Acceleraţie şi frână cu glisieră cu orteză

30.05 Pedale de frână si de acceleraţie neutralizate/suprimate

30.06 Podea înălţată

30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână

30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână

30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleraţie şi de frână

30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior

30.11 Acceleraţie şi frână cu comandă electrică

35. Dispozitive de comandă adaptate (comutatoare pentru faruri, ştergător şi spălător de parbriz, avertizor sonor, semnalizatoare etc.)

35.01 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără a influenţa negativ conducerea

35.02 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.03 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna stângă fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.04 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate cu mâna dreaptă fără eliberarea vofanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.05 Dispozitive de comandă care pot fi acţionate fără eliberarea volanului şi a accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.) oh a comenzilor de acceleraţie sau de frână combinate

40. Direcţie adaptată

40.01 Servodirecţie standard

40.02 Servodirecţie ranforsată

40.03 Servodirecţie cu sistem de securitate

40.04 Coloană de direcţie alungită

40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subţire, volan cu diametru redus etc.)

40.06 Volan cu basculare

40.07 Volan vertical

40.08 Volan orizontal

40.09 Acţionare cu piciorul

40.10 Acţionare cu dispozitiv adaptat (manşă etc.)

40.11 Mâner ia volan

40.12 Orteză pentru mână pe volan

40.13 Orteză de tendon

42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)

42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta

42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort

42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică

43. Scaun pentru şofer modificat

43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanţă normală faţă de volan şi pedale

43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului

43.03 Scaun pentru conducător cu susţinere laterală pentru o bună stabilitate

43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru braţ

43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită

43.06 Centură de siguranţă adaptată

43.07 Centură de siguranţă de tip jug

44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01 Frână cu comandă unică

44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din faţă)

44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)

44.04 Manetă de acceleraţie (adaptată)

44.05 Cutie de viteze manuala şi ambreiaj manual (adaptate)

44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)

44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de direcţie, lumini de frână etc.)

44.08 înălţimea scaunului permite conducătorului, în poziţia şezând, să aibă în acelaşi timp ambele picioare pe suprafaţa drumului.

45. Numai motocicletă cu ataş

50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit număr de şasiu (numărul de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un anumit vehicul/o anumită plăcuţă cu numărul de înmatriculare (numărul de înmatriculare al vehiculului)

Aspecte administrative

70. Schimbarea permisului nr. .......eliberat de.....(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţări terţe, de exemplu: 70.0123456789.NL)

71. Duplicatul permisului nr......(semn distinctiv UE/ONU în cazul unei ţâri terţe, de exemplu: 71.987654321HR)

72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 şi o putere maximă de 11 kW (A1)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roţi şi motor (B1}

74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1)

75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)

76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură (C1E)

77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate cu o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca:

a) masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule să nu depăşească 12.000 kg, iar masa maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa vehiculului trăgător fără încărcătură; şi

b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1E).

78. Limitat la vehiculele cu schimbător de viteze automat

79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (91/439/CEE).

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: dreapta

90.05: mână

90.06: picior

90.07: utilizabil

95. Conducătorul auto deţinător de certificat de competenţă profesională care îndeplineşte obligaţia de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului până la.... [de exemplu, 95(01.01.12)].

96. Conducătorul auto care a finalizat un curs de formare sau care a promovat un test de verificare a aptitudinilor şi comportamentului în conformitate cu dispoziţiile anexei V la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată).

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • razvanttt
   By razvanttt
   Buna ziua! E legal ca dupa mai mult de 5 ani sa-mi fie suspendat permisul auto? Am primit pe 22.03.2017 dispozitie de la Serviciul Rutier precum ca trebuie sa predau permisul in 5 zile pe motiv ca pe 24.02.2012 mi-a fost respinsa plangerea contraventionala irevocabil. In plus mi s-au mai adaugat 30 zile la cele 30 initiale pentru fapta comisa. Hotararea judecatoreasca nu mi-a fost trimisa acasa, este disponibila doar online si m-am reprezentat singur in instanta.
  • Aflorei
   By Aflorei
   Buna ziua.... in anul 2015 am fost oprit de un echipaj de politie si sa constatat ca nu aveam permis.....m.i sa intocmit dosar penal...in luna decembrie 2015 am obtinut permisul de conducere...m.au judecat in anul 2017 luna februarie si m.i sa dat 8 luni cu suspenare si 2 ani perioada de incercare iar  instanta nu mi.a anulat perimisul dar m.i la anulat politia rutiera(specific nu cunoasc asa de bine legile)nu m.ia venit hartie acasa sa predau permisul!!!ce raspuns imi puteti da va rog??!! acum cu permisul in buzunar de exemplu il pot schimbat in anglia si pot circula cu el???multumesc pentru intelegere!!
  • SimpleCitizen
   By SimpleCitizen
   Buna ziua domnilor!
   Am cumparat o tricicleta micuta (exact ca cea din imaginea atasata) bunicului. Va rog sa ma ajutati cu precizarea incadrarii ei fiindca nu stiu daca trebuie s-o inmatriculez sau bunicul o sa aiba nevoie de orice fel de permis pentru conducerea. Precizez ca are motor electric de 250w si viteza limitata la 25km/h.
   Multumesc pentru ajutorul!

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.