Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

NewsBot

Sistemul AFIS, repus în funcțiune

În cursul acestei zile a fost repus în funcţiune, la nivelul Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sistemul AFIS.

554103_554557941244975_1534052399_n.jpg

După finalizarea auditului tehnic şi funcţional pe toate palierele, în cursul săptămânii viitoare vor fi reconectate, treptat, la sistem şi inspectoratele judeţene de poliţie.

Sistemul AFIS a prezentat disfuncţionalităţi de ordin tehnic, însă pe timpul nefuncţionării acestuia, activitatea poliţiei nu a fost blocată. Urmele ridicate de la faţa locului au fost comparate, manual, cu cele luate de la persoanele incluse în cercurile de suspecţi, de către poliţiştii criminalişti.

Problema tehnică nu a afectat integritatea bazei de date naţionale, informaţiile din aceasta nefiind pierdute.

I.G.P.R. - Centrul de Informare și Relaţii Publice

Share this post


Link to post
Share on other sites
VictorL

Cam greu... Au trecut cateva saptamani.

Share this post


Link to post
Share on other sites
coosstti

...luni!

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewsBot

Precizari Sistemul AFIS

Referitor la informaţiile privind nefuncţionarea sistemului AFIS al Poliţiei Române, pentru corecta informare a opiniei publice, Centrul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să facă următoarele precizări:

Activitatea Poliţiei Române nu a fost blocată prin nefuncţionarea bazei de date AFIS.

Sistemul a fost oprit voluntar, în mod controlat, de către specialişti, pentru upgradare. Oprirea a fost făcută pentru perioada week-endului, perioadă în care fluxul de verificare este mai scăzut şi nu afectează capacitatea operaţională a Poliţiei Române, comparaţiile impresiunilor papilare ridicate de la faţa locului fiind comparate, manual, cu cele luate de la persoanele incluse în cercurile de suspecţi, de către poliţiştii criminalişti. De asemenea, schimbul de date dactiloscopice cu celelalte state se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din I.G.P.R..

Upgradarea este necesară în contextul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Tratatul de la Prum. În România, prevederile Tratatului de la Prum au intrat în vigoare, începând cu data de 3 martie 2009. Conform acestuia, statele membre trebuie să operaţionalizeze schimbul automat în trei domenii de referinţă, respectiv de date ADN, date dactiloscopice şi date privind vehiculele. Dintre cele trei domenii, primele două sunt în responsabilitatea Poliţiei Române.

În acest sens, la finalul anului 2009, a fost operaţionalizat schimbul automat de date genetice.

Pentru operaţionalizarea schimbului de date dactiloscopice, Poliţia Română a achiziţionat un soft care să permită căutările automate ale urmelor şi impresiunilor papilare, de către sisteme similare din dotarea Poliţiilor Europene şi similar. Interfaţa AFIS a devenit funcţională începând cu data de 19 noiembrie 2012.

Acest lucru presupune conectarea la sistem a încă 26 de state, în flux de verificare continuu. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestui schimb de date era necesară mărirea capacităţii de procesare pe unitatea de timp a actualului sistem AFIS.

De asemenea, urmează să fie conectate încă trei staţii dedicate căutărilor automate cu ţările membre şi încă 7 staţii de amprentare digitală, ce vor fii distribuite la unităţile de poliţie teritoriale, până la sfârşitul săptămânii următoare, după efectuarea stagiului de pregătire cu specialişti din SUA.

I.G.P.R. - Centrul de Informare si Relatii Publice

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewsBot

Finalizarea procesului de implementare a Deciziilor Prüm

 

România a încheiat procesul de implementare a Deciziilor Prüm, devenind complet operaţională pe toate domeniile reglementate de actele normative europene sus-menţionate.
Astfel, la finalul lunii mai, în data de 24.05.2013, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a publicat Decizia Consiliului UE nr. 229/2013 privind lansarea în România a schimbului automatizat de date în ceea ce priveşte datele dactiloscopice.
Prin adoptarea acestei decizii, România va putea face schimb oficial de date dactiloscopice cu statele membre UE ce au operaţionalizat acest domeniu.
Institutul Naţional de Criminalistică şi Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul I.G.P.R. sunt instituţiile responsabile cu schimbul de date dactiloscopice dintre România şi statele membre.
Reprezentanţii celor două instituţii au iniţiat deja demersurile necesare privind stabilirea procedurilor de schimb de date cu Austria şi Germania, urmând ca în perioada imediat următoare să fie iniţiate proceduri similare cu Franţa, Spania şi Bulgaria.
Odată cu adoptarea acestei decizii, se intensifică cooperarea transfrontalieră dintre autorităţile poliţieneşti şi judiciare ale ţărilor U.E., în vederea combaterii mai eficace a terorismului şi a criminalităţii din spaţiul european. Practic, prin acest schimb de informaţii operative, agenţiile de aplicare a legii vor putea realiza o identificare mult mai rapidă a autorilor infracţiunilor transfrontaliere.

 

În 2005, şapte state membre ale Uniunii Europene - Austria, Belgia, Germania, Spania, Franţa, Luxembourg şi Olanda - au încheiat Tratatul de la Prüm, prin care se urmărea o cooperare mai strânsă între statele semnatare în domeniul cooperării poliţieneşti, în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale.

Întrucât prevederile tratatului aveau caracter de obligativitate doar pentru statele semnatare, în anul 2008, Consiliul Uniunii Europene a adoptat două decizii, cunoscute sub denumirea de Deciziile Prüm, prin care acest tip de cooperare devenea obligatoriu pentru toate statele membre U.E.

Cele două acte normative sunt Decizia Consiliului JAI nr. 615/2008 din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere - în special în domeniul combaterii terorismului, a criminalităţii transfrontaliere, a migraţiei ilegale - şi Decizia Consiliului JAI nr. 616/2008 din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului JAI nr. 615/2008.

 

Principale domenii reglementate prin Deciziile Prüm sunt:

 • condiţiile şi procedura de transfer automatizat ale profilurilor ADN, ale datelor dactiloscopice şi ale anumitor date referitoare la certificatele de înmatriculare a vehiculelor la nivel naţional;
 • condiţiile de furnizare a datelor privind evenimente majore ce au o dimensiune transfrontalieră (inclusiv evenimente sportive);
 • condiţiile de furnizare a informaţiilor pentru prevenirea infracţiunilor teroriste;
 • condiţiile şi procedura pentru intensificarea cooperării poliţiei la nivel transfrontalier prin diferite măsuri (de exemplu - operaţiuni comune, asistenţa în cazul unor reuniuni de masă, dezastre şi accidente grave).

Dactiloscopia este un sistem operaţional de înregistrare şi identificare a persoanelor, în care pot fi înregistrate persoanele ce fac obiectul unor cauze penale, iar pe de altă parte, prin analiza comparativă efectuată între urmele papilare ridicate cu ocazia investigării tehnico-ştiinţifice a locului faptei şi impresiunile papilare cuprinse în evidenţele dactiloscopice pot fi identificaţi autorii faptelor penale.

Share this post


Link to post
Share on other sites
NewsBot

“RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR U.E. ÎN CEEA CE PRIVEŞTE SCHIMBUL AUTOMAT DE DATE DACTILOSCOPICE ŞI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN COMBATEREA TERORISMULUI ŞI A CRIMINALITĂŢII TRANSFRONTALIERE ÎN EUROPA”

 

La data de 22 aprilie a.c. a avut loc închiderea proiectului „Respectarea reglementărilor UE în ceea ce priveşte schimbul automat de date dactiloscopice şi sistemul de management al calităţii în combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere în Europa”.

 

Proiectul a avut trei obiective majore, creşterea capacităţii de analiză, de procesare şi de schimb de date dactiloscopice  a sistemului AFIS al Poliţiei Române, conform prevederilor Prüm şi a Deciziilor Europene, achizitia de echipamente şi de softuri moderne pentru laboratoarele de expertiză criminalistică, precum şi instruirea eficientă a personalului privind bunele practici în domeniul schimbului de date dactiloscopice.

 

Scopul general a fost îndeplinirea de către România a Deciziilor Consiliului UE şi a prevederilor Tratatului Prüm privind calitatea datelor AFIS, interconectarea cu cele 26 de State Membre ale UE şi transmiterea răspunsurilor la solicitările AFIS ale Statelor Membre.

 

Acest proiect, derulat in perioada mai 2012 – aprilie 2015,  a contribuit substanţial la creşterea capabilităţilor tehnice şi operaţionale ale Poliţiei Române, în prezent, România putând efectua schimb automat de date dactiloscopice judiciare cu 13 state.

 

Bugetul total al proiectului a fost de 1.500.000 CHF, din care 1.275.000 CHF sunt fonduri externe nerambursabile, iar 225.000 CHF sunt co-finanţare din partea IGPR.

 

Reamintim că, începând de anul trecut, pentru intervenţia şi efectuarea cercetării la locul faptei în cazul dezastrelor, Poliţia Română, prin Institutul Naţional de Criminalistică, foloseşte o unitate mobilă criminalistică ,,Disaster Victims Identification Mobile Forensic Unit”. Autospeciala a fost achiziţionată, prin finanţare nerambursabilă, în cadrul acestui proiect finanţat prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român.
 

Sursă: IGPR

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • Politisti.ro
   By Politisti.ro
   Există o falsă percepţie a realităţii în rândul cetăţenilor, datorită filmelor de gen CSI, Dexter şi aşa mai departe, văzute la TV. Din acest motiv criminaliştii sunt confundaţi frecvent cu poliţiştii judiciarişti, cei care desfăşoară efectiv cercetarea penală, fac investigaţii, audiază victimele, martorii, persoanele suspecte, identifică şi reţin autorii faptelor penale etc. Spre deosebire de imaginea senzaţionalistă din filme, în realitate poliţistii criminalişti doar adună probele, le analizează şi apoi trimit concluziile colegilor poliţişti care instrumentează cauzele penale.
   Tot datorită acestor seriale şi a ficţiunilor prezente la TV, criminaliştii sunt foarte des puşi în situaţia de a da explicaţii persoanelor care, în calitate de parte vătămată, le solicită să identifice autorul furtului după urmele papilare lăsate pe o piatră/cărămida cu care a fost spart geamul, sau pe îmbrăcăminte şi aşa mai departe. Ori aceste aspecte, în practică sunt considerate cel puţin deplasate şi din domeniul fantasmagoricului.
   Criminalistica - este ştiinţa care elaborează mijloace şi metode tehnico-ştiinţifice, precum şi procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării şi interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, în scopul prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, identificării făptuitorilor şi administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul judiciar.
   Drept urmare, principalele atribuţii ale poliţistilor criminalişti sunt:
   participă la cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor (efectuează fotografii judiciare, fixează şi ridică urme sau orice fel de probe materiale, etc.) efectuarea de expertize şi constatări tehnico-stiinţifice în laboratoarele poliţiei desfăşoară activităţi de identificare în cartoteci, baze de date şi colecţii criminalistice, etc. În concluzie, pentru adolescenţii care visează să devină criminalişti, e bine să ştie că pentru asta trebuie să fie poliţişti. Asta presupune să susţină şi să promoveze examenul de admitere la una dintre instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor (Academia de Poliţie Bucureşti - cu durata studiilor de 3 ani ori la una dintre Scolile de poliţie din Câmpina şi Cluj - cu durata studiilor de 2 ani). Abia după ce vor fi admişi în una dintre aceste instituţii de învăţământ există posibilitatea să opteze pentru specializarea criminalistică.
   În urma unor analize privind necesarul şi disponibilitatea funcţiilor de criminalişti în structurile poliţiei, anual se înfiinţează sau nu clase cu specializare criminalistică în fiecare dintre instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor. Specializarea criminalistică se poate urma şi după iniţierea în carieră, mai exact în timpul carierei poliţistului. Trebuie precizat că nu există alte forme de învăţământ, nicio facultate, cursuri, studii postuniversitare şi/sau de masterat etc. în urma cărora absolvenţii acestora să fie încadraţi în Poliţia Română pe funcţii de criminalisti.
   Pentru o imagine corectă a criminalistului puteţi urmări acest clip video:
    
  • AlexSC
   By AlexSC
   Buna seara! Am nevoie de cateva informatii cu privire la criminalistica.
    
   1. La ce facultate ar trebui sa aplic/pregatesc pt. criminalistica.
   2. Este interzis cu tatuaje ?( daca am un tatuaj pe antebrat e doar o linie subtire) In urma acestui tatuaj risc sa nu am sanse la o astfel de facultate?
   3. Criminalisti din cate am inteles din cateva alte topic-uri pe care le-am citit se ocupa de dovezi( fire de par ,amprente etc.) dar exista si detectivi ,iar pt. aceasta profesie ar trebui urmata o alta facultate?
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.