Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

 • Moderator

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul ori tramvai neînmatriculat sau neînregistrat

Conţinutul legal

Conform art. 85, alin. 1, constituie infracţiune punerea în circulaţie sau conducerea pedrumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat.

Condiţii preexistente

Obiectul infracţiunii

1) Obiectul juridic generic este reprezentat de relaţiile sociale, referitoare la siguranţa traficului rutier.

2) Obiectul juridic specific este reprezentat de relaţiile sociale privind obligativitatea înmatriculării autovehiculelor şi înregistrarii tramvaielor atunci când acestea se deplasează pe drumurile publice.

3) Obiectul material al acestei infracţiuni îl constituie autovehicul neînmatriculat sau tramvaiul neînregistrat.

Prin autovehicul, conform art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002, se înţelege vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie,tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea deservicii sau lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.

Despre un autovehicul se poate spune că este neînmatriculat, iar despre un tramvai că nu este înregistrat atâta timp cât nu au fost luate în evidenţa autorităţilor competente în situaţia în care sunt noi. Se consideră totodată că sunt neînmatriculate, respectiv neînregistrate şi atunci când s-a procedat la radierea din evidenţele autorităţilor competente.

Îndeplinirea procedurii de înmatriculare/înregistrare se finalizează prin atribuirea unui număr de ordine şi eliberarea unui document denumit

certificat de înmatriculare/înregistrare.

Subiecţii infracţiunii

1) Subiectul activ este persoana care pune în circulaţie sau conduce un autovehicul neînmatriculat ori un tramvai neînregistrat.

Subiect activ al infracţiunii este de regulă o persoană care deţine permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul pus în circulaţie sau condus pe drumul public.

Dacă subiectul activ (persoana care conduce pe drumul public un autovehicul neînmatriculat) nu are permis de conducere se va reţine un concurs de infracţiuni între infracţiunea pe care o analizăm acum şi conducerea fără permis.

2) Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul în calitatea sa de garant al tuturor valorilor sociale iar în secundar autorităţile competente care au ca atribuţii principale asigurarea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile publice, ţinerea evidenţei precum şi înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

1) Elementul material al infracţiunii este reprezentat de o acţiune. În concret infracţiunea se poate săvârşi în două modalităţi ale elementului material şi anume: punerea în circulaţie şi conducerea.

Prin punerea în circulaţie se înţelege dispoziţia sau încuviinţarea ca autovehiculul, tramvaiul să circule pe drumurile publice fără a fi înmatriculat, respectiv înregistrat. De exemplu, săvârşeşte această infracţiune, sub forma punerii în circulaţie, patronul unei societăţi comerciale care ştiind că un autovehicul nu este înmatriculat dă ordin/dispoziție unui şofer angajat să plece în cursă. De asemenea săvârşeşte această infracţiune proprietarul unui autoturism care încredinţează altei persoane autoturismul neînmatriculat pentru a fi condus pe drumul public.

Dacă în acest ultim caz persoana căreia i s-a încredinţat autovehiculul ştie că autoturismul este neînmatriculat şi în plus nu posedă permis de conducere se va reţine în sarcina conducătorului un concurs de infracţiuni între conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea fără permisde conducere.

Conducerea presupune activitatea unei persoane care prin acţiunile sale determină punerea în mişcare a vehiculului, prin acesta înţelegându-se orice mijloc de transport fără autopropulsie (bicicletă, căruţă), autovehiculului, sau a tramvaiului şi determinarea traiectoriilor de deplasare pe drumul public. Punerea în circulaţie sau conducerea trebuie să privească întotdeauna un autovehicul neînmatriculat sau tramvai neînregistrat.

În practica judiciară s-a reţinut un concurs de infracţiuni între conducerea pe drumul public a unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare prin montarea pe caroserie a unor piese şi a numărului de înmatriculare aparţinând altui autoturism.

În concret, noul autovehicul, format prin demontarea de pe unautoturism avariat a cutiei de viteze, a motorului şi a plăcuţelor de înmatriculare, urmată de montarea acestora pe caroseria altui autoturism, nu avea elementele de identificare esenţiale în funcţie de care se procedează la înmatriculare (respectiv seria de motor şi de caroserie), astfel încât fapta conducătorului auto de a circula cu acest nou format autovehicul întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, întrucât numerele de înmatriculare montate pe autovehiculul nou format corespund elementelor esenţiale de identificare ale altui autoturism înscris în evidenţele poliţiei ca fiind înmatriculat sub aceste numere.

Se pune întrebarea dacă se poate vorbi în acest caz de „număr fals”.

Pentru existenţa infracţiunii de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, nu se cere ca numărul sub care circula autovehiculul să fie neapărat falsificat în sens fizic, material. Dimpotrivă, plecând de la finalitatea legii, care urmăreşte să asigure identificarea persoanelor care au comis infracţiuni sau contravenţii privind circulaţia pe drumurile publice, pentru existenţa laturii obiective a acestei infracţiuni este suficient ca numărul sub care circulă autovehiculul să nu corespundă autovehiculului pe care este montat, potrivit evidenţei organului de poliţie.

Aşadar, dacă autorul circulă pe drumul public cu un autovehicul neînmatriculat având o plăcuţă cu număr fals va exista un concurs de infracţiuni între conducerea pe drumul public a unuiautovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Pentru întregirea laturii obiective trebuie îndeplinită o condiţie esenţială referitoarela locul comiterii infracţiunii. Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul trebuie să se facă pe drumurile publice.

Drumul public conform art.6 pct.14 din Ordonanţa de urgenţă 195/2002, este orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice. Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile.

Potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 din punct de vedere al destinaţiei drumurile seîmpart în:

a. drumuri publice

- drumuri de utilitate publica destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii; acestea sunt proprietate publica;

b. drumuri de utilitate privată

- drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizarile de şantier. Ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.

Potrivit art. 4 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 din punct devedere al circulaţiei drumurile se împart în:

a. drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuride utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor;

b. drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulaţiei publice.

Se consideră că această infracţiune prezintă importanţă pentru drumuri deschise circulaţiei publice. Drumul public poate fi un drum european, naţional, judeţean sau comunal. Drumurile de exploatare forestieră, de calcar, de nisip, de cărbune, etc. nu sunt considerate drumuri publice.

Conducerea unui autovehicul pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice nu constituie infracţiunea despre care discutăm. În cazul în care conducătorul a produs un accident din care a rezultat uciderea din culpă a unei persoane, acesta va răspunde numai pentru infracţiunea prevăzutăla art. 178 alin.2 din Codul penal.

2) Urmarea socialmente periculoasă este starea de pericol ce se creează pentru regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Conducerea şi punerea în circulaţie a unor autovehicule înmatriculate fiind starea de normalitate şi legalitate, prin săvârşirea acestei infracţiuni se aduce atingere relaţiilor sociale ocrotite.

3) Legătura de cauzalitate între elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei.

Infracţiunea pe care o analizăm este una de pericol, astfel că pentru existenţa ei este necesar să se dovedească săvârşirea faptei într-una din modalităţile descrise în textul de lege, nemaifiind necesară producerea unei urmări materiale.

Latura subiectivă

1) Vinovăţia se prezintă sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă.

Prin săvârşirea faptei autorul prevede că aduce atingere regimului circulaţiei pe drumurile publice, urmărind sau doar acceptând acest rezultat.

Culpa nu este posibilă ca formă a vinovăţiei cu care se poate comite această infracţiune. S-ar putea susţine că, dacă autorul infracţiunii a fost de bună credinţă, în sensul că nu a avut de unde să ştie că autovehiculul nu este înmatriculat, ba mai mult fiind asigurat de proprietarul acestuia că sunt îndeplinite formele legale pentru înmatriculare, nu va exista infracţiune putând fi invocată eroarea de fapt ca o cauză care înlătură caracterul penal alfaptei.O asemenea afirmaţie nu poate fi susţinută cu temeiuri legale, deoarece orice conducător este obligat să aibă asupra sa certificatul de înmatriculare/înregistrare atunci când conduce un autovehicul sau un tramvai pe drumurile publice. Eroarea de fapt ar putea fi invocată în situaţia încare certificatul de înmatriculare/înregistrare este fals iar acest lucru nu poate fi pus în evidenţă decât în urma unei examinări de specialitate.

2) Mobilul şi scopul există ca la orice infracţiune şi vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei.

Forme, modalităţi, sancţiuni

Forme

Actele de pregătire şi tentativa deşi posibile nu sunt pedepsite de lege.

Infracţiunea se consumă în momentul în care un autovehicul neînmatriculat sau un tramvai neînregistrat, sunt conduse pe drumul public sau când are loc punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau a unui tramvai neînregistrat.

În ceea ce priveşte conducerea trebuie precizat că infracţiunea se consumă după ce vehiculul a fost pus în mişcare pe drumul public. Punerea în circulaţie este o infracţiune instantanee pe când conducerea este o infracţiune continuă.

În această formă infracţiunea cunoaşte şi momentul epuizării care se produce atunci când autorul încetează conducerea, din proprie iniţiativă sau este oprit de persoanele abilitate de lege (poliţişti).

Modalităţile

Modalitățile de săvârşire ale infracţiunii sunt cele prezentate în textul de lege:

- punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat;

- punerea în circulaţie sau conducerea unui tramvai neînregistrat;

Sancţiuni

Pedeapsa prevăzută pentru această infracţiune este închisoarea de la 1 la 3 ani.

 • Upvote 6
Link to comment
 • Moderator

Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare

Conținutul legal

Conform art. 85 alin. 2 constituie infracţiune punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare.

Condiţii preexistente

Obiectul infracţiunii

1) Obiectul juridic generic este constituit din relaţii sociale privind circulaţia pe drumurile publice.

2) Obiectul juridic specific este reprezentat de acele relaţii sociale care apar în legătură cu conducerea autovehiculelor pe drumurile publice. Protejarea acestor relaţii poate avea loc numai dacă autovehiculele sunt înmatriculate sau tramvaiele sunt înregistrate conform legii.

3) Obiectul material este reprezentat de autovehiculul cu număr fals de înmatriculare sau de tramvaiul cu număr fals de înregistrare.

În ceea ce priveşte explicaţiile noţiunilor „autovehicul” şi „tramvai” am specificat în postul anterior la analiza infracţiunii prevăzută în art. 85 alin. 1 privind punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul ori tramvai neînmatriculat sau neînregistrat.

Subiecţii infracţiunii

1) Subiectul activ poate fi orice persoană care conduce ori pune în circulaţie un autovehicul cu număr fals de înmatriculare ori un tramvai cu număr fals de înregistrare.

Dacă persoana nu posedă permis de conducere corespunzător sau are în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte 0,80g/l alcool pur în sânge, se vor aplica regulile concursului de infracţiuni.

2) Subiectul pasiv al infracţiunii este autoritatea care supraveghează, dirijează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, adică poliţia.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

1) Elementul material al infracţiunii se prezintă sub forma unei acţiuni.

Acţiunea cunoaşte două modalităţi alternative, şi anume, punerea în circulaţie şi conducerea. Aceste noţiuni sunt explicate la analiza infracţiunii de la art. 85 alin. 1 din postarea anterioară.

O cerinţă esenţială pentru existenţa acestei infracţiuni este ca autovehiculul sau tramvaiul să aibă număr fals de înmatriculare sau de înregistrare.

Un autovehicul este considerat că are număr de înmatriculare fals atunci când numărul afişat pe caroseria acestuia nu a fost atribuit de autoritatea competentă acelui autovehicul.

Nu prezintă relevanţă dacă autovehiculul era înmatriculat sau nu, simpla montare a plăcuţelor de înmatriculare cu numărul fals pe acesta, atunci când se deplasează pe drumul public, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii analizate.

Numărul de înmatriculare fals se poate prezenta sub forma unui înscris care este confecţionat de autor sau poate fi chiar un număr care a fost atribuit altui autovehicul. Acesta poate fi confecţionat în ateliere clandestine, combinaţiile de litere şi cifre fiind alese la întâmplare.

Se consideră că un autovehiculul are număr fals de înmatriculare şi atunci când numărul de înmatriculare a fost atribuit în condiţii legale unui anume autovehicul dar a fost furat de pe acesta fiind folosit de autorul furtului la un alt autovehicul. În această situaţie numărul corespunde unui autovehicul legal înmatriculat, dar este folosit pentru un alt autovehicul neînmatriculat, la un autovehicul înmatriculat dar care pe o anumită perioadă nu are drept de circulaţie sau la un autovehicul cumpărat din străinătate care nu are drept de circulaţie în România. Dacă autovehiculul adus din străinătate nu avea dreptul de circulaţie în România şi în plus el are numere false, se vor aplica regulile concursului de infracţiuni.

Aşadar, se poate vorbi de număr fals de înmatriculare în următoarele două ipoteze:

-ipoteza autovehiculului înmatriculat în condiţiile legii, dar care poartă un alt număr de înmatriculare decât cel înscris în certificatul de înmatriculare

-ipoteza autovehiculului cu privire la care deţinătorul (proprietarul) său nu şi-a îndeplinit obligaţia de înmatriculare, dar care poartă un număr de înmatriculare oarecare sau chiar numărul avut anterior radierii sale din circulaţie.

Nu se consideră număr fals de înmatriculare cel inscripţionat pe o bucată de carton, în situaţia în care înmatricularea a fost legal făcută, dar, din diferite motive nu s-au putut confecţiona şi elibera aceste numere (adică plăcuţele de înmatriculare).

După cum se ştie pe lângă numărul de înmatriculare mai există şi alte categorii de numere pe care le pot purta autovehiculele şi anume numărul de înmatriculare temporară şi numărul provizoriu, acestea din urmă neavând caracterul de numere de înmatriculare.

Potrivit Codului rutier în vigoare, până la înmatriculare, vehiculele susceptibile de a fi înmatriculate permanent, pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

De asemenea, la cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă (art. 13, alin 3 şi 4). Ca urmare în cazul montării pe autovehicule a unor numere provizorii false sau a unor numere de probă false faptele nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 85 alin. (2). Dacă se circulă pe drumul public cu un autovehicul având numărul provizoriu expirat se va reţine o singură infracţiune şi anume conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art. 85 alin.1).

Pentru a se putea reţine şi infracţiunea de la alin. 2, textul de lege ar trebui modificat folosindu-se formularea "număr fals" în această situaţie încadrându-se şi numerele de înmatriculare temporară şi numerele provizorii.

Se mai consideră infracţiune fapta unei persoane de a circula pe drumurile publice cu un autoturism având numerele de înmatriculare care fuseseră radiate. În aceste condiţii, numerele de înmatriculare devin numere false din momentul radierii din circulaţie, întrucât trebuie considerat fals orice număr înscris pe tăbliţele montate la autovehicole care nu au corespondent într-o înscriere reală în evidenţele autorităţii competente să opereze înmatricularea.

Ce se întâmplă dacă autovehiculul are falsificată seria şasiului?

În acest caz trebuie să se aplice art. 288 alin. 1 Cod penal - falsul material în înscrisuri oficiale. Suportul pe care era inscripţionată o anumită serie, prin interpretarea noţiunii de "înscris oficial" este considerat în cele din urmă şi el înscris oficial conform art. 150 alin. 2 şi conform art. 288 alin. 3 Cod penal (orice alt înscris producător de efecte juridice).

O altă cerinţă esenţială este aceea ca fapta să se comită pe drumul public.

2) Urmarea socialmente periculoasă constă în starea de pericol creată regimului circulaţiei pe drumurile publice prin săvârşirea faptei.

3) Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei, infracţiunea pe fiind una de pericol. Urmarea se produce dacă, spre exemplu, autorul conduce pe drumul public un autoturism cu număr fals de înmatriculare. În momentul conducerii autoturismului pe drumul public se produce şi urmarea socialmente periculoasă.

4) Fapta trebuie săvârşită pe un drum public, în felul acesta evidenţiindu-se şi o condiţie referitoare la locul săvârşirii infracţiunii.

Latura subiectivă

1) Vinovăţia

Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte această infracţiune este intenţia directă. Autorul ştie că autoturismul pe care îl conduce are un număr fals de înmatriculare şi totuşi îl conduce pe drumul public.

Dacă infractorul nu a avut de unde să ştie că autoturismul are număr fals de înmatriculare (a împrumutat autovehiculul de la un prieten să ducă o rudă apropiată la spital) fapta nu va constitui infracţiune, fiind aplicabile dispoziţiile art. 51 Cod penal privind eroarea de fapt.

2) Mobilul şi scopul

Mobilul şi scopul nu trebuie să se evidenţieze în mod deosebit.

Forme, modalităţi, sancţiuni

Forme

Actele de pregătire şi tentativa sunt posibile dar nu se pedepsesc. Celelalte explicaţii suplimentare sunt identice cu cele precizate la infracţiunea anterioară.

Modalităţi

Infracţiunea se prezintă sub forma a două modalităţi:

- conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau a unui tramvai cu număr fals de înregistrare;

- punerea în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau a unui tramvai cu număr fals de înregistrare;

Sancţiuni

Pedeapsa pentru această infracţiune este închisoarea de la 1 la 5 ani.

 • Upvote 4
Link to comment
 • Member

O intrebare:

Cand o persoana conduce pe un drum public un autovehicul cu numere rosii expirate, cate infractiuni se retin?

Una sau doua?

Adica auto neinmatriculat sau auto neinmatriculat si numere false?

Multumesc. :emo-yessir:

Link to comment
 • Moderator

Una singură, pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art. 85 alin.1).

Dacă citeai cu atenție, am scris despre situația asta:

După cum se ştie pe lângă numărul de înmatriculare mai există şi alte categorii de numere pe care le pot purta autovehiculele şi anume numărul de înmatriculare temporară şi numărul provizoriu, acestea din urmă neavând caracterul de numere de înmatriculare.

Potrivit Codului rutier în vigoare, până la înmatriculare, vehiculele susceptibile de a fi înmatriculate permanent, pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.

De asemenea, la cerere, persoanelor juridice care fabrică, asamblează, carosează ori testează autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru probă (art. 13, alin 3 şi 4). Ca urmare în cazul montării pe autovehicule a unor numere provizorii false sau a unor numere de probă false faptele nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 85 alin. (2). Dacă se circulă pe drumul public cu un autovehicul având numărul provizoriu expirat se va reţine o singură infracţiune şi anume conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art. 85 alin.1).

Pentru a se putea reţine şi infracţiunea de la alin. 2, textul de lege ar trebui modificat folosindu-se formularea "număr fals" în această situaţie încadrându-se şi numerele de înmatriculare temporară şi numerele provizorii.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

maxu ne testezi, sau cum? :P

:naughty:

Pentru remorcă există alin. 3 al art. 85 - Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrateori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare

Link to comment

nu testam nimic. MI-am adus aminte de o speta in care se facuse dosar penal desi masina - avea nr rosii expirate - era tractata de o alta masina fiind defecta (nu remorca).

Instanta a decis ca nu era infractiune deoarece masina nu se misca prin forte proprii, adica rotile nu erau puse in miscare de catre motorul propriu.

Link to comment
 • Moderator

Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrateori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare

Conținutul legal

Potrivit art. 85 alin. 3 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2ani sau cu amendă tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals deînmatriculare sau de înregistrare.

Condiţii preexistente

Obiectul infracţiunii

1) Obiectul juridic generic este reprezentat de relaţiile sociale, referitoare la siguranţa traficului rutier.

2) Obiectul juridic specific este reprezentat de relaţiile sociale privind obligativitatea înmatriculării sau a înregistrării, conform prevederilor legale, a remorcilor atunci când acestea sedeplasează pe drumurile publice.

3) Obiectul material al aceste infracţiuni îl constituie o remorcă neînmatriculată ori neînregistrată sau care are număr de înmatriculare ori înregistrare fals.

În OUG nr. 195/2002 se prevede la art. 6, pct. 27 că prin remorcă se înţelege acel vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor.

La pct. 28 vom afla că prin remorca uşoară vom avea în vedere acea remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg, iar la pct. 29 este defintiă semiremorca, ca fiind remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor.

Astfel, vom avea în vedere, la analiza acestei infracţiuni, trei tipuri de remorci, fiecare având o destinaţie diferită.

Subiecţii infracţiunii

1) Subiectul activ poate fi orice persoană care tractează cu autovehiculul o remorcă, din cele arătate la art. 6 din Ordonanţă, care nu este înmatriculată sau înregistrată ori are montat un număr fals de înmatriculare.

De precizat este faptul că autorul acestei infracţiuni trebuie să fie titularul unui permis de conducere valabil şi potrivit ansamblului de vehicule pe care le conduce.

2) Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul în calitatea sa de garant al tuturor valorilor sociale, iar în subsidiar, autorităţile competente care au atribuţii privind asigurarea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile publice, ţinerea evidenţei precum şi înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

1) Elementul material al infracţiunii constă într-o acţiune, aceea de a tracta o remorcă neînmatriculată sau neînregistrată ori cu număr fals de înmatriculare. Astfel, activitatea incriminată este aceea de tractare.

Prin tractare se va înţelege acea activitate prin care se exercită o forţă de tracţiune asupra unui vehicul, prin tragerea după sine. Această activitate de tractare trebuie să privească o remorcă.

Remorca este definită în Dicţionrul explicativ al limbii române ca fiind acel vehicul fără autopropulsie, tras de un vehicul cu motor şi destinat transportului de mărfuri.

Conform Codului rutier, remorca este un termen general pentru vehiculele care sunt tractate, acestea putând fi de mai multe tipuri, în funcţie de destinaţia pe care o au şi autovehiculele ce pot tracta asemenea remorci. Astfel, facem diferenţa între remorci uşoare, care au o masă proprie de până în 750 kg., remorci, care au o masă proprie de peste 750 de kg. însă nu depîşesc 3500 kg. şi semiremorci, care au o masă totală ce este preluată de autovehicul (cum e cazul camioanelor de mari dimensiuni, TIR- în termeni populari).

Această clasificare se face şi datorită reglementărilor diferenţiate privind categoriile permisului de conducere:

- CATEGORIA B+E ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B şi remorcă, în cazul în care masa totală maximă autorizată a ansamblului nu depăşeşte 3.500 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător.

- CATEGORIA C+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750kg.

- CATEGORIA D+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Impunerea acestui text de lege se bazează pe necesitatea organelor de poliţie de a asigura identificarea persoanelor care au comis infracţiuni sau contravenţii privind circulaţia pe drumurile publice.

O condiţie esenţială pentru întregirea laturii obiective o reprezintă cea referitoare la locul comiterii infracţiunii. Astfel, activitatea de tractare a unei remorci trebuie să se desfăşoare pe un drum deschis circulaţiei publice.

2) Urmarea socialmente periculoasă este starea de pericol ce se creează pentru regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Starea de normalitate şi legalitate fiind tractarea unei remorci înmatriculate, iar prin săvârşirea acestei infracţiuni se aduce atingere relaţiilor sociale ocrotite de lege.

3) Legătura de cauzalitate între elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei, aceasta fiind o infracţiune de pericol.

Latura subiectivă

1) Vinovăţia

Forma de vinovăţie cu care se săvârşeşte această infracţiune este intenţia directă.

Autorul efectuează activitatea de tractare a unei remorci pe drumurile publice cunoscând faptul că aceasta este neînmatriculată, neînregistrată sau cu număr fals de înmatriculare.

2) Mobilul şi scopul

Mobilul şi scopul nu trebuie evidenţiat în mod deosebit, acestea fiind semnificative la individualizarea pedepsei.

Forme, modalităţi, sancţiuni

Forme

Actele de pregătire şi tentativa, deşi posibile nu sunt pedepsite de lege.

Infracţiunea se consumă în momentul în care o remorca neînmatriculată sau neînregistrată, ori cu număr fals de înmatriculare este tractată pe drumul public. În ceea ce priveşte tractarea trebuie precizat că infracţiunea se consumă după ce ansamblul de vehicule (autovehicul şi remorcă) a fost pus în mişcare pe drumul public.

Modalităţi

Sunt două modalităţi în care se poate săvârşi această infracţiune:

- tractarea unei remorci neînmatriculate sau neinregistrate.

- tractarea unei remorci cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare.

Sancţiuni

Pentru această infracţiune este prevăzută pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 • Upvote 2
Link to comment
 • Moderator

Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci având numărul de înmatriculare ori înregistrare retras sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România

Conținutul legal

Potrivit art. 85 alin. 4, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cuînchisoare de la 6 luni la 2 ani

Condiţii preexistente

Obiectul infracţiunii

1) Obiectul juridic generic este constituit din relaţii sociale privind circulaţia pe drumurile publice.

2) Obiectul juridic specific este reprezentat de acele relaţii sociale care sunt în legătură cu conducerea autovehiculelor, respectiv tractarea de remorci pe drumurile publice. Protejarea acestor relaţii poate avea loc numai dacă autovehiculele sunt înmatriculate sau remorcile sunt înmatriculate ori înregistrate conform legii.

3) Obiectul material îl constituie în primul rând autovehiculul sau remorca ale cărei plăcuţe de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase, iar în al doi-lea rând, vehiculul înmatriculat într-un stat străin care nu are drept de circulaţie pe drumurile publice din România.

Subiecţii infracţiunii

1) Subiectul activ poate fi orice persoană, de naţionalitate română sau străină care conduce sau tractează pe drumurile publice ale României un autovehicul, respectiv tractează o remorcă, cu numărul de înmatriculare sau înregistrare retras sau înmatriculat în alt stat şi care nu are drept de a circula în România

2) Subiectul pasiv al infracţiunii este autoritatea care supraveghează, dirijează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, adică poliţia rutieră.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

1) Elementul material al infracţiunii al acestei infracţiuni este reprezentat de o acţiune, care poate fi săvârşită în două modalităţi:

a. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase;

b. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România.

În cazul primei variante conducerea trebuie să privească un autovehicul, iar tractarea să privească o remorcă. De asemenea, în cazul autovehicului trebuie să avem în vedere faptul că plăcuţele cu numărul de înmatriculare au fost retrase, iar în cazul remorcii, că placuţele cu numărulde înmatriculare sau înregistrare au fost retrase.

Se observă noţiunile diferite folosite de legiuitor, înmatriculare în cazul autovehiculelor şi înregistrare ori înmatriculare în cazul remorcilor. Activităţile incriminate,

conducere şi tractare trebuie să se realizeze pe drumul public.

Potrivit dispoziţiilor legale retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, ca măsură tehnico-administrativă, este dispusă de poliţia rutieră şi constă în demontarea plăcuţelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri. Această măsură contravenţională poate interveni în momentul în care se constată că:

 • Nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
 • Datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concordă cu carcacteristicile tehnice ale vehiculului;
 • Vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în O.U.G.nr.195/2002;
 • Vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

  De asemenea, retragerea numerelor mai operează şi în cazul radierii care poate fi efectuată de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, în anumte cazuri:

  • Proprietarul sau mandatarul accestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului si face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat;
  • La trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
  • În cazul dezmembrării;
  • La schimbarea domiciliului, reşedinţei sau sediului proprietarului;
  • La scoaterea definitivă din România;
  • În baza unei hotărâri judecătoreşti;
  • In termen de 30 de zile de la decizia autorităţii publice locale, referitoare la declararea vehiculului ca fiind fără proprietar.
  • În al doilea caz, pentru reţinerea infracţiunii în această variantă este necesar ca autovehiculul să nu aibă drept de circulaţie în România. Prin aceasta înţelegem că este vorba de un autovehicul înmatriculat în străinătate şi adus în România, pentru care a expirat acea perioadă de trei luni în care poate circula pe teritoriul României fără a se face formalităţi suplimentare. Pentru a exista infracţiunea, dreptul de circulaţie în România trebuie să nu existe înmomentul conducerii autovehiculului pe drumurile publice.

   Fapta va fi infracţiune chiar dacă acest drept a existat înainte sau a fost dobândit după comiterea infracţiunii.

   Dacă autovehiculul are un drept de circulaţie temporar, atunci când intră prima dată în ţară, fapta nu va fi infracţiune, decât după expirarea perioadei de trei luni prevăzută de lege şi dacă autovehiculul va fi condus pe drumul public.

   2) Urmarea socialmente periculoasă constă în starea de pericol creată pentru desfăşurarea traficului rutier pe drumurile publice din România prin săvârşirea faptei.

   Astfel, suntem în prezenţa urmării periculoase ce o presupune săvârşirea acestei infracţiuni în momentul în care un făptuitor conduce pe drumurile publice un vehicul cu numerele de înmatriculare ori înregistrare retrase, un autovehicul înmatrculat în alt stat, dar care nu are dreptul de a circula în România, respectiv de a tracta o remorcă cu numărul retras.

   3) Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei, întrucât infracţiunea pe care o analizăm aici este una prin care se creează un pericol.

   4) O altă cerinţă esenţială este aceea ca efectiva conducere sau tractare a vehiculelor, autovehiculelor sau remorcilor despre care am vorbit să se realizeze pe un drum din România deschis circulţiei publice.

   Latura subiectivă

   1) Vinovăţia Forma de vinovăţie sub care poate fi săvârşită fapta prevăzută în acest alineat, este intenţia directă, întrucât autorul cunoaşte faptul că placuţele cu numerele de înmatriculare au fost anterior retrase de organele de poliţie rutieră pentru un anumit motiv, ori că autovehiculul nu are drept de circulaţie, dar totuşi acesta îl conduce.

   Însă, în situaţia în care autorul nu a avut de unde să ştie că autovehiculul are numerele retrase, luându-l cu împrumut de la o altă persoană care i-a spus că a pierdut respectivele numere, fapta nu va constitui infracţiune, conducătorul fiind în cazul unei erori de fapt

   2) Mobilul şi scopul nu prezintă interes, şi deci, nu trebuie evidenţiate în mod deosebit

   Forme, modalităţi, sancţiuni

   Forme

   Actele de pregătire şi tentativa deşi posibile nu sunt pedepsite de lege.

   Consumarea infracţiunii are loc în momentul când un autovehicul, cu numerele de înmatriculare retrase, sau înmatriculat în alt stat si fără a avea dreptul de a circula în România, este condus pe drumurile publice, respectiv când o remorcă cu numerele de înmatriculare / înregistrare este tractată.

   Fiind o infracţiune continuă, ea cunoaşte si un moment al epuizării, respectiv când autorul încetează conducere sau tractarea din proprie iniţiativă sau când este oprit de o persoană ce are acest drept (polițist).

   Modalităţi

   Infracţiunea analizată se poate prezenta sub forma a două modalităţi:

   - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase;

   - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România.

   Sancţiuni

   Pentru săvârşirea acestei fapte, legea prevede sancţiunea cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

 • Upvote 2
Link to comment
 • Member

Bravo Marius! Excelent material. O sa fac un efort sa postez analiza noii incriminari a contraventiilor si infractiunilor de la Lg. 123/2012, printre care si furtul de curent electric ;)

Link to comment
 • 2 weeks later...

Nu vreau sa fiu nici Gica Contra si nici sa vand castraveti la gradinar dar cautand pe net am dat peste urmatoarea Decizie a Curtii de Apel Timisoara :

http://www.jurisprud...rculaţiei-7m6m/

Pe scurt :

" Interpretarea data de instantele precedente, Judecatoria si Tribunalul, conform careia aceeasi fapta nu poate întruni elementele constitutive a doua infractiuni distincte si, deci, nu poate fi sanctionata de doua ori, este gresita.

Astfel, art. 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 încrimineaza fapta de a conduce pe drumurile publice un autovehicul neînmatriculat în circulatie, iar art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 încrimineaza fapta de a conduce pe drumurile publice un autovehicul având numere false de înmatriculare.

Nu este exclusa, sub aspectul starii de fapt, ca printr-o singura actiune, aceea de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, sa fie întrunite elementele constitutive ale ambelor infractiuni, iar faptele astfel savârsite se afla în concurs ideal, conform art. 33 lit. a) C.pen."

"Fata de cele mentionate, instanta de recurs a apreciat ca faptele comise de inculpati sunt în concurs ideal..."

Ma repet spunand ca nu am pus aici link-ul de mai sus pentru a contrazice pe cineva care lucreaza in domeniu (bine ca esti tu destept ba asta de la frontiera sa ne inveti pe noi cum se procedeaza la o speta pe rutiera) ci doar de dragul unei dezbateri constructive.

P.S. Am gasit si o decizie mai noua decat cea de la Timisoara, de aceasta data a Curtii de Apel Iasi

http://www.jurisprudenta.com/speta/infrac%C5%A3iunea-de-punere-%C3%AEn-circula%C5%A3ie-sau-conducere-pe-drumurile-publice-a-unui-autovehicul-cu-num%C4%83r-fals-qvm21/

Pe scurt:

"În speta, inculpatul a pus în circulatie si a condus pe drumurile publice un autovehicul cu numere provizorii expirate, actiune ce se circumscrie dispozitiilor art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002, astfel ca în mod corect instanta de apel a retinut vinovatia inculpatului în comiterea acestei fapte, comisa în concurs cu infractiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat prevazuta de art. 85 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002."

Edited by Autolycus
Link to comment
 • Moderator

Autolycus la noi în România, judecătorul nu este obligat să ia în considerare pronunțările altor instante, cu excepția recursurilor în interesul legii pronunțat de către I.C.C.J.

Există și găsim pe internet alte pronunțări ale instanțelor total opuse celei expuse de tine.

Exemplu:

Prin decizia penală nr. 468/22.06.2010 Curtea de Apel Alba Iulia a admis recursul inculpatului şi în rejudecare, a dispus achitarea acestuia pentru infracţiunea prev. de art.85 alin.2 OUG nr.195/2002, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. d C.pr.pen.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel a reţinut că infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autoturism cu nr. de înmatriculare fals, prev. de art.85 alin.2 OUG nr.195/2002 nu subzistă, având în vedere că din probele administrate în cauză a rezultat că autoturismul marca Ford Mondeo aparţinând inculpatului a fost înmatriculat provizoriu sub nr. HD- XXXXXX în baza autorizaţiei de circulaţie provizorie emisă la 17.11.2008 cu valabilitate până la 16.12.2008. Inculpatul din neglijenţă nu s-a prezentat pentru prelungirea autorizaţiei de circulaţie a aceluiaşi număr care i-a fost atribuit.

Ori, faţă de această situaţie Curtea a constatat că autoturismul avea un număr de înmatriculare, care însă era expirat, fără a prezenta însă elemente false, astfel că sub aspectul încadrării juridice această faptă este incriminată doar de art.85 alin.1 OUG nr.195/2002.

S-a observat că infracţiunii prev. de art.85 alin.2 din OUG nr.195/2002 îi lipseşte unul din elementele constitutive, cât timp nu au fost efectuate manopere de falsificare a numerelor de înmatriculare ale autoturismului în litigiu, astfel că s-a adoptat o soluţie de achitare, în temeiul art.11 pct.2 lit. a raportat la art.10 lit. d Cod procedură penală.

Link to comment

in cazul numerelor de inmatriculare provizorii (rosii) expirate eliberate de autoritatile din Romania se retine doar infractiunea prev. de art. 85 alin 1 din OUG 195/02 iar conducatorului auto ii este eliberata dovada inlocuitoare a permisului de conducere valabila 15 zile. In acest caz nu se poate retine si infractiunea prev de art 85 alin 2 deoarece este vorba despre o inmatriculare provizorie a autoturismului.

Se poate retine infractiunea prev de art 85 alin 2 daca autoturismul a fost radiat din circulatie si este din nou gasit circuland pe drumurile publice indiferent daca placutele de inmatriculare sunt cele care au fost atribuite anterior la inmatriculare sau altele.

 • Upvote 2
Link to comment
 • Member

la naiba...incurcat mai este si codul asta rutier. Eu, spre exemplu, cand i am dat la unu dovada 15 zile pt nr rosii expirate am luat o in freza de la seful de la rutiera. zilele trecute am facut iar un flagrant la circulatie si de data asta i am dat dovada fara drept de condus. procuroarea zice sa i retin 2 infractiuni: neinmatriculata si nr false...sper sa ies bine pana la final:)))

Link to comment

Pai cred ca procuroarea a spus sa-i retii ambele infractiuni pentru ca si instantele oscileaza in luarea deciziilor. Mai bine le retii pe ambele si apoi daca instanta considera ca este vorba de o singura infractiune atunci il achita pe faptuitor de cea de-a doua.

Daca retii doua si iti primesti suturi la usa din dos macar stii un lucru si bun - invatatura de minte pe viitor.

 • Upvote 1
Link to comment

Conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci având numărul de înmatriculare ori înregistrare retras sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România

Conținutul legal

Potrivit art. 85 alin. 4, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cuînchisoare de la 6 luni la 2 ani

Condiţii preexistente

Obiectul infracţiunii

1) Obiectul juridic generic este constituit din relaţii sociale privind circulaţia pe drumurile publice.

2) Obiectul juridic specific este reprezentat de acele relaţii sociale care sunt în legătură cu conducerea autovehiculelor, respectiv tractarea de remorci pe drumurile publice. Protejarea acestor relaţii poate avea loc numai dacă autovehiculele sunt înmatriculate sau remorcile sunt înmatriculate ori înregistrate conform legii.

3) Obiectul material îl constituie în primul rând autovehiculul sau remorca ale cărei plăcuţe de înmatriculare sau înregistrare au fost retrase, iar în al doi-lea rând, vehiculul înmatriculat într-un stat străin care nu are drept de circulaţie pe drumurile publice din România.

Subiecţii infracţiunii

1) Subiectul activ poate fi orice persoană, de naţionalitate română sau străină care conduce sau tractează pe drumurile publice ale României un autovehicul, respectiv tractează o remorcă, cu numărul de înmatriculare sau înregistrare retras sau înmatriculat în alt stat şi care nu are drept de a circula în România

2) Subiectul pasiv al infracţiunii este autoritatea care supraveghează, dirijează şi controlează circulaţia pe drumurile publice, adică poliţia rutieră.

Conţinutul constitutiv

Latura obiectivă

1) Elementul material al infracţiunii al acestei infracţiuni este reprezentat de o acţiune, care poate fi săvârşită în două modalităţi:

a. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase;

b. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România.

În cazul primei variante conducerea trebuie să privească un autovehicul, iar tractarea să privească o remorcă. De asemenea, în cazul autovehicului trebuie să avem în vedere faptul că plăcuţele cu numărul de înmatriculare au fost retrase, iar în cazul remorcii, că placuţele cu numărulde înmatriculare sau înregistrare au fost retrase.

Se observă noţiunile diferite folosite de legiuitor, înmatriculare în cazul autovehiculelor şi înregistrare ori înmatriculare în cazul remorcilor. Activităţile incriminate,

conducere şi tractare trebuie să se realizeze pe drumul public.

Potrivit dispoziţiilor legale retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, ca măsură tehnico-administrativă, este dispusă de poliţia rutieră şi constă în demontarea plăcuţelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere până la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri. Această măsură contravenţională poate interveni în momentul în care se constată că:

 • Nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
 • Datele din certificatul de înmatriculare sau înregistrare nu concordă cu carcacteristicile tehnice ale vehiculului;
 • Vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în O.U.G.nr.195/2002;
 • Vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

  De asemenea, retragerea numerelor mai operează şi în cazul radierii care poate fi efectuată de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, în anumte cazuri:

  • Proprietarul sau mandatarul accestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului si face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat;
  • La trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
  • În cazul dezmembrării;
  • La schimbarea domiciliului, reşedinţei sau sediului proprietarului;
  • La scoaterea definitivă din România;
  • În baza unei hotărâri judecătoreşti;
  • In termen de 30 de zile de la decizia autorităţii publice locale, referitoare la declararea vehiculului ca fiind fără proprietar.

  În al doilea caz, pentru reţinerea infracţiunii în această variantă este necesar ca autovehiculul să nu aibă drept de circulaţie în România. Prin aceasta înţelegem că este vorba de un autovehicul înmatriculat în străinătate şi adus în România, pentru care a expirat acea perioadă de trei luni în care poate circula pe teritoriul României fără a se face formalităţi suplimentare. Pentru a exista infracţiunea, dreptul de circulaţie în România trebuie să nu existe înmomentul conducerii autovehiculului pe drumurile publice.

  Fapta va fi infracţiune chiar dacă acest drept a existat înainte sau a fost dobândit după comiterea infracţiunii.

  Dacă autovehiculul are un drept de circulaţie temporar, atunci când intră prima dată în ţară, fapta nu va fi infracţiune, decât după expirarea perioadei de trei luni prevăzută de lege şi dacă autovehiculul va fi condus pe drumul public.

  2) Urmarea socialmente periculoasă constă în starea de pericol creată pentru desfăşurarea traficului rutier pe drumurile publice din România prin săvârşirea faptei.

  Astfel, suntem în prezenţa urmării periculoase ce o presupune săvârşirea acestei infracţiuni în momentul în care un făptuitor conduce pe drumurile publice un vehicul cu numerele de înmatriculare ori înregistrare retrase, un autovehicul înmatrculat în alt stat, dar care nu are dreptul de a circula în România, respectiv de a tracta o remorcă cu numărul retras.

  3) Legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei, întrucât infracţiunea pe care o analizăm aici este una prin care se creează un pericol.

  4) O altă cerinţă esenţială este aceea ca efectiva conducere sau tractare a vehiculelor, autovehiculelor sau remorcilor despre care am vorbit să se realizeze pe un drum din România deschis circulţiei publice.

  Latura subiectivă

  1) Vinovăţia Forma de vinovăţie sub care poate fi săvârşită fapta prevăzută în acest alineat, este intenţia directă, întrucât autorul cunoaşte faptul că placuţele cu numerele de înmatriculare au fost anterior retrase de organele de poliţie rutieră pentru un anumit motiv, ori că autovehiculul nu are drept de circulaţie, dar totuşi acesta îl conduce.

  Însă, în situaţia în care autorul nu a avut de unde să ştie că autovehiculul are numerele retrase, luându-l cu împrumut de la o altă persoană care i-a spus că a pierdut respectivele numere, fapta nu va constitui infracţiune, conducătorul fiind în cazul unei erori de fapt

  2) Mobilul şi scopul nu prezintă interes, şi deci, nu trebuie evidenţiate în mod deosebit

  Forme, modalităţi, sancţiuni

  Forme

  Actele de pregătire şi tentativa deşi posibile nu sunt pedepsite de lege.

  Consumarea infracţiunii are loc în momentul când un autovehicul, cu numerele de înmatriculare retrase, sau înmatriculat în alt stat si fără a avea dreptul de a circula în România, este condus pe drumurile publice, respectiv când o remorcă cu numerele de înmatriculare / înregistrare este tractată.

  Fiind o infracţiune continuă, ea cunoaşte si un moment al epuizării, respectiv când autorul încetează conducere sau tractarea din proprie iniţiativă sau când este oprit de o persoană ce are acest drept (polițist).

  Modalităţi

  Infracţiunea analizată se poate prezenta sub forma a două modalităţi:

  - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase;

  - Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România.

  Sancţiuni

  Pentru săvârşirea acestei fapte, legea prevede sancţiunea cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

  Salut!

  o observatie referitor la infractiunea de Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România:

  nu cred ca se refera la termenul de trei luni. oricum nu se paote calcula acel termen cel putin pt cetatenii UE pentru ca la frontiera nu se mai tine evidenta intrarilor iesirilor in din RO.\

  avem prevedere legala care ne spune ce conditii tre sa fie indeplinite pt ca un auto inmatric in strainatate sa aiba drept de circulatie in RO:

  "Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980 , dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule"

  Avem ce-i drept si prevederea conform careia "

  Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie."

  Dar insist asupra faptului ca nu prea se poate demonstra ca au depasit cele 90 de zile.

  In schimb, daca cineva conduce un auto inmatric in alt stat fara a avea RCA eu consider ca este infractiunea de Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România:

  Ce ziceti?

Link to comment
 • Moderator

In schimb, daca cineva conduce un auto inmatric in alt stat fara a avea RCA eu consider ca este infractiunea de Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat care nu aredrept de circulaţie în România:

Ce ziceti?

Ce profesie ai tu, daca nu sunt prea indiscret?

Link to comment

da pesci eu sunt de acord cu tine in cazul unui autoturism inmatriculat in strainatate fara polita RCA poti merge si pe dosar penal pentru art 85 alin 4 dar si pe sanctiune contraventionala cu amenda de la 1000 la 2000 ron fapta fiind prevazuta de art 56 si sanctionata de art 64 din legea 136/1995.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.